Författare Heinonen Mervi (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Mera information

Lyhennelmä julkaisusta Puistojen tila – Suomen suojelualueet ja niiden hoito 2000-2005. Sarja A 160