Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1797-9293
Sammandrag

Tuikki on Metsähallituksen maksuton lehti kalastajille. Tuikki jaetaan kaikille, jotka ovat ostaneet Metsähallituksen kalastusluvan edellisvuonna.