Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Valtavaaran luonnonsuojelualueen talvireitti sekä Valtavaaralla ja lähialueella olevat hiihtoladut.

Winter trail in Valtavaara Nature Reserve and the skiing trails in Valtavaara and nearby.

Mera information

Esitteestä on myös yksikieliset (suomi, englanti) versiot.

There are also monolingual (Finnish, English) versions of the brochure.