Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Under spången fötterna traskar längs sträcker sig Finlands djupaste myr. Från fågeltornet kan man beundra tranornas och gässens migration då den karga myrnaturen bryter ut i fullt liv. Under snörika vintrar erbjuder Torronsuo en utmärkt möjlighet till en gemytlig skidtur.