Författare Kytö Hannele, Rautio Sanna-Kaisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 18 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Vihreä vyöhyke Life -projekti, viralliselta nimeltään ”Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä” käynnistyi vuonna 2004 ja päättyi 2008. Projektin päätavoitteena oli kolmentoista Natura 2000 -luonnonsuojelualueen suotuisan suojelutason turvaaminen. Toimenpiteinä olivat metsätalouden yksipuolistamien metsien ja ojitettujen soiden ennallistaminen, lahopuu- ja palojatkumoiden käynnistäminen sekä tarpeettomien metsäautoteiden metsittäminen. Lisäksi Suomussalmen maakotkakantaa vahvistettiin rakentamalla tekopesiä. Tärkeä osa projektia oli ennallistumisen seuranta ja ennallistamista sekä luonnonsuojelua koskeva tiedonvälitys.