Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Valtavaaran luonnonsuojelualueen talvireitti sekä Valtavaaralla ja lähialueella olevat hiihtoladut.

Mera information

Esitteestä on tehty myös kaksikielinen (suomi, englanti) versio.