Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 22 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Valtion monikäyttömetsien kestävä hoito ja käyttö perustuu Metsätalous Oy:n ympäristöoppaaseen, jossa ohjeistetaan, miten ympäristöasiat huomioidaan erilaisissa käytännön töissä puunkorjuusta tienrakennukseen.

Tässä esitteessä kerrotaan tiivistetysti ympäristöoppaan sisällöstä sekä monimuotoisuuden huomioimisen periaatteista Metsätalous Oy:n toiminnassa.