Författare Mustonen Riikka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 68 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Suomussalmen Ylä-Vuokin Aittojärven pohjoisrannan Isoautio-niminen alue tarkastettiin 17.5.2011. Tarkastus toteutettiin koska Pentti Kinnunen oli ilmoittanut Metsähallitukselle paikalla olevan vanhan asuinpaikan. Tämän vuoksi alueelle suunniteltuja hakkuita oli siirretty, kunnes kohde voidaan tarkastaa. Tarkastuksessa paikalla olivat Metsähallituksen Suomussalmen toimiston tiimiesimies Heikki Juntunen, alueen suunnittelija Kalervo Kinnunen, kohteesta ilmoituksen tehnyt Pentti Kinnunen, Ylä-Kainuu -lehden toimittaja Juha Hankkila ja paikallisia ylävuokkilaisia.

Tarkastuksessa löytyi kaksi sammaleen peittämää kiviröykkiötä ja kuoppa. Kalervo Kinnunen löysi tutkittavan alueen itäosista kolmannen kiviröykkiön. Paikan luonteen tarkemmaksi selvittämiseksi allekirjoittanut kävi paikalla uudestaan 4.6.2011. Tällöin kiviröykkiöitä löytyi lisää ja toisesta ensimmäisellä tarkastuskerralla löydetystä röykkiöstä poistettiin pintaturve pieneltä alalta.

Paikkaa päätettiin tutkia perinpohjaisemmin ja avuksi kutsuttiin arkeologit Hans-Peter Schulz ja Timo Sepänmaa KMO kulttuuriperintöinventointiprojektin Pohjanmaan tiimistä. Aluetta tutkittiin neljän hengen voimin 15.6.2011. Alueelle tehtiin koepistoja, röykkiöistä poistettiin hieman pintaturvetta ja alueelta piirrettiin kartta. Röykkiöt osoittautuivat uuninjäänteiksi ja niitä ympäröivässä maaperässä havaittiin 15–30 cm paksu täyttömaakerros.

Allekirjoittanut kävi paikalla vielä 17.10.2011 Kainuun museon arkeologin Esa Suomisen ja paikallisten (mm. Pentti Kinnusen) kanssa. Tällä reissulla löydettiin vielä lisää rakenteita.