Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 86 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tämä luontokansio sisältää tietoa Metsähallituksen tarjoamista Rovaniemen alueen retkeilymahdollisuuksista. Kansion tavoitteena on lisätä oppilaitosten, yritysten ja muiden retkeilystä kiinnostuneiden tahojen tietoisuutta alueen retkeilymahdollisuuksista ja luonnosta. Kansio sisältää tietoa Metsähallituksen Rovaniemen alueen retkeilykohteista, niiden luonnosta ja kulttuurista. Mukana on hyödyllistä yleistietoa Suomen luonnon suojelusta ja suojelualueista sekä ympäristöystävällisestä retkeilystä. Retkivinkkien ja reittiselostusten toivotaan toimivan innoituksen lähteenä ja apuna retkien suunnittelussa.

Kansio sopii koulujen ja oppilaitosten luonto-opetuksen ja luontoretkipäivien suunnittelun tueksi. Kansio sisältää tuhdin tietopaketin lisäksi eri aihepiireihin liittyviä oppimistehtäviä, joiden vaativuustasoa, tehtävätyyppejä ja vuodenaikaan sidonnaisuutta on kuvattu kunkin tehtävän yhteyteen liitetyin symbolein. Myös päiväkoti-ikäisten luontopäivän toteutukseen kansiosta saa vinkkejä. Osa tehtävistä on perinteisiä, osassa korostuu tutkijan ja luonnontarkkailijan rooli, osa on elämyksellisiä aistihavaintoihin pohjautuvia tehtäviä. Tehtäviä voi vapaasti kopioida. Näin kansion toivotaan palvelevan eri tahoja, joilla kaikilla on yksi yhteinen tavoite: kestävän kehityksen toteutuminen.

Opastusaineistojen avulla halutaan parantaa luontoretkikohteiden saavutettavuutta, lisätä retkeilyn turvallisuutta sekä edistää luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua. Tavoitteena on syventää kävijöiden luonto- ja kulttuurielämyksiä sekä tarjota aineksia ympäristövastuulliseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Kansion avulla ihmisiä halutaan kannustaa liikkeelle luontoon, puhtaaseen ulkoilmaan hankkimaan hyvää oloa suomalaisesta metsä- ja suoluonnosta.