Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-943-2 (painettu), 978-952-446-944-9 (pdf)
Sammandrag

Metsähallitus teki vuonna 2012 erinomaisen tuloksen. Kaikki tulosalueet ja tytäryhtiöt olivat voitollisia, myös uusi liiketoimintamme eli tuulivoima-alueiden hankekehitys menestyi hyvin. Vahvaa kasvuaan jatkanut metsätalous toi edelleen leijonanosan tuloksesta. Kansallispuistot ja retkeilyalueet säilyttivät kävijämääränsä, ja virkistyspalvelujen paikallistaloudelliset heijastusvaikutukset ylsivät edellisvuoden lukemiin.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Metsähallituksen vuosikertomus: tilinpäätös ja toimintakertomus.