Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1979-9307
Sammandrag

Kieppi on Metsähallituksen maksuton lehti metsästäjille. Lehti jaetaan niille, jotka ovat edellisvuonna hankkineet Metsähallitukselta metsästysluvan.