Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 84 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-152-6 (painettu), 978-952-295-153-3 (pdf)
Sammandrag

Metsähallitus saavutti pääosan tavoitteistaan vuonna 2015, vaikka liiketoiminnan tulos hieman laski.

Valtion mailla metsätalous tuottaa tehokkaasti ja vastuullisesti puuta yli sataan toimituspaikkaan.

Metsähallitus on monipuolisin toimin edistänyt ekologista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hyvin hoidetut suojelualueet ovat entistä kiinnostavampia retkikohteita yhä useammalle.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuuskertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus.