Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kristiinankaupungin keskustan kupeessa sijaitsee Tiilitehtaanmäen-Pohjoislahden Natura 2000 -alue, jossa voi ihastella Tiukanjoen reheviä rantametsikköjä ja ennallistettuja haka- ja laidunmaita monipuolisine eliölajistoineen. Tiilitehtaanmäen-Pohjoislahden alueella on noin 5 km:n pituinen, sinisin maalimerkinnöin merkitty luontopolku, joka on osittain sorastettu ja helppokulkuinen.

Esite sisältää kartan.