Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 13 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Laatumaan tiedotuslehti tontti- ja mökkimaailman näkymistä.