Författare Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 952-446-503-5 (painettu)