Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 23 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-377-080-5 (pdf)
Sammandrag

Nuuksion kansallispuiston vastuullisen matkailun kehitysohjelma on Metsähallituksen ja alueen matkailutoimijoiden, kuntien ja kaupunkien yhteinen näkemys ja viesti siitä, mihin asioihin Nuuksion matkailuliiketoiminnan kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi vuosien 2023-2030 aikana täytyy panostaa.