Författare Meahciráđđehus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 24 s.
Språk
sámegiella
Andra språkversioner
Elektronisk publicering