Julkaisut ja haku

Hakulomakkeen käyttöohje

Voit hakea julkaisuja vapaatekstihaulla (myös ISBN), avainsanahaulla sekä kielen, julkaisusarjan ja tuoteluokan perusteella. Voit hakea myös sanan osalla, katkaisumerkkiä ei tarvita. Hakutulosnäkymää voi ryhmitellä sarakeotsikoiden perässä olevien painikkeiden avulla.

Hakuehdot

Avainsanat

 

Hakutulokset

Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Ulkoasu
Raaseporin rauniolinnan kävijätutkimus 2019 Muuri Anne, Wennström Carina 2024 20 s.
A Review of Marine Nature Restoration Work and Methods Used in Finland Arnkil Anna, Bäck Anette, Haavisto Fiia, Keskinen Essi, Kuningas Sanna, Laine Ari, Nieminen Aija, Puttonen Irma, Raitanen Henna, Salovius-Laurén Sonja 2024 139 pp.
Kulttuuriperinnön kuva 2023 – Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hallinnassa olevan kulttuuriomaisuuden kuva vuonna 2023 Palviainen Hilja, Tenhunen Tanja, Tervonen Päivi, Tolonen Siiri, Tuovinen Tapani, Vauramo Anu, Väli-Torala Tuija 2024 53 s.
Tilannekuva ja sidosryhmäselvitys Eräpalvelujen kalastuksen kehittämisohjelman tueksi Aarnio Hannaleena 2024 75 s.
Eräpalvelujen virtavesikunnostukset 2020–2023 – loppuraportti Karppinen Antti, Nikula Raisa, Vierelä Markku 2024 64 s.
Proposals for developing the monitoring of restored peatlands – Experiences gained in Hydrology LIFE project for developing general and hydrological monitoring as well as setting up monitoring by remote sensing Ikkala Lauri, Similä Maarit (eds) 2024 151 pp.
Monikäyttömetsien lajistoselvitys 2023 Kallio Tuomas 2024 77 s.
Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport 2023 – En hållbar framtid genom samordning Forststyrelsen 2024 178 + 77 s.
Katsaus meriluonnon kunnostustöihin ja -menetelmiin Suomessa Arnkil Anna, Bäck Anette, Haavisto Fiia, Keskinen Essi, Kuningas Sanna, Laine Ari, Nieminen Aija, Puttonen Irma, Raitanen Henna, Salovius-Laurén Sonja 2024 139 s.
Metsähallitus annual and responsibility report 2023 – Coordinating a sustainable future Metsähallitus 2024 178 + 77 pp.
Ennallistettujen soiden seurannan kehittämisehdotukset – Hydrologia-LIFE-hankkeessa kertyneitä kokemuksia hoitoseurannan ja hydrologisen seurannan parantamiseksi ja kaukokartoitusseurannan perustamiseksi Ikkala Lauri, Similä Maarit (toim.) 2024 148 s.
Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2024 107 s.
Management Effectiveness Evaluation of Finland’s Protected Areas 2023 – Summary of the Evaluation Report and Recommendations Stolton Sue, Ahlroth Petri, Auvinen Ari-Pekka, Dehmel Naira, Dudley Nigel, Hošek Michael, Lahti Kari, Leung Yu-Fai 2024 6 pp.
Suomen suojelualueiden hoidon tehokkuuden arviointi 2023 – Tiivistelmä arviointiraportista ja suosituksista Stolton Sue, Ahlroth Petri, Auvinen Ari-Pekka, Dehmel Naira, Dudley Nigel, Hošek Michael, Lahti Kari, Leung Yu-Fai 2024 6 s.
Maat ovat lapsiamme – Saamelaisten kotiseutualueen luonnossa liikkujan etiketti Metsähallitus 2024 5 x 1 s.
Management Effectiveness Evaluation of Finland’s Protected Areas 2023 Stolton Sue, Ahlroth Petri, Auvinen Ari-Pekka, Dehmel Naira, Dudley Nigel, Hošek Michael, Lahti Kari, Leung Yu-Fai 2024 195 pp.
Metsähallitus vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023 – Kestävää tulevaisuutta yhteensovittaen Metsähallitus 2024 179 + 77 s.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet omistajapoliittiset tavoitteet 2023. Seurantaraportti Metsähallitus 2024 34 s.
Birasrávagirji – mihttomearrin máŋggahámat lotnolasgeavahanvuovddit Meahciráđđehus 2024 24 s.
Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen, julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2024 ja alustavat tulostavoitteet 2025–2028 Metsähallitus 2024 28 s.
Aulangon luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2023 Leinonen Pilvi, Mikkola Maija 2024 30 s.
Kolinuuron kierroksen opettajan opas Kolehmainen Emilia, Jormalainen Emmi, Nyrönen Sonja 2024 90 s.
Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitus – Projektin loppuraportti osa 2 – Luontotyypit Tammilehto Anna, Saikkonen Arto, Pääkkö Elisa, Tuominen Seppo, Mäkelä Katariina, Kokko Aira, Härmä Pekka, Kallio Minna, Heikkinen Mika, Impiö Mikko, Törmä Markus, Anttila Saku 2024 59 s.
Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitus – Projektin loppuraportti osa 1 – Aineistot ja menetelmät Tammilehto Anna, Härmä Pekka, Kallio Minna, Törmä Markus, Saikkonen Arto, Tuominen Seppo, Impiö Mikko, Heikkinen Mika, Kervinen Mikko, Jussila Tytti, Böttcher Kristin, Pääkkö Elisa, Kokko Aira, Mäkelä Katariina, Anttila Saku 2024 103 s.
Oulangan kansallispuiston ja lähialueen kalastuslupa-alueet – Fishing permit areas of Oulanga National Park and the surrounding area Metsähallitus 2023 1 s.
HYDROLOGY LIFE – Towards flourishing wetlands in Finland – Project activities and results 2017–2023 Söyrinki Siiri, Tiusanen Maria, Grahn Tiina 2024 13 pp.
Hydrologia-LIFE – Kosteikkoluonto kohti luonnontilaa kautta Suomen – Projektin toiminta ja tulokset 2017–2023 Söyrinki Siiri, Tiusanen Maria, Grahn Tiina 2024 13 s.
Environmental Guidelines in Finnish State Forests Metsähallitus 2024 26 pp.
Miljöguiden – på väg mot mångfaldiga mångbruksskogar Forststyrelsen 2024 22 s.
Ympäristöopas – tavoitteena monimuotoiset monikäyttömetsät Metsähallitus 2024 22 s.
Nationalparkssimulatorn Finlands naturcentrum Haltia 2024 39 s.
Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård Bylund Patrik, Henriksson Malin 2024 134 s.
Korkearannikon / Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen hallintosuunnitelma Bylund Patrik, Henriksson Malin 2024 134 s.
Kuhmon vesiretkeilyreittien Master plan – Kivaa kohti – Kuhmon vesireitistöjen selvityshanke Rinkinen Jarmo 2023 199 s.
Naturresursplan för havsområdet 2024–2028 Hokkanen Marja, Andersson Simon, Heino Joel, Kandelin Tauno, Kaurala Hanna, Leinonen Johanna, Malin Mikko, Nordström Mikael, Riihimäki Anu, Suorsa Essi, Viisanen Jani, Viitanen Jussi 2023 173 s.
Merialueen luonnonvarasuunnitelma 2024–2028 Hokkanen Marja, Andersson Simon, Heino Joel, Kandelin Tauno, Kaurala Hanna, Leinonen Johanna, Malin Mikko, Nordström Mikael, Riihimäki Anu, Suorsa Essi, Viisanen Jani, Viitanen Jussi 2023 173 s.
Retkietiketti Metsähallitus 2023 1 s.
Etikett i friluftslivet Metsähallitus 2023 1 s.
Vánddardanetikeahtta Meahciráđđehus 2023 1 s.
Outdoor Etiquette Metsähallitus 2023 1 p.
Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä poronhoitoalueen merikotkan pesinnöistä vuonna 2023 Siivonen Stefan 2023 16 s.
Storm and Saana in the forest – Outdoor etiquette stories Reittu Ninka 2023 21 pp.
Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2023 157 s.
Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2023 131 s.
Pyhä–Luoston kansallispuiston kävijätutkimus 2022–2023 Kotajärvi Mari 2023 31 s.
Kalastajaprofiilit Mäkitalo Maria, Nylund Susanne, Rahkola Anna 2023 23 s.
Syötteen kansallispuisto – Harjujen kierros Metsähallitus 2023 2 s.
Sanginjoen luonnonsuojelualue – Korpilammen kierros 4,9 km Metsähallitus 2023 2 s.
Raakun 100 miljoonan vuoden taival uhanalaiseksi lajiksi Metsähallitus 2021 3 x 1 s.
Napapiirin luontokansio – Rovaniemen alueen luontokohteita Metsähallitus 2012 86 s.
Ojitettujen soiden ennallistamisopas Aapala Kaisu, Similä Maarit, Penttinen Jouni (toim.) 2013 301 s.
Vargis vandringleder / Vargis vaellusreittejä / Vargis Hiking trails Forststyrelsen 2023 1 s.
Nationalpark Linnansaari Metsähallitus 2022 2 s.
Pihlajavesi Naturschutzgebiet Metsähallitus 2022 2 s.
Naturschutzgebiet Punkaharju Metsähallitus 2023 2 s.
Beetles LIFE A small step for man, a giant leap for the charismatic beetle! – Layman´s Report – Project activities and results 2018–2023 Evokari Viliina, Malmberg Sampsa 2023 19 pp.
Beetles LIFE Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille! – Layman´s Report – Projektin toiminta ja tulokset 2018–2023 Evokari Viliina, Malmberg Sampsa 2023 19 s.
Kansallispuistosimulaattori-peli Suomen luontokeskus Haltia 2023 39 s.
Rokua Nationalpark / Nationalpark Rokua Metsähallitus 2021 2 s.
Kylmäluoma Hiking Area Metsähallitus 2023 2 pp.
Saariston pienpetopyynnit 2020–2023 Metsähallitus 2024 9 s.
Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimus 2017 Lehtonen Laura, Wennström Carina 2023 25 s.
Valkmusan kansallispuiston kävijätutkimus 2022 Koponen Pekka, Wennström Carina 2023 29 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2022 Koponen Pekka, Wennström Carina 2023 28 s.
Evon retkeilyalueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2022 Saatsi Emilia, Saatsi Pekka, Sirén Riina, Hjelt Hertta, Salo Aino 2023 80 s.
Päijänteen kansallispuiston rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2022 Saatsi Emilia, Saatsi Pekka, Sirén Riina, Salo Aino 2023 68 s.
Nuuksion kansallispuisto – Haltian portti / Noux nationalpark – Haltias port / Nuuksio National Park – Haltia’s gate Metsähallitus 2023 1 s.
Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma 2023-2028 Arovainio Petteri, Eerikäinen Kalle, Hartikainen Eero, Herukka Ilkka, Korhonen Pasi, Koskimäki Ville, Leinonen Johanna, Lumijärvi Heidi, Pulkkinen Eeva, Siikamäki Pirkko, Siira Jorma, Tolonen Arto, Viitanen Jussi 2023 202 s.
Myrsky och Saana i skogen – Sagor om etikett i friluftslivet Reittu Ninka 2023 21 s.
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet Metsähallitus 2023 247 s.
Mitatusti maailman puhtain ilma – tiedolla johtaminen alueen ja yritysten voimavarana Purest Air -hanke 2023 9 s.
Toiminnallisia tietosisältöjä saimaannorpasta Metsähallitus 2023 Yhteensä 38 s.
Esteettömien luontokohteiden (reittien) nykytilan arviointi Virnes Jari, Lehtonen Laura 2023 48 s.
Päijänteen kansallispuiston arkeologisen inventoinnin päivitys 2022 Laulumaa Vesa 2023 38 s.
Bioblitz Nuuksion kansallispuisto 11.-12.8.2023 lajilista Metsähallitus 2023 37 s.
Äigee já Sááná meecist – Vandârdemetiket-mainâseh Reittu Ninka 2023 21 s.
Oʹnssem da Uʹstten mieʹccest – Luâđast jååʹttemetikeʹtt -mainnâz Reittu Ninka 2023 21 s.
Riđđu ja Saana meahcis – Vánddardanetikeahtta-máidnasat Reittu Ninka 2023 21 s.
Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas Kaukonen Maarit, Thomssen Pia-Maria, Eskola Timo, Herukka Ilkka, Kallio Tuomas, Karppinen Hanna, Karvonen Lauri, Korhonen Ilkka, Kuokkanen Panu (toim.) 2024 135 s.
Myrsky ja Saana metsässä – Retkietikettisatuja Reittu Ninka 2023 21 s.
Vastuullisen matkailun kehitysohjelma 2023-2030 – Nuuksion kansallispuisto Metsähallitus 2023 23 s.
Uhanalainen saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) Metsähallitus 2023 4 s.
Bothnian Bay National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Perämeren kansallispuisto – Pensaskari Metsähallitus 2023 2 s.
Perämeren kansallispuisto – Selkä-Sarvi Metsähallitus 2023 2 s.
SALMUS – Saving Our Northern Freshwater Pearl Mussel Populations Erkinaro Heikki (ed.) 2023 336 pp.
Perämeri kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Bottenviken nationalpark Metsähallitus 2023 2 s.
Kämpiltä kelokyliin – Metsähallituksen suojellut rakennukset Vauramo Anu 1995 97 s.
Puurijärvi-Isosuo National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Puurijärvi-Isosuo kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Tuikki – Metsähallituksen lehti kalastajille Metsähallitus 2023 36 s.
Kieppi – Metsähallituksen lehti metsästäjille Metsähallitus 2023 36 s.
Luontomatkailu Savonlinnan seudulla – Yhteenveto asiakaskyselystä ja verkkokeskustelusta Metsähallituksen erä- ja luontoyhteisölle Kantola Etti 2023 23 s.
Saimaan luontomatkailusuunnitelma Metsähallitus 2023 verkkosivusto
Principles of Protected Area Management in Finland Metsähallitus 2016 143 p.
Retkikaveri-villapaita Kostet Jenna 2023 17 s.
Ruunaa strövområde Metsähallitus 2023 2 s.
Ruunaa Hiking Area Metsähallitus 2023 2 pp.
Syötteen kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Syöte National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Riisin rietas – Day Trail in Riisitunturi National Park Metsähallitus 2023 2 p.
Merenkurkun saaristo – Kvarkens skärgård – Kvarken Archipelago Metsähallitus 2023 1 s.
Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien valtion maa- ja vesialueille 2018-2023 Halla Tuulikki, Arovainio Petteri, Kontiokari Heidi, Ollila Heikki, Rautiainen Mikko, Tolonen Hannu 2018 122 s.
Korteniemen perinnetila – opastusohjelmat 2023 Metsähallitus 2023 2 s.
Martimoaapa soidensuojelualue Metsähallitus 2023 2 s
Martimoaapa Mire Reserve Metsähallitus 2023 2 p
Napapiiri retkeilyalue Metsähallitus 2023 2 s.
Arctic Circle Hiking Area Metsähallitus 2023 2 p.
Riisin rietas – päiväreitti Riisitunturin kansallispuistossa Metsähallitus 2023 2 s.
Kivitunturi luontopolku Metsähallitus 2023 2 s.
Rokua kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Rokua National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Kivitunturi Nature Trail Metsähallitus 2023 2 pp.
Kolin kansallispuisto – Huippujen lumikenkäilyreitti Metsähallitus 2023 2 s.
Napapiirin retkeilyalue / Arctic Circle Hiking Area Metsähallitus 2023 2 s.
Ruunaa retkeilyalue Metsähallitus 2023 2 s.
Sipoonkorpi kansallispuisto / Sibbo Storskog nationalpark / Sipoonkorpi National Park Metsähallitus 2023 1 s.
Akwé: Kon operating model’s application in the cooperation between Metsähallitus and the Sámi Parliament Metsähallitus, Sámi Parliament 2023 12 pp.
Metsähallitus Annual and Responsibility Report 2022 – Towards a carbon neutral, ecologically sustainable and equal society Metsähallitus 2023 148 + 76 pp.
Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport 2022 – Mot ett klimatneutralt, ekologiskt hållbart och jämlikt samhälle Forststyrelsen 2023 148 + 76 s.
Lauhanvuori kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Lauhanvuori nationalpark / Lauhanvuori National Park Metsähallitus 2023 1 s.
Seitseminen nationalpark Metsähallitus 2022 1 s.
Hämeenkangas Military training and multi-use are – summer Metsähallitus 2023 1 s.
Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde – sommar Metsähallitus 2023 1 s.
Seitseminen National Park Metsähallitus 2022 1 p.
Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark / Kauhaneva-Pohjankangas National Park Metsähallitus 2023 1 s.
Alkkianvuori Rengasreitit – Rundslingor – Circular routes Metsähallitus 2022 1 s.
Luonnossa Kuhmossa Metsähallitus 2022 2 s
Outdoors in Kuhmo Metsähallitus 2022 2 pp
Luonnonmuistomerkit Metsähallitus 2023 16 s.
Naturminnesmärken Forststyrelsen 2023 16 s.
Koli National Park – Kolinuuron kierros Trail Metsähallitus 2023 2 pp.
Koli National Park – Mäkrän kierto Trail Metsähallitus 2023 2 pp.
Koli National Park – Kiehisen kierros Trail Metsähallitus 2023 2 pp.
Kolin kansallispuisto – Kiehisen kierros Metsähallitus 2023 2 s.
Kolin kansallispuisto – Mäkrän kierto Metsähallitus 2023 2 s.
Kolin kansallispuisto – Kolinuuron kierros Metsähallitus 2023 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 198 s.
Oulangan kansallispuisto – luontokeskuksen lähireitit / Oulanka National Park – Trails nearby the visitor centre Metsähallitus 2023 1 s.
Nuuksio kansallispuisto / Nuuksio National Park / Noux nationalpark Metsähallitus 2023 1 s.
Laajalahti luonnonsuojelualue / Bredviken naturskyddsområde / Laajalahti Nature Reserve Metsähallitus 2023 2 s.
Kauhaneva-Pohjankangas kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Hämeenkangas harjoitus- ja monikäyttöalue – kesä Metsähallitus 2023 2 s.
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet Metsähallitus 2014 134 s.
Koskikaran kierros / The Koskikaran kierros Nature Trail Metsähallitus 2023 7 s.
Tiilikkajärvi kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston lähireitit / Pyhä-Luosto National Park – nearest summer hiking trails Metsähallitus 2023 2 s.
Sallan kansallispuiston kesäesite Metsähallitus 2024 2 s.
Salla National Park Summer Brochure Metsähallitus 2024 2 pp.
Syötteen päiväreitit – reittiopas ja kartta Metsähallitus 2023 2 s.
Seitsemisen kansallispuisto – Koveron perinnetila Metsähallitus 2023 2 s.
Pohjanmaan kulttuuri- ja luontomatkailukohteita perheille Metsähallitus ja alueen kunnat 2023 1 s.
Barnvänliga besöksmål för kultur- och naturturism i Österbotten Forststyrelsen och kommuner i regionen 2023 1 s.
Salamajärvi nationalpark Metsähallitus 2023 2 s.
Salamajärvi National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Liesjärvi National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Leivonmäki kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Torronsuo kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Liesjärvi kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Liesjärvi nationalpark Metsähallitus 2023 2 s.
Salamajärvi kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Leivonmäki nationalpark Metsähallitus 2023 2 s.
Leivonmäki National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Southern Konnevesi National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Aulanko naturskyddsområde Metsähallitus 2023 2 s.
Södra Konnevesi nationalpark Metsähallitus 2023 2 s.
Aulanko Nature Reserve Metsähallitus 2023 2 pp.
Aulanko luonnonsuojelualue Metsähallitus 2023 2 s.
Etelä-Konnevesi kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Konttaisen kuhaus 2 km – Päiväreitti Day Trail Metsähallitus 2023 1 s.
Metsähallitus vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022 – Kohti hiilineutraalia, ekologisesti kestävää ja yhdenvertaista yhteiskuntaa Metsähallitus 2023 148 + 75 s.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet omistajapoliittiset tavoitteet 2022. Seurantaraportti Metsähallitus 2023 42 s.
Pieni karhunkierros Päiväreitti / Day Trail Metsähallitus 2024 1 s.
The endangered Saimaa ringed seal (Pusa hispida saimensis) Metsähallitus 2023 4 pp.
Находящаяся под угрозой исчезновения сайменская нерпа Метсяхаллитус 2023 4 s.
Punkaharjun luonnonsuojelualue – Puulajireitti 5,3 km Metsähallitus 2023 2 s.
Punkaharjun luonnonsuojelualue – Topeliuksen polku 2,2 km / suunta Metsähallitus 2023 2 s.
Punkaharjun luonnonsuojelualue – Hakinkierros 7,7 km Metsähallitus 2023 2 s.
Punkaharju luonnonsuojelualue Metsähallitus 2023 2 s.
Punkaharjun luonnonsuojelualue – Harjureitistö 4,0 km Metsähallitus 2023 2 s.
Punkaharju Nature Reserve Metsähallitus 2023 2 pp.
Punkaharjun luonnonsuojelualue – Kokonharjun polku 3,0 km Metsähallitus 2023 2 s.
Природный заповедник Пункахарью Metsähallitus 2023 2 s.
Punkaharjun luonnonsuojelualue – Kuikon Salpa 0,7 km Metsähallitus 2023 2 s.
Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2023 ja alustavat tulostavoitteet 2024–2027 Metsähallitus 2023 34 s.
Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 Haverinen Sanna 2023 64 s.
Tiililkkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 – Tiivistelmä Haverinen Sanna 2023 16 s.
Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 – Suosittu päiväretkikohde lähellä pääkaupunkia Söderlund Mats 2023 29 s.
Uhanalainen saimaannorppa Metsähallitus 2018 4 s.
The endangered Saimaa ringed seal (Pusa hispida saimensis) Metsähallitus 2018 4 pp.
Находящаяся под угрозой исчезновения сайменская нерпа Metsähallitus 2018 4 s.
Repovesi National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Repovesi kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Päijänne nationalpark Metsähallitus 2023 2 s.
Päijänne National Park Metsähallitus 2023 2 pp.
Päijänne kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Kolovesi kansallispuisto Metsähallitus 2023 2 s.
Ärjänsaari Nature Reserve Metsähallitus 2023 2 pp.
Toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien välisessä yhteistyössä / Doaibmamálle Akwé: Kon -rávvagiid heiveheamis Meahciráđđehusa ja Sámedikki gaskasaš ovttasbarggus / Toimâmalli Akwé: Kon -ravvui heiviitmist Meccihaldâttâs já sämitige koskâsâš ohtsâšpargoost / Tuåimmjem-mall Akwé: Kon -vuäppõõzzi suåvvtummšest Meäʹcchalltõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž õhttsažtuâjast Metsähallitus, Saamelaiskäräjät 2020 44 s.
Ärjänsaari luonnonsuojelualue Metsähallitus 2023 2 s.
Bottenvikens nationalpark – Bottenviken vintertid Forststyrelsen 2023 2 s.
Perämeren kansallispuisto – Talvinen Perämeri Metsähallitus 2023 2 s.
Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2004 105 s.
Lemmenjoki kansallispuisto Metsähallitus 2024 2 s.
Lemmenjoki National Park Metsähallitus 2024 2 pp.
Urho Kekkonen kansallispuisto Metsähallitus 2024 2 s.
Urho Kekkonen National Park Metsähallitus 2024 2 pp.
Tammisaaren saariston kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto Bonn Thomas, Routasuo Pekka (toim.) 1997 90 s.
Vallisaari ja Kuninkaansaari / Skansladet och Kungsholmen Metsähallitus 2023 1 s.
Rokuan kansallispuisto – Maastopyöräreitit / Rokua nationalpark – Terrängcykelled / Rokua National Park – Mountain Biking Trails Metsähallitus 2023 1 s.
Siikavaara luonnonsuojelualue Metsähallitus 2023 2 s.
Rokua nationalpark – Rokua vinterled Forststyrelsen 2023 2 s.
Rokuan kansallispuisto – Rokuan talvireitti Metsähallitus 2022 2 s.
Hyvät käytännöt maakotkalle aiheutuvien vaikutusten arviointiin – esimerkkiraportti Nimettömänkankaan tuulivoimahankkeesta Metsähallitus 2022 59 s.
Matkailuyritysten hiiliopas – Land of National Parks Ridanpää Roosa, Tervo-Kankare Kaarina 2022 66 s.
Freshabit LIFE IP Veden valtakunnassa tapahtuu – Layman´s Report – Projektin toiminta ja tulokset 2016-2022 Ilmonen Jari, Söyrinki Siiri 2023 31 s.
Sallan kansallispuiston ja Sallatunturin alueen kävijätutkimus 2022 Tiikkainen Ulla 2023 63 s.
Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2022 Haverinen Sanna 2023 66 s.
Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2022 – Tiivistelmä Haverinen Sanna 2023 16 s.
Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus 2022 Tuomela Satu 2023 33 s.
Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 Tuomela Satu 2023 35 s.
Luonnonhoito uhanalaisten hyönteisten tukena Metsähallitus 2023 8 s.
Koli National Park – Snowshoeing Trail of the Tops Metsähallitus 2023 2 pp.
Liesjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2021 Puranen Tuula 2022 62 s.
Liesjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2021 – Tiivistelmä Mikkola Maija, Puranen Tuula 2022 19 s.
Application of the Climate Vulnerability Index for the High Coast / Kvarken Archipelago World Heritage Property Heron Scott F., Day Jon C., Bylund Patrik, Henriksson Malin, Sjödin Viveka, Anderssén Emma, Bäck Anette 2022 92 s.
Hepoköngäs Puolangalla – Geologinen luontopolku Metsähallitus 2023 19 s.
Viiankiaapa soidensuojelualue Metsähallitus 2024 2 s.
Freshabit LIFE IP Healing the Kingdom of Water – Layman´s Report – Project activities and results 2016-2022 Ilmonen Jari, Söyrinki Siiri 2023 31 pp.
Viiankiaapa Mire Reserve Metsähallitus 2024 2 pp.
Tammisaaren saariston kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus. Osa 2 Oulasvirta Panu, Leinikki Jouni 1995 84 s.
Koli National Park – Kylän polku Winter Trail Metsähallitus 2023 1 p.
Koli National Park – Ukko-Koli Winter Trail Metsähallitus 2023 1 p.
Kolin kansallispuisto – Kylän polku talvireitti Metsähallitus 2023 1 s.
Kolin kansallispuisto – Ukko-Kolin talvireitti Metsähallitus 2023 1 s.
Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2022 Siivonen Stefan 2022 14 s.
Ecological management supports endangered insects Metsähallitus 2023 8 pp.
Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus 2022 Laitinen Jarno 2022 30 s.
Retkiruokaohjeita – Ravitsevaa retkiruokaa lyhyelle tai pitkälle retkelle Ahlman, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Partiolaiset, Metsähallitus 2022 32 s.
Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimus 2022 – eväsretkeilijöiden suosiossa Nikkola Kirsi 2022 38 s.
Fena – Finländsk fiskare Forststyrelsen 2023 24 s.
Neitvuoren luonnonsuojelualue – Hiijje silimukka Metsähallitus 2022 2 s.
Liesjärven kansallispuiston Korteniemen metsänvartijatilan erityissuunnitelma Heinänen Teijo, Ormio Hannu 1998 44 s.
Tietopaketti saimaannorpan biologiasta ja suojelusta matkailuyrittäjille Metsähallitus 2022 13 s.
Luonnonhoidollinen vieraspetopyynti saaristossa – Sotka-hankkeen tuloksia Toivola Mikko 2022 58 s.
Naturvårdsmässig jakt av främmande rovdjur i skärgården – Sotka-projektets resultat Toivola Mikko 2022 58 s.
Vallisaaren kävijätutkimus 2022 – helsinkiläisten lähivirkistyskohde Nikkola Kirsi 2022 34 s.
Koli kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s.
Tunturi-Lapin taival -reitistö / Trail of Fell Lapland Metsähallitus 2022 1 s.
Kestävä matkailu suojelualueilla – Opas Metsähallituksen matkailukumppaneille Metsähallitus 2022 Verkkosivusto
Hållbar turism i skyddsområden – Guide för Forststyrelsens partner inom turism Forststyrelsen 2022 Webbsida
Sustainable tourism in protected areas – Guide for Metsähallitus tourism partners Metsähallitus 2022 Website
Teijo kansallispuisto / Tykö nationalpark / Teijo National Park Metsähallitus 2022 1 s.
Skärgårdshavet nationalpark / Saaristomeri kansallispuisto / Archipelago National Park Metsähallitus 2022 1 s.
Rokuan kansallispuisto – Talvireitit / Rokua nationalpark -Vinterleder / Rokua National Park – Winter Trails Metsähallitus 2023 1 s.
Syötteen kansallispuisto – Talvireitit Metsähallitus 2024 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Ketun kevennys 25 km Metsähallitus 2022 2 s.
Retkiruokaopas – Tietoa ja vinkkejä retkiruoasta ja ruokailusta retkiolosuhteissa Ahlman, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Partiolaiset, Metsähallitus 2022 32 s.
Maastopyöräilijän etiketti kansallispuistoon / Vett och etikett för terrängcyklister i nationalparken / Mountain biking code of conduct in the national park Metsähallitus 2022 1 s.
Guide för friluftsmat – Information och tips om utflyktsmat och måltider under utflykter Ahlman, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Scouter och Forststyrelsen 2022 32 s.
Recept på friluftsmat – Näringsrik mat för korta eller långa utflykter Ahlman, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Scouter och Forststyrelsen 2022 32 s.
Syötteen kansallispuiston, Olvassuon ja lähialueen ruotsinkieliset opastustaulut Metsähallitus 2022 11 x 2 s.
Kolin kansallispuisto – Huippujen kierros Metsähallitus 2022 2 s.
Koli National Park – Huippujen kierros Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Koli National Park – Kasken kierros Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Koli National Park – Kylän polku Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Kolin kansallispuisto – Kasken kierros Metsähallitus 2022 2 s.
Koli National Park – Paimenen polku Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Kolin kansallispuisto – Paimenen polku Metsähallitus 2022 2 s.
Koli National Park – Sataman polku Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Kolin kansallispuisto – Ukko-Kolin vaativa esteetön reitti Metsähallitus 2022 2 s.
Kolin kansallispuisto – Sataman polku Metsähallitus 2022 2 s.
Koli National Park – Ukko-Koli demanding accessible Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Kolin kansallispuisto – Kylän polku Metsähallitus 2022 2 s.
Vuorilampi Metsähallitus 2022 2 s.
Национальный парк «Линнансаари» Metsähallitus 2022 2 s.
Linnansaari kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s.
Saimaan luontokohteiden opastusviestintäsuunnitelma 2022 Metsähallitus 2022 18 s.
Linnansaari National Park Metsähallitus 2022 2 pp.
Hossan kansallispuisto – Talvireitit / Hossa National Park – Winter Trails Metsähallitus 2023 2 s.
Suomu – Suomalainen kalastaja Metsähallitus 2023 24 s.
Koli nationalpark Metsähallitus 2022 1 s.
Koli National Park Metsähallitus 2021 1 p.
Kilpisjärvi – Mallan luonnonpuisto ja Saanan luonnonsuojelualue Metsähallitus 2022 2 s.
Murhisalo luonnonsuojelualue Metsähallitus 2022 2
Nuuksion kansallispuiston ennallistamissuunnitelma Jaakkola Sari 1999 66 s.
Luonnon vaikutukset oppimiseen ja hyvinvointiin -kortit Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu, Suomen ympäristöopisto Sykli 2022 4 s.
Naturens inverkan på inlärning och välmående -kort Finlands naturcentrum Haltias naturskola, Finlands miljöinstitut Sykli 2022 4 s.
Luonnosta hyvinvointia -kortit Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu, Suomen ympäristöopisto Sykli 2022 3 s.
Välmående från naturen -kort Finlands naturcentrum Haltias naturskola, Finlands miljöinstitut Sykli 2022 3 s.
Itäinen Suomenlahti kansallispuisto / Gulf of Finland National Park Metsähallitus 2022 1 s.
Käsivarsi erämaa-alue, Malla luonnonpuisto ja Saana luonnonsuojelualue Metsähallitus 2024 2 s.
Käsivarsi villmarksområde, Malla naturreservat og Saana naturvernomrode Metsähallitus 2024 2 s.
Käsivarsi Wilderness Area, Malla Strict Nature Reserve and Saana Nature Reserve Metsähallitus 2024 2 s.
Giehtaruohtas meahcceguovlu, Malla luonddumeahcci ja Sáná luonddusuodjalanguovllut Meahciráđđehus 2024 2 s.
Sallan kansallispuiston talviesite Metsähallitus 2022 2 s.
Salla National Park Winter Brochure Metsähallitus 2022 2 pp.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Pallastunturin luontokeskus Metsähallitus 2022 1 s.
Pallas-Yllästunturi National Park – Pallastunturi Visitor Centre Metsähallitus 2022 1 pp.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Tunturi-Lapin luontokeskus Metsähallitus 2022 1 s.
Pallas-Yllästunturi National Park – Fell Lapland Visitor Centre Metsähallitus 2022 1 p.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Yllästunturin luontokeskus Metsähallitus 2022 1 s.
Pallas-Yllästunturi National Park – Yllästunturi Visitor Centre Metsähallitus 2022 1 p.
Saariselkä kesäreitit / Saariselkä Summer Trails Metsähallitus 2024 2 s.
Kemihaaran erämaa-alueen luonto ja käyttö Tynys Tapio (toim.) 1999 105 s.
Syötteen kansallispuisto – Pyhitys 4 km Metsähallitus 2023 2 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston talvireitit / Pyhä-Luosto National Park Winter Trails Metsähallitus 2023 2 s.
Ulkosaariston arkeologiaa – Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen inventointi 1994 -1997 Tuovinen Tapani 2000 113 s.
Bioblitz Liesjärven kansallispuisto 12.-13.8.2022 lajilista Metsähallitus 2022 34 s.
Teerisuon-Lososuon soidensuojelualue Metsähallitus 2022 2 s.
Torronsuo National Park Metsähallitus 2022 1 pp.
Torronsuo nationalpark Metsähallitus 2022 1 s.
Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt kuudella Life-kohteella Suomessa – Life CO-OP -hankkeen tulokset Mikkola-Roos Markku, Niikkonen Tiina (toim.) 2005 120 s.
Luonnonsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin – kyselytutkimus Kuusamossa ja Syötteen alueella Rämet Jussi, Törn Anne, Tolvanen Anne, Siikamäki Pirkko 2005 48 s.
Talousmetsien luonnonsuojelu – yhteistutkimushankkeen väliraportti Raivio Suvi (toim.) 1995 147 s.
Ennallistaminen, luonnonhoito ja seuranta Vattajan Dyyni Life-hankkeessa 2005-2009 Koskela Kasper (toim.) 2009 218 s.
Kansallispuistojen jätehuolto – Jätehuolto-opas Peura Pekka, Inkinen Matti 1993 48 s.
Talousmetsien luonnonsuojelu -yhteistutkimushankkeen toinen väliraportti: tilanne metsänkäsittelyjen jälkeen Raivio Suvi (toim.) 1997 168 s.
Harakkasaari luonnonsuojelualue Metsähallitus 2022 2 pp
Ennallistamisen ja luonnonhoidon seurantasuunnitelma Hokkanen Marja, Aapala Kaisu, Alanen Aulikki (toim.) 2005 85 s.
Metsänomistajien näkemyksiä luonnonsuojelualueiden kaupoista – Vapaaehtoiset kiinteistökaupat ja Metsähallitus suojelumaiden ostajana Tuuri Aleksi, Hannelius Simo 2007 54 s.
Oppimaan luonnonsuojelualueille Nykänen Riitta 1996 76 s.
Saaristomeren kansallispuiston luontomatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Berghäll Jonna 2005 65 s.
Luonnontilainen metsän ja suon reuna – Tutkimus reunavyöhykkeen leveydestä ja kasvillisuudesta Tolvanen Petteri 1997 74 s.
Vieraskirjamerkintöjä Nuuksion ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä Käsivarren erämaassa Sokka Katariina 2006 77 s.
Yleispiirteinen biotooppiluokitus Tuominen Seppo, Eeronheimo Heikki, Toivonen Heikki (toim.) 2001 60 s.
Metsäojitettujen soiden luonnontilan palauttaminen Seppä Heikki, Lindholm Tapio, Vasander Harri 1993 80 s.
Challenge for Visitor Centres. Linking Local People, Visitors and Protected Area Kyöstilä Maarit, Leivo Anneli, Loikkanen Teppo (eds) 2001 79 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Metsähallitus 2012 65 s.
Cooperation between coastal protected areas and local societies – from experiences to recommendations Grönholm Sam, Berghäll Jonna 2007 73 s.
Kalastuspalvelut Metsähallituksen kalastusasiakkaiden mielissä Aho Ritva, Liukkonen Tuija, Joensuu Olavi 2007 42 s.
Metsien ennallistaminen suojelualueilla – lähtötilanne 1995 Tukia Harri 2000 148 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Metsähallitus 2007 51 s.
Suojelusoiden ekologinen rajaaminen Aapala Kaisu, Lindholm Tapio 1999 153 s.
Metsien ennallistamisen ekologiaa Tukia Harri 2000 66 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 Metsähallitus 2008 54 s.
Kaukokartoitusmenetelmät, kasvillisuuden tyypittely ja kuviokoko kasvillisuuskartoituksissa Kotiluoto Riitta, Toivonen Heikki 1997 73 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 Metsähallitus 2009 48 s.
Pinta-alan, maiseman ja habitaattirakenteen merkitys vanhojen metsien lintuyhteisölle Kuokkanen Panu 1997 38 s.
Patvinsuo kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s.
Metsien ennallistamisopas Tukia Harri, Hokkanen Marja, Jaakkola Sari, Kallonen Seppo, Kurikka Tuula, Leivo Anneli, Lindholm Tapio, Suikki Anneli, Virolainen Erkki 2003 87 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Metsähallitus 2010 51 s.
Mielipiteitä metsästyksestä valtion mailla Liukkonen Tuija, Bisi Jukka, Hallila Heikki, Joensuu Olavi 2007 68 s.
Suomen kansallispuistojärjestelmän kehittyminen 1960- ja 1990-luvuilla ja U.S. National Park Servicen vaikutukset puistojen hoitoon Perttula Minttu 2006 64 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2010 Metsähallitus 2011 62 s.
Assessment of the management state and needs of regional protected areas in the North-West Russia (Arkhangelsk Region, Vologda Region, Leningrad Region, Murmansk Region, Republic of Karelia, St. Petersburg) Milovidova Natalia, Alexeeva Nadezhda, Lentsman Natalia, Halinen Arja (eds) 2010 111 s.
Metsien monimuotoisuuden arviointi – Osa 1 Lajisto ja metsiköiden rakenne Siitonen Paula (toim.) 1999 184 s.
Metsien monimuotoisuuden arviointi – Osa 2 Metsäalue Siitonen Paula, Lehtinen Antti 1999 47 s.
Pohjois-Suomen vanhojen metsien inventointimenetelmä Kumpulainen Kimmo, Itkonen Pertti, Jäkäläniemi Anne, Leivo Anneli, Meriruoko Ari, Tikkanen Eero 1997 107 s.
Valtionmaiden suojellut suot Aapala Kaisu, Lindholm Tapio 1995 155 s. + karttaliite
Soiden ennallistamistutkimus vuosina 1987–1996 Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio 1997 75 s.
Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2021 – Suosittu lähimatkailukohde johon tullaan kauempaakin Söderlund Mats 2022 21 s.
Svartholman merilinnoituksen kävijätutkimus 2021 – Veneilijöiden ja ensikertalaisten suosiossa Söderlund Mats 2022 23 s.
Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2022 99 s.
Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan 2022-2027 Meäʹcchalltõs 2022 380 s.
Itä-Inarin paikannimistö Mattus Ilmari 2010 278 s.
Sininen polku Recreational Forest Metsähallitus 2022 2 pp.
Sininen polku virkistysmetsä / Sininen polku Recreational Forest Metsähallitus 2022 2 s.
Sininen polku virkistysmetsä Metsähallitus 2022 2 s.
Tietotekniikka osaksi arkea Metsähallituksen metsätaloudessa Högnäs Tore, Karjalainen Jouni, Laamanen Risto, Väihkönen Olli 2020 28 s.
Suomen meriluonnonsuojelualueiden hoidon tehokkuuden arviointi – Menetelmän pilotointi Haapamäki Jaakko, Haavisto Fiia, Hoikkala Joonas, Riihimäki Anu (toim.) 2022 79 s.
Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2022 109 s.
Esiselvitys metsäpeura-aidan rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle Puikkonen Laura, Niemi Milla, Rautiainen Mikko, Pietarila Jukka, Hiedanpää Juha, Pellikka Jani 2022 146 s.
Kilpisjärvi – Malla Strict Nature Reserve and Saana Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 pp.
Hiidenportti kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s
Hiidenportti National Park Metsähallitus 2022 2 pp.
Hiidenportti kansallispuisto / Hiidenportti National Park Metsähallitus 2022 2 s
Limingovikens naturum Metsähallitus 2022 2 s
Liminka Bay Visitor Centre Metsähallitus 2022 2 pp
Liminganlahden luontokeskus Metsähallitus 2022 2 s.
Liminganlahti – lintuvesi, suojelualue, luontokeskus Metsähallitus 2023 2 s.
Liminka Bay – Wetland, Nature Reserve, Visitor Centre Metsähallitus 2023 2 pp.
Oulujärvi Hiking Area Metsähallitus 2022 2 pp.
Limingoviken – fågelvatten, skyddsområde, naturum Metsähallitus 2023 2 s.
Tiilikkajärvi nationalpark Metsähallitus 2022 1 s.
Kosteikkokortit. Tietoa ja vinkkejä kosteikkoluonnosta ja sen auttamisesta. Hydrologia-LIFE-hanke Metsähallitus 2020 10 x 2 s.
Hur kommer havet att se ut år 2120? ECOnnect sammanfattande rapport Anderssén Emma, Lakso Essi, Turkia Tytti, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette 2022 20 s.
What will the sea look like in 2120? ECOnnect Summary Report Anderssén Emma, Lakso Essi, Turkia Tytti, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette 2022 20 pp.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Hetta-Jyppyrä / Pallas-Yllästunturi National Park – Hetta-Jyppyrä Metsähallitus 2022 1 s.
Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 2022-2027 Metsähallitus 2022 373 s.
Sápmelaččaid ruovttuguovllu luondduriggodatplána 2022–2027 Meahciráđđehus 2022 373 s.
Sämmilij päikkikuávlu luánduriggodâhvuávám 2022-2027 Meccihaldâttâs 2022 380 s.
Kalevalan kangas, Kuhmo Metsähallitus 2022 1 s.
Pihlajavesi luonnonsuojelualue Metsähallitus 2022 2 s.
Evon retkeilyalue – maastopyöräilyreitit / Evois strövområde – terrängcykelleder / Evo Hiking Area – Mountain Biking Trails Metsähallitus 2022 1 s.
Vätsärin erämaan metsien kehitys Tynys Tapio 1998 36 s.
Miltä Itämeri näyttää vuonna 2120? Ekosysteemipalvelut Pohjanlahden keskiosissa Lakso Essi, Saarinen Anniina, Anderssén Emma, Turkia Tytti, Figueroa Daniela, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Eklund Lotta, Bäck Anette 2022 68 s.
What will the sea look like in 2120? Ecological connectivity and resilience of marine protected areas in the central Gulf of Bothnia Paz von Friesen Carlos, Turkia Tytti, Eggertsen Maria, Berglund Johnny, Anderssén Emma, Bonde Anna, Nygård Lotta, Bäck Anette 2022 56 s.
Miltä Itämeri näyttää vuonna 2120? ECOnnect tiivistelmäraportti Anderssén Emma, Lakso Essi, Turkia Tytti, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette 2022 20 s.
Miltä Itämeri näyttää vuonna 2120? Ilmasto ja lajien levinneisyys Pohjanlahden keskiosissa Turkia Tytti, Anderssén Emma, Lakso Essi, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette 2022 64 s.
Sanginjoki luonnonsuojelualue Metsähallitus 2023 2 s.
Liesjärvi National Park – Korteniemi Heritage Farm Metsähallitus 2022 2 pp.
Sanginjoki Nature Reserve Metsähallitus 2023 2 pp.
Liesjärven kansallispuisto – Korteniemen perinnetila Metsähallitus 2022 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Torpparintaival 33 km Metsähallitus 2023 2 s.
Liimanninkoski – Liimanninkosken luontopolku Metsähallitus 2022 2 s.
Liesjärvi nationalpark – Korteniemi kulturgård Forststyrelsen 2022 2 s.
Jämäsvaara Metsähallitus 2022 2 s.
Kalajoki – Hiekkasärkät-Vihaslahti-lankkupolku Metsähallitus 2022 2 s.
Oulujärvi retkeilyalue Metsähallitus 2022 2 s.
Rahjan saaristo Metsähallitus 2022 2 s.
Talaskangas Metsähallitus 2022 2 s.
Peuran polku, Etelä-Sydänmaa – Mäntyjärven ja Kotajärven kierros Metsähallitus 2022 2 s.
Linnansaari nationalpark Metsähallitus 2022 2 s.
Pihlajavesi naturskyddsområde Forststyrelsen 2022 2 s.
Pihlajavesi Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 pp.
Пихлаявеси Заповедник Metsähallitus 2022 2 s.
Evo retkeilyalue / Evois strövområde / Evo Hiking Area Metsähallitus 2022 1 s.
Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2020-2021 Puranen Tuula, Mikkola Maija 2022 60 s.
Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2020-2021 – Tiivistelmä Mikkola Maija, Puranen Tuula 2022 15 s.
What will the sea look like in 2120? Future climate and species distribution models for the central Gulf of Bothnia Turkia Tytti, Anderssén Emma, Lakso Essi, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette 2022 64 pp.
Hur kommer havet at se ut år 2120? Ekosystemtjänster i centrala Bottniska viken Lakso Essi, Saarinen Anniina, Anderssén Emma, Turkia Tytti, Figueroa Daniela, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Eklund Lotta, Bäck Anette 2022 68 s.
Norppaystävällisen matkailun pelisäännöt Metsähallitus 2022 2 + 1 s.
Wetland Cards – Information and tips on wetland nature and how to help it – Hydrology LIFE Metsähallitus 2022 5 x 2 pp.
What will the sea look like in 2120? Ecosystem services in the central Gulf of Bothnia Lakso Essi, Saarinen Anniina, Anderssén Emma, Turkia Tytti, Figueroa Daniela, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Eklund Lotta, Bäck Anette 2022 68 pp.
Selkämeren kansallispuiston ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2022 199 s.
Teijon kansallispuiston kävijätutkimus 2021-2022 – yöpyjien ja ensikertalaisten suosiossa Nikkola Kirsi 2022 37 s.
Principles of seal-friendly tourism in Saimaa area Metsähallitus 2022 2 pp.
Tammisaaren saariston kansallispuiston kävijätutkimus 2021 – suosittu purjehduskohde Nikkola Kirsi 2022 36 s.
Besökarundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark 2021 – populär bland seglare Nikkola Kirsi 2022 36 s.
Medvastön-Stormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 81 s.
Hur kommer havet at se ut år 2120? Framtida klimat- och artutbrednings- modeller för centrala Bottniska viken Turkia Tytti, Anderssén Emma, Lakso Essi, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette 2022 64 s.
Petkeljärvi kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s.
Aulangon luonnonsuojelualue – Aulanko MTB 6 km / Aulanko naturskyddsområde – Aulanko MTB 6 km / Aulanko Nature Reserve – Aulanko MTB 6 km Metsähallitus 2022 1 s.
Hiidenvaara Metsähallitus 2022 2 s.
Syväjärvi – Vapa-alue 5525 Metsähallitus 2022 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Vatikurun luontopolku Kyöstilä Maarit, Vuorinen Tupu 2022 16 s.
Pallas-Yllästunturi National Park – Vatikuru Nature Trail Kyöstilä Maarit, Vuorinen Tupu 2022 16 pp.
Snöskoteråkning – Forststyrelsens spårtillstånd Forststyrelsen 2022 4 s.
Moottorikelkkailu – Metsähallituksen uraluvat Metsähallitus 2020 4 s.
Snowmobiling – Licences for snowmobile tracks maintained by Metsähallitus Metsähallitus 2020 4 pp.
Snøscooterkjøring – Trasétillatelse fra Metsähallitus Metsähallitus 2020 4 s.
Eздa на снегоходах – Разрешения на езду на территориях «Метсяхаллитуса» Metsähallitus 2020 4 s.
Ärjänsaari luonnonsuojelualue / Ärjänsaari Nature Reserve Metsähallitus 2020 2 s.
Näränkä luonnonmetsät / Näränkä Natural Forests Metsähallitus 2022 2 s.
Riisitunturi kansallispuisto / Riisitunturi National Park Metsähallitus 2022 2 s.
Oulanka kansallispuisto, Karhunkierros vaellusreitti / Oulanka National Park, Karhunkierros Hiking Trail Metsähallitus 2024 2 s.
Selkämeren kansallispuisto – Isokari / Bottenhavets nationalpark – Enskär / Bothnian Sea National Park – Isokari Metsähallitus 2022 1 s.
Selkämeren kansallispuisto – Katanpää / Bottenhavets nationalpark – Katanpää / Bothnian Sea National Park – Katanpää Metsähallitus 2022 1 s.
Pyhä-Luoston kansallispuisto – Maastopyöräily / Pyhä-Luosto National Park – Mountain Biking Metsähallitus 2022 2 s.
Skärgårdshavets nationalpark – Örö / Saaristomeren kansallispuisto – Örö / Archipelago National Park – Örö Metsähallitus 2024 1 s.
Tammisaaren saariston kansallispuisto – Jussarö / Ekenäs skärgårds nationalpark – Jussarö / Ekenäs Archipelago National Park – Jussarö Metsähallitus 2022 1 s.
Ekenäs skärgård nationalpark / Tammisaaren saaristo kansallispuisto / Ekenäs Archipelago National Park Metsähallitus 2022 1 s.
Metsähallitus Annual and Responsibility Report 2021 – We create added value for nature, people and society Metsähallitus 2022 123 + 79 pp.
Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport 2021 – Vi skapar värde för naturen, människan och samhället Forststyrelsen 2022 123 + 79 s.
Isojärven kansallispuiston kävijätutkimus 2021 Mikkola Maija, Malinen Minna 2022 31 s.
Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2022 132 s.
Jyppyrän Peurapolku Korteniemi Ismo, Vuorinen Tupu 2022 17 s.
Peurapolku Trail at Jyppyrä Metsähallitus 2022 17 pp.
Jyppyrä Goddebálggis Meahciráđđehus 2022 17 s.
Kilpelänkangas Recreational Forest Metsähallitus 2022 2 pp.
Jauhovaaran virkistysmetsä Metsähallitus 2022 2 s.
Jonkerinsalon luonnonsuojelualue Metsähallitus 2022 2 s.
Auttiköngäs luontopolku Metsähallitus 2022 2 s.
Hepoköngäs luonnonsuojelualue Metsähallitus 2022 2 s.
Kieverrysjärvien alue / Kieverrysjärvet area Metsähallitus 2022 2 s.
Kilpelänkangas virkistysmetsä / Kilpelänkangas Recreational Forest Metsähallitus 2022 2 s.
Valtavaaran luonnonsuojelualue – Talvireitit Metsähallitus 2022 1 s.
Jonkerinsalo Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 pp.
Jonkerinsalo luonnonsuojelualue / Jonkerinsalo Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 s.
Korouoman luonnonsuojelualue Metsähallitus 2022 2 s.
Kieverrysjärvet Metsähallitus 2022 2 s.
Jauhovaara Recreational Forest Metsähallitus 2022 2 pp.
Kieverrysjärvet area Metsähallitus 2022 2 pp.
Jauhovaaran virkistysmetsä / Jauhovaara Recreational Forest Metsähallitus 2022 2 s.
Kilpelänkangas virkistysmetsä Metsähallitus 2022 2 s.
Rokua National Park – Keisarinkierros Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Rokua National Park – Harjunpolku Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Rokua National Park – Pookinpolku Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Rokuan kansallispuisto – Syvyydenkierros Metsähallitus 2022 2 s.
Rokua National Park – Syvyydenkierros Metsähallitus 2022 2 pp.
Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportti 2021 – Luomme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle Metsähallitus 2022 123 + 79 s.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet omistajapoliittiset tavoitteet 2021. Seurantaraportti Metsähallitus 2022 53 s.
Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2022 ja alustavat tulostavoitteet 2023-2026 Metsähallitus 2022 32 s.
Auttiköngäs Nature Trail Metsähallitus 2022 2 pp.
Hepoköngäs Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 pp.
Hepoköngäs luonnonsuojelualue / Hepoköngäs Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 s.
Selkämeren kansallispuisto – suosittu päivä- ja lähimatkailukohde – Kävijätutkimus 2021 tiivistelmä Nikkola Kirsi 2022 33 s.
Auttiköngäs luontopolku / Auttiköngäs Nature trail Metsähallitus 2022 2 s.
Haltin yhteistyöalue / Háldi grensesamarbeidsområde / Háldi Transboundary Area Metsähallitus 2022 1 s.
Pyhä-Häkki kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s.
Pyhä-Häkki nationalpark Metsähallitus 2022 2 s.
Pyhä-Häkki National Park Metsähallitus 2022 2 pp.
Стремление к устойчивому любительскому рыболовству – результаты опроса рыбаков рек Оуланка, Китка и Куусинки 2020 Хаапасало Тимо 2022 18 s.
Helvetinjärvi kansallispuisto / Helvetinjärvi nationalpark / Helvetinjärvi National Park Metsähallitus 2022 1 s.
Seitseminen kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s.
Sallan kansallipuiston kesäesite / Salla National Park Summer Brochure Metsähallitus 2024 2 s.
Sallan kansallispuiston talviesite / Salla National Park Winter Brochure Metsähallitus 2022 2 s.
Isojärvi National Park Metsähallitus 2022 2 pp.
Isojärvi nationalpark Metsähallitus 2022 2 s.
Rokuan kansallispuisto – Harjunpolku Metsähallitus 2022 2 s.
Rokuan kansallispuisto – Keisarinkierros Metsähallitus 2022 2 s.
Rokuan kansallispuisto – Pookinpolku Metsähallitus 2022 2 s.
Hiidenportin, Hossan, Oulangan, Riisitunturin ja Syötteen kansallispuistojen kävijätutkimusten vertailu 2021 – tiivistelmä Martikainen Manne 2022 16 s.
Hiidenportin, Hossan, Oulangan, Riisitunturin ja Syötteen kansallispuistojen kävijätutkimusten vertailu 2021 Martikainen Manne 2022 41 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2021 – Tiivistelmä Latja Pirita 2022 21 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2021 Latja Pirita 2022 111 s.
Liito-oravan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa – Hyvien käytäntöjen opas Ahopelto Laura, Lundgren Laura, Kostiainen Aino, Peltola Katariina, Laita Anne, Mäkelä Anni, Väänänen Maarit, Perätie Timo, Ruohomäki Anu 2021 108 s.
Isojärvi kansallispuisto Metsähallitus 2022 2 s.
Tavoitteena kestävä virkistyskalastus – Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastajakyselyn 2020 tuloksia Haapasalo timo 2021 54 s.
Linnansaari National Park Visitor Survey 2021 – Summary Kantola Etti 2021 6 s.
Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2021 – Tiivistelmä Kantola Etti 2021 19 s.
Punkaharjun ja Puruveden alueen kävijätutkimus 2021 – Tiivistelmä Satovuori Anna 2021 21 s.
Sanginjoen luonnonsuojelualue 2030 Matturi Ulla, Remes Marjo 2021 46 s.
Hiidenportin kansallispuiston kävijätutkimus 2021 Martikainen Manne 2021 69 s.
Hiidenportin kansallispuiston kävijätutkimus 2021 – Tiivistelmä Martikainen Manne 2021 17 s.
Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportti 2020 – Kasvatamme huomista Metsähallitus 2021 124 + 80 s.
Leivonmäen kansallispuiston kävijätutkimus 2021 Malinen Minna 2022 78 s.
Korouoman luonnonsuojelualue / Korouoma Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 s.
Korouoma Nature Reserve Metsähallitus 2022 2 pp.
Suomun suurilta saloilta Potinkara Oiva 1993 141 s. (130 s.)
Litokairan luontoa ja historiaa – Suometsäerämaa Life-projektin perusselvitykset Hanhimäki Taina, Kauppi Pekka, Tuohimaa Heikki, Pesonen Minna, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 137 s.
Valtavaara Nature Reserve – Winter Trails Metsähallitus 2022 1 p.
Valtavaaran luonnonsuojelualue – Talvireitit / Valtavaara Nature Reserve – Winter Trails Metsähallitus 2022 1 s.
Syötteen kansallispuisto – Kellarilammen luontopolku 1 km Metsähallitus 2023 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Naavaparran polku 3 km Metsähallitus 2023 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Melontaopas ja kartta Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Luonto ei tunne rajoja – suomalais-venäläiset puistoparit Metsähallitus 2014 16 s.
Syötteen kansallispuisto – Pytkyn pyrähdys 11 km Metsähallitus 2023 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Soiperoisen polku 5 km Metsähallitus 2023 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Syötteen kierros 19 km Metsähallitus 2023 2 s.
Oulangan kansallispuisto – Rytisuon luontopolku Metsähallitus 2005 20 s.
Syötteen kansallispuisto – Teerivaaran kierros 4,5 km Metsähallitus 2023 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Toraslammen kierros Metsähallitus 2023 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Ahmankierroksen talvireitti Metsähallitus 2022 2 s.
Syötteen luontokeskus Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Evon ja Syötteen alueiden kävijät 1998 Erkkonen Joel 2000 54 s.
Pieni Karhunkierros – reittiopas ja kartta Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Syötteen kansallispuisto – Ahmankierros Metsähallitus 2023 2 s.
Syötteen kansallispuisto – Huippupolku 1 km Metsähallitus 2023 2 s.
Pallastunturin talviluontopolku Metsähallitus 2021 8 s.
Olvassuo – Kirkaslammen luontopolku Metsähallitus 2022 2 s.
Pallastunturi Winter Trail Metsähallitus 2022 8 pp.
Olvassuo – Sammakkosuon luontopolku Metsähallitus 2022 2 s.
Syöte – Syöteympyrä moottorikelkkaura Metsähallitus 2022 2 s.
Suomen kansallispuistojen virkistyskäyttö 2000-2019 Konu Henna, Neuvonen Marjo, Mikkola Jarmo, Kajala Liisa, Tapaninen Matti, Tyrväinen Liisa 2021 131 s.
Nuorttin retkeilyreitti – Urho Kekkosen kansallispuisto Metsähallitus 2024 2 s.
Luonto- ja ympäristökasvatus sekä ympäristötietoisuuden edistäminen Metsähallituksen Luontopalveluissa Metsähallitus 2021 11 s.
Savukosken erämaiset joet Metsähallitus 2022 2 s.
Rokua kansallispuisto – Kesäreitit / Rokua nationalpark – Sommarleder / Rokua National Park / Summer Trails Metsähallitus 2022 1 s.
Savukoski Wilderness Rivers Metsähallitus 2022 2 pp.
Nuortti Hiking Trail – Urho Kekkonen National Park Metsähallitus 2024 2 pp.
Itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutokset – erityisesti vuosina 1992-2011 Hokkanen Tatu 2012 174 s.
Ivalon alue-ekologinen suunnitelma Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri 2001 246 s. + 2 karttaa
Kemijärven alue-ekologinen suunnitelma Holopainen Jorma, Rautiainen Pirjo, Kemppainen Timo, Olli Arvo, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi 2001 71 s.
Nellimin alue-ekologinen suunnitelma Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri 2001 67 s.
Saitta-Niesi-Perttaus alue-ekologinen suunnitelma Uusitalo Jarmo, Ollila Tuomo, Toppinen Matti, Tuovinen Erkki, Uurtamo Pertti, Karvonen Lauri 1999 67 s.
Siikavaaran alue-ekologinen suunnitelma Keränen Esko, Hamunen Pentti, Meriruoko Ari, Pesälä Matti, Teeriaho Jari, Yli-Suvanto Arvi 1999 63 s.
Sotkamon alue-ekologinen suunnitelma Welling Mika, Impiö Timo, Juntunen Katja, Parviainen Sauli 1999 71 s.
Towards Supplier Partnership in Timber Harvesting and Transportation Högnäs Tore 2000 45 pp.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 1999 – Vertailu vuosien 1995-1998 tuloksiin Rissanen Kalervo 2000 29 s.
Jaalangan alue-ekologinen suunnitelma Hokajärvi Aarne, Annanpalo Ritva, Riihiaho Raimo, Rinne Lauri, Sarajärvi Kari, Viikinen Aimo 2001 59 s.
Keminniemen alue-ekologinen suunnitelma Savukoski Vesa, Rautiainen Pirjo, Pouta Tapio, Kemppainen Timo, Kinnunen Ossi, Kantia Jari, Paalamo Päivi, Ylisirniö Kalle 2000 59 s.
Kuutuan alue-ekologinen suunnitelma Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri 2001 38 s. + liitekartat
Luva-Ristijärvi alue-ekologinen suunnitelma Moilanen Jussi, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Ridell Risto 1999 49 s.
Metsien virkistysarvon määrittäminen Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa Asunta Anju, Hiltunen Veikko, Väisänen Merja 2004 75 s.
Metsänhoito-ohjeet Hokajärvi Taisto (toim.) 1997 58 s.
Muonion alue-ekologinen suunnitelma Niku Kalervo, Kuuva Teuvo, Karvonen Lauri, Koivumaa Kari, Moilanen Helena, Paalamo Päivi, Paasilinna Jorma 2001 93 s.
Tervanen-Leikko alue-ekologinen suunnitelma Leskinen Jukka 1999 36 s.
Vanhojen uudisojitusten aiheuttamat vesistövaikutukset Joensuu Jussi, Rissanen Kalervo 2002 76 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2001 – Vertailu vuosien 1995-2000 tuloksiin Rissanen Kalervo 2002 32 s.
Änätin alue-ekologinen suunnitelma Moilanen Jussi, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Sipiläinen Raimo 2000 55 s.
Kuhmoinen-Kuorevesi alue-ekologinen suunnitelma Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Mäkinen Tenho, Ryyppö Paavo, Suikki Anneli, Virta Seppo 2001 60 s.
Lylyn alue-ekologinen suunnitelma Finni Perttu, Kukkola Pertti, Santalahti Jukka 1999 53 s.
Metsähallituksen metsätalouden talous- ja työllisyysvaikutukset Ylä-Lapissa Erkkilä Jorma, Kurkela Marjo 2002 33 s.
Sallan metsävaurioiden tervehdyttämislannoituskoe Hokajärvi Taisto 1996 27 s.
Tammelan alue-ekologinen suunnitelma Jaakkola Pia 1997 66 s.
Tervola-Muurola alue-ekologinen suunnitelma Uusitalo Jarmo, Ahonen Antero, Koivunen Vesa, Niska Pekka, Rompasaari Martti, Tuovinen Erkki, Karvonen Lauri 2000 101 s.
Vanttaus-Kuohunki alue-ekologinen suunnitelma Hiltunen Jouko, Uurtamo Pertti, Kuuva Teuvo, Niska Pekka, Paalamo Päivi, Rompasaari Martti, Tuovinen Erkki, Karvonen Lauri 2001 83 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2002 – Vertailu vuosien 1995-2001 tuloksiin Rissanen Kalervo 2003 29 s.
Kainuun metsäkysely 1996 Loikkanen Teppo 1997 46 s.
Metso ja metsien käsittely Helle Pekka, Lindén Harto, Aarnio Martti, Timonen Kalervo 1999 25 s.
Metsähallituksen metsätilakaupat 1998 – Myyjän muotokuva, kauppahintojen ja tilan hankinnan kannattavuuden arviointia Hannelius Simo 2000 57 s.
Nurmeksen alue-ekologinen suunnitelma Toivanen Alpo, Eisto Kaija, Ikonen Matti, Kammonen Arto, Kanula Viljo, Kokkonen Ari, Repola Esko, Sapattinen Auvo, Kyösti Tuhkalainen 2001 77 s.
Oratunturin alue-ekologinen suunnitelma Mikkola Mauri, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo, Liikavainio Tuomo, Onnela Matti 2001 42 s.
Peurakairan alue-ekologinen suunnitelma Korkalo Markku, Pouta Tapio, Valle Paulus, Kokkonen Pekka, Korpivuoma Jukka, Itkonen Pertti, Ollila Tuomo 1997 91 s.
Pokka-Pulju alue-ekologinen suunnitelma Yliranta Tuomo, Koivula Mikko, Paasilinna Jorma, Kanerva Jouni, Karvonen Lauri 1998 71 s.
Tulppion alue-ekologinen suunnitelma Savukoski Vesa, Kemppainen Timo, Kantia Jari, Rautiainen Pirjo, Paalamo Päivi, Itkonen Pertti, Rahko Sakari 2001 73 s.
Varttuneiden taimikoiden tila 1996 ja 1998 Hokajärvi Taisto, Rissanen Kalervo 1999 30 s.
Kainuun metsäkysely 2003 Korhonen Tarja, Leskinen Margit, Räsänen Heli, Väisänen Merja 2004 47 s.
Kulhan alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Arto, Anttila Mika, Autio Reino, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti, Vainikainen Osmo, Vehmas Tuomo 1998 53 s.
Lahopuun määrä ja laatu Ilomantsin Koitajoella Siitonen Paula, Tanskanen Antti, Lehtinen Antti 2000 42 s.
Lohikosken alue-ekologinen suunnitelma Silvennoinen Petri, Leskinen Jukka 1999
Luonnonvarojen seuranta kestävän metsätalouden kuvaajana Kukko Timo 1996 187 s.
Metsurityön ja metsäpalkkauksen kehittäminen Soikkeli Paavo 1999 40 s.
Metsähallituksen metsätilakaupat vuonna 2000 – Metsäomaisuus kiinteistöarvioinnin kohteena Hannelius Simo, Koskinen Pasi, Lahtinen Lasse 2004 66 s.
Parkanon alue-ekologinen suunnitelma Rautio Ari, Korhonen Ilkka, Vesterinen Pekka 2001 51 s.
Pomokaira-Kumputunturi alue-ekologinen suunnitelma Yliranta Tuomo, Itkonen Pertti, Koivula Mikko, Lehto Vesa, Paasilinna Jorma, Satta Jyrki, Karvonen Lauri 1999 61 s.
Rosamo-Laukun alue-ekologinen suunnitelma Hiltunen Jouko, Ahonen Antero, Keränen Matti, Palojärvi Pertti, Karvonen Lauri 1998 64 s.
Simo-Keminmaa alue-ekologinen suunnitelma Hiltunen Jouko, Ahonen Antero, Halme Kari, Keränen Matti, Paalamo Päivi, Soppela Kimmo, Tuovinen Erkki, Karvonen Lauri 2001 85 s.
Tuntsa-Naruska alue-ekologinen suunnitelma Kiemunki Unto, Pouta Tapio, Keränen Saara, Itkonen Pertti, Kousku Kirsi 1999 54 s.
Varttuneiden taimikoiden tila Rovaniemen, Taivalkosken ja Lieksan yksiköissä v.1996 Rissanen Kalervo, Hokajärvi Taisto 1998 21 s.
A Comparison of Timber Haulage in Great Britain and Finland Högnäs Tore 2001 31 pp.
Metsähallituksen alueellinen luonnonvarasuunnittelu – prosessikuvaus Heinonen Petri 1998 42 s.
Osallistava strateginen suunnittelu julkisten luonnonvarojen hoidossa Wallenius Pauli 2001 346 s.
Painopää-Kemihaara alue-ekologinen suunnitelma Säärelä Seppo, Rautiainen Pirjo, Pouta Tapio, Itkonen Pertti, Kinnunen Ossi, Kokkonen Pekka, Kemppainen Timo 2000 59 s.
Pomokairan alue-ekologinen suunnitelma Korkalo Markku, Pouta Tapio, Valle Paulus, Onnela Matti, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Korpivuoma Jukka, Kokkoniemi Tuomo 1999 59 s.
Päätösanalyysimenetelmä Metsähallituksen alueelliseen luonnonvarasuunnitteluun Pykäläinen Jouni 1997 33 s.
Sarakylän alue-ekologinen suunnitelma Karila Hannu, Kaukonen Maarit, Lehtelä Markku, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Viikinen Aimo 2000 57 s.
Tiilikkajärven kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1998 48 s.
Vaalan alue-ekologinen suunnitelma Impiö Timo, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli 2001 51 s.
Vasaniemen alue-ekologinen suunnitelma Leinonen Tuomo A., Martin Rauno, Kemppainen Timo, Kokkonen Pekka, Kantia Jari, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo 2001 49 s.
Ylivieska-Oulainen-Haapavesi alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 2000 59 s.
Aalistunturin alue-ekologinen suunnitelma Karvonen Lauri, Huusko Mauri, Itkonen Pertti, Prokkola Antti 1997 95 s.
Hammastunturi – ihmisten erämaa Väänänen Veikko (toim.) 1994 150 s.
Kajaani-Vuolijoki alue-ekologinen suunnitelma Impiö Timo, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Heikkinen Mauno 2000 55 s.
Loukusa-Kosto alue-ekologinen suunnitelma Keränen Esko, Eskola Timo, Hartikainen Eero, Kaukonen Maarit, Laitinen Tiina, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Tyni Arvo, Viikinen Aimo 1999
Mäkelän alue-ekologinen suunnitelma Vainikainen Osmo, Autio Reino, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Matti, Suikki Anneli 1999
Posion alue-ekologinen suunnitelma Metsähallitus 1999
Syötteen alue-ekologinen suunnitelma Eskola Timo, Määttä Pauli, Ojala Tapio 1998 75 s.
Ylivieska-Oululainen-Haapavesi alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 2001 59 s.
Ilomantsin alue-ekologinen suunnitelma Partanen Timo, Tervonen Aarno, Timonen Kalervo, Kainulainen Kalevi, Hupli Hannu, Kammonen Arto 2000 61 s.
Kienajan alue-ekologinen suunnitelma Niku Kalervo, Huusko Mauri, Kanerva Jouni, Prokkola Antti, Karvonen Lauri 1998 63 s.
Saunan alue-ekologinen suunnitelma Kumpulainen Kimmo, Meriruoko Ari, Parviainen Sauli, Heikkinen Mikko, Pääkkönen Juha 1998 45 s.
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma. Kausi 2012-2021 Tolonen Jyrki, Korhonen Kirsi-Marja, Tilja Hannu, Keränen Matti, Siipola Matti, Heikkonen Annakaisa, Mikkonen Irja, Stolt Elina, Heikkuri Pertti, Tynys Saara, Tynys Tapio, Katajamaa Jarmo, Perttunen Pasi, Salmi Juha, Määttä Jyrki, Tuovinen Tarja (toim.) 2013 233 s. + 3 liitekarttaa
Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2021 151 s.
Jumaliskylän alue-ekologinen suunnitelma Welling Mika, Vainio Matti, Meriruoko Ari, Juntunen Heikki, Jäntti Risto, Tolonen Arto, Herttuainen Erkki 1998 43 s.
Landscape Ecological Plan for State-owned Forests in Kello Pääkkönen Juha, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Moilanen Jussi 2002 56 s.
Paljakan alue-ekologinen suunnitelma Keränen Esko, Teeriaho Jari, Hamunen Pentti, Sutinen Vilho 1998 71 s.
Pinkjärven alue-ekologinen suunnitelma Liljeroos Hannu, Santalahti Jukka, Virolainen Erkki 1996 23 s.
Savina-Vilman alue-ekologinen suunnitelma Kiemunki Unto, Pouta Tapio, Holopainen Ukko, Remes Hilkka, Ollila Tuomo 1998 66 s.
Tikka-Kivari alue-ekologinen suunnitelma Hokajärvi Aarne, Kerälä Timo, Riihiaho Raimo, Sarajärvi Kari, Väyrynen Tuomo 1999 59 s.
Tyrnävä-Rantsila-Kestilä alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Hoppa Tapani, Kosonen Jouni, Kontiokari Janne, Määttä Susanna 2001 57 s.
Valkeajärven alue-ekologinen suunnitelma Leskinen Jukka 2000 33 s.
Vintilän alue-ekologinen suunnitelma Niemelä Juhani, Pouta Tapio, Kokkonen Pekka, Itkonen Pertti, Keränen Saara, Salla Johanna 1999
Ylä-Keyrityn alue-ekologinen suunnitelma Koponen Matti, Sapattinen Auvo, Toivanen Alpo, Timonen Kalervo 1998 64 s.
Váhčira meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána čoahkkáigeassu Meahciráđđehus 2021 13 s.
Koneellisten ensiharvennusten metsänhoidollinen tila Mattila Saija, Hallman Erkki, Hokajärvi Taisto, Leinonen Kari, Puttonen Pasi 2002 58 s.
Lestijärvi-Reisjärvi alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Matti, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Saarinen Juhani 1998 65 s.
Puhkan alue-ekologinen suunnitelma Holappa Ari, Isokääntä Outi, Tauriainen Ilmari, Vainio Matti, Jäntti Risto 1999 51 s.
Sievi-Reisjärvi alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 1999 60 s.
Vääččir meccikuávlu tipšom- já kevttimvuávám – oohtânkiäsu Meccihaldâttâs 2021 13 s.
Hyryn alue-ekologinen suunnitelma Moilanen Jussi, Kumpulainen Kimmo, Ridell Risto, Suutari Voitto 1999 47 s.
Inarin havumetsävyöhyke, luonnonolot ja käyttö Luhta Vesa 1999 121 s.
Keiteleen alue-ekologinen suunnitelma Vainikainen Osmo, Hokajärvi Reino, Hämäläinen Kari, Saarinen Juhani, Väänänen Anne 2000 49 s. + 4 karttaa
Kivimäensalon alue-ekologinen suunnitelma Leskinen Jukka, Lassila Jari 2000 41 s.
Landschaftsökologische Planung Metsähallitus 1998 4 s.
Männyn luontainen uudistaminen Länsi-Lapissa Eskelinen Terhi 2000 55 s.
Puhoksen alue-ekologinen suunnitelma Peltola Ilkka, Hokajärvi Aarne, Inkeröinen Jouko, Kaukonen Maarit, Rinne Lauri, Viikinen Aimo 1999 69 s.
Ranuan alue-ekologinen suunnitelma Hiltunen Jouko, Ahonen Antero, Keränen Matti, Virnes Päivi, Inkeröinen Jouko, Tuovinen Erkki 1999 77 s.
Savonrannan alue-ekologinen suunnitelma Silvennoinen Petri, Leskinen Jukka, Tikkanen Veijo 1998 45 s.
Väʹččer poostaijânnam håidd- da ââʹnnemplaan – õʹhtteǩeässmõš Meäʹcchalltõs 2021 13 s.
Evon alue-ekologinen suunnitelma Kallonen Seppo, Liljeroos Hannu, Timonen Petri 1999 77 s.
Juutua alue-ekologinen suunnitelma Stolt Elina, Heikkuri Pertti, Seipäjärvi Mauri 2001 51 s.
Koitajoen alue-ekologinen suunnitelma Kammonen Arto, Eisto Kaija, Tuhkalainen Kyösti, Kainulainen Kalevi, Leppänen Pekka, Väänänen Anne 1999 54 s.
Luonnonhoidon seuranta 1997 Rissanen Kalervo 1998 8 s.
Marras-Norva alue-ekologinen suunnitelma Uusitalo Jarmo, Toppinen Matti, Rompasaari Martti, Tuovinen Erkki, Paalamo Päivi, Niska Pekka, Uurtamo Pertti, Karvonen Lauri 2001 93 s.
Männyn luontainen uudistaminen Savukoskella Niemelä Juhani 2002 41 s.
Näljängän alue-ekologinen suunnitelma Möttönen Seppo, Holappa Ari, Isokääntä Outi, Tauriainen Ilmari, Vainio Matti 2000 59 s.
Teijon alue-ekologinen suunnitelma Björkqvist Niklas, Heinänen Teijo, Lindgren Leif, Rauhala Jere, Rimpiläinen Heikki, Taponen Jorma, Virolainen Erkki 2001 81 s.
Toivakan alue-ekologinen suunnitelma Suikki Anneli, Järvelä Juha, Horppila-Jämsä Liisa, Maukonen Antti, Saarinen Juhani, Partti Hannu 1999 45 s.
Vengas-Hirvisuo-Ylivuotto alue-ekologinen suunnitelma Hokajärvi Aarne, Virnes Päivi, Sarajärvi Kari, Riihiaho Raimo, Viikinen Kauko 2000 73 s.
Voutavaaran alue-ekologinen suunnitelma Saukko Taisto, Rautiainen Pirjo, Itkonen Pertti, Kemppainen Timo, Pouta Tapio, Paalamo Päivi 2001 60 s.
Hyytiälän alue-ekologinen suunnitelma Tammilehto Erika 1998 59 s.
Kurun alue-ekologinen suunnitelma Keto-Tokoi Petri, Korhonen Ilkka, Paavonen Ahti, Seppänen Jussi, Vesterinen Pekka 1996 49 s.
Lieksan alue-ekologinen suunnitelma Räsänen Heikki, Eisto Kaija, Hupli Hannu, Ikonen Matti, Kokkonen Ari, Martin Tarja, Sundman Rainer, Timonen Kalervo 2000 82 s.
Luonnonhoidon seuranta 1998 Rissanen Kalervo 1999 29 s.
Luoston alue-ekologinen suunnitelma Mikkola Mauri, Rautiainen Pirjo, Paalamo Päivi, Pelkonen Heikki 2000 65 s.
Naarma-Rovajärven alue-ekologinen suunnitelma Kiemunki Unto, Pouta Tapio, Kemppainen Timo, Sarajärvi Pertti, Rautiainen Pirjo, Uurtamo Pertti, Karvonen Lauri, Toppinen Matti, Tuovinen Erkki, Itkonen Pertti, Salminen Timo, Ronkainen Lauri 2000 73 s.
Pukalan alue-ekologinen suunnitelma Ylitalo Elina, Kukkola Pertti 1999 35 s.
Pyhäjoen alue-ekologinen suunnitelma Ikäläinen Esa, Pouta Tapio, Sarajärvi Pertti, Itkonen Pertti, Remes Hilkka, Keränen Saara, Törmänen Mari 1999
Tormuan alue-ekologinen suunnitelma Möttönen Seppo, Humalamäki Mirja, Isokääntä Outi, Vainio Matti 1998 51 s.
Vepsän alue-ekologinen suunnitelma Pääkkönen Juha, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Heikkinen Mikko 2000 51 s.
Vuokin alue-ekologinen suunnitelma Näpänkangas Jouni, Meriruoko Ari, Tolonen Arto, Vainio Matti, Jäntti Risto, Juntunen Heikki, Herttuainen Erkki 1998 78 s.
Ympäristö ja tutkimus Ylä-Lapissa 1990-luvulla Stolt Elina (toim.) 2000 182 s.
Kellon alue-ekologinen suunnitelma Pääkkönen Juha, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Moilanen Jussi 2001 54 s.
Koitelaisen alue-ekologinen suunnitelma Korkalo Markku, Valle Paulus, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo 2000 65 s.
Kutturan alue-ekologinen suunnitelma Seipäjärvi Mauri, Stolt Elina, Heikkuri Pertti 2001 59 s.
Luonnonhoidon seuranta 2001 Rissanen Kalervo 2002 31 s.
Olhava-Oijärvi alue-ekologinen suunnitelma Hokajärvi Aarne, Inkeröinen Jouko, Väyrynen Tuomo, Kerälä Timo 1998 61 s.
Pello-Ylitornion alue-ekologinen suunnitelma Niku Kalervo, Huusko Mauri, Kuuva Teuvo, Moilanen Helena, Ollila Tuomo, Prokkola Antti, Karvonen Lauri 1999 63 s.
Pohjois-Päijänteen alue-ekologinen suunnitelma Björkqvist Niklas, Itkonen Raimo, Kinnunen Arto, Mäkinen Tenho, Suikki Anneli 2001 65 s. + liitekartat
Pyhäjärvi-Haapajärvi-Kärsämäki alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Juntunen Rauno, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 2000 69 s.
Valtimon alue-ekologinen suunnitelma Pitkänen Eija, Eisto Kaija, Toivanen Alpo, Kammonen Arto, Mustonen Seppo 1998 66 s.
Vesiensuojelu kunnostusojituksen ja maanmuokkaustöiden yhteydessä Rissanen Kalervo 1996 26 s.
Heinäveden alue-ekologinen suunnitelma Silvennoinen Petri 2000 49 s.
Kaamasen alue-ekologinen suunnitelma Stolt Elina, Pennanen Tapani, Heikkuri Pertti, Seipäjärvi Mauri 2001 49 s.
Kolarin alue-ekologinen suunnitelma Niku Kalervo, Kuuva Teuvo, Koivumaa Kari, Paasilinna Jorma, Koivunen Vesa, Karvonen Lauri 2000 75 s.
Luonnonhoidon seuranta 2002 ja vertailu vuosien 1994-2002 tuloksiin Rissanen Kalervo 2003 21 s.
Luoteis-Kittilän alue-ekologinen suunnitelma Yliranta Tuomo, Itkonen Pertti, Koivula Mikko, Moilanen Helena, Lehto Vesa, Paasilinna Jorma, Tahvonen Timo, Karvonen Lauri 2001 64 s.
Pyhännän alue-ekologinen suunnitelma Rissanen Kalervo, Hirvonen Reijo, Mahosenaho Juhani, Ollila Heikki 1997 71 s.
Seipäkairan alue-ekologinen suunnitelma Oikarinen Reijo, Pouta Tapio, Rautiainen Matti, Itkonen Pertti, Kokkoniemi Tuomo, Keränen Saara, Juotasniemi Marko 1998 59 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 1997 Rissanen Kalervo 1998 22 s.
Kaarestunturin alue-ekologinen suunnitelma Mikkola Mauri, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo, Pelkonen Heikki, Kinnunen Ossi 2000 63 s.
Luonnonhoidon seuranta Metsähallituksessa 1994-1998 Rissanen Kalervo 1999 43 s.
Luotosen alue-ekologinen suunnitelma Vainikainen Osmo, Hokajärvi Reino, Hämäläinen Kari, Saarinen Juhani, Suikki Anneli 1999
Metsien monimuotoisuuden arviointi. Osa 3. Pisteytys- ja optimointimenetelmät – MoniWin ja MoniOpti Siitonen Paula, Tanskanen Antti, Lehtinen Antti 2000 123 s.
Metsäkylä-Jokijärvi alue-ekologinen suunnitelma Keränen Esko, Kaukonen Maarit, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Tyni Arvo, Viikinen Aimo, Virnes Päivi 2000 81 s.
Pesiön alue-ekologinen suunnitelma Holappa Ari, Vehmaa Päivi, Humalamäki Mirja, Tauriainen Ilmari, Vainio Matti, Jäntti Risto 1999 63 s.
Puolakan alue-ekologinen suunnitelma Hokajärvi Aarne, Annanpalo Ritva, Kerälä Timo, Riihiaho Raimo, Sarajärvi Kari 2000 67 s.
Riihilammen alue-ekologinen suunnitelma Korhonen Ilkka, Vesterinen Pekka 1999 39 s.
Talousmetsien luonnonhoitoprojekti – Loppuraportti Heinonen Petri, Kuokkanen Panu 2005 53 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 1998 Rissanen Kalervo 1999 26 s.
Vanhat pystykarsintakohteet hyväkuntoisia Ari Timo 1997 5 s.
Kaldoaivin ja Vätsärin erämaa-alueiden linnusto Osmonen Olli 2002 102 s.
Kalevalapuistot – rajan elämää ja erämaan luontoa / Калевальские парки – приграничная жизнь и дикая природа Tervonen Päivi, Härkönen Kerttu (toim.) 2005 352 s.
Oulanka National Park – River Oulankajoki. Canoeing Guide – Map Metsähallitus 2008 brochure
National Parks Oulanka and Paanajärvi – A Natural History and Tour Guide Sallamaa Silva, Flogny Darja (eds) 2014 148 s.
Национальные парки «Оуланка» и «Паанаярви» – Справочник-путеводитель: природа, культура, туризм Салламаа Силва, Флоньи Дарья (Ред.) 2014 150 s.
Oulanka – kuohujen keskeltä kansallispuistoksi Metsähallitus 2006 180 s.
Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot – Luonto- ja retkiopas Sallamaa Silva, Flogny Darja (toim.) 2014 148 s.
Oulangan kansallispuisto – Oulankajoki. Melontaopas ja kartta Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Oulanka nationalpark – Oulankajoki älv. Paddlingsguide – karta Metsähallitus 2008 broschyr
Riisitunturin kansallispuisto – Talvireitit / Riisitunturi National Park – Winter Trails Metsähallitus 2022 1 s.
Leivonmäen kansallispuiston kävijätutkimus 2010 Mäkelä Meri-Hilkka 2011 62 s.
Hiljaisuuden tähtipaikat – Lounaisrannikon elämysreitti – Salo, Kemiönsaari, Parainen, Teijon ja Saaristomeren kansallispuistot Metsähallitus 2021 9 s.
Spectacular silence – Explore the Southwest Coast and Archipelago of Finland – Salo, Kimitoön, Pargas, Teijo and Archipelago National Park Metsähallitus 2021 9 s.
Merikotkan kierros – Saaristomeren veneily- ja melontareitti – Kemiönsaari, Parainen, Salo, Teijon ja Saaristomeren kansallispuistot Metsähallitus 2021 9 s.
Sea Eagle Trail – Boating and paddling route, Archipelago Sea – Kimitoön, Pargas, Salo, Teijo and Archipelago National Parks Metsähallitus 2021 9 pp.
Rannikon uniikit kylät – Lounaisrannikon elämysreitti – Kemiönsaari, Parainen, Salo, Teijon ja Saaristomeren kansallispuistot Metsähallitus 2021 7 s.
Unique coastal villages – Explore the Southwest Coast and Archipelago of Finland – Kimitoön, Pargas, Salo, Teijo National Park and Archipelago National Park Metsähallitus 2021 7 pp.
Saarihyppelyt Saaristomerellä – Lounaisrannikon elämysreitti – Kemiönsaari, Parainen ja Saaristomeren kansallispuisto Metsähallitus 2021 11 s.
Island hopping – Explore the Southwest Coast and Archipelago of Finland – Kimitoön, Pargas and Archipelago National Park Metsähallitus 2021 11 pp.
Finn lugnet under stjärnhimlen – Upplevelserutten vid sydvästkusten – Salo, Kimitoön, Pargas, Tykö nationalpark och Skärgårdshavets nationalpark Forststyrelsen 2021 9 s.
Väriterapiaa – Lounaisrannikon elämysreitti – Kemiönsaari, Parainen, Salo, Teijon ja Saaristomeren kansallispuistot Metsähallitus 2021 12 s.
Öluffa i skärgården – Upplevelserutter längs sydvästkusten – Kimitoön, Pargas och Skärgårdshavets nationalpark Forststyrelsen 2021 11 s.
Colour therapy – a glorious autumn journey – Explore the Southwest Coast and Archipelago of Finland – Kimitoön, Pargas, Salo, Teijo National Park and Archipelago National Park Metsähallitus 2021 13 pp.
Färgterapi – Upplevelserutten vid sydvästkusten – Kimitoön, Pargas, Salo, Tykö nationalpark och Skärgårdshavets nationalpark Forststyrelsen 2021 12 s.
Havsörnarnas rutt – Båt- och paddlingsrutt i Skärgårdshavet- Kimitoön, Pargas, Salo, Tykö nationalpark och Skärgårdshavets nationalpark Forststyrelsen 2021 9 s.
Unika byar vid sydvästkusten – Upplevelserutter vid sydvästkusten – Kimitoön, Pargas, Salo, Tykö nationalpark och Skärgårdshavets nationalpark Forststyrelsen 2021 7 s.
Váhčira meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2008 146 s.
Vätsärin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 143 s.
Suomen merenalaiset avainluontotyypit ja ekosysteemipalvelut Metsähallitus 2021 16
Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2021 Ollila Tuomo 2021 14 s.
Linnansaaren torppa Vauramo Anu 1994 106 s.
Retkeilijäprofiilit Nylund Susanne 2021 21 s.
Aistikassin menetelmäopas suoympäristöön Jürman Peep, Ader Arne, Mõttus Margit, Ehala Eero, Ilmets Kairi, Loits Raili, Valk Eveli, Vahtramäe Kaarel, Reiss Alan, Peek Jaak, Tsepaikina Anasstasia, Forosko Sandra, Volbrück Nle, Lankots Mart, Vurma Pärtel, Sepp Joosep, Kask Helen, Turb Margit, Kõllamaa Kalle, Kristian Reet, Raspel Elo, Eensoo Piret, Sõber Nele, Kivistik Maris, Kivisild Helen, Kingumets Krista, Uusna Enri, Lepik Ilona, Lotman Kaja, Kallam Liisa, Lehtonen Laura 2021 48 s.
Vintilänkairan-Koitelaisen-Pomokairan Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2021 73 s.
Besökarundersökning på världsarvet Kvarkens skärgård 2017 Mäkynen Aurelia 2021 68 s.
Käsivarren erämaa-alueen ja Ánnjaloanjin suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2021 188 s.
Luonnonhoidon kokonaissuunnitelma Saaristomeren luonnonsuojelualueille Mussaari Maija 2021 126 s.
EMMAt esittelyssä – Katsaus Suomen ekologisesti merkittäviin vedenalaisiin meriluontoalueisiin Arponen Heidi, Keskinen Essi, Lanki Maiju, Nieminen Aija (toim.) 2021 334 s.
Metsäpeuran rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017-2019 Niemi Milla, Rautiainen Mikko, Kilpeläinen Pekka, Turtinen Erkki 2021 38 s.
Freshwater pearl mussel’s path over millions of years Metsähallitus 2021 3 x 1 p.
Giehtaruohttasa meahcceguovllu ja Ánnjaloanji suodjalanguovllu dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2021 189 s.
Nieriän siirtoistutukset Ylä-Lapissa Ahonen Markku, Huhtamella Jarmo, Seppänen Markku 1998 53 s.
Paistunturin erämaa-alueen ja Kevon luonnonpuiston luonto, käyttö ja paikannimistö Stolt Elina (toim.) 2006 276 s.
Tikankontin suojelutilanne Perä-Pohjolassa Erävuori Lauri 1998 60 s.
Inarijärven linnusto Leppänen Timo, Osmonen Olli, Kyykkä Tanja, Sulkava Pekka, Rajasärkkä Ari, Karhu Heikki, Honkola Juhani 2007 69 s.
Kaldoaivin erämaa-alueen ja Sammuttijängän-Vaiojoenjängän soidensuojelualueen luonto, käyttö ja paikannimistö Tynys Tapio, Stolt Elina (toim.) 2004 345 s.
Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 1. Projektikuvaus Sihvo Juha 2001 76 s.
Lettorikon tila Suomessa Kulmala Pauliina 2005 71 s.
Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 2: Ylä-Lapin luontotyypit Sihvo Juha 2002 175 s.
Heinijängän-Karhuaavan-Kokonrämeen kasvillisuus ja kasvisto Keränen Saara, Myllynen Aimo 2002 85 s.
Hyönteiskartoitukset Annjaloanjilla ja Toskaljärven ympäristössä Käsivarren erämaa-alueella 2007 ja 2008 Hyvärinen Esko, Sulkava Pekka (toim.) 2009 78 s.
Syöte – Kaunislammen kierros Metsähallitus 2023 2 s.
Syöte – Pikku-Syötteen luontopolku Metsähallitus 2023 2 s.
Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelma Heikkonen Annakaisa (toim.) 2014 58 s.
Participatory Approach to Natural Resource Management – A Guide Book Loikkanen Teppo, Simojoki Timo, Wallenius Pauli 1999 96 s.
Metsätaimien istutusohje Kotimaiset metsätaimituottajat 1998 Opasvihko
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma. Kausi 2006-2010 Sihvo Juha, Gröndahl Kimmo, Stolt Elina, Tuovinen Tarja, Salmi Juha, Tolonen Jyrki (toim.) 2006 175 s. + 3 karttaliitettä
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma Sandström Olli, Vaara Ilkka, Heikkuri Pertti, Jokinen Mikko, Kokkoniemi Tuomo, Liimatainen Jari, Loikkanen Teppo, Mela Matti, Osmonen Olli, Salmi Juha, Seppänen Markku, Siekkinen Ari, Sihvo Juha, Tolonen Jyrki, Tuohisaari Olavi, Tynys Tapio, Vaara Marja, Veijola Pertti 2000 246 s. + 2 liitekarttaa
Värriön alue-ekologinen suunnitelma Kotala Kauko, Rautiainen Pirjo, Itkonen Pertti, Kemppainen Timo 2000 63 s.
Aure-Haukkamaan alue-ekologinen suunnitelma Korhonen Ilkka, Vesterinen Pekka 2001 40 s.
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelma Hiltunen Veikko, Kytövuori Tapio, Siira Jorma, Jorri Eeva-Liisa, Leskinen Aarne, Leskinen Jarmo, Meriruoko Ari, Santala Eija, Soinne Hanna, Tolonen Arto, Tolonen Jyrki 1997 76 s.
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelma – Kausi 2002-2011 Hiltunen Veikko, Väisänen Merja (toim.) 2004 81 s.
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus – Kausi 2008-2011 Salmi Juha S., Holappa Ari, Meriruoko Ari, Tervonen Markku, Tolonen Iiris 2008 41 s.
Ensiharvennuksen toteutuksen vaikutus metsikön tuotokseen ja tuottoon Huuskonen Saija, Ojansuu Risto, Hynynen Jari 2004 56 s.
Jumalissärkän-Hoikansärkän alueen hoito- ja käyttösuunnitelma – Kausi 2010-2019 Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Yli-Tuomi Ismo, Immonen Ilkka, Sarajärvi Kari, Väyrynen Heikki 2010 42 s.
Guidelines for Landscape Ecological Planning Karvonen Lauri 2000 46 s. + kartta
Kälväs-Juorkuna alue-ekologinen suunnitelma Keränen Esko, Hautala Eero, Hirvonen Reijo, Sutinen Vilho 2001 43 s.
Kestilä-Pyhäntä-Piippola alue-ekologinen suunnitelma Kinnunen Matti, Parikka Matti, Kaukonen Maarit, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Repola Einari 2000 59 s.
Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman välitarkastus – Kausi 2011-2016 Kontiokari Heidi, Lehtonen Hannu, Louhisalmi Kari, Kaukonen Maarit, Turunen Teija, Siira Jorma, Taskila Jari, Moilanen Eero 2011 74 s.
Landscape Ecological Plan for State-owned Forests in Valtimo Pitkänen Eija, Eisto Kaija, Toivanen Alpo, Kammonen Arto, Mustonen Seppo 2000 50 pp. + 3 maps
Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma – Kausi 2007-2016 Louhisalmi Kari, Kaukonen Maarit, Lehtonen Hannu, Parikka Matti, Karjalainen Juhani, Siira Jorma, Kemppainen Mika, Keränen Matti, Virnes Päivi (toim.) 2007 116 s.
Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelma Kinnunen Ossi, Kokkonen Sakari, Kokkoniemi Tuomo, Korpivuoma Jukka, Murtoniemi Sakari, Sandström Olli, Soinne Hanna 1998 161 s.
Metsätyön kehittämisen vaikutukset metsureiden työhön ja työssä viihtymiseen Suikka Tuomas 2004 65 s.
Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelma – kausi 2004-2013 Rantanen Tiia (toim.) 2006 87 s.
Etelä-Kittilän alue-ekologinen suunnitelma Yliranta Tuomo, Itkonen Pertti, Koivula Mikko, Koivunen Vesa, Lehto Vesa, Paasilinna Jorma, Satta Jyrki, Karvonen Lauri 1999 61 s.
Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelma Laitinen Juha, Kemppi Eero, Pitkänen Eija, Herranen Riitta, Ikonen Matti, Lipponen Helga, Pirinen Tapani, Salmi Juha, Rainer Sundman, Tikkanen Veijo, Tuhkalainen Kyösti, Turunen Satu, Väisänen Jarmo 2000 91 s.
Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus – Kausi 2009-2013 Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Maukonen Antti, Viisanen Jani 2009 76 s.
Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa – Yhteenvetoraportti vuosilta 1996-2000 Karvonen Lauri, Eisto Kaija, Korhonen Kirsi-Marja, Minkkinen Ismo 2002 128 s.
Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelma – Kausi 2008-2017 Maukonen Esko, Nykänen Sirpa, Laitinen Juha, Manninen Seppo, Huttunen Juha, Kammonen Arto, Leskinen Jukka, Salmi Juha S., Jämsä Jari (toim.) 2008 145 s.
Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelma – Kausi 2006-2015 Hiltunen Veikko, Paalamo Päivi, Rautiainen Matti, Vaara Ilkka 2006 107 s.
Länsi-Lapin alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus. Kausi 2010-2015 Korhonen Kirsi-Marja, Tolonen Jyrki, Stolt Elina, Karvonen Lauri, Kantia Jari, Siitonen Paula 2011 91 s.
Alue-ekologisen tarkastelun periaatteet Karvonen Lauri 2005 68 s.
Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelma – Kausi 2006-2015 Hiltunen Veikko, Paalamo Päivi, Rautiainen Matti, Vaara Ilkka 2006 112 s.
Itä-Lapin alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus. Kausi 2010-2015 Korhonen Kirsi-Marja, Karjalainen Juhani, Tolonen Jyrki, Stolt Elina, Siitonen Paula, Sarajärvi Pertti, Karvonen Lauri, Kantia Jari 2011 78 s.
Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma Parikka Matti, Karila Hannu, Railo Airi, Pieniniemi Seija, Salmi Juha, Hytönen Mika, Joensuu Olavi, Rajasärkkä Ari 1999 123 s.
Paikkatietojärjestelmä osallistamisen tukena Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa Lapissa Heikkonen Annakaisa 2013 98 s.
Tuli pohjoisissa havumetsissä ja metsänhoidollinen kulotus Karjalainen Juhani 1994 24 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2017 Mäkynen Aurelia 2017 63 s.
Kvarkens skärgård – Båthus och fiskebastun Forststyrelsen 2014 1 s.
Kvarken Archipelago – Seal hunting Metsähallitus 2014 3 pp.
Kvarken Archipelago – Västra Norrskär Metsähallitus 2014 2 pp.
Kvarken Archipelago – Öjen Metsähallitus 2014 1 p.
Kvarkens skärgård – Västra Norrskär Forststyrelsen 2014 2 s.
Telkkämäki luonnonsuojelualue Metsähallitus 2015 2 s.
Kvarkens skärgård – Tillverkning av fiskeredskap och konservering av fisk Forststyrelsen 2014 2 s.
Kvarkens skärgård – Skinn, tran, kött och skinnet av säl Forststyrelsen 2014 1 s.
Kvarkens skärgård – Öjen Forststyrelsen 2014 1 s.
Ukkohalla-Vorlokki Metsähallitus 2013 2 s.
Yhteinen maailmanperintömme / Vårt gemensamma världsarv Metsähallitus 2010 20 s.
Kvarken Archipelago – Making Fishing Equipment and Fish Preservation Metsähallitus 2014 2 pp.
Kvarken Archipelago – Seal meat, blubber, train oil and skin Metsähallitus 2014 1 p.
Ystävyyden puisto / Заповедник «Дружба» Metsähallitus, Kostamuksen luonnonsuojelualue 2010 36 s.
Kvarken Archipelago – Risö and Sundominlahti Metsähallitus 2014 2 pp.
Näränkä-nimisen tilan historiaa ja siellä eläneiden ihmisten vaiheita Metsähallitus 2004 2 s.
Ystävyyden puisto / Заповедник «Дружба» / Friendship Nature Reserve Metsähallitus, Kostomuksha Strict Nature Reserve 2010 36 pp.
ПРИРОДА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ – финляндско-российские сотрудничающие природоохранные территории Metsähallitus 2014 16 s.
Kvarkens skärgård – Fisket historisk överblick Forststyrelsen 2014 4 s.
Kvarkens skärgård – Fasta fornlämningar Forststyrelsen 2014 2 s.
Kvarkens skärgård – Risö och Södra stadsfjärden Forststyrelsen 2014 2 s.
Närängän tarinoita Pirttimaa Tuomo 2004 10 s.
Заповедник «Лангинскоски» Metsähallitus 2015 2 s.
Sommarö naturstig, Kvarkens världsarvsområde Forststyrelsen 2021 2 s.
Ystävyyden puisto / Заповедник «Дружба» Metsähallitus, Заповедник «Костомукшский» 2010 36 s.
Siikalahti naturskyddsområde Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarken Archipelago – History of Fishing Metsähallitus 2014 4 pp.
Kvarken Archipelago – Ancient relics Metsähallitus 2014 2 pp.
Elämeä Närängässä 1930-luvulta lähtien Veteläinen Pekka, Mäntysola Eino 2004 2 s.
Juortanansalo-Lapinsuo luonnonsuojelualue / Juortanansalo-Lapinsuo Nature Reserve Metsähallitus 2020 2 s.
Ruostejärven virkistysalueen luontopolut Metsähallitus 2012 1 s.
Kvarken Archipelago – Sommarö fortress Metsähallitus 2014 1 p.
Selevitys Närängän tilan riihessä tapahtuneesta vilijojen puinnista Metsähallitus 2004 3 s.
Kvarkens skärgård – Fäliskär, Rönnskären Forststyrelsen 2014 1 s.
Kvarkens skärgård – Sommarö fästning Forststyrelsen 2014 1 s.
Valassaaret – kartta / Valsörarna – karta / Waschoran – map Metsähallitus 2007 1 s.
Kvarken Archipelago – Fäliskäret, Rönnskären Metsähallitus 2014 1 p.
Änäkäisen kenttälinnoitteet Metsähallitus 2007 3 s.
Korouoman jääputoukset / Korouoma frozen waterfalls Metsähallitus 2016 1 s.
Siikalahti luonnonsuojelualue Metsähallitus 2021 2 s.
Koitajoen Natura 2000 -alue Metsähallitus 2006 4 s.
Siikalahti Wetland Nature Reserve Metsähallitus 2014 2 pp.
Kvarkens skärgård – Svedjehamn och Bodvattnet Forststyrelsen 2014 2 s.
Tiilitehtaanmäki-Pohjoislahti Natura 2000 -alue Metsähallitus 2020 2 s.
Kajana borgruinen Forststyrelsen 2021 2 s.
Kvarken Archipelago – Hunting Metsähallitus 2014 1 p.
Kvarkens skärgård – Mickelsörarna Forststyrelsen 2014 1 s.
Tegelbruksbacken-Norrfjärden Natura 2000 -område Forststyrelsen 2020 2 s.
Lentua luonnonsuojelualue / Lentua Nature Reserve Metsähallitus 2020 2 s.
Kvarkens skärgård – Jakt Forststyrelsen 2014 1 s.
Kvarkens skärgård – Valsörarna Forststyrelsen 2014 2 s.
Руины крепости Каяни Metsähallitus 2021 2 s.
Kvarken Archipelago – Molpehällorna Metsähallitus 2014 1 p.
Kvarken Archipelago – Valsörarna Metsähallitus 2014 2 pp.
Tulliniemen luontopolku – reitti Suomen eteläisimpään kärkeen / Tulluddens naturstig – vägen till Finlands sydligaste spets / Tulliniemi Nature Trail – Explore the southernmost point of mainland Finland Metsähallitus 2014 15 s.
Rapolan linnavuori / Rapola fornborg / Rapola Hill Fort Metsähaliltus 2018 1 s.
Älänne Metsähallitus 2006 2 s.
Kvarken Archipelago – Boathouses and Fishing Huts Metsähallitus 2014 1 p.
Kvarkens skärgård – Säljakt Forststyrelsen 2014 3 s.
Kvarkens skärgård – Molpehällorna Forststyrelsen 2014 1 s.
Kanavuoren polku 3 km Metsähallitus 2021 2 s.
Hepoköngäs – Geologiska naturstig – tavlatexter Metsähallitus 2009 3 s.
Hyrynsalmi, Suomussalmi: Saarijärven aarnialue – Jääkärin polku Metsähallitus 2015 2 s.
Hepoköngäs – Geological nature trail – Texts Metsähallitus 2009 3 pp.
Iso-Palonen-Maariansärkät luonnonsuojelualue / Iso-Palonen-Maariansärkät Nature Reserve Metsähallitus 2020 2 s.
Elimyssalo luonnonsuojelualue / Elimysalue Nature Reserve Metsähallitus 2020 2 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston kesäreitit Metsähallitus 2021 2 s.
Pyhä-Luosto National Park Summer Routes Metsähallitus 2021 2 pp.
Koloveden kansallispuiston kasvillisuus Kurikka Tuula, Lehtonen Tanja 1993 39 s.
Rytivaara – Daytrail in Syöte National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Huosilampi – Accessible Trail in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Kiutaköngäs – Jäkälämutka – A canoeing route in Oulanka National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Vattukuru – Day Trail in Syöte National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Teerivaara – Day trail in Syöte National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Pilkkasiiven sekä muiden vesilintujen kanta ja poikueiden menestyminen Saaristomeren ulkosaaristossa 1992 Miettinen Mika 1995 29 s.
Sininen saavutus – Mountain Biking Trail in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Värikallion Kaarros – Päiväreitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Syötteen kierros 19 km – Maastopyöräilyreitti Syötteen kansallispuistossa Metsähallitus 2023 2 s.
Värikallion Kaarros – Day trail in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Syötteen kierros – Mountain biking trail in Syöte National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Huosilampi – Esteetön reitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Kanjonin kurkkaus – Päiväreitti Oulangan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Teerivaaran kierros 4,5 km – Päiväreitti Syötteen kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Kanjonin kurkkaus – Day Trail in Oulanka National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Julma-Ölkky – Somer – Hossa – Melontareitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Kiutakönkään suvanto – Jäkälämutka – Melontareitti Oulangan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Toraslammen taival 33 km – Maastopyöräilyreitti Syötteen kansallispuistossa Metsähallitus 2023 2 s.
Julma-Ölkky – Somer – Hossa – A canoeing route in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Toraslammen taival 33 km – Mountain biking trail in Syöte National Park Metsähallitus 2020 2 pp.
Kokalmuksen kierros – Maastopyöräilyreitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Könkään kuohu – Esteetön reitti Oulangan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Vattukuru 2 km – Päiväreitti Syötteen kansallispuistossa Metsähallitus 2023 2 s.
Kokalmuksen kierros – Mountain Biking Trail in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Könkään kuohu – Accessible Trail in Oulanka National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Muikkupuron mutka – Esteetön reitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Napapiirin nopia – Esteetön reitti Oulangan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Muikkupuron mutka – Accessible Trail in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Napapiirin nopia – Accessible Trail in Oulanka National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Ölökyn Ähkäsy – Päiväreitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Pärjänjoki – Melontareitti Syötteen kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Ölökyn Ähkäsy – Hiking Trail in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Pärjänjoki – Canoeing route in Syöte National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Peranka – Hossa – Melontareitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Pitämävaara – Maastopyöräilyreitti Syötteen kansallispuistossa Metsähallitus 2023 2 s.
Peranka – Hossa – A canoeing route in Hossa National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Pitämävaara – Mountain biking trail in Syöte National Park Metsähallitus 2021 2 pp.
Sininen saavutus – Maastopyöräilyreitti Hossan kansallispuistossa Metsähallitus 2021 2 s.
Rytivaaran kierros 10 km – Päiväreitti Syötteen kansallispuistossa Metsähallitus 2023 2 s.
Fostering our Future – Metsähallitus Annual and Responsibility Report incl. Financial Statements 2020 Metsähallitus 2021 124 + 83 pp.
Merenkurkun saaristo – Öjen Metsähallitus 2014 1 s.
Ruunaan latukartta Metsähallitus 2009 1 s.
Inarin retkireitit / Inari Hiking Trails Metsähallitus 2019 esite brochure
Sommarö luontopolku / Sommarö naturstig / Sommarö Nature Trail Metsähallitus 2017 1 s.
Aulangon luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsäntutkimuslaitos 1996 5 s.
Kylmäluoma retkeilyalue Metsähallitus 2023 2 s.
Evon retkeilyalueen järjestyssääntö Metsähallitus 2012 3 s.
Kevon luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 1994 5 s.
Raaseporin linnanraunio / Raseborg slottruin / Raseborg Castle Ruin / Руины замка Расеборг Metsähallitus 2015 2 s.
Kylmäluoman retkeilyalue – Hiihtoladut / Kylmäluoma Hiking Area – Skiing trails Metsähallitus 2021 1 s.
Ruunaa retkeily- ja luonnonsuojelualue / Ruunaa Hiking area and Nature reserve Metsähallitus 2012 esite, brochure
Kajaanin rauniolinna Metsähallitus 2021 2 s.
Naturschutzreservat Kevo Mela Matti, Kangas Kirsi, Forsman Dick 2007 Broschüre
Kajaani Castle Ruins Metsähallitus 2021 2 pp.
Merenkurkun saaristo – Venevaja ja kalasauna Metsähallitus 2014 1 s.
Ruunaan retkeilyalueen järjestyssääntö Metsähallitus 1990 2 s.
Merenkurkun saaristo – Västra Norrskär Metsähallitus 2014 2 s.
Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2021 13 s.
Bodvattnet luontopolku / Bodvattnet naturstig / Bodvattnet Nature Trail, 4,2 km Metsähallitus 2017 1 s.
Pyhä-Häkki National Park – Kotajärvi Trail 6.5 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Petkeljärvi nationalpark Metsähallitus 2012 2 s.
Merenkurkun saaristo – Kalastusvälineiden valmistus ja kalan säilöminen Metsähallitus 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo – Hylkeen liha, rasva, traani ja nahka Metsähallitus 2014 1 s.
Petkeljärven kansallispuisto / Petkeljärvi National Park Metsähallitus 2012 taitelehtinen, brochure
Petkeljärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 1978 2 s.
Björkö-Panike vandringsled / Björkö-Panike vaellusreitti / Björkö-Panike Hiking Trail, 12,5 km Metsähallitus 2024 1 s.
Petkeljärvi National Park Metsähallitus 2019 2 pp.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Merenkurkun saaristo – Risö ja Sundominlahti eli Eteläinen Kaupunginselkä Metsähallitus 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo – Kalastuksen historiaa Metsähallitus 2014 4 s.
Merenkurkun saaristo – Muinaisjäännökset Metsähallitus 2014 2 s.
Pyhä-Häkin kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2012 4 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2017 5 s.
Merenkurkun saaristo – Sommarön linnake Metsähallitus 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo – Fäliskäret, Rönnskären Metsähallitus 2014 1 s.
Национальный парк «Пюхя-Луосто» Metsähallitus 2015 2 s.
Merenkurkun saaristo – Svedjehamn ja Bodvattnet Metsähallitus 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo – Mikkelinsaaret Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago – Svedjehamn and Bodvattnet Metsähallitus 2014 2 pp.
Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2021 7 s.
Merenkurkun saaristo – Metsästys Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago – Mikkelinsaaret Metsähallitus 2014 1 p.
Merenkurkun saaristo – Valassaaret Metsähallitus 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo – Moikipää Metsähallitus 2014 1 s.
Perämeren kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2018 3 s.
Petkeljärvi-Putkelanharjun Natura 2000 -alue Metsähallitus 2006 4 s.
Merenkurkun saaristo – Hylkeenpyynti Metsähallitus 2014 3 s.
Pyhä-Häkin kansallispuisto – Kotajärven polku 6,5 km Metsähallitus 2019 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Pallastunturin lähireitit Metsähallitus 2018 1 s.
Repoveden kansallispuisto – Lumikenkäilemään pehmeille hangille Metsähallitus 2020 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Suositellut maastopyöräilyreitit Ylläksellä / Pallas-Yllästunturi National Park – Recommended Mountain Biking Trails in Ylläs Metsähallitus 2020 2 s.
Le parc national de Pallas-Yllästunturi Metsähallitus 2024 2 s.
Oulangan kansallispuisto – Kanjonin kurkkaus Metsähallitus 2020 2 s.
Patvinsuon kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 1986 1 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Suositellut kesäretkeilyreitit Ylläksellä / Pallas-Yllästunturi National Park – Recommended Summer Trails in Ylläs Metsähallitus 2020 2 s.
Pallas-Yllästunturi National Park Regulations Metsähallitus 2008 12 pp.
Национальный парк «Оуланка» Metsähallitus 2015 2 s.
Repovesi National Park – Koppelonkierros Trail Metsähallitus 2021 2 pp.
Национальный парк «Реповеси» – «Вуортенваллойтус» Metsähallitus 2020 2 s.
Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci Metsähallitus 2024 2 s.
Repovesi National Park – Fell Summits Trail Metsähallitus 2020 2 pp.
Oulanka nationalpark – Rytisuo naturstig Forststyrelsen 2005 20 s.
Национальный парк «Реповеси» – Бег по пересеченной местности зовет на природу Metsähallitus 2020 2 s.
Oulanka National Park – Rytisuo Nature Trail Metsähallitus 2005 20 pp.
Repovesi National Park – Trail running Metsähallitus 2020 2 pp.
Oulanka National Park / 奥兰卡国家公园 Metsähallitus 2015 1 s.
Repoveden kansallispuisto – Vuortenvalloitus Metsähallitus 2020 2 s.
Национальный парк «Реповеси» – Реповеси для любителей кросс-кантри Metsähallitus 2020 2 s.
Repovesi National Park – Ketunlenkki Trail Metsähallitus 2021 2 pp.
Repoveden kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 5 s.
Repoveden kansallispuisto – Koppelonkierros Metsähallitus 2021 2 s.
Repovesi National Park – Repovesi for Mountain Bikers Metsähallitus 2020 2 pp.
Repovesi National Park – Korpinkierros Trail Metsähallitus 2020 2 pp.
Pallas-Yllästunturi National Park Metsähallitus 2024 2 pp.
Patvinsuo nationalpark Metsähallitus 2012 2 s.
Riisitunturin kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2020 6 s.
Repoveden kansallispuisto – Kaakkurinkierros Metsähallitus 2020 2 s.
Национальный парк «Реповеси» – По мягкому насту на снегоступах Metsähallitus 2020 2 s.
Repovesi National Park – Kaakkurinkierros Trail Metsähallitus 2020 2 pp.
Pallas-Yllästunturi nationalpark Metsähallitus 2024 2 s.
Patvinsuo National Park Metsähallitus 2012 2 pp.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2008 13 s.
Repoveden kansallispuisto – Ketunlenkki Metsähallitus 2021 2 s.
Repovesi National Park – Snowshoeing in Soft Whiteness Metsähallitus 2020 2 pp.
Pallas-Yllästunturi kansallispuisto Metsähallitus 2024 2 s.
Repoveden kansallispuisto – Korpinkierros Metsähallitus 2020 2 s.
Национальный парк «Реповеси» – «Корпинкиеррос» Metsähallitus 2020 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Hetta / Pallas-Yllästunturi National Park – Hetta Metsähallitus 2020 2 s.
Pieni Karhunkierros – ledbeskrivning och karta Metsähallitus 2007 broschyr
Repoveden kansallispuisto – Polkujuoksu Metsähallitus 2020 2 s.
Национальный парк «Реповеси» – «Кааккуринкиеррос» Metsähallitus 2020 2 s.
国家森林公园 帕拉斯禺拉斯国家森林公园 Metsähallitus 2024 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Leviltä kansallispuistoon / Pallas-Yllästunturi National Park – From Levi to National Park Metsähallitus 2020 2 s.
Nationalpark Pallas-Yllästunturi Metsähallitus 2024 2 s.
Repoveden kansallispuisto – Maastopyöräilijän Repovesi Metsähallitus 2020 2 s.
Ordningsstadga för Pallas-Yllästunturi nationalpark Metsähallitus 2008 11 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Pallas / Pallas-Yllästunturi National Park – Pallas Metsähallitus 2020 2 s.
Meahciráđđehusa meahcástandorvvolašvuođačilgehus Meahciráđđehus 2021 11 s.
Linnansaaren kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2018 4 s.
莱门河国家公园 Metsähallitus 2024 1 s.
Syöte National Park – Syöte Circular Trail 19 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Saaristomeren kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2012 18 s.
Rokuan kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2009 4 s.
Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2016 122 s.
Syöte National Park – Teerivaara Trail 4.5 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Kolin kansallispuisto – päiväretkeilyreitit / Koli National Park – Day Hiking Trails Metsähallitus 2020 1 s.
Vaarametsien maa – Opas Syötteen luontoon ja sen palveluihin Metsähallitus 2012 51 s.
Isojärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Национальный парк «Коловеси» Metsähallitus 2015 2 s.
Kolovesi nationalpark Metsähallitus 2019 2 s.
Syöte National Park – Tenant Farmer´s Trail 38 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Nuuksion kansallispuisto – Nahkiaispolku Mosatonttu 2002 2 s.
Teijon retkeilyalueen järjestyssääntö Metsähallitus 2012 3 s.
Björkö – luontopolkuopas Kolkka Martti, Metsähallitus 2006 20 s.
Salamajärven kansallispuisto – Vasan kierros luontopolku / Salamajärvi nationalpark – Vasan kierros naturstigen / Salamajärvi National Park – Vasan kierros nature trail Metsähallitus 2020 6 s.
Nature knows no borders – Finnish-Russian twin parks Metsähallitus 2014 16 pp.
Rokua National Park – Pooki Ski Track 6 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Breeding Areas of the Saimaa Ringed Seal in Linnansaari National Park Metsähallitus 2017 1 p.
Rokua kansallispuisto / ロクア 国立公園 Metsähallitus 2018 2 s.
Leivonmäen kansallispuisto – Kirveslammen kierros 1,7 km Metsähallitus 2019 2 s.
Syöte – Summit Trail Metsähallitus 2002 10 s.
национальный парк «Лемменйоки» Metsähallitus 2024 2 s.
Etelä-Konneveden kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2018 3 s.
Rokua kansallispuisto / 洛库亚 国家公 园 Metsähallitus 2018 2 s.
Leivonmäki National Park – Kirveslammen Kierros Trail 1.7 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Ekenäs Archipelago National Park – Älgö Nature Trail Metsähallitus 2014 9 pp.
Rokuan luontorastit – Ahdin valtakunta Metsähallitus 2006 18 s.
Salamajärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Национальный парк «Коли» Metsähallitus 2013 22 s.
Leammi álbmotmeahci Metsähallitus 2024 2 s.
Национальный парк «Нууксио» Metsähallitus 2015 2 s.
Leivonmäen kansallispuisto – Harjujärven esteetön reitti 1,4 km Metsähallitus 2019 2 s.
Rokuan luontorastit – Elämää metsän siimeksessä Metsähallitus 2006 20 s.
Nuuksion kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2009 4 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2016 4 s.
Seitsemisen kansallispuisto – Soljaset / Seitseminen nationalpark – Soljanen område / Seitseminen National Park – Soljanen area Metsähallitus 2016 1 s.
Leivonmäki National Park – The Accessible Harjujärvi Trail 1.4 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Syöte – Huippupolku Metsähallitus 2002 10 s.
Kurjenrahka kansallispuisto / Kurjenrahka nationalpark / Kurjenrahka National Park Metsähallitus 2024 1 s.
Syöte – Vattukurun luontopolku Metsähallitus 2002 16 s.
Rokuan luontorastit – Hetki hiljaisuudelle Metsähallitus 2006 16 s.
Kurjenrahkan kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Ordningsstadgan för Noux nationalpark Metsähallitus 2009 4 s.
Tammisaaren saariston kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2013 7 s.
Park Regulations of the Archipelago National Park Metsähallitus 2017 17 s.
Leivonmäki National Park – Mountain Biking Trail 22 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Nuuksion suojeltavaa luontoa – uhanalaiset eläimet ja kasvit / Nature and wildlife in the Nuuksio area – threatened fauna and flora Metsähallitus, Espoon ympäristökeskus 1997 43 s.
Rokuan luontorastit – Jäätikön jäljet Metsähallitus 2006 16 s.
Leivonmäen kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Nuuksion kansallispuisto – Kaarniaispolun kartta Metsähallitus 2011 1 s.
Syöte National Park – Ahmankierros Trail 17 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Leivonmäen kansallispuisto – Maastopyöräilyreitti 22 km Metsähallitus 2019 2 s.
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2020 5 s.
Hossan kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2020 7 s.
Rokuan luontorastit – Kansallispuiston kätköissä Metsähallitus 2006 17 s.
Lemmenjoen kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2009 11 s.
Seitsemisen kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2011 4 s.
Nuuksion kansallispuisto – Pyöräilyreitit Metsähallitus 2011 1 s.
Syöte National Park – Huippupolku Trail 1 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Leivonmäen kansallispuisto – Luupään lenkki 2,2 km Metsähallitus 2019 2 s.
Syötteen kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2020 7 s.
Syöte – Kellarilammen luontopolku Metsähallitus 2002 8 s.
Rokuan luontorastit – Metsän lintuja Metsähallitus 2006 17 s.
Koskelo – Selkämeren kansallispuiston uutiskirje Metsähallitus 2016 uutiskirje
Helvetinjärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Leammi álbmotmeahci ortnetnjuolggadus Metsähallitus 2009 12 s.
Nuuksion kansallispuisto – Ratsastusreitit ja kiipeilypaikat Metsähallitus 2003 1 s.
Koloveden kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2014 6 s.
Syöte National Park – Kellarilampi Nature Trail 1 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Leivonmäki National Park – Luupään Lenkki Trail 2.2 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Sipoonkorven kansallispuisto – Tasakallio-Storträsk reitti / Sibbo storskogs nationalpark – Flatberget-Storträsk stig / Sipoonkorpi National Park – Tasakallio-Storträsk trail Metsähallitus 2019 1 s.
Syöte – Kellarilampi Nature Trail Metsähallitus 2002 8 pp.
Rokuan luontorastit – Palokärjen poluilla Metsähallitus 2006 14 s.
Hiidenportin kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2008 4 s.
Leammi álbmotmeahcci – Gáppe-Jon báiki Metsähallitus 2012 10 s.
Lemmenjoki nationalpark Metsähallitus 2024 2 s.
Syöte National Park – Naavaparta Trail 3 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Salamajärven kansallispuisto – Pahapuron lenkki 7 km Metsähallitus 2019 2 s.
Selkämeri kansallispuisto Metsähallitus 2019 2 s.
Rokuan luontorastit – Palovartijan painajainen Metsähallitus 2006 14 s.
Lemmenjoen kansallispuisto – Kaapin Jounin tila Metsähallitus 2012 10 s.
Liesjärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Kolin kansallispuiston järjestyssääntö Metsäntutkimuslaitos 1996 6 s.
Johtolangat Liesjärven lodjuihin Metsähallitus 2006 5 s.
Rokuan kansallispuisto – Pookin retkilatu 6 km Metsähallitus 2018 2 s.
Syöte National Park – Pytkyn pyrähdys Trail 9 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Salamajärvi National Park – Pahapuro Trail 7 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Ekenäs skärgårds nationalpark – Älgö naturstig Metsähallitus 2014 9 s.
Bothnian Sea National Park Metsähallitus 2019 2 pp.
Rokuan luontorastit – Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta Metsähallitus 2006 15 s.
Leivonmäen kansallispuiston retkilatu 10,3 km Metsähallitus 2024 1 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2014 6 s.
努克西奥国家森林公园 Metsähallitus 2015 1 s.
Kolovesi National Park Metsähallitus 2019 2 pp.
Syöte National Park – Soiperoinen Path 5 km Metsähallitus 2018 2 pp.
Tammisaaren saariston kansallispuisto – Älgön luontopolku Metsähallitus 2014 9 s.
Lemmenjoen kansallispuisto / Leammi álbmotmeahcci Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Bottenhavet nationalpark Metsähallitus 2019 2 s.
Seitsemisen saloille – Opettajan opas Keskinen Anssi, Paavola Sirkku, Peltonen Tuula, Pilke Elina, Tuormaa Milla, Nieminen Timo, Saarinen Pauliina 2011 62 s.
Tiilikkajärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 1988 1 s.
Torronsuon kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Tiilikkajärvi National Park Metsähallitus 2018 2 pp.
Valkmusa nationalpark Metsähallitus 2019 1 s.
Urho Kekkonen National Park – Poropolku Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Urho Kekkonen kansallispuisto / Urho Kekkonen álbmotmeahcci Metsähallitus 2015 2 s.
乌尔霍凯科宁国家公园 Metsähallitus 2015 1 s.
Urho Kekkonen National Park – Prospektori Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Suomujoen kolttakenttä Metsähallitus 2020 4 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Ahopään reitti Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park – Rumakuru Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Aurorapolku Metsähallitus 2020 1 s.
Urho Kekkonen National Park – Vasapolku Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Iisakkipään polku Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Luulammen reitti Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Kiirunapolku Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Poropolku Metsähallitus 2016 1 s.
Национальный парк «Урхо Кекконена» Metsähallitus 2015 2 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Prospektorin polku Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2017 5 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Rumakurun polku Metsähallitus 2016 1 s.
Valkmusa kansallispuisto Metsähallitus 2019 2 s.
Urho Kekkonena álbmotmeahci ortnetnjuolggadus Metsähallitus 2017 6 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Vasapolku Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park – Ahopää Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Urho Kekkonen National Park – Aurorapolku Trail Metsähallitus 2020 1 p.
Valkmusan kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2011 4 s.
Urho Kekkonen National Park – Iisakkipää Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Urho Kekkonen National Park – Kiirunapolku Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Valkmusa National Park Metsähallitus 2019 1 pp.
Urho Kekkonen National Park – Luulampi Trail Metsähallitus 2016 1 p.
Urho Kekkonen nationalpark Metsähallitus 2018 2 s.
Metsähallituksen metsästysturvallisuusselvitys Metsähallitus 2021 11 s.
Kajaanin lähiluontokohteet Metsähallitus, Kajaanin kaupunki 2021 3 s.
Syötteen kansallispuiston kävijätutkimus 2020. Tiivistelmä Jylänki Tanja 2021 26 s.
Syötteen kävijätutkimus 2020 Jylänki Tanja 2021 79 s.
Vi befrämjar morgondagen – Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport och Forststyrelsens bokslut 2020 Forststyrelsen 2021 124 + 80 s.
Forststyrelsens jaktsäkerhetsutredning Forststyrelsen 2021 11 s.
Isojärven kansallispuisto – Maastopyöräreitti 16 km Metsähallitus 2019 2 s.
Lortikanvuoren luontopolku – opas- ja tehtävävihko Metsähallitus 2016 10 s.
Isojärvi National Park – Mountain Biking Trail 16 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Hossan luontopolku, 3 km Metsähallitus 2019 1 s.
Isojärven kansallispuisto – Savottapolku 10 km Metsähallitus 2019 2 s.
Hossa Nature Trail, 3 km Metsähallitus 2019 1 p.
Hossa – Vesiretkeilyopas Metsähallitus 2012 26 s.
Hiidenportin kansallispuiston reittiopas ja kartta Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Isojärvi National Park – Savottapolku Trail 10 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Hiidenportti National Park Day Trails – Trail Guide and Map Metsähallitus 2009 brochure
Hossa kansallispuisto / Hossa National Park Metsähallitus 2018 2 s.
Hossa Värikallio Metsähalliltus 2015 2 s.
Hossan kansallispuisto – Värikallion kaarros 8 km, Ölökyn ähkäsy 10 km, Ölökyn ylitys 5 km Metsähallitus 2019 2 s.
Hiidenportti kautta aikain / ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ХИИДЕНПОРТТИ Metsähallitus 2009 16 s.
Hossa Värikallio Metsähallitus 2015 2 pp.
Land of National Parks by Photos Metsähallitus 2018 5 pp.
Hossa National Park – Värikallion kaarros Trail 8 km, Ölökyn ähkäsy Trail 10 km, Ölökyn ylitys Trail 5 km Metsähallitus 2019 2 pp.
Hiidenportti throught the Ages / Hiidenportti im Lauf der Zeiten Metsähallitus 2009 16 pp.
Etelä-Konneveden kansallispuisto – Kalajan kierros / Southern Konnevesi National Park – The Kalajan kierros trail Metsähallitus 2016 8 s.
Hossa – What the People of the Wilderness used to believe in Metsähallitus 2011 103 pp.
Etelä-Konneveden kansallispuisto – Patikointikartta / Southern Konnevesi National Park – Hiking Map Metsähallitus 2016 1 s.
Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin kävijätutkimukset 2020 – Lauhanvuoren kansallispuisto, Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto, Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalue Toivonen Ida 2021 89 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston kävijätutkimus 2020. Tiivistelmä Toivonen Ida 2021 19 s.
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kävijätutkimus 2020. Tiivistelmä Toivonen Ida 2021 20 s.
Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen kävijätutkimus 2020. Tiivistelmä Toivonen Ida 2021 19 s.
Haapakeitaan kasvillisuus Jokinen Jami, Kolehmainen Kimmo 2000 72 s.
Kanavuori Trail 3 km Metsähallitus 2021 2 pp.
Perämeren kansallispuiston Ailinpietin kämpän restaurointi Pihkala Antti 1995 40 s.
Flygekorren behöver ett hem – Så här kan du bygga en holk åt flygekorren Forststyrelsen 2021 2 s.
Juhlat luonnon helmassa – Opas tapahtumajärjestämiseen luonnonsuojelualueella Metsähallitus Luontopalvelut 2021 22 s.
Near Nature Sites in Kajaani Metsähallitus, Kajaani City 2021 2 pp.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet omistajapoliittiset tavoitteet 2020. Seurantaraportti Metsähallitus 2021 50 s.
Management guidelines for semi-natural landscapes – Integrating historical perspectives and GIS into planning process Mussaari Maija, Käyhkö Niina, Haggrén Georg, Jansson Henrik, Lindgren Leif, Pitkänen Timo, Raatikainen Katja 2013 110 pp.
Liito-orava etsii kotia – Liito-oravapöntön rakennusohje Metsähallitus 2021 2 s.
Vinkkejä monialaiseen kosteikko-opetukseen – Kosteikko-MOK – Opettajan materiaali Suurkuukka Heli, Salin Maria, Pilke Elina 2021 61 s. + kahdet pelikortit
Hossa fishing waters – Angling permit 5502 Hossa, Suomussalmi Metsähallitus 2021 2 pp.
Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2021 ja alustavat tulostavoitteet 2022–2025 Metsähallitus 2021 31 s.
Bulju meahcceguovllu Natura 2000 -guovllu dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2021 70 s.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 2019 – Seurantaraportti Metsähallitus 2020 21 s.
Laajalahden pesivän vesi- ja rantalinnuston muutokset vuosina 1984-1993 Hirvonen Heikki 1994 36 s.
Porvoon Söderskärin majakkasaarten rakennusperintö / Byggnadsarvet på Söderskärs fyröar i Borgå Puotunen Mia 2012 54 s.
Puurijärvi-Isosuo – kansallispuisto kulttuurimaiseman keskellä Grahn Tiina 1994 32 s.
Sama maisema, eri kulkijat – Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Lavento Mika, Lahelma Antti (toim.) 2007 142 s.
Tammisaaren kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus Osa 1 Oulasvirta Panu, Leinikki Jouni 1993 92 s.
Erämaata ja koskien kohinaa. Ruunaan luonnonsuojelu- ja retkeilyalueen historiaa Potinkara Oiva 1997 139 s.
Hossan kalavedet – vapa-alue 5502 Hossa, Suomussalmi Metsähallitus 2021 2 s.
Polku luontoon! Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen. Luontoliikkujien poluilla Mansikkaviita Riikka (toim.) 2019 44 s.
Polku luontoon. Luontoliikunnan suunnittelutyökalu Liikuttava luonto Mansikkaviita Riikka (toim.) 2019 24 s.
Polku luontoon. Luontoliikunnan suunnittelutyökalu Palvelupolku luontoon Mansikkaviita Riikka (toim.) 2019 24 s.
Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti! Metsähallitus 2020 7 s.
Moved by Nature – School-children’s experiences of outdoor activities in nature Hasanen Elina, Vähäsarja Kati 2019 107 pp.
ELO yhdistää luonnonhoidon asiantuntijat Metsähallitus 2018 2 s.
Kestävän matkailun opas – Land of National Parks Träskelin Henna, Louekari Oma, Oikarinen-Mäenpää Miikka, Tervo-Kankare Kaarina 2018 48 s.
FBER brings together nature management experts Metsähallitus 2018 2 pp.
Hossa pähkinänkuoressa. Ikkunoita ja ideoita Hossa kävijälle – oppaan opas Hossan luontopolulle Nykänen Riitta, Pulkkinen Eeva, Seppänen Sirke 2019 34 s.
Liito-orava-LIFE – Monivuotinen hanke auttaa liito-oravia Metsähallitus 2020 8 s.
Guide to Sustainable Tourism – Land of National Parks Träskelin Henna, Louekari Oma, Oikarinen-Mäenpää Miikka, Tervo-Kankare Kaarina 2018 48 pp.
Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2019 – tiivistelmä Jylänki Tanja 2020 13 s.
Flygekorre-LIFE – Mångårigt projekt för att hjälpa flygekorren Forststyrelsen 2020 8 s.
Luonnonvarasuunnitelma Lapin maa- ja vesialueille 2019-2024 – pois lukien saamelaisten kotiseutualue Sundman Maria, Hasa Jenni, Juntunen Hely, Karvonen Lauri, Kiiskinen Aki, Kuusisto Laura, Miettinen Ossi, Pirttilä Lea, Salmi Juha, Satta Jyrki, Tolonen Siiri, Vasama Arja 2019 135 s.
Metsähallitus – Vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 Metsähallitus 2020 96 + 73 s.
Haltian jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit Suomen luontokeskus Haltia 2020 4 + 3 s.
Forststyrelsen. Årsberättelse och bokslut 2019 Forststyrelsen 2020 96 + 73 s.
Pauhoilta Paanajärvelle – Tarinoita Pohjolasta Ruuttula-Vasari Anne, Rauhala Joiku 2012 110 s.
Exploring the Forest with Student-centred learning! Metsähallitus 2020 7 pp.
Haltias allemansrättskort och användartips Finlands naturcentrum Haltia 2020 4 + 3 s.
Metsähallitus. Annual Report and Financial Statement 2019 Metsähallitus 2020 96 + 73 pp.
Gigted by Nature – Tales from Pohjola Ruuttula-Vasari Anne, Rauhala Joiku 2012 116 pp.
Luonto lisää liikettä – Mikä innostaa kouluikäistä? Hasanen Elina, Vähäsarja Kati 2019 103 s.
Elevcentrerade utflykter och lärande i skogen! Forststyrelsen 2020 7 s.
Tiilitehtaanmäki-Pohjoislahti Natura 2000 Area Metsähallitus 2020 2 pp.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualue – Geologiset animaatiot Metsähallitus, 3Dolli Oy 2014 6 videota
Vuoristosta Suomaaksi – Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin geologinen tarina Metsähallitus, 3Dolli Oy 2019 7 videota
Ilmastoviisas metsätalous – Ilmastonmuutosta hillitsevä metsätalous (47314) -projektin tulosraportti Vaara Ilkka, Björkqvist Niklas, Honkavaara Tomi, Karvonen Lauri, Kiljunen Nuutti, Salmi Juha, Vainio Kaisa 2018 42 s.
Paahde-LIFE – Apua ja aurinkoa arvokkalle paahdeluonnollemme. Layman´s Report Rautio, Sanna-Kaisa, Grahn., Tiina 2020 8 s.
Alue-ekologisen suunnittelun ajantasaistaminen Lapin alueella 2017-2018 Puustinen Mika, Karvonen Lauri 2019 56 s.
Light & Fire LIFE – Support an Sun for our Valuable Sunlit Environments. Layman´s Report Rautio, Sanna-Kaisa, Grahn, Tiina 2020 8 pp.
LIFE Saimaa Seal – Safeguarding the Saimaa Ringed Seal – Layman´s Report Mäkelä Meri-Hilkka, Hakkarainen Tiina, Ustinov Arto, Peltonen Sirpa 2018 12 pp.
Luonnon aarreaitat – Perinnebiotoopit luonnonsuojelualueilla Metsähallitus 2018 3 s.
Naturens skattkistor – Vårdbiotoper på naturskyddsområden i Finland Forststyrelsen 2018 3 s.
Metsähallitus Parks & Wildlife Finland in Lapland Metsähallitus 2018 2 pp.
Natural Treasure Troves – Traditional Rural Biotopes in Finnish Nature Protection Areas Metsähallitus 2018 3 pp.
Metsähallitus – Annual Report and Financial Statements 2018 Metsähallitus 2019 68 + 33 + 7 pp.
Forststyrelsen – Årsberättelse och bokslut 2018 Forststyrelsen 2019 68 + 33 + 7 s.
Metsähallituksen selvitys riippusilloista Metsähallitus 2018 12 s.
Metsähallitus – Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 Metsähallitus 2019 68 + 67 s.
Pyhä-Luoston kansallispuisto – Kävijätutkimus 2015-2016 – Tiivistelmä Metsähallitus 2016 11 s.
Pyhä-Luosto National Park – Visitor Survey 2015-2016 – Summary Metsähallitus 2016 11 pp.
Saimaannorppa-LIFE – Yhteisin voimin saimaannorpan apuna – Layman´s report Mäkelä Meri-Hilkka, Hakkarainen Tiina, Ustinov Arto, Peltonen Sirpa 2018 12 s.
Biodiversity Action Plan for Hunan Province, People´s Republic of China Högmander Jouko, Gui Xiao Jie 2000 108 pp.
Land of National Parks Metsähallitus 2018 2 pp.
Saaristomeren ja Pohjanlahden tärkeät hylkeenmetsästys- ja kalastusalueet Vehkaoja Mia, Nykänen Antti 2018 40 s.
Metsähallitus, Eräpalvelut 2018 – Hyvää luonnolle, ihmiselle ja yhteiskunnalle Metsähallitus 2018 8 s.
Kestävän matkailun periaatteet – Kansallispuistot, luonto- ja historiakohteet sekä maailmanperintökohteet Metsähallitus 2016 3 s.
Syötteen kansallispuisto – Brand Book Mainostoimisto Ajatus 2018 29 s.
Principles of Sustainable Tourism – National Parks, Nature Sites, Historical Sites and World Heritage Sites Metsähallitus 2016 3 pp.
Forststyrelsen, Naturtjänster 2018 – Livskraft för människor och natur Forststyrelsen 2018 8 s.
Metsähallitus, Wildlife Service Finland 2018 – Good for nature, people and society Metsähallitus 2018 8 pp.
10 000 vuotta maan, puun ja ihmisen elämää Hossassa – Leirikoulu- ja kouluvierailuohjelma Metsähallitus 2018 46 s.
National Parks Finland 2018 – Benefits for Nature and People Metsähallitus 2018 8 pp.
Viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken Vehkaoja Mia, Nykänen Antti 2018 40 s.
Metsähallitus Metsätalous Oy – Hyvinvointia monikäyttömetsistä Metsähallitus 2018 8 s.
Metsähallitus, Luontopalvelut 2018 – Elinvoimaa ihmisille ja luonnolle Metsähallitus 2018 8 s.
Metsähallitus Forestry Ltd – Well-being from multiple-use forests Metsähallitus 2018 8 pp.
Metsähallitus – Vuosikertomus ja tilinpäätös 2017 Metsähallitus 2018 113 + 98 s.
Saimaalle kalaan? Metsähallitus 2024 8 s.
Forststyrelsen – Årsrapportering och bokslut 2017 Forststyrelsen 2018 112 + 98 s.
Fishing in Saimaa? Metsähallitus 2024 8 pp.
Metsähallitus – Annual Report and Financial Statements 2017 Metsähallitus 2018 112 + 98 pp.
Рыбалка на Сайме? Metsähallitus 2024 8 s.
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster 2018 – Vi jobbar för naturen, människan och samhället Forststyrelsen 2018 8 s.
Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien riippusiltojen kunnon selvittäminen. Tarkastusohjelma Metsähallitus 2018 56 s.
Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen – Terveys ja hyvinvointi 2025 -ohjelma Metsähallitus Luontopalvelut ja Eräpalvelut 2017 33 s.
Species-Rich LIFE – Richness of species in Finnish nature – Layman´s Report Metsähallitus 2017 12 pp.
Rakkaudesta lajiin – Valkoselkätikka Laine Timo 2014 3 s.
Healthy Parks, Healthy People – Health and Wellbeing 2025 programme Parks & Wildlife Finland 2017 33 pp.
Urho Kekkonen National Park – Visitor Survey 2017 – Summary Aikio Kristiina, Erkkonen Joel, Heikkinen Satu, Kukkala Ari, Kuusisto Kirsi, Magga Aini, Magga Kirsti, Nivasalo Pasi, Raasakka Nina, Tuovinen Tarja, Virtanen Anu 2018 16 pp.
Rakkaudesta lajiin – Metsäpeura Rautiainen Mikko 2013 4 s.
Metsähallituksen vuosi ja vastuullisuus 2016 Metsähallitus 2017 210 s.
Joutenveden luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2016 4 s.
Forststyrelsens år och samhällsansvar 2016 Forststyrelsen 2017 142 s.
From Goals to Action! Guidelines for Semi-natural Grasslands until 2025 in Finland´s Protected Areas Raatikainen Katja (ed.) 2018 68 pp.
Pihlajaveden luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2016 4 s.
Rakkaudesta lajiin – Jokihelmisimpukka eli raakku Oulasvirta Panu 2013 5 s.
Metsähallitus´ Year and Corporate Social Responsibility in 2016 Metsähallitus 2017 145 pp.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitistösuunnitelma 2017 Kyöstilä Maarit, Sulkava Pekka, Ylläsjärvi Inari, Ylläsjärvi Jari 2017 73 s.
Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2017 4 s.
Oriveden-Pyhäselän luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2018 3 s.
Kevon luonnonpuiston ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2017 178 s.
Rakkaudesta lajiin – Kapearakkolevä eli pikkuhauru Haldín Michael 2013 4 s.
Katosselän-Tolvanselän luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2017 4 s.
Rakkaudesta lajiin – Suopäiväperhoset Päivinen Jussi 2013 3 s.
Saimaannorpan tärkeimmät pesimäalueet Metsähallitus 2023 10 karttaa
Rakkaudesta lajiin – Sääsket Salmela Jukka 2013 4 s.
Tavoitteet teoiksi! Metsähallituksen Luontopalvelujen suuntaviivat perinnebiotooppien hoidolle 2025 Raatikainen Katja (toim.) 2018 80 s.
Rakkaudesta lajiin – Noidanlukot Raatikainen Katja 2014 3 s.
Rakkaudesta lajiin – Saimaannorppa Sipilä Tero 2013 4 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Kävijätutkimus 2017 – Tiivistelmä Aikio Kristiina, Erkkonen Joel, Heikkinen Satu, Kukkala Ari, Kuusisto Kirsi, Magga Aini, Magga Kirsti, Nivasalo Pasi, Raasakka Nina, Tuovinen Tarja, Virtanen Anu 2018 16 s.
Naturvård-LIFE – Artrikedom i den finländska naturen – Layman´s report Forststyrelsen 2018 12 s.
Joutenveden-Pyyveden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2016 102 s.
Koitajoki Natura 2000 area Metsähallitus 2006 4 s.
Rakkaudesta lajiin – Neidonkenkä Jäkäläniemi Anne 2014 3 s.
National Parks Finland 2017 – Benefits for nature and people Metsähallitus 2017 8 pp.
Forststyrelsen, Naturtjänster 2017 – Livskraft för människor och natur Metsähallitus 2017 8 s.
Rakkaudesta lajiin – Riekko Eskola Timo 2014 3 s.
Metsähallitus, Luontopalvelut 2017 – Elinvoimaa ihmisille ja luonnolle Metsähallitus 2017 8 s.
Rakkaudesta lajiin – Järvitaimen Sarajärvi Kari 2014 3 s.
Geavu luonddumeahcci ja Natura 2000 -guovllu dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2017 180 s.
Oriveden-Pyhäselän Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2017 103 s.
Luonnonhoito-LIFE – Lajien rikkautta suomalaisessa luonnossa – Layman´s Report Metsähallitus 2017 12 s.
Showcase ABCGheritage and Workshop on the Development of the northernmost part of the Green Belt of Fennoscandia 14th-15th October 2014, Svanvik Norway. Program, Abstracts and Conclusions Kalske Tiia, Nilsson Lars Ola, Tervo Riina, Trusova Marina (eds) 2014 34 pp.
UK-álbmotmeahci, Soabbada luonddumeahci, Kemihaara meahcceguovllu sihke Vaaranaapa, Nalka-aapa ja Uura-aapa jekkiidsuodjalanguovlluid dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2017 167 s.
Utsjoki Geological Nature Trail Metsähallitus 2007 Brochure
FRESHABIT – Healing the Kingdom of Water Metsähallitus 2019 6 pp.
Geologischer Naturpfad Utsjoki Metsähallitus 2007 Broschüre
Stenig, karg och okonstlad. Fiskelägen i Kvarkens skärgård – Byggnadsarv och byggnadsvård / Kivinen, karu ja koruton. Merenkurkun kalastuspaikat – Rakennusperinnön hoito Kellari Sofia 2016 120 s.
Metsähallituksen vuosi ja vastuullisuus 2015 Metsähallitus 2016 84 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston, Sompion luonnonpuiston, Kemihaaran erämaa-alueen sekä Vaaranaavan, Nalka-aavan ja Uura-aavan soidensuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2016 166 s.
Rohkeasti luontoon! – Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen Mansikkaviita Riikka (koonnut) 2016 33 s.
Syötteen kansallispuiston kävijätutkimus 2015 Veteläinen Tuuli 2016 74 s.
Rohkeasti luontoon – Maastokatselmukset suunnittelun tukena – Ideakortti Metsähallitus 2016 10 s.
Suomussalmi Kalmosärkkä Metsähallitus 2015 2 s.
Rohkeasti luontoon – Vinkkilista erilaisten retkeilijöiden huomiointiin retkeilyrakenteiden suunnittelussa Metsähallitus 2016 3 s.
Maisema Metsähallitus 2016 13 s.
Luonto- ja eräpalvelut 2015-2016 – Rikkautta luonnossa ja luonnosta Metsähallitus 2016 8 s.
Natur-, jakt- och fisketjänster 2015-2016 – Rikedom i och från naturen Forststyrelsen 2016 8 s.
Metsähallitus´ Year and Corporate Social Responsibility in 2015 Metsähallitus 2016 84 pp.
Parks & Wildlife Finland 2015-2016 – Natural wonders – our key asset Metsähallitus 2016 8 pp.
Forststyrelsens år och samhällsansvar 2015 Forststyrelsen 2016 84 s.
Assessment of the status of the zoobenthos in the coastal waters of western Uusimaa, SW Finland – a tool for management Snickars Martin, Arnkil Anna, Ekebom Jan, Kurvinen Lasse, Nieminen Aija, Norkko Alf, Riihimäki Anu, Taponen Tero, Valanko Sebastian, Viitasalo Markku, Westerbom Mats 2016 53 pp.
FRESHABIT – Veden valtakunnassa tapahtuu Metsähallitus 2019 6 s.
Boreal Peatland LIFE -project – The effects of drainage and restoration on mire butterfly abundance and species richness Sormunen Niina, Kotiaho Janne S. 2015 44 pp.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2014 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2015 16 s.
Parks & Wildlife Finland. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2014 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2015 16 pp.
Jokikalastus Oulankajoen vesistössä 2013 – Oulangan taimenhankkeen kalastajakyselyiden tuloksia Wendelin Terhi, Nikula Raisa, Karjalainen Timo P. 2015 42 s.
Kaarniaispolku – Opettajan opas Metsähallitus, Veikkolan koulu 2011 15 s.
Davvi-Sámi luondduriggodatplána. Áigodat 2012-2021 Tolonen Jyrki, Korhonen Kirsi-Marja, Tilja Hannu, Keränen Matti, Siipola Matti, Heikkonen Annakaisa, Mikkonen Irja, Stolt Elina, Heikkuri Pertti, Tynys Saara, Tynys Tapio, Katajamaa Jarmo, Perttunen Pasi, Salmi Juha, Määttä Jyrki, Tuovinen Tarja 2014 233 s.
Björkö – naturstigen Kolkka Martti, Metsähallitus 2006 20 s.
РЕЧНАЯ ЛОВЛЯ В СИСТЕМЕ РЕКИ ОУЛАНКАЙОКИ В 2013 Г. – Результаты опроса рыболовов в проекте «Кумжа Северной Карелии» Венделин, Терхи, Никула Райса, Карьялайнен, Тимо П. 2015 48 s.
Kaarniaispolku – Tehtävät 1.-4.-luokille Metsähallitus, Veikkolan koulu 2011 25 s.
Parks & Wildlife Finland. Well-being from nature Metsähallitus 2014 4 pp.
After LIFE conservation plan of Boreal Peatland LIFE Metsähallitus 2015 11 pp.
Kaarniaispolku – Tehtävät 5.-9.-luokille Metsähallitus, Veikkolan koulu 2011 45 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontoa ja historiaa Hellstedt Paavo, Koivulahti Heli, Kulmala Pauliina, Kyöstilä Maarit, Paalamo Päivi, Pelttari Paula, Rautiainen Pirjo, Tynys Saara, Vuomajoki Mia 2014 116 s.
Kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja muiden luontomatkailullisesti arvokkaiden suojelukohteiden paikallistaloudellisten vaikutusten arviointimenetelmän kertoimien päivitys 2014 Vatanen Eero, Kajala Liisa 2015 28 s.
Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus Metsähallitus 1993 6 s.
Luonto- ja eräpalveluista hyvinvointia Suomeen Metsähallitus 2014 4 s.
Promotion of Conservation in Hunan (People´s Republic of China) – A cooperative project of the Forestry Department of Hunan Province and the Finnish Forest and Park Service Below Antti (ed.) 1996 8 pp.
Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 1993 6 s.
Raakku! – Freshwater pearl mussel in northern Fennoscandia Oulasvirta Panu (ed.), Aspholm Paul, Kangas Marko, Larsen Björn Mejdell, Luhta Pirkko-Liisa, Moilanen Eero, Olofsson Patrik, Salonen Jouni, Välilä Santtu, Veersalu Aune, Taskinen Jouni 2015 237 pp.
Metsähallituksen vuosi 2014 Metsähallitus 2015 76 s.
Forststyrelsens år 2014 Metsähallitus 2015 76 s.
Suoverkosto-LIFE – Suomen soiden hyväksi Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina 2014 16 s.
Boreal Peatland LIFE Project – Working for the Finnish Peatlands – Layman´s Report Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina 2014 16 pp.
Pallas-Yllästunturi kansallispuisto – Kertomus hyönteiskartoittajan kesästä Salmela Jukka 2015 2 s.
Boreal Myrmarknät-LIFE – För Finlands myrmarker Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina 2014 16 s.
Report on General monitoring (Action E6) in Boreal Peatland LIFE Penttinen Jouni 2015 8 pp.
Metsähallitus Year 2014 Metsähallitus 2015 76 pp.
Oulangan hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2026 Metsähallitus 2014 163 s.
Boreal Peatland LIFE -project – Effect of restoration and drainage on peatland hydrology – A study of data before and after restoration at 46 sites in Finland Ronkanen Anna-Kaisa, Irannezhad Masoud, Menberu Meseret, Marttila Hannu, Penttinen Jouni, Klöve Björn 2015 84 pp.
Life+ 2010 -hanke tulee kiljuhanhen suojelua Metsähallitus 2013 2 s.
ХЕПОКЁНГЯС – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА Metsähallitus 2009 3 s.
Välfärd till Finland från natur-, jakt- och fisketjänster Metsähallitus 2014 4 s.
Boreal Peatland LIFE -project – The effect of peatland restoration on bryophyte and vascular plant species richness, community composition and community dispersion Elo Merja, Haapalehto Tuomas O., Kareksela Santtu, Kotiaho Janne S. 2015 17 pp.
Life+ 2010 -fidnu doarju giljobačča suodjaleami Metsähallitus 2013 2 s.
Boreal Peatland LIFE -project – The effect of mire restoration on mire bird abundance and species richness Kotiaho Janne, Sormunen Niina, Hakkari Tomi 2015 47 pp.
20 Years of Biodiversity Conservation – Institutional partnership between Metsähallitus of Finland and Forestry Department of Hunan Province, People´s Republic of China Väisänen Rauno 2015 40 pp.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Menninkäisen kirje joka kuukaudelle Aikio Kristiina, Kotajärvi Mari 2013 yhteensä 32 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Upeimman luontomme hoitaja – Vuosikertomus 2014 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2015 16 s.
Boreal Peatland LIFE -project – The effect of peatland drainage and restoration on Odonata species richness and abundance Elo Merja, Kotiaho Janne S. 2015 18 pp.
Kalalle nyt! Opas kalastuksen aloittamiseen Narkiniemi Janne 2014 16 s.
Vastuu kantaa kauas Metsähallitus 2014 32 s.
Go fish! Guide to beginners Narkiniemi Janne 2014 16 pp.
Far-reaching responsibilities Metsähallitus 2014 32 pp.
Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista Dolinsek Saša, Mansikkaviita Riikka 2014 16 s.
Go outdoors! Information about Finnish nature and recreational opportunities in the great outdoors Dolinsek Saša, Mansikkaviita Riikka 2014 16 pp.
Ecological restoration in drained peatlands – best practices from Finland Similä Maarit, Aapala Kaisu, Penttinen Jouni (eds) 2014 84 pp.
Pallas-Ylläs Charter -hanke. Loppuraportti Sulkava Pekka 2014 16 s.
Elämyksiä ennallistamisesta – Lentuan luontopolun opetusmateriaali Metsähallitus 2006 36 s.
Nykysuon käsikirja Metsähallitus, Viestintätoimisto Deski 2014 10 videota
Inarin retkeilyalueen kävijätutkimus 2018-2019 Nivasalo Pasi 2021 71 s.
Oulangan villi taimen – yhteinen aarteemme Oulangan taimen -hanke 2013 5 s.
Inarin retkeilyalue. Kävijätutkimus 2018-2019. Tiivistelmä Nivasalo Pasi 2021 17 s.
Kalastuselämyksiä – Kainuu Metsähallitus 2013 24 s.
Мигрирующая кумжа Северной Карелии – наше общее сокровище Kумжа Северной Карелии проект 2013 5 s.
Fishing adventures – Kainuu Metsähallitus 2013 24 pp.
Eräkokki – makuja kairasta kaupunkiin Kotilainen Marketta (toim.) 2013 208 s.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueen yritystutkimus 2013 Konttinen Terttu 2014 64 s.
Valkohäntäpeuran ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja sen lähialueilla Niemi Milla, Nyman Madeleine 2013 52 s.
Vitsvanshjortens ekologiska och sociala verkningar i Ekenäs skärgårds nationalpark och dess närområden Niemi Milla, Nyman Madeleine 2013 50 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – tehtäviä koululaisille Metsähallitus 2014 58 s.
Perämeren kohdekirja Mediatoimisto Rapid River 2014 218 s.
Bothnian Bay Attraction Book Rapid River 2014 218 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2013 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2014 16 s.
Ordningsstadgan för Ekenäs skärgårds nationalpark Metsähallitus 2013 8 s.
Bottenvikens attraktionsbok Mediatoimisto Rapid River 2014 218 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2013 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2014 16 pp.
Metsähallituksen vuosi 2013 Metsähallitus 2014 44 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Upeimman luontomme hoitaja – Vuosikertomus 2013 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2014 16 s.
Forststyrelsens år 2013 Forststyrelsen 2014 44 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Metsähallitus 2014 69 s.
Örön luontomatkailun kehittämissuunnitelma – tiivistelmä Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko 2014 14 s.
Metsähallitus Financial Year 2013 Metsähallitus 2014 44 pp.
Utvecklingsplan för naturturismen på Örö – sammandrag Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko 2014 14 s.
Pisavaaran luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2021 5 s.
Дневные маршруты национального парка Хииденпортти Metsähallitus 2009 Буклет
Hämeenkangas harjoitus- ja monikäyttöalue – talvi Metsähallitus 2020 1 s.
Tagesrouten im Nationalpark Hiidenportti – Routenführer und Karte Metsähallitus 2009 Broschüre
Hämeenkangas Military training and multi-use area – winter Metsähallitus 2020 1 p.
Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde – vinter Metsähallitus 2020 1 s.
Sompion luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2006 3 s.
Aapa Mire Wilderness Life. Southernmost aapa mire wilderness areas in Northern Ostrobothnia and Kainuu. Final report Metsähallitus 2005 11 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2012 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2013 16 s.
Vihreä vyöhyke Life 2004-2008. Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä. Loppuraportti Kytö Hannele, Rautio Sanna-Kaisa 2008 18 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston matkailuyrittäjän opas Kyöstilä Maarit (toim.) 2013 56 s.
Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta Nykänen Riitta, Pulkkinen Eeva, Pulkkinen Anna, Travkina Galina, Ipatova Valentina, Tarkhova Nina (toim.) 2013 172 s.
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ. Учебный материал, собранный на охраняемых природных территориях Зелёного пояса Фенноскандии и Балтики Нюкянен Рийтта, Пулккинен Эва, Пулккинен Анна, Ипатова Валентина, Травкина Галина, Тархова Нина, Киннунен Анна-Майья (Ред.) 2013 173 s.
Soabbada luonddumeahci ortnetnjuolggadusat Metsähallitus 2006 3 s.
Paluu lähteille – luonto-opastusta perinteitä vaalien Metsähallitus 2004 88 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2012 108 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Upeimman luontomme hoitaja – Vuosikertomus 2012 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2013 16 s.
Metsähallituksen vuosi 2012 Metsähallitus 2013 36 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual report 2012 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2013 16 pp.
Suometsäerämaa-Life – Suomen eteläisimpien aapasuoerämaiden suojelu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Loppuraportti Metsähallitus 2005 11 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Metsähallitus 2013 70 s.
Ihmisen jäljet maisemassa – Hossan kulttuuriperintökohteet Metsähallitus 2013 2 s.
Människans spår i landskapet – Kulturarvsmål i Hossa Metsähallitus 2013 2 s.
Luonnonhoito kulttuurimaisemissa – Natureship-hankkeen tuloksia Mussaari Maija (toim.) 2013 19 s.
Human traces in landscape – Hossa´s cultural heritage Metsähallitus 2013 2 pp.
Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa. Loppuraportti Vasama Arja 2005 51 s.
Les traces de l’homme dans le paysage – Hossa´s cultural heritage Metsähallitus 2013 2 p.
Conservation of Cypripedium calceolus and Saxifraga hirculus in Northern Finland. Final report Vasama Arja 2005 16 pp.
Forststyrelsens år 2012 Forststyrelsen 2013 36 s.
Green Belt Life 2004-2008. Natural Forests and Mires in the Green Belt of Koillismaa and Kainuu. Final Report Kytö Hannele, Rautio Sanna-Kaisa 2008 18 pp.
Metsähallitus Financial Year 2012 Metsähallitus 2013 34 pp.
Forststyrelsens bokslutet och verksamhetsberättelse 2010 Metsähallitus 2011 34 s.
Sipoonkorvesta kansallispuisto? – alueen luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö tulevaisuudessa Metsähallitus 2010 4 s.
Financial Statements and Annual Report of Metsähallitus´ business operations 2010 Metsähallitus 2011 34 pp.
Nationalpark av Sibbo storskog? – områdets naturskydd och rekreationsbruk i framtiden Metsähallitus 2010 4 s.
Metsähallituksen vuosikertomus 2009 Metsähallitus 2010 22 s.
Metsähallituksen vuosikertomus 2008 Metsähallitus 2009 17 s.
Metsähallitus – Vuosikertomus 2007 Konttila Johanna (toim.) 2008 52 s.
Metsähallituksen metsätalous – Metsien monikäytön edelläkävijä Metsähallitus 2011 24 s.
Vattajan hietikot – Dyyni-Life 2005-2009 Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2009 20 s.
Forststyrelsen – Årsberättelse 2007 Konttila Johanna (red.) 2008 52 s.
Metsähallitus – Annual Report 2008 Metsähallitus 2009 16 pp.
Vattaja sandmark – Dune Life 2005-2009 Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2009 20 s.
Metsähallitus – Annual Report 2007 Konttila Johanna (ed.) 2008 52 pp.
Metsähallitus – Annual Report 2009 Metsähallitus 2010 18 pp.
The Vattaja Dunes – Dune Life 2005-2009 Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2009 20 pp.
Metsähallitus – Vuosikertomus 2006 Metsähallitus 2007 48 s.
Metsähallitus Forestry – A pioneer in multiple-use forestry Metsähallitus 2011 24 pp.
Природоохранная территория Сиикалахти Metsähallitus 2014 2 s.
Metsä-Life 2002-2007 Similä Maarit, Räsänen Heikki, Vuorinen Tupu 2007 24 s.
Forststyrelsen – Årsberättelse 2006 Metsähallitus 2007 48 s.
Nature Guide to Inari Lapland and its bird sites Luhta Vesa 2002 187 pp.
Forest Life 2002-2007 Similä Maarit, Räsänen Heikki, Vuorinen Tupu 2007 24 pp.
Metsähallitus – Annual Report 2006 Metsähallitus 2007 48 pp.
Metsähallitus – Yhteiskuntavastuun katsaus 2005 Metsähallitus 2006 8 s.
Forststyrelsen – Översikt över Forststyrelsens samhällsansvar 2005 Metsähallitus 2006 8 s.
Metsähallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Metsähallitus 2012 36 s.
Metsähallitus – Social Responsibility Review 2005 Metsähallitus 2006 8 pp.
Financial Statements and Annual Report of Metsähallitus´ business operations 2011 Metsähallitus 2012 34 pp.
Forststyrelsens bokslutet och verksamhetsberättelse 2011 Metsähallitus 2012 34 s.
Metsähallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2010 Metsähallitus 2011 36 s.
Kalajoen rannikon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022 Metsähallitus 2012 109 s.
Olvassuo Metsähallitus 2005 brochure
Metsähallitus Natural Heritage Services – Protecting Finland´s natural treasures – Annual Report 2009 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2010 16 pp.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitistösuunnitelma 2011 Kyöstilä Maarit, Sulkava Pekka, Rauhala Tapani, Ylläsjärvi Hannu 2012 98 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2011 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2012 18 pp.
Leivonmäen kansallispuisto – Luupään lenkki – Opettajan opas geologiselle luontopolulle Mikkola Maija, Ratinen Ilkka 2010 11 s.
Öjenin hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2020 Metsähallitus 2011 51 s.
Simojärven ja Soppanan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2025 Metsähallitus 2012 77 s.
Aapasuot – Lintujen maailma Pessa Jorma, Lundvall Päivi 2001 4 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston retkeily-ympäristön viihtyvyys Saarinen Jarkko 1995 77 s.
Aapa mires – The world of birds Pessa Jorma, Lundvall Päivi 2001 4 pp.
Hossa – Canoeing Guide Metsähallitus 2012 26 pp.
Hossa – Mihin näillä selkosilla ennen uskottiin Metsähallitus 2011 103 s.
Kilpiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma Lapin ympäristökeskus 2012 60 s.
Die vom Aussterben bedrohte Saimaa-Ringelrobbe Metsähallitus 2018 4 s.
La foca anillada de Saimaa (Pusa hispida saimensis) en peligro de extinción Metsähallitus 2018 4 s.
Syötteen alueen luontomatkailusuunnitelma Aarnio Jouni 2003 49 s.
Tarvantovaaran erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 166 s.
Metsävaltio – Metsähallitus ja Suomi 1859-2009 Parpola Antti, Åberg Veijo 2009 496 s.
Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2020 111 s.
metsä.fi – Metsähallituksen lehti Metsähallitus 2021 16 s.
Saamelaisten kotiseutualueen valtion metsien käytön ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet – Konfliktikartoitus Peltonen Lasse, Kangasoja Jonna, Luoma Emma, Turunen Juha-Pekka, Lahdenperä Sini 2020 118 s.
Syötteen kävijätutkimus 2010 Sarajärvi Karoliina 2011 55 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2011 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2012 18 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – vuosikertomus 2008 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina 2009 16 s.
Puistojen tila Suomessa – Suomen suojelualueet ja niiden hoito 2000-2005 – Yhteenveto raportista ja tulevaisuuden suuntia suojelualueiden hoidossa Heinonen Mervi (toim.) 2007 6 s.
Mallá luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2020 114 s.
Oulanka-Paanajärvi – From Past to Present Metsähallitus 2008 36 pp.
State of the Parks in Finland – Finnish Protected Areas and Their Management from 2000 to 2005 – Summary of the Report and Future Actions In Protected Area Management Heinonen Mervi (ed.) 2007 6 pp.
Syötteen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2020 123 s.
Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus, Uudenmaan ympäristökeskus 2012 142 s.
Pieni Karhunkierros Trail – Trail Guide and Map Metsähallitus 2012 brochure
Metsähallituksen luontopalvelut – Yhteisen luontomme hoitaja – Vuosikertomus 2009 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2010 16 s.
Parkernas tillstånd i Finland – Finlands skyddsområden och deras förvaltning 2000-2005 – Sammandrag av rapporten och riktlinjer i förvaltningen av skyddsområdena Heinonen Mervi (red.) 2007 6 s.
Evon retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma Metsähallitus 2020 50 s.
Darvvatvári meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2012 154 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Upeimman luontomme hoitaja – Vuosikertomus 2011 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2012 18 s.
Mehciid dilli Suomas – Suoma suodjalanguovllut ja dain dikšun 2000-2005 – Čoahkkáigeassu raportas ja boahtteáigge viggamušat suodjalanguovlluid dikšumis Heinonen Mervi (toim.) 2007 6 s.
Kylmäluoman retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma Metsähallitus 2020 38 s.
Syötteen yritystutkimus 2010 Sarajärvi Karoliina, Virkkunen Veikko 2011 47 s.
Torronsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 75 s.
Forststyrelsens naturtjänster – Årsberättelse 2008 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2009 16 s.
Skötsel- och användningsplan för Ekenäs och Hangö östra skärgård Forststyrelsen, Nylands miljöcentral 2012 136 s.
Oulujärven retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma Metsähallitus 2020 40 s.
Olvassuo Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår gemensamma natur. Årsberättelse 2009 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2010 16 s.
Syötteen kulttuuriperinnön tuotteistamissuunnitelma 2011 Nieminen Inga 2012 47 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services – Annual Report 2008 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2009 16 pp.
Strategi för naturturismen i Skärgårdshavet Sarlin Annastina 2009 64 s.
Sustainable Tourism Development Strategy 2011 – Syöte National Park Virkkunen Veikko 2011 60 pp.
Strategy for nature tourism in the Archipelago Sea Sarlin Annastina 2009 64 pp.
Sustainable Tourism Development Strategy for Oulanka National Park 2011 Alatossava Sari 2011 49 pp.
Finland’s National Parks – Finnlands Nationalparks Metsähallitus 1997 cd-rom
Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma Sarlin Annastina 2009 65 s.
Skyddsområden för säl Metsähallitus, Ympäristöministeriö 2001 broschyr
Syötteen luontomatkailusuunnitelma 2011 Virkkunen Veikko 2011 59 s.
Suomen kansallispuistot – Finlands nationalparker Metsähallitus 1997 cd-rom
Olvassuon & Iso Tilansuo-Housusuon luontoa ja historiaa – Suometsäerämaa Life-projektin perusselvitykset Ala-Risku Riina, Herva Hannu, Ovaskainen Rauno, Kauppi Pekka, Pesonen Minna, Tuohimaa Heikki, Sallantaus Tapani, Turunen Teija, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 181 s.
Pohjoislahden-Tiilitehtaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2023 Metsähallitus 2011 58 s.
State of the Parks in Finland – Finnish Protected Areas and Their Management from 2000 to 2005 Heinonen Mervi (toim.) 2007 313 pp.
Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 184 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelma 2011 Meriruoho Anna 2011 54 s.
Muotkeduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2011 186 s.
Sustainable tourism development strategy for Kvarken Archipelago World Heritage Site 2011 Meriruoho Anna 2011 54 s.
Ordningsstagda för Skärgårdshavets nationalpark Metsähallitus 2012 18 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Valkoselkätikka – Dendrocopos leucotos (Bechstein) Laine Timo, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Osallistavan suunnittelun opas luonnonvara-ammattilaisille Loikkanen Teppo, Simojoki Timo, Wallenius Pauli 1997 96 s.
Pasvik-Enare, Felles natur og historie Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 s.
Saaristomeren kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1994 64 s.
Predators on the Prowl – Petola Visitor Centre Metsähallitus 2005 16 pp.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2002 Nikula Liisa (ed.) 2003 16 s.
Пасвик-Инари – Общая природа и история Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 s.
ҖИЗНЬ ХИЩНИКОВ – ВИЗИТ-ЦЕНТР ПЕТОЛА Metsähallitus 2005 16 s.
Pasvik-Inari – Yhteinen luonto ja historia Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 s.
Rovdjuren i rörelse – Petola naturum Metsähallitus 2005 16 s.
Pasvik-Inari – Nature and History Shared Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 pp.
Marjovuoren luonnonsuojelualueen kasvillisuus Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1995 66 s.
Puistojen tila Suomessa – Suomen suojelualueet ja niiden hoito 2000 – 2005 Heinonen Mervi (toim.) 2007 315 s.
Pyhä-Luoston luontokansio Aikio Kristiina, Arvola Pia, Hyttinen Reeta 2005 110 s. + liitteet
Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 54 s.
Pedot liikkeellä – Luontokeskus Petola Metsähallitus 2005 16 s.
Ruunaa – Ulkoilukartta, Outdoor Map, Wanderkarte 1:30 000 Metsähallitus 2005 kartta, map, Karte
Skötsel- och användningsplan för Norrfjärden-Tegelbruksbacken 2010-2023 Forststyrelsen 2011 58 s.
Naturturismplan för världsarvet Kvarkens skärgård 2011 Meriruoho Anna 2011 54 s.
Leammi álbmotmeahci dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2009 209 s.
Isojärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 121 s.
Lemmenjoen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 208 s.
Etelä-Kuusamon suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 Metsähallitus 2011 97 s.
Jussarö. Ett lots- och gruvsamhälle i Ekenäs yttre skärgåd Sirén Ari 2000 64 s.
Landscape Ecological Plan for State-owned Forests in Kolari Niku Kalervo, Kuuva Teuvo, Koivumaa Kari, Paasilinna Jorma, Koivunen Vesa, Karvonen Lauri 2000 75 pp.
Jussarö. Luotsi- ja kaivosyhteisö Tammisaaren ulkosaaristossa Sirén Ari 1995 62 s.
Petola Visitor Centre / Визит-центр «Петола» Metsähallitus 2013 brochure
Naturzentrum Petola / Petola Centre d´Interprétation des Grands Prédateurs Metsähallitus 2012 Broschüre
Luontokeskus Petola / Petola naturum Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Johtolangat Nuuksion lodjuihin Metsähallitus 2002 14 s.
Luontoa ja historiaa Syötteen alueelta – Syöte Life -projektin perusselvitykset Hjort Jan, Virtanen Kimmo, Aarnio Jouni, Annanpalo Ritva, Mutanen Marko, Martikainen Petri, Rassi Pertti, Rajasärkkä Ari, Lehtonen Hannu (toim.) 2001 146 s.
Puljun erämaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2018 83 s.
Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 143 s.
Korouoman-Jäniskairan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 Metsähallitus 2010 89 s.
Förvaltnings- och utvecklingsplan för världsarvet Kvarkens skärgård Forststyrelsen 2009 77 s.
Island pastures Lindgren Leif 2000 203 pp.
Gálddoaivvi meahcceguovllu ja Sámmotjeakki-Vadjotjeakki jekkiidsuodjalanguovlu dikšun- ja geavahanplána Meahciráððehus 2011 171 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelma Metsähallitus 2009 77 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Vuosikertomus 2007 Metsähallitus 2008 50 s.
Giehtaruohttasa meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2008 134 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen yritystutkimus 2009 Sarlin Annastina, Nygrund Sabina, Meriruoho Anna 2010 48 s.
Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 58 s.
Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 134 s.
Hylkeiden suojelualueet Metsähallitus, Ympäristöministeriö 2001 taitelehtinen
Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeopas Luhta Vesa 1999 187 s.
Kaldoaivin erämaa-alueen sekä Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 175 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services – Annual Report 2007 Grahn Tiina (ed.) 2008 16 pp.
Skärgårdens betesmarker Lindgren Leif 2000 192 s.
Saariston laitumet Lindgren Leif 2000 192 s.
Forststyrelsens naturtjänster – Årsberättelse 2007 Grahn Tiina (red.) 2008 16 s.
Företagsundersökning i världsarvet Kvarkens skärgård 2009 Sarlin Annastina, Nygrund Sabine, Meriruoho Anna 2010 46 s.
Enjoy Nature in Finland – Find the Best Places Metsähallitus 2008 brochure
Finnlands Nationalparks Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1995 96 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Vuosikertomus 2006 Kaurala Hanna, Nikula Liisa (toim.) 2007 16 s.
Finlands nationalparker Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1995 94 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2009 Meriruoho Anna 2010 50 s.
Оценка состояния управления и потребностей региональных особо охраняемых территорий на Северо-Западе России (Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Мурманская область, Республика Карелия, Санкт-Петербург) Миловидова Наталья, Алексеева Надежда, Ленцман Наталия, Халинен Арья (ред.) 2010 114 s.
Ut i naturen – Finn dina smultronställen Forststyrelsen 2008 broschyr
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 2001 Nikula Liisa 2002 16 s.
Paistunturin erämaa-alueen ja siihen liittyvien soidensuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 186 s.
Forststyrelsens naturskydd – Årsberättelse 2002 Nikula Liisa 2003 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services – Annual Report 2003 Nikula Liisa (ed.) 2004 16 s.
Forststyrelsens naturskydd – Årsberättelse 2003 Nikula Liisa 2004 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services – Annual Report 2004 Nikula Liisa (ed.) 2005 16 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackrasta natur. Årsberättelse 2010 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2011 18 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services – Annual Report 2005 Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (eds) 2006 16 pp.
Forststyrelsens naturtjänster – Årsberättelse 2004 Nikula Liisa (toim.) 2005 16 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 2002 Nikula Liisa 2003 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services – Annual Report 2006 Kaurala Hanna, Nikula Liisa (eds) 2007 16 s.
Suomen kansallispuistot Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1997 96 s.
Elimyssalolta Vienansalolle. Дикая природа Кайнуу и приграничной Беломорской Карелии Juntunen Katja, Isokääntä Outi 2000 152 s.
Forststyrelsens naturtjänster – Årsberättelse 2005 Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (red.) 2006 16 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 2003 Nikula Liisa (toim.) 2004 16 s.
Suomen kansallispuistot – Ulapalta paljakalle Lappalainen Markku 2001 168 s.
Elimyssalolta Vienansalolle / Wilderness nature on the Kainuu-Viena Karelian border Juntunen Katja, Isokääntä Outi 2000 152 s.
Forststyrelsens naturtjänster – Årsberättelse 2006 Kaurala Hanna, Nikula Liisa (red.) 2007 16 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Upeimman luontomme hoitaja – Vuosikertomus 2010 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2011 18 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2010 Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2011 18 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Vuosikertomus 2004 Nikula Liisa (toim.) 2005 16 s.
Retkelle luontoon – Löydä parhaat kohteet Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Finland’s National Parks Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1995 96 s.
Metsähallituksen luontopalvelut – Vuosikertomus 2005 Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (toim.) 2006 16 s.
Báišduoddara meahcceguovlu ja dasa guoskevaš jekkiidsuodjalanguovlluid dikšun- ja geavahanplána Meahciráđđehus 2011 158 s.
Aapa mires – The world of plants Keränen Saara, Kalpio Satu, Pyhäjärvi Mari, Torvinen Aarno 2001 4 s.
Finland´s National Parks – Seas of Blue, Seas of Green Lappalainen Markku 2001 168 s.
Besökarundersökning på världsarvet Kvarkens skärgård 2009 Meriruoho Anna 2010 50 s.
Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2020 114 s.
Oulangan kansallispuiston kävijätutkimus 2019-2020 Pulkkinen Tuuli, Kalliomäki Jonna 2020 53 s.
Oulangan kansallispuiston kävijätutkimus 2019-2020 – Tiivistelmä Pulkkinen Tuuli, Kalliomäki Jonna 2020 24 s.
Aapasuot – Kasvien maailma Keränen Saara, Kalpio Satu, Pyhäjärvi Mari, Torvinen Aarno 2001 4 s.
Forststyrelsens naturskydd – Årsberättelse 2001 Nikula Liisa 2002 16 s.
Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2020 158 s.
Skötsel- och användningsplan för Sibbo storskogs nationalpark Forststyrelsen 2020 159 s.
Metsien puuston luonnontilaisuuden arviointi Lindholm Tapio, Tuominen Seppo 1992 37 s.
Perinnebiotooppien kasvien ja kasvillisuuden seuranta Saaristomeren kansallispuistossa / Uppfölning av förändringar i flora och vegetation i Skärgårdshavets nationalpark / Monitoring plants and vegetation on semi-natural biotopes in the Southwestern Archipelago National Park Lindgren Leif 2001 228 s.
Liesjärven kansallispuiston maaperägeologinen edustavuus Kutvonen Harri 1996 71 s.
Puurijärven-Isonsuon kansallispuiston luontoselvitys 1993 Heinonen Markku, Mikkola Markku, Södersved Jan 1994 89 s.
Bandtång i samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark Granlund Anna-Lena 1999 73 s.
Perinnebiotooppien monimuotoisuus – Saaristomeren kansallispuiston seminaaarissa 5.3.1998 pidetyt esitelmät Lampinen Johanna (toim.) 2000 95 s.
Finland´s Protected Areas. A Technical Assessment Eidsvik Harold K., Bibelriether Hans B. 1994 40 s.
Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 114 s.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston sekä Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 77 s.
Päijänteen kansallispuiston virkistyskäyttö Ylhäisi Jussi, Nironen Markku 1996 69 s.
Saaristomeren kansallispuiston Mälhamnin erityissuunnitelma / Detaljplan för Mälhamn i Skärgårdshavets nationalpark Löfroth Trygve 1997 47 s.
Tammimäen, Kurasmäen ja Nyynäisten lehtojensuojelualueiden kasvillisuus ja hoito Toivonen Heikki, Jokinen Ari, Järvinen Juha 1996 64 s.
Kaskeaminen Telkkämäen luonnonsuojelualueella Laine Sirkku 1994 32 s.
Saaristomeren kansallispuiston niittyjen ja hakojen perhoset Nieminen Marko, Kaitila Jari-Pekka 2000 221 s.
Eräiden Mikkelin läänin soiden biotooppikartoitus Suikki Anneli 1996 96 s.
Fiskarsinmäen lehto- ja niittyalueen kasvillisuus ja hoito Ryttäri Terhi, Tukia Harri 1994 58 s.
Meriotakilokki Korppoon Jurmossa Syrjänen Kimmo 1995 49 s.
Mynämäenlahden ja sen linnuston kehitys, nykytila ja merkitys Lehikoinen Esa, Aalto Tapio 1996 74 s.
Saaristomeren kansallispuiston niveljalkaiset: perinnebiotooppien ja hiekkasaarten kovakuoriaiset, luteet, kaskaat ja hämähäkit Clayhills Tom, Rinne Veikko, Koponen Seppo 2000 87 s.
Conservation, monitoring and management of threatened vascular plants and their habitats. Presentations from an Estonian and Finnish natur conservation seminar in Helsinki 17th – 18th April, 1996 Kanerva Tiina, Kemppainen Eija (eds) 1997 105 s.
Florans förändring under ett drygt halvsekel i Skärgårdshavets nationalparks samarbetsområde von Numers Mikael 2003 64 s.
Koloveden kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1993 52 s.
Seitsemisen suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 161 s.
Tutkimus luonnonsuojelualueiden käytön ja hoidon suuntaajana – Seminaari Tankavaarassa 4.-5.2.1997 Eeronheimo Heikki, Jortikka Sinikka, Räinä Pekka (toim.) 2001 215 s.
Lounais-Suomen suojeltujen tammilehtojen selkärangattomat eläimet Rinne Veikko, Clayhills Tom, Koponen Seppo 1998 76 s.
Otajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 84 s.
Saaristomeren kansallispuiston runkosuunnitelma / Stomplan för Skärgårdshavets nationalpark Metsähallitus 2000 121 s.
Lenholmin luonnonsuojelu- ja lehtojensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Lindgren Leif 1998 136 s.
Otajärven vesi- ja rantalinnuston kehitys ja nykytila Aalto Tapio 1997 42 s.
Saaristomeren kansallispuiston sammalet Syrjänen Kimmo 1997 94 s.
Käsivarren erämaa-alueen luonto ja käyttö Kajala Liisa, Loikkanen Teppo (toim.) 2000 194 s.
Saaristomeren kansallispuiston suursienet Vauras Jukka 2000 91 s.
Käsivarren erämaa-alueen virkistyskävijät kesäkuusta 1996 toukokuuhun 1997 Kajala Liisa 2000 95 s.
Luonnon monimuotoisuus valtion metsissä – katsaus ekologisiin tutkimustarpeisiin ja suojelun mahdollisuuksiin Kouki Jari 1993 88 s.
Kurjenrahkan suunnitellun kansallispuiston kasvillisuus Jokinen Jami 1996 75 s.
Pisavaaran luonnonpuiston ja Korouoman-Jäniskairan suojelualueen käävät Metsähallitus 2005 51 s.
Liesjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 84 s.
Seilin saariston luonto – Yhteenveto kolmen vuosikymmenen tutkimuksista Miettinen Mika (toim.) 1997 94 s.
Elämisen ehdot Lauhanvuoren ja Haapakeitaan tuntumassa Laine Sirkku 2000 96 s.
Korteniemen metsänvartijatila Vauramo Anu 2004 83 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston kasvillisuus Helin Jussi, Leivo Anneli 2000 160 s.
Saaristomeren kansallispuiston eteläosan ja eteläisen Selkämeren pesimälinnusto 1993 Miettinen Mika 1996 42 s.
Torronsuon kansallispuiston kasvillisuus Kotiluoto Riitta, Talvia Outi, Toivonen Heikki 1996 104 s.
Inventering av Skärgårdshavets undervattensnatur Lindholm Johan, Boström Minna, Ekebom Jan 2007 41 s.
Liesjärven kansallispuiston Korteniemen metsänvartijatilan sisustustekstiilisuunnitelma Uotila Outileena 1998 43 s.
Perhostutkimuksia eräillä Etelä-Suomen luonnonsuojelualueilla – Osa 2: Nuuksio, Liesjärvi, Tervalamminsuo, Purinsuo, Tartlamminsuo, Luutasuo ja Luutaharju Järventausta Kari 1996 92 s.
Saaristomeren kansallispuiston ja sen yhteistoiminta-alueen pesimälinnusto 1970- ja 1990-lukujen alussa Miettinen Mika, Stjernberg Torsten, Högmander Jouko 1997 104 s.
Säynäjäsuo-Matalasuo soidensuojelualue Metsähallitus 2021 2 s.
Linnansaaren kansallispuiston valkoselkätikka-alueiden hoitosuunnitelma Marjokorpi Antti 1995 71 s.
Euran Koskeljärven pesimälinnusto 1993 Lampolahti Janne 1994 42 s.
Kemihaaran erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 1999 51 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2019 – Tiivistelmä Toivonen Ida, Mikkola Maija 2020 16 s.
Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2019 Toivonen Ida 2020 58 s.
Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2019 – Tiivistelmä Toivonen Ida, Mikkola Maija 2020 16 s.
Maakylän-Räyskälän alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2020 128 s.
Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2019 Pälvimäki Päivi 2020 69 s.
Petkeljärven kansallispuiston kävijätutkimus 2018 Pääkkölä Annu 2020 69 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2019 Toivonen Ida 2020 52 s.
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueen hoitosuunnitelma Jansson Henrik, Raatikainen Katja 2008 119 s.
Luontoa toimintaan – Retkikohde- ja työkortit ja niiden käyttövinkit Oulun kaupunki, Metsähallitus 2020 9 x 1-2 s.
Pallastunturin elämysreseptit Karjula Soila, Korva Hanna-Mari, Kuittinen Liisa 2020 12 s.
Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2020 Ollila Tuomo 2020 15 s.
Land of National Parks South -hankkeen loppuraportti Haataja Heikki 2020 6 + 10 s.
Land of National Parks North -hankkeen loppuraportti Haataja Heikki 2020 6 + 17 s.
Ohjeet sairaana tai vammautuneena löytyneen saimaannorpan hoitamiseksi Auvinen Markku, Koskala Jouni, Sipilä Tero 2020 17 s.
Menneet metsäpalot Kalevalan kankailla Wallenius Tuomo 2008 46 s.
Seitsemisen kansallispuiston Koveron perinnetilan kasvillisuus Nieminen Sirpa 1995 62 s.
Fire and Forest – The International Forest Fire Symposium in Kajaani 13.-14.11.2007 Hovi Matti, Kytö Hannele, Rautio Sanna-Kaisa (eds) 2008 70 s.
Keski-Suomen suojeltujen vanhojen metsien hyönteiset ja käävät Päivinen Jussi, Suomi Tiina, Ahlroth Petri, Hyvärinen Esko, Korkeamäki Esa, Mattila Jaakko, Rintala Teemu, Suhonen Jukka 1999 63 s.
Keski-Suomen valtion maiden käävät Kunttu Panu, Halme Panu 2008 97 s.
Kulhanvuoren luonnonsuojelualueen kasvillisuus Suikki Anneli 1998 93 s.
Metsäojituksen ja ennallistamisen vaikutukset suokasvillisuuteen Seitsemisen kansallispuistossa Haapalehto Tuomas, Kotiaho Janne S., Kuitunen Markku 2006 45 s.
Metsäpalojen vaikutus puuston rakenteeseen Pyhä-Häkin kansallispuistossa Lehtonen Hannu, Kolström Taneli 2002 23 s.
Maaston kuluminen Seitsemisen kansallispuistossa Karjalainen Eeva 1994 68 s.
Hanketason osallistava suunnittelu Metsähallituksessa Pitkänen Eija 2003 51 s.
Edessalon vanhojen metsien suojelukohteen kasvillisuus Suikki Anneli 1997 70 s.
Kuukkeli Etelä-Suomessa – kannan tila ja valtionmaiden merkitys lajin säilymiselle Pihlajaniemi Mari 2006 99 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kasvillisuus I Kotiluoto Riitta, Talvia Outi, Toivonen Heikki 1996 99 s.
Saaristomeren kansallispuisto – Kävijätutkimus 2019 – Tiivistelmä Metsähallitus, Luontopalvelut 2020 35 s.
Metsähallituksen ilmasto-ohjelma – ilmastoviisaita ratkaisuja Metsähallitus 2020 11 s.
Vintiläkairan, Koitelaisen ja Pomokairan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2018 75 s.
Keski-Lapin aapasoiden luonto Pääkkö Elisa (toim.) 2004 153 s.
Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2019 Ollila Tuomo 2019 12 s.
Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio Toivonen Heikki, Leivo Anneli 1993 96 s.
Isojärven kansallipuisto – Heretyn luontopolku / Isojärvi National Park – Heretty Nature Trail Metsähallitus 2020 8 s.
Bodvattnet runt – vandringsled i Kvarkens världsarvsområde Forststyrelsen 2020 2 s.
Lumottu Inarin Lappi – Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeopas Luhta Vesa, Rikkonen Martti 2019 232 s.
Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin ESR (S20390) -hanke – Tulosraportti Metsähallitus 2017 17 s.
Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille – Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893-1964 Blomberg Jaakko 2012 187 s.
Luonto liikuttamaan. Opas ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa Metsähallitus, Savon ammatti- ja aikuisopisto 2015 36 s.
Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä Metsähallitus, Oulun Diakonissalaitos 2014 13 s.
Työhyvinvointia luonnosta – Air-hanke. Raportti kokemuksista työhyvinvointitapahtuman järjestämisestä luontoympäristössä Levo Mirja 2014 11 s.
Luontolähtöinen esikotoutuminen – ESIKOTO-hankkeen hyviä käytäntöjä ja vinkkejä turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville Dolinšek Saša, Haapala Petri 2018 16 s.
Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista – Tutkimus kävijöiden kokemista vaikutuksista Kaikkonen Hannu, Virkkunen Veikko, Kajala Liisa, Erkkonen Joel, Aarnio Martti, Korpelainen Raija 2014 65 s.
Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta – tarkastelussa metsästäjät ja kalastajat Kaikkonen Hannu, Rautiainen Mikko 2014 30 s.
Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen Vähäsarja Väinö 2014 76 s.
Luonto liikuttamaan ESR-hankkeen 2013-2015 loppuraportti Vähäsarja Kati 2015 39 s.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualue – tiedotuslehti Metsähallitus 2014 13 s.
Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Isoviita Jemina 2014 43 s.
Päijänteen kansallispuiston kävijätutkimus 2017 Kyrönviita Minna, Tuomaala Teemu 2018 66 s.
Perämeren kansallispuisto – rakentamisohjeet Arkkitehtitoimisto Pihkala Antti 1994 36 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2010 Rantatalo Krista, Ylläsjärvi Jari 2011 110 s.
Perämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2019 Jylänki Tanja 2020 57 s.
Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2020 ja alustavat tulostavoitteet 2021-2024 Metsähallitus 2020 27 s.
Itämerihaaste – Metsähallituksen toimenpideohjelma 2019-2023 Metsähallitus 2019 10 s.
Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2019 – Tiivistelmä Naumanen Satu 2020 19 s.
Ärjänsaaren kävijätutkimus 2019 – Tiivistelmä Helimäki Vilma, Koskela Anni 2019 15 s.
Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2019 Naumanen Satu 2020 63 s.
Ärjänsaaren kävijätutkimus 2019 Helimäki Vilma, Koskela Anni 2019 49 s.
Kolin biosfäärialueen yritystutkimus 2018 Naumanen Satu 2020 61 s.
Kolin biosfäärialueen luontomatkailusuunnitelma 2020-2025 Naumanen Satu 2020 91 s.
Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2019 Jylänki Tanja 2020 50 s.
Kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja muiden luontomatkailullisesti arvokkaiden suojelualueiden paikallistaloudellisten vaikutusten arviointimenetelmän kertoimien päivitys 2019 Vatanen Eero, Kajala Liisa 2020 31 s.
Ruunaan retkeilyalue – Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma (masterplan) FCG Suunnittelu ja tekniikka 2019 31 s.
Vinkkejä villiyrttiretkelle Metsähallitus, Suomen Latu, ELO-säätiö 2017 16 s.
Vallisaari – Kävijätutkimus 2017 – Tiivistelmä Koli Katja, Lehtonen Laura, Parkkinen Antti, Routasuo Sirpa, Tuomisto Alina, Vuorisalmi Mikaela, Wahlström Sirpa 2018 25 s.
Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimus 2018 – Tiivistelmä Pulkka Sari 2018 15 s.
Evon retkeilyalueen kävijätutkimus 2018 Kuusisto Kirsi 2019 55 s.
Korouoman kävijätutkimus 2018-2019 Aspholm Paula 2019 42 s.
Korouoma – Kävijätutkimus 2018-2019 – Tiivistelmä Aspholm Paula 2019 9 s.
Erätalous valtion alueilla – yleis- ja erityisoikeuksien käyttö Ervola Asta, Rautiainen Mikko, Seppänen Markku, Bisi Jukka 2019 46 s.
Suojelualueet merialuesuunnittelussa – suositus suojelualueiden huomioimiseksi Arnkil Anna, Hoikkala Joonas, Sahla Matti (toim.) 2019 42 s.
Riisitunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2018-2019 Aspholm Paula 2019 47 s.
Riisitunturin kansallispuisto – Kävijätutkimus 2018-2019 – Tiivistelmä Aspholm Paula 2019 32 s.
Asiakasturvallisuus Luontopalveluissa Metsähallitus 2019 53 s.
Silakanpyytäjiä ja lohitalonpoikia – kalastusperinnettä Perämeren kansallispuistossa Haapasaari Päivi 1994 38 s.
Nuuskinta ´93 – Retkeily Nuuksiossa Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry 1993 80 s.
Laajalahden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 1993 35 s.
Villiä itää, kesytöntä länttä – Ylä-Koitajoen alueen ja Ilomantsin historiaa Kokkonen Jukka 2005 94 s.
Evon retkeilyalue – Kävijätutkimus 2018 – Tiivistelmä Kuusisto Kirsi 2019 17 s.
Perämeren kansallispuiston kiinteät muinaisjäännökset Mäkivuoti Markku 1994 38 s.
Näätämöjoen melontaopas Mikkola Jyri (koonnut) 2019 25 s.
Käsivarren kasvillisuuskartta Sihvo Juha, Loikkanen Teppo, Kajala Liisa 2000 1:150 000
Ruunaan retkeilyalueen kävijätutkimus 2017 Paulus Elina 2019 64 s.
Koloveden kansallispuiston kävijätutkimus 2018 Kamppuri, Elli-Noora 2019 62 s.
Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 Seppänen Sirke 2008 73 s.
Päijänteen kansallispuiston kasvillisuus Luontotutkimus Enviro Oy 1994 75 s.
Moottorikelkkailun kehittäminen osana kestävää luontomatkailua – MOKEMA-hankkeen loppuraportti Metsähallitus 2019 201 s.
Metsähallituksen Luontopalvelujen korjausvelkaselvitys 2018 Metsähallitus Luontopalvelut 2019 11 s.
Hossan kansallispuiston kävijätutkimus 2017-2018 Salonen Darja, Veteläinen Tuuli 2019 73 s.
Lemmenjoki – Suomen suurin kansallispuisto / Lemmenjoki – The largest national park in Finland Kajala Liisa (toim.) 2004 335 s.
Langinkosken luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma Metsähallitus 1995 40 s.
Kaldoaivin erämaa-alueen kallio- ja maaperä sekä vesisöt Manner Raimo, Puro Annukka 1999 64 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma Siira Heidi, Sulkava Pekka 2019 66 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston kävijätutkimus 2017 Kuusisto Kirsi 2018 84 s.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 2018 – seurantaraportti 8.2.2019 Metsähallitus 2019 20 s.
TAIMEN – eli Esteet Pois! -hanke. Loppuraportti Moilanen Eero, Luhta Pirkko-Liisa 2018 28 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma Kyöstilä Maarit, Erkkonen Joel, Sulkava Pekka, Lohiniva Seppo 2010 82 s.
Luoston käävät / Polypores of Luosto Niemelä Tuomo, Yu-Cheng Dai 1999 59 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kasvillisuus II Toivonen Heikki, Jokinen Ari, Kotiluoto Riitta 1998 107 s.
Liito-oravan elinympäristöt ja maiseman rakenne Koillismaalla Reunanen Pasi, Nikula Ari 1998 52 s.
Pöyrisjärven erämaa-alueen sekä Pöyrisvuoman ja Saaravuoman-Kuoskisenvuoman soidensuojelualueiden luonto ja käyttö Kajala Liisa (toim.) 1999 166 s.
Schutzwall – sodanaikainen puolustusasema Urho Kekkosen kansallispuistossa Postila Tapani 1997 36 s.
Ulko-Tammio – jatkosodan linnake Kauhanen Olli 1994 81 s.
Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus 2017-2018 Hänninen Marika 2018 87 s.
Metsähallitus – Monipuolisen biotalouden edelläkävijä Metsähallitus 2018 12 s.
Valtion maiden kanalintulupametsästäjät Pellikka Jani, Artell Janne, Rautiainen Mikko, Putaala Ahti 2018 51 s.
Metsähallituksen selvitys luonnonsuojelun ja virkistyskäytön yhteensovittamisesta Porkkalan luonnonsuojelualueella ja Porkkalanniemellä sijaitsevilla virkistysalueilla Metsähallitus 2018 54 s.
Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas Päivinen Jussi, Björkqvist Niklas, Karvonen Lauri, Kaukonen Maija, Korhonen Kirsi-Marja, Kuokkanen Panu, Lehtonen Hannu, Tolonen Arto (toim.) 2011 162 s.
Aulangon luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2016-2017 Malinen Minna, Mikkola Maija, Tuomaala Teemu 2018 64 s.
Punkaharjun ja Puruveden suojelualue- ja tutkimusmetsäkokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 Metsähallitus 2017 89 s.
Punkaharjun ja Puruveden alueen kävijätutkimus 2016–2017 Karppinen Paula 2017 74 s.
Rokuan kansallispuiston ja luonnonsuojelualueiden kävijätutkimus 2017 Veteläinen Tuuli 2017 70 s.
Ärjä 2024 – Ärjänsaaren kehittämisohjelma 2018-2024 Metsähallitus 2017 48 s.
Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2017-2032 Metsähallitus 2017 89 s.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 2017 – seurantaraportti 9.2.2018 Metsähallitus 2018 20 s.
Saarijärven vanhojen metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2025 Metsähallitus 2018 80 s.
Seitsemisen kansallispuiston ojitettujen soiden ennallistamissuunnitelma Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio 1994 127 s.
Kivijärvi Metsähallitus 2017 1 s.
Perämeren kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto Salo Pertti, Nummela-Salo Ulla 1994 98 s.
Monipuolistuvien luontoaktiviteettien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaisimmissa luontokohteissa Help Olli-Petteri, Lumijärvi Heidi, Virkkunen Veikko 2017 43 s.
Syötteen luontomatkailusuunnitelma 2017 Metsähallitus 2017 100 s.
Allien syyslevähdysalueiden vedenalaiset inventoinnit Porkkalassa Kurvinen Lasse, Westerbom Mats 2017 45 s.
Vanhaa metsää etsimässä Sarin Osmo, Kumpulainen Kimmo (toim.) 1998 96 s.
Pyhätunturin luontokeskuksen asiakastutkimus 2008 Hyttinen Reeta, Kortelainen Teija 2010 48 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Metsähallitus 2016 53 + 16 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Metsähallitus 2015 55 + 16 s.
Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2016 139 s.
Repoveden luontomatkailusuunnitelma – Repovesi 2025 Nylander Mirja 2017 52 s.
Pyhä-Häkin kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 104 s.
Uddskatanin luonnonsuojelualueen niittyjen ja ketojen hoitosuunnitelma Kanerva Tiina 2003 41 s.
Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma Laukkanen Mari 2009 65 s.
Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa / Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård Vösa Roland, Högmander Jouko, Nordström Mikael, Kosonen Emma, Laine Jarmo, Rönkä Mia, von Numers Mikael 2017 310 s.
Esiselvitys Oulangan-Paanajärven alueen soveltuvuudesta UNESCO:n maailmanperintökohteeksi Oikarinen Krista, Hovi Matti, Lindeman Susanna, Siikamäki Pirkko, Tervonen Päivi 2016 83 s.
Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma 2017-2022 Kiljunen Nuutti, Björkqvist Niklas, Halla Tuulikki, Itkonen Raimo, Viisanen Jani, Väisänen Jarmo 2017 98 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston kävijätutkimus 2015-2016 Pakkanen Anna 2017 93 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2017 86 s.
Metsähallituksen jäkälä-, kovakuoriais-, kääväkäs-, maanilviäis- ja sammalkartoitukset vuosina 2007-2013 Kukkonen Markus 2014 76 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2016 Kuusisto Kirsi, Erkkonen Joel, Ylläsjärvi Jari 2017 91 s.
Teijon kansallispuiston kävijätutkimus 2015 Rautava Emma 2017 73 s.
Kauhanevan-Pohjankankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2017 114 s.
Pyhä-Häkin kansallispuiston kävijätutkimus 2016 Ala-Fossi Kristiina, Mikkola Maija 2017 68 s.
Suomen luontokeskus Haltian asiakastutkimus 2015 Muhonen Jaana 2017 42 s.
Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimus 2015-2016 Lehtonen Laura 2017 74 s.
Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2030 Metsähallitus 2017 100 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja kättösuunnitelma Metsähallitus 2007 129 s.
Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 2016 – seurantaraportti 18.2.2017 Metsähallitus 2017 16 s.
Pihlajaveden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 Metsähallitus 2017 82 s.
Mustarinnantunturin ja Kiekkikairan hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2029 Metsähallitus 2017 86 s.
Haapakeitaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2017 94 s.
Korteniemen maatiaisperunat -opastus Metsähallitus 2017 4 s.
Mustajärven perinnebiotooppien hoitosuunnitelma Riikonen Tiina, Heinänen Teijo 2011 75 s.
Päijänteen kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2017 107 s.
Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2017 170 s.
Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus 2013-2014 Nylander Mirja 2017 69 s.
Repoveden kansallispuiston yritystutkimus 2013 Nylander Mirja, Paasonen Sanna 2017 34 s.
Mustarinnantunturin luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2017 4 s.
Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2013 Lampinen Juho 2016 53 s.
Meri- ja rannikon luonnonsuojelualueiden tietotarpeet – MeriHOTT-hankkeen loppuraportti Kurvinen Lasse, Arnkil Anna, Ekebom Jan, Björkman Ulrika, Sahla Matti, Ivkovic Djurdjika, Riihimäki Anu, Haldin Mikael 2017 88 s.
Rakkaudesta lajiin – Naali Ollila Tuomo 2014 2 s.
Rakkaudesta lajiin – Maakotka Ollila Tuomo 2013 2 s.
Rakkaudesta lajiin – Käävät Junninen Kaisa 2013 4 s.
Rakkaudesta lajiin – Lettohernesara Jäkäläniemi Anne 2014 2 s.
Rakkaudesta lajiin – Jokirapu Laakkonen Mika 2014 2 s.
Rakkaudesta lajiin – Sammalet Juutinen Riikka, Saikkonen Arto 2014 2 s.
Oulangan kansallispuiston tulvaniityt Hanhela Pentti 1994 43 s.
Oulangan kansallispuiston Uudenniitynsuon luonnonhoitoalueen metsät ja niiden palohistoria Kärkkäinen Jari, Nironen Markku 1997 48 s.
Siikavaaran luonnonsuojelualueen kasvillisuus ja kasvisto Keränen Saara, Mäntylä Minna 1997 74 s.
Kuhmon Teeri-Lososuon ja Suoniemensuon soidensuojelualueiden rajausten ekologinen arviointi Keränen Saara, Heikkilä Raimo, Lindholm Tapio 1995 50 s.
Hiidenportin kansallispuiston, Porkkasalon ja Mustavaara- Toivonsuon perhosinventointi vuonna 1992 Leinonen Reima 1993 75 s.
Murhisalon luonnon yleispiirteet Teeriaho Jari, Tolvanen Petteri 1997 114 s.
Kainuun vanhojen metsien kääpälajisto Penttilä Reijo 1994 60 s.
Koloveden kansallispuiston perhoset Sihvonen Pasi 1999 53 s.
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalakantojen tila Leinonen Kirsti, Mutenia Ahti 2009 32 s.
Pihlajaveden linnusto – Suojelu ja seuranta Koskimies Pertti 2001 101 s.
Ruokin ja selkälokin vuoden 1993 pesintä ja pitkäaikainen kannankehitys Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa Hokkanen Tatu, Hokkanen Marja 1993 36 s.
Turjanhorsma – haasteellinen uhanalainen Jäkäläniemi Anne, Määttä Jyrki 1999 40 s.
Linnansaaren kansallispuiston kasvillisuus Suikki Anneli 1999 51 s.
Suojelualueverkoston merkitys eräille nisäkäs- ja lintulajeille Below Antti (toim.) 2000 109 s.
Hammastunturin erämaa – luonto ja käyttö Tynys Tapio (toim.) 1995 171 s.
Maankäytön historiaa Syötteen alueella Aarnio Jouni 2001 73 s.
Selkälokkitutkimus Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa vuonna 1992 Hario Martti, Jokinen Markku 1993 16 s.
Tikankontin tila Suomessa Laitinen Tiina 2006 96 s.
Ylläs-Aakenuksen alueen luonto Kuusisto Anu (toim.) 2003 213 s.
Development History of Patvinsuo Mire, Eastern Finland Turunen Jukka, Räty Anu, Kuznetsov Oleg, Maksimov Anatoly, Shevelin Pavel, Grabovik Svetlana, Tolonen Kimmo, Pitkänen Aki, Turunen Carrie, Meriläinen Jouko, Jungner Högne 2002 72 s.
Perämeren kansallispuiston pesimälinnusto 1960–2006 Rauhala Pentti 2007 68 s.
Tarvantovaaran erämaa-alueen ja Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueen luonto ja käyttö Kajala Liisa (toim.) 2002 161 s.
Diversity Studies in Koitajoki Area (North Karelian Biosphere Reserve, Ilomantsi, Finland) Hokkanen, Timo J. (toim.) 2001 217 s.
Inarin hautuumaasaaret Arponen Aki 1993 38 s.
Perämeren kansallispuiston pohjaeläimet Yliniva Markku, Keskinen Essi 2009 46 s.
Linnansaaren kansallispuiston suurperhoset Sihvonen Pasi 1997 70 s.
Perämeren kansallispuiston vedenalainen luonto Leinikki Jouni, Oulasvirta Panu 1995 86 s.
Siikalahden kasvillisuus vuonna 1996 Hynynen Juhani, Veijola Heikki 1999 39 s.
Siikalahden linnusto Koskimies Pertti 1999 137 s.
Indikaattorijäkälien kartoitus Kainuussa Kuusinen Mikko, Jääskeläinen Kimmo, Kivistö Laura, Kokko Anna, Lommi Sampsa 1995 24 s.
Lintukuolemien vaikutus ruokki- ja tiirakantoihin Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa vuonna 1992 Hokkanen Tatu, Ruhkanen Marja 1992 47 s.
Perhostutkimuksia eräillä Etelä-Suomen luonnonsuojelualueilla – Osa 1: Puurijärvi-Isosuo, Kurjenrahka, Torronsuo, Kurasmäki, Tammimäki ja Lenholm Järventausta Kari 1996 86 s.
Ulvinsalon luonnonpuiston biotoopit ja kasvillisuus Teeriaho Jari, Tolvanen Petteri 1997 137 s.
Kalkkikäävän (Antrodia crassa) suojeluselvitys Junninen Kaisa 2009 51 s.
Kuusamon Valtavaaran seudun maalinnuston rakenne ja vuosivaihtelu vuosina 1988-1992 Mäkelä Jyrki 1994 52 s.
Pohjoisen Merenkurkun saaristolinnusto Pahtamaa Tuukka 1999 91 s.
Telkkämäen luonnonsuojelualueen kasvillisuus Eisto Kaija, Leivo Anneli, Sapattinen Auvo 1997 59 s.
Nuuksion ja Seitsemisen kansallispuistojen virkistyskäyttö kesäkaudella 1996 Ovaskainen Ville, Horne Paula, Sievänen Tuija 1999 77 s.
Patvinsuon kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1998 50 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto – Ympärivuotisen matkailun kehittäminen, tuotteistaminen ja markkinointi yritysten kanssa yhteistyössä vuosina 2017-2020 Metsähallitus 2017 6 s.
Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2016 131 s.
Nurmesjärven hoito- ja käyttösuunnitelma 2013-2028 Metsähallitus 2016 75 s.
Kärppäjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2016 74 s.
Suomenselän alue-ekologinen suunnitelma Vainikainen Osmo, Kuosmanen Reijo, Saarinen Juhani, Pekkanen Martti, Rytkönen Katja 2001 51 s.
Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Metsähallitus 1994 19 s.
Kääpien tunnistuskortit Metsähallitus 1998 tunnistuskorttisarja
Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2001 67 s.
The Diversity of Sacred Lands in Europe – Proceedings of the Third Workshop of the Delos Initiative – Inari/Aanaar 2010 Mallarach Josep-Maria, Papayannis Thymio, Väisänen Rauno (eds) 2012 292 pp.
Uudet menetelmät tehostavat saimaannorpan suojelua ja kannanseurantaa muuttuvassa ilmastossa Auttila Miina, Heikkilä Pekka, Koskela Jouni, Kunnasranta Mervi, Marttinen Ismo, Niemi Marja, Tiilikainen Raisa, Sipilä Tero 2016 20 s.
Hammastunturin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 1996 72 s.
Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2014 Heinonen Matias 2016 60 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja sen lähialueiden kulttuuriperintöä Pelttari Paula, Rautiainen Pirjo 2013 22 s.
Ecological restoration and management in boreal forests – best practices from Finland Similä Maarit, Junninen Kaisa (toim.) 2012 50 s.
Ulko-Tammio – itärajan etuvartio Lähteenkorva Pekka 2004 taitelehtinen
Metsiin kadonneet – Valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointihanke 2010-2015 Taivainen Jouni (toim.) 2016 87 s.
Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus 2015-2016 Keränen Inka, Mikkola Maija 2016 65 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2021 Metsähallitus 2016 114 s.
Espoon Laajalahden linnusto 1984-2012 Rusanen Pekka, Mikkola-Roos Markku, Sammalkorpi Ilkka 2016 163 s.
Tuulomajoen vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille Pautamo Jarmo 1996 45 s.
Kovero Halla Tuulikki 2002 87 s.
Huuhkajan kierros Metsähallitus 2005 2 s.
Karhunkierroksen luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Torppa Kaisa 2016 54 s.
Syötteen luontokeskuksen asiakastutkimus 2013-2014 Torppa Kaisa 2016 62 s.
Selkämeren kansallispuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Jalkanen Tiina, Mussaari Maija 2016 81 s.
Selkämeren helmet – Selkämeren kansallispuiston kehittämisen käsikirja 2015-2025 Uusiniitty-Kivimäki Minna (toim.) 2016 142 s.
Itä-Lapin alue-ekologinen tarkastelu 2015 Wallenius Tarja, Karvonen Lauri, Paalamo Päivi, Ahola Tuomo, Kaukonen Maarit, Holappa Ari, Kammonen Arto 2016 21 s.
Kainuun luonnonvarasuunnitelma 2015-2020 Tolonen Aarni, Juntunen Heikki, Härkönen Kerttu, Meriruoko Ari, Heikkinen Mikko H., Mähönen Jarkko, Väisänen Merja 2015 71 s.
Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2014 Koskeli-Ratamaa Anni 2016 71 s.
Metsätöiden palkkaus vastaamaan uusia haasteita Högnäs Tore 1996 10 s.
Principles of protected area management in Finland – Guidelines on the aims, function and management of state-owned protected areas Metsähallitus 1999 49 s.
Principles of protected area management – Guidelines for the aims, functions and management of state-owned protected areas Forest and Park Service 1994 47 s.
Malaise-hyönteispyynti Lapin suojelualueilla 2012-2014 Salmela Jukka, Siivonen Stefan, Dominiak Patrycia, Haarto Antti, Heller Kai, Kanervo Juhani, Martikainen Petri, Mäkilä Matti, Paasivirta Lauri, Rinne Aki, Salokannel Juha, Söderman Guy, Vilkamaa Pekka 2015 141 s.
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleissuunnitelma WSP Finland, Verstas Architects; Tmi Lauri Putkonen 2015 79 s.
Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupa-asiakkaiden rahankäytön aluetaloudelliset vaikutukset ja vertailu Vatanen Eero 2015 34 s.
Pääkaupunkiseudun Viherkehän suojelualueiden käävät Savola Keijo, Kolehmainen Kimmo 2015 65 s.
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet – Monimuotoisuushyötyjen arviointi Hallman Erkki, Karvonen Lauri, Leinonen Johanna, Päivinen Jussi, Siikamäki Pirkko 2013 43 s.
Vaattunkivaaran luontopolku Metsähallitus 2016 4 s.
Raaseporin, Kuusiston ja Kajaanin rauniolinnojen, Svartholman merilinnoituksen ja Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2014 von Boehm Aino, Kajala Liisa 2015 223 s.
Yllästunturin luontokeskus Kellokkaan asiakastutkimus 2011 Siirtola Pia, Ylläsjärvi Jari 2015 70 s.
Pallastunturin luontokeskuksen asiakastutkimus 2012 Nivunkijärvi Mirka 2015 68 s.
Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2004 58 s.
Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2015 120 s.
Boreal Peatland LIFE – Final Report Penttinen Jouni 2015 56 s.
20-vuotias Urho Kekkosen kansallispuisto Kankaanpää Sakari, Aikio Kristiina 2003 44 s.
ABCGheritage 2012-2014 Metsähallitus 2012 2 s.
Yksityisten suojelualueiden perinnebiotooppien pinta-alaselvitys 2013 Pakkanen Tuuli, Raatikainen Katja, Mussaari Maija 2015 60 s.
Valtion maiden perinnebiotooppien pinta-alaselvitys 2014 Raatikainen Kaisa J., Raatikainen Katja 2015 65 s.
Örö – Suojelualueen kulttuuriperintökohteiden inventointi 2013 Tuovinen Tapani 2014 243 s.
Örö – Suojelualueen rakennusperintökohteiden inventointi Palviainen Hilja 2014 103 s.
Merilinnustus Suomen etelärannikolla – raportti 2014 tehdystä internet-kyselystä Vuollet Johanna, Nyman Madeleine, Eronen Visa 2015 24 s.
Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista Metsähallitus 2015 106 s.
Raakku ja metsien käsittely Metsähallitus 2014 2 s.
Hailuodon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2013-2027 Metsähallitus 2015 148 s.
Selkämeren kansallispuiston arvot ja käyttö matkailutoimijoiden näkökulmasta Pyhäjärvi-instituutti, Metsähallitus 2014 129 s.
Kurjenrahkan kansallispuiston kävijätutkimus 2013 Salonen Marianne 2014 66 s.
Kurjenrahkan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 68 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto – Fenologinen kalenteri Aikio Kristiina, Kotajärvi Mari 2015 12 s.
Kuntien luontoliikuntapaikat Retkikartta.fi-karttapalveluun Metsähallitus 2015 2 s.
Oulangan kansallispuiston kävijätutkimus 2014 Puska Essi-Maaria 2015 76 s.
Selkämeren kansallispuiston yritystutkimus 2013 Itäluoma Jenni 2015 58 s.
Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Nääppä Roosa 2015 49 s.
Valtavaaran-Pyhävaaran ja Särkiperän-Löyhkösen-Antinvaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022 Metsähallitus 2014 121 s.
Selkämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Rosu Sari 2015 105 s.
Tanhukärpäskartoitukset Lapin suojelualueilla vuonna 2013 Mäkilä Matti, Jonassen Terje, Salmela Jukka 2014 22 s.
Lohenkalastus Lutto- ja Nuorttijoella – Kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta Pautamo Jarmo 1996 98 s.
Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville Metsähallitus 2006 1 + 1 s.
Teijon retkeilyalueen ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2026 Metsähallitus 2012 112 s.
UK-puiston kalastussääntö 2014-2016 Metsähallitus 2014 3 s.
Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimus 2009-2010 Jyrhämä Jarkko, von Boehm Aino 2010 60 s.
Haltian metsälajikortit – ötökät / Haltias skogsartskort – småkryp Metsähallitus 2014 4 s.
Haltian metsälajikortit – linnut / Haltias skogsartskort – fåglar Metsähallitus 2014 10 s.
Haltian metsälajikortit – kasvit / Haltias skogsartskort – växter Metsähallitus 2014 14 s.
Haltian metsälajikortit – sienet / Haltias skogsartskort – svampar Metsähallitus 2014 6 s.
Haltian metsälajikortit – jäkälät ja sammalet / Haltias skogsartskort – lavar och mossor Metsähallitus 2014 4 s.
Nurmes kulttuuriperintöinventointi 2011 Laurila Ville 2011 481 s.
Suomussalmi Isoautio. Kulttuuriperintöinventointi / KMO, tarkastuskertomus ja kohdekuvaukset 2011 Mustonen Riikka 2011 68 s.
Taivalkoski pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi 2010 Kelola-Mäkeläinen Hanna, Schulz Hans-Peter 2011 351 s.
Suomussalmen Jumalissärkän-Hoikansärkän kulttuuriperintöinventointi 2010 Kelola-Mäkeläinen Hanna 2010 103 s.
Salo Teijon alue. Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO Taivainen Jouni 2010 151 s.
Koivusuon luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2005 4 s.
Posio kulttuuriperintöinventointi 2010. Posio ja Ranuan koillisosa Karjalainen Taisto 2010 631 s.
Pudasjärvi pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi 2010 Schulz Hans-Peter 2011 650 s.
Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO. Jyväskylän seutu 2010 Mustonen Riikka 2011 475 s.
Lieksa Ertonvaara 1 Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO. Tarkastuskertomus Taivainen Jouni 2011 6 s.
Lieksa Ruunaan alue 2010. Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO Taivainen Jouni 2010 160 s.
Liminganlahti – Lintujen kahdeksan vuodenaikaa Metsähallitus 2014 2 s.
Liminganlahti – Seikkailu lintujen parissa Metsähallitus 2014 1 s.
Liminganlahti – Talvi ja lumi Metsähallitus 2014 4 s.
Liminganlahti – Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta Metsähallitus 2014 4 s.
Ii Kuivaniemi Loukasmaa. Arkeologinen inventointi 2010 Schulz Hans-Peter 2010 3 s.
Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen kulttuuriperintöinventointi 2010 Ojanlatva Eija 2011 771 s.
Kävijäseuranta luontoalueilla – Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuva opas Kajala Liisa, Almik Anu, Dahl Reidar, Dikšaitė Lina, Erkkonen Joel, Fredman Peter, Søndergaard Jensen Frank, Karoles Kalle, Sievänen Tuija, Skov-Petersen Hans, Vistad Odd Inge, Wallsten Per 2009 144 s.
Kolin-Ruunaan alueen yritystutkimus 2014 Koskeli Anni 2014 60 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava – Tehtäviä koululaisille – Ympäristöystävällinen retkeily, kierrätys ja huussimatikkaa Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava – Tehtäviä koululaisille – Sää, ilmansuunnat ja karttamerkit Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava – Tehtäviä koululaisille – Linnut Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava – Tehtäviä koululaisille – Metsät, suot, tunturit, kasvit, käävät ja eläimet Metsähallitus 2013 18 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava – Tehtäviä koululaisille – Pyhä-Luoston kansallispuisto, alueen synty ja kvartsi Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava – Tehtäviä koululaisille – Tutki eri aisteilla luontoa Metsähallitus 2013 1 s.
Käsivarren erämaa-alueen vyöhykejako Metsähallitus 2000 1 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston vyöhykejako Metsähallitus 2006 1 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava – Tehtäviä koululaisille – Talvi Metsähallitus 2013 2 s.
Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas Similä Maarit, Junninen Kaisa (toim.) 2011 191 s.
Luonnonmetsä. Työkirja kouluille. Tehtäviä maastoon Nykänen Riitta, Pyykkö Jarmo, Määttä Jyrki, Kilpiä Anna, Veteläinen Pekka, Anttila Ilkka 1999 19 s.
Luonnonmetsä. Työkirja kouluille. Tehtäviä oppitunneille Nykänen Riitta, Pyykkö Jarmo, Määttä Jyrki, Kilpiä Anna, Veteläinen Pekka, Anttila Ilkka 1999 33 s.
Tourism and Nature Conservation in Koillismaa Region, Northern Finland Pietilä Miisa, Saarinen Jarkko, Virkkunen Veikko, Kesälä Mikko 2014 56 pp.
Terranova – Kvarkens naturcentrums kundundersökning och fortlöpande respons 2011–2013 Hallbäck Victoria 2014 51 s.
Lintuvesien kunnostus ja hoito Mikkola-Roos Markku 1995 100 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston kävijätutkimus 2012-2013 Konttinen Terttu 2014 56 s.
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kävijätutkimus 2012-2013 Konttinen Terttu 2014 53 s.
Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen kävijätutkimus 2012-2013 Konttinen Terttu 2014 62 s.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013 Konttinen Terttu 2014 89 s.
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet Metsähallitus 2008 78 s.
Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet – Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden tavoitteet, tehtävät ja hoidon yleislinjat Metsähallitus 2002 47 s.
Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet – Valtion omistamien luonnonsuojelualueiden tavoitteet, tehtävät ja hoidon yleislinjat Metsähallitus 1993 55 s.
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet Metsähallitus 2010 93 s.
Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2014 135 s.
Örön luontomatkailun kehittämissuunnitelma Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko 2014 53 s.
Metsähallituksen selvitys Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisedellytyksistä Metsähallitus 2013 33 s.
Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Kyrönviita MInna 2014 69 s.
Valkmusan kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Sutela Jussi 2014 51 s.
Metsähallituksen selvitys Käsivarren kansallispuiston perustamisedellytyksistä Metsähallitus 2013 63 s.
Metsähallituksen selvitys Olvassuon kansallispuiston perustamisedellytyksistä Metsähallitus 2013 48 s.
Metsähallituksen selvitys Teijon kansallispuiston perustamisedellytyksistä Metsähallitus 2013 37 s.
Petkeljärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Korkalainen Heikki 2013 48 s.
Soiden ennallistamisopas Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio, Jaakkola Sari 2002 123 s.
Sipoonkorven kansallispuiston liikenneselvitys Trafix oy 2013 53 s.
Suomatkailuopas Lipponen Olli, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 106 s. (verkkoversio 104 s.)
Besökarundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark 2012 Weckman Andrea 2013 41 s.
Kundundersökning i Ekenäs naturum 2012 Nyström Julia, Kempe Robin 2013 40 s.
The growth of the Saimaa ringed seal population is unstable Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo, Koskela Jouni 2013 2 s.
Kaldoaivin erämaa-alueen asutus- ja elinkeinohistoriaa Länsman Tarja 2000 101 s.
Kevon luonnonpuiston kävijätutkimus 2013 Kia Olin 2013 70 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Sutela Jussi 2013 61 s.
Akwé: Kon -ohjeiden soveltaminen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Loppuraportti / Akwé: Kon -rávvagiid heiveheapmi Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplánas. Loahpparaporta / Application of Akwé: Kon Guidelines in the Management and Land Use Plan for the Hammastunturi. Final Report Juntunen Suvi, Stolt Elina 2013 72 s.
Perinnebiotooppien kasvillisuuden seurantaopas Hakalisto Sirkka, Nieminen Sirpa, Kanerva Tiina 1998 81 s.
Glosholmenin kehittämisen esisuunnitelma 2013 Vesala Riitta, Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy 2013 37 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Kyrönviita Minna 2013 63 s.
Telkkämäen luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma Metsähallitus 1993 46 s.
Salamajärven suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma 2006-2015 Metsähallitus 2007 131 s.
Seitsemisen kansallispuiston Koveron perinnetilan erityissuunnitelma Metsähallitus 1996 37 s.
Tsarmitunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2025 Metsähallitus 2012 99 s.
Seitsemisen kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1996 54 s.
Vattajanniemen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 101 s.
Syötteen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 61 s.
Valkmusan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2002 42 s.
Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2004 57 s.
Ystävyyden puiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 142 s.
Telkkämäen luonnonsuojelualueen kaskiviljelysuunnitelma Eisto Kaija, Laine Sirkku 1997 43 s.
Petkeljärven-Putkelanharjun ja Puohtiinsuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 101 s.
Riisitunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 Metsähallitus 2009 87 s.
Parikkalan Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 169 s.
Päijänteen kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1997 39 s.
Rokuan kansallispuiston ja valtion omistamien Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 60 s.
Pöyrisjärven erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pöyrisvuoman soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Saaravuoman-Kuoskisenvuoman soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2001 78 s.
Ruunaan luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma Metsähallitus 1994 53 s.
Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 123 s.
Ruunaan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2002 85 s.
Perämeren kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1994 42 s.
Pisan luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma Metsähallitus 1994 36 s.
Ruunaan retkeilyalueen kävijät ja paikallistaloudelliset vaikutukset Eisto Ilkka 2003 75 s.
Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2003 68 s.
Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 84 s.
Punassuon soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 1994 7 s.
Olvassuon Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 71 s.
Oulangan kansallispuiston perinnemaisemakohteiden hoitosuunnitelma Niemelä Marika 1999 68 s.
Miten yleisö kokee Saaristomeren kansallispuiston ja Ystävyyden puiston opetuskeskuksen näyttelyt Heinonen Jouni 1995 71 s.
Mietoistenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 92 s.
Kävijätutkimusopas Erkkonen Joel, Sievänen Tuija 2001 73 s.
Litokairan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 81 s.
Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2004 61 s.
Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 87 s.
Linnansaaren kansallispuiston Louhimaan kulttuurimaisema-alueen erityissuunnitelma Metsähallitus 1996 40 s.
Linnansaaren kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1994 71 s.
Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistojen kävijät ja käyttö kesällä 1993 Peura Pekka, Inkinen Matti 1994 51 s.
Kävijälaskentaopas Horne Paula, Sievänen Tuija, Alenius Virpi, Iisalo Heikki, Friman Tuomas 1998 68 s.
Iso-Syötteen retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2004 44 s.
Iso Tilansuon – Housusuon Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 41 s.
Hiidenportin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 61 s.
Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 87 s.
Liito-oravan esiintyminen Helvetinjärven ja Liesjärven kansallispuistoissa sekä ympäröivillä valtionmailla 1993 Sulkava Risto, Eronen Päivi, Storrank Bo 1994 29 s.
Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta vuosina 2000-2004 Luhta Pirkko-Liisa, Moilanen Eero 2006 81 s.
Koitajoen Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 77 s.
Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas Metsähallitus 2002 40 s.
Hyvän viitoittamisen perusteet Tuominiemi Rami 2013 12 s.
Koskeljärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 79 s.
Askel elämyksiin – Leivonmäen luonnonsuojelualueen ohjaajan opas Tikkanen Johanna, Toppari Elina, Kotiaho Janne, Pulkkinen Katja, Sulkava Pekka 1998 79 s.
Lahopuun lisäyksen vaikutus kovakuoriaislajistoon Kuntsi Satu, Toivanen Tero 2013 34 s.
Simpsiön Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2017 Metsähallitus 2013 94 s.
Segmenting protected area visitors based on their motivations Konu Henna, Kajala Liisa 2012 72 s.
Luontokeskus Ukon asiakastutkimus 2010-2011 Siekkinen Sari, Nieminen Eevi 2013 51 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston yritystutkimus 2011 Nivunkijärvi Mirka, Ylläsjärvi Jari, Saarensalmi Ritva 2013 56 s.
Ruunaan luontotalon asiakastutkimus 2011 Koskeli Anni, Nieminen Eevi 2013 44 s.
Riisitunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Arnkil Nora 2013 55 s.
Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Rekiranta Heli 2013 88 s.
Haapakeitaan soidensuojelualueen kävijätutkimus 2012 Konttinen Terttu, Saari Heli 2013 33 s.
Virran varrelta – Lieksanjoen opaskirja Oksanen Minna, Kärkkäinen Anni (toim.) 2006 133 s.
Sipoonkorven kansallispuiston geologiset luontokohteet Salla Antti 2013 29 s.
Seitsemisen luontokeskuksen asiakastutkimus 2011-2012 Vesterinen Maria 2013 47 s.
Suojelualueiden priorisointi sekä merkittävimmät luontoarvokeskittymät Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla Natura 2000 -luontotyyppeihin perustuen Mikkonen Ninni 2013 87 s.
Ravinnetason ja ojituksen vaikutus suokasvillisuuden monimuotoisuuteen ja lajikoostumukseen Vuori Hilja, Kareksela Santtu, Haapalehto Tuomas, Kotiaho Janne S. 2013 39 s.
Tiaisen kruununmetsätorpasta Alanteen tilaksi Tervonen Päivi 2001 53 s.
Lentuan luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2012 Olin Kia 2012 61 s.
Hiidenportin kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Pulkkinen Kirsi 2012 57 s.
Haapametsien käävät Junninen Kaisa (toim.) 2012 79 s.
Kovakuoriaiskartoitukset Etelä-Suomen luontopalveluiden alueella 2009-2010 Mattila Jaakko 2012 120 s.
Perämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Karlin Anni 2012 57 s.
Lumoissa – Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta Nykänen Riitta 2003 6 s.
Talviaineksia – Vihjepaketti opettajille Nykänen Riitta, Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran luontokouluryhmä 2000 16 s.
Kytäjän-Usmin metsäalueen kävijätutkimus 2011 Piiparinen Heli, Seilonen Marjaana, Kuusinen Laura 2012 54 s.
Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Korkalainen Heikki 2012 51 s.
Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa Vasama Arja 2002 2 s.
Suojelualueiden ennallistaminen. Tietopaketti Metsähallituksen oppaille Similä Maarit 2007 18 s.
Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys Herva Hannu, Ovaskainen Rauno 2003 6 s.
Ihmisen kosketuksessa. Litokairan, Olvassuon ja Ison Tilansuon-Housusuon alueiden maankäytön historia eränkäynnistä metsätalouteen Kauppi Pekka 2004 101 s.
Litokairan ja Olvassuon Natura-alueiden epifyttijäkäläselvitys Pesonen Minna 2003 6 s.
Ison Tilansuon-Housusuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys Ala-Risku Riina 2003 9 s.
Suometsäerämaa-Life 2002-2005 – projektialueen linnustoselvitys Tuohimaa Heikki 2004 13 s.
Litokairan kääväkkäät Hanhimäki Taina 2003 10 s.
Litokairan kasvillisuusselvitys Hanhimäki Taina 2003 11 s.
Olvassuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys Ala-Risku Riina 2003 20 s.
Metsänkäsittelysuositukset tikankontin kasvupaikoille Laitinen Tiina 2005 2 s.
Vatunginjärven ennallistaminen. Lohtaja Airiola Susanna 2008 21 s.
Puolustusvoimien toimintojen sopeuttaminen luontoarvoihin Vattajan Natura-alueella Sigma Konsultit 2008 37 s.
Laiduntamissuunnitelma Vattajan Natura 2000 -alueelle Wargén Lena 2006 20 s.
Vattajan Natura-alueen maisema- ja kulumisvaurioiden korjaussuunnitelma Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2007 40 s.
Avoimien hietikoiden hoito Vattajan Natura-alueella Tikkanen Hannu 2007 30 s.
Vattajanniemen Natura 2000 -alueen arkeologinen inventointi 2006 Laurila Ville, Okkkonen Jari 2007 31 s.
Vattajanniemen Natura 2000 -alueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma Hokkanen Reijo 2006 19 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston kävijätutkimus 2009-2010 Nyman Reeta 2012 70 s.
Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus 2011-2012 Seppänen Sirke 2012 64 s.
Seikkailu suolla – oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle Eklund Janne, Mikkola Maija, Jalkanen Timo 2012 28 s.
Viklinsuon-Rapalahdensuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ylimmäisennevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ystävyyden puiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 9 s.
Väljännevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Valkeisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Varisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2007 3 s.
Värriön luonnnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2006 2 s.
Kansannevan-Kurkinevan-Muurainsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Pilvinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Rokasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Karhusuon-Viitasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2008 4 s.
Loukkunevan-Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Pohjoisnevan-Haapinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Talaskankaan luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 4 s.
Kärsämäenjärvien soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Maaherransuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Punassuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 4 s.
Tarkankeitaan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2007 3 s.
Katajanevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Maltion luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2006 2 s.
Runkauksen luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2006 2 s.
Kaurakeitaan-Kavettakeitaan-Pitkäniemenkeitaan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Matalansuon-Hyvärilänsuon-Kurttosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Puurokeitaan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Tervanevan-Sivakkanevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Kiljavan lähteikkökorven soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Närhinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Saarisuon-Valleussuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Tolkansuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 4 s.
Kissansuon-Raanisuon-Tohlinsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Niininevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Säippäsuon-Kivisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Törmäsenrimmen-Kolkannevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Kivinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Niittysuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Pyörissalon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Kivinevan-Tuomikonnevan-Ison Lampinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Rastiaisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Salamanperän luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2010 4 s.
Tuuliaavan-Ison Heposuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Rasvasuon-Kitkasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Santalan korven soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Olvassuon luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2007 6 s.
Sarvisuon-Jerusaleminsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 4 s.
Paljakan luonnonpuiston järjestyssääntö Metsähallitus 2006 3 s.
Rimpijärven-Uusijärven soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Siikanevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Leväsuon-Kärppäsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2007 4 s.
Päretkivennevan-Teerinevan-Pohjoisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Rimpinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Siikavaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2007 3 s.
Ringinsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Silmänevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Kakkeriasuon-Huhdansuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Linjasalmennevan-Tynnyrinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Pesänevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ristisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Soimasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ison Hirviaavan-Lähteenaavan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Aulangon luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma Heinänen Teijo, Mäenpää Outi, Kallonen Seppo 2011 125 s.
Iso-Huppion soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Kevon luonnonpuiston runkosuunnitelma Metsähallitus 1991 46 s.
Aittosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ison Karsikkonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Isonevan-Raitakulonnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ahvenlamminnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Hakonevan-Mustasaarennevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Isonnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Ison Tilansuon-Housusuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2008 4 s.
Harjaisnevan-Pilkoonnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2007 3 s.
Isosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Haukkanevan-Nikulinnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Isosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Heinäsuon-Sammakkosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Jäkälänevan-Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Jänessuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Järvisuon-Ritassaarensuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Hirvinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Juurikkasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Hirvisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Hirvisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö Metsähallitus 2009 3 s.
Eteläisen Kaupunginlahden ja Pohjoislahden-Tiilitehtaanmäen alueen pienpetojen pyyntisuunnitelma Piironen Antti 2012 36 s.
Puunkorjuu turvemailla – Metsähallituksen aikaisemman kokeilutoiminnan tuloksia Högnäs Tore 1997 13 s.
Saimaannorppakannan tila vuonna 2008 – Pieni ja pirstoutunut saimaannorppakanta on kriittisesti uhanalainen Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo 2009 18 s.
Saimaannorppakannan tila vuonna 2009 – Saimaalle syntyi poikkeavan vähän kuutteja Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo 2010 19 s.
Kuusisuo-Hattusuon, Soininsuo-Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2007-2016 Metsähallitus 2008 57 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lettorikko – Saxifraga hirculus L. Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tummaneidonvaippa – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser Laitinen Tiina, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsäkylän Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 Metsähallitus 2010 41 s.
Kolin kansallispuiston yritystutkimus 2009-2010 Laukkanen Mari 2010 67 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lännenhanhikki – Potentilla anglica Laichard Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tundrasara – Carex holostoma Drejer Vuomajoki Mia, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Siikavaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2006-2015 Metsähallitus 2007 50 s.
Kolin-Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma Laukkanen Mari 2010 39 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Meritatar – Polygonum oxyspermum C.A. Mey. & Bunge Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tunturiarho – Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & O.C. Dahl) Juz. ex Schischk. & Knorring Laitinen Tiina, Eeronheino Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Lähteikköjen ennallistamistarve – hyönteislajiston tarkastelu ja koko hankkeen yhteenveto Juutinen Riikka (toim.) 2010 133 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Merivehnä – Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis ssp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tuoksualvejuuri – Dryopteris fragrans (L.) Schott. Tynys Saara, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 2005-2010 Moilanen Eero, Luhta Pirkko-Liisa 2011 110 s.
Lähteikköjen ennallistamistarve – kasviyhteisöjen ja ympäristön rakenteen tarkastelu Juutinen Riikka, Haapaniemi Ulla, Kotiaho Janne S. 2010 57 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Naali – Alopex lagopus (L.) Mela Matti, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tähkähelmikkä – Melica ciliata L. Kanerva Tiina, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Vieraskirjat palvelujen kehittämisen välineenä – Ulkomaalaiset matkailijat Urho Kekkosen kansallispuistossa Haanpää Minni, Rantala Outi (toim.) 2010 66 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Neidonkenkä – Calypso bulbosa (L.) Oakes Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Korukeräpallokas – Agathidium pulchellum Wankowicz Karjalainen Seppo, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987-2006 Moilanen Eero, Luhta Pirkko-Liisa 2009 60 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Arnikki – Arnica angustifolia Vahl. Laitinen Tiina, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pahtakeltto – Crepis tectorum L. ssp. nigrescens (Pohle) Á. Löve & D. Löve Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lahokapo – Boros schneideri Panzer Similä Maarit, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Harjusinisiipi – Scolitantides vicrama (Moore) Salminen Jere, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Perämerenmaruna – Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb. Virnes Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Aatsinki-Onkamon, Peuratunturin ja Suksenpaistama-Miehinkävaaran Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 61 s.
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Kuivinen Ari 2010 53 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Idänkynsimö – Draba cinerea Adams Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pikkunoidanlukko – Botrychium simplex E. Hitchc. Lindgren Leif, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Luontolomia kaupunkikohteessa – luontomatkailun kehittäminen Rovaniemellä Rantala Outi, Haanpää Minni (toim.) 2010 69 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Karvamaksaruoho – Sedum villosum L Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjanailakki – Silene furcata Raf. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Kertunhiippasammal – Orthotrichum patens Bruch ex Brid Korvenpää Terhi, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjankellosammal – Encalypta mutica I. Hagen Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Syötteen luontokeskuksen asiakastutkimus 2008-2009 Airaksinen Saara, Kuusiniva Marja 2010 39 s.
Venenevan-Pelson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 50 s.
Käsivarren erämaan ja Kilpisjärven alueen kävijätutkimus 2009-2010 Ohenoja Antti, Leppänen Timo 2010 106 s.
Luontomatkailun vaikutukset kasvillisuuteen ja maaston kulumiseen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Sulkava Pekka, Norokorpi Yrjö (toim.) 2007 75 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Korpikolva – Pytho kolwensis Sahlberg Rajasärkkä Ari, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjanvalkotäpläpaksupää – Hesperia comma catena (Staudinger) Sulkava Pekka, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistojen yritystutkimus 2007 Kuivinen Ari 2010 71 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Kourukinnassammal – Scapania carinthiaca J.B. Jack ex Lindb Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Punahärö – Cucujus cinnaberinus Scopoli Kallonen Seppo, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Perämeren kansallispuiston vesimakrofyytit – peruskartoitus ja näytteenottomenetelmien vertailu Yliniva Marika, Keskinen Essi 2010 66 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinhilpi – Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Ruususiipisirkka – Bryodemella tuberculatum Fabricius Salminen Jere, Ilmonen Jari 2010 3 s.
Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2025 Metsähallitus 2012 78 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinkaura – Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman Tynys Saara, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Saimaannorppa – Phoca hispida saimensis Nordquist Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Punkaharjun alueen kävijätutkimus 2008-2009 Lindblom Hanna, Laukkanen Mari 2010 75 s.
Revonneva-Ruonnevan, Haarasuon ja Huhtaneva-Luminevan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2025 Metsähallitus 2012 46 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinleinikki – Ranunculus lapponicus L. Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tikankontti – Cypripedium calceolus L. Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kolinuuron kierros – Reittiopas Kullberg Sami, Lovén Lasse (toim.) 2006 36 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kolinuuron kierros – Opettajan opas Kullberg Sami (toim.) 2006 20 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kolinuuron kierros – Tehtäviä oppilaille – Ala-aste Kullberg Sami (toim.) 2006 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kolinuuron kierros – Tehtäviä oppilaille – Ylä-aste Kullberg Sami (toim.) 2006 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kolinuuron kierros – Tehtäviä oppilaille – Lukio Kullberg Sami (toim.) 2006 4 s.
Hammastunturin erämaa-alueen kävijätutkimus 2005 Puolakka Eeva 2006 151 s.
Oulangan kansallispuisto – kävijätutkimus 2005 Muikku Mikko 2005 43 s.
Pallas-Ounastunturin kävijätutkimus 2003 Sulkava Pekka, Hatanpää Mirka, Ollila Esko 2007 76 s.
Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset Metsähallitus luontopalvelut, Metsäntutkimuslaitos 2009 19 s.
Auttikönkään Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 45 s.
Hämeenkankaan monikäyttö- ja harjoitusalueen sekä Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 130 s.
Metsähallituksen selvitys Selkämeren kansallispuiston perustamisedellytyksistä Metsähallitus 2008 32 s.
Metsähallituksen selvitys Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä Metsähallitus 2010 34 s.
Tontin ostajan ja vuokraajan tietopaketti Metsähallitus 2011 24 s.
Siida – koululaistehtäviä Luontokeskus ja Saamelaismuseo Siida 2010 85 s.
Tunturi-Lapin luontokeskus – Leirikoulutehtävät Vuovjjuš – Kulkijat näyttelyn Metsähallitus 2007 2 s.
Valtavaaran ja Pyhävaaran kävijätutkimus 2011 Äijälä Mikko 2012 53 s.
Liminganlahden alueen kävijätutkimus 2010 Kärenlampi Raija, Rautiola Heini, Simi Piia, Pyykkönen Tuija 2012 52 s.
Koloveden kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Yläsaari Sini 2012 70 s.
Kylästä kylään matkailun kehittäminen Metsähallitus 2012 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Paimenen polku – Tehtäviä oppilaille – Lukio Sihvonen Kirsi 2006 8 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kasken kierros – Reittiopas Martikainen Ilmari, Kullberg Sami, Lovén Lasse (toim.) 2006 40 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kasken kierros – Opettajan opas Martikainen Ilmari, Simonen Anne, Lovén Lasse, Kullberg Sami, Nykänen Nina 2006 24 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Kasken kierros – Tehtäviä oppilaille Simonen Anne, Kullberg Sami, Nykänen Nina 2006 12 s.
Kalajoen meriluontokeskuksen asiakastutkimus 2009 Sartamo Laura 2012 45 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Paimenen polku – Reittiopas Sihvonen Kirsi, Kullberg Sami, Lovén Lasse (toim.) 2006 32 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Paimenen polku – Opettajan opas – Kaikki kouluasteet Sihvonen Kirsi 2006 16 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Paimenen polku – Tehtäviä oppilaille – Ala-aste Sihvonen Kirsi 2006 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut – Paimenen polku – Tehtäviä oppilaille – Yläaste Sihvonen Kirsi 2006 8 s.
Kilpelänkankaan virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 Kontiokari Heidi 2008 29 s.
Jauhovaaran virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 Kontiokari Heidi 2008 36 s.
Multimäen virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 Hyvönen Heidi 2007 31 s.
Isojärven ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma Hiltunen Timo, Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Kuokkanen Panu, Virta Seppo 2010 27 s.
Kismanniemen virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Pekkanen Martti, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo 2010 25 s.
Kumpunevan ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma Pekkanen Martti, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo 2007 23 s.
Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 Hyvönen Heidi 2008 33 s.
Vireyttä luonnosta – Oulun seudun puistot hyvinvoinnin lähteeksi Lumijärvi Heidi, Tapaninen Matti 2012 80 s.
Kärppäjärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Kuokkanen Panu, Suikki Anneli 2007 39 s.
Mäkelän ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma Hiltunen Timo, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti 2007 25 s.
Raesärkkien Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2002 23 s.
Pyhä-Häkin ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuuunnitelma Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti, Suikki Anneli 2007 38 s.
Haukkamaan ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma Björkqvist Niklas, Korhonen Ilkka, Kuokkanen Panu, Vesterinen Pekka 2007 28 s.
Jämäksen alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Holappa Ari, Moilanen Jussi 2007 15 s.
Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 Kontiokari Heidi, Juntunen Heikki, Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Sarajärvi Kari, Korhonen Pasi, Väyrynen Heikki, Immonen Ilkka, Jäntti Risto 2010 44 s.
Vuorisaaren virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 Kontiokari Heidi, Härkönen Vesa, Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Väyrynen Heikki 2010 32 s.
Harjusinisiipi – harjuluonnon jalokivi Metsähallitus 2010 1 s.
Jyrkänkosken virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 Kontiokari Heidi, Moilanen Jussi, Korhonen Pasi, Väyrynen Heikki 2010 30 s.
Saimaannorppa – kotoperäinen harvinaisuus Metsähallitus 2010 1 s.
Laahtasen virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 Kontiokari Heidi 2008 31 s.
Valkoselkätikka – lehtimetsien uhanalainen Metsähallitus 2010 1 s.
Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelma Heinonen Petri, Hallila Heikki, Koivurinne Jorma, Oikarinen Aimo, Saarikoski Pekka, Salmi Oiva, Soinne Hanna, Tanninen Timo 1997 111 s.
Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelma Sandström Olli, Vaara Ilkka, Kamula Pasi, Karvonen Lauri, Keränen Matti, Kokkonen Sakari, Murtoniemi Sakari, Partanen Tapani, Salmi Juha, Tormilainen Mikko, Vaara Marja 1999 220 s. + 2 liitekarttaa
Riponevan ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 26 s.
Traktorin kuormainvaaka puutavaran mittaukseen Naasko Markku, Vuollet Esa 1995 3 s.
TTS-Sigma kylvölaite Bräcke-mätäslaikkurin lisälaitteena Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo 1995 4 s.
Yleisökokous Kallunki Keijo, Lipponen Helga, Loikkanen Teppo, Santalahti Jukka 1997
Puutavaran alkuperätiedot selville kylkimerkistä Lind Juha 1998 4 s.
Satelliittikuvien hyödyntäminen metsätaloudessa Kumpare Teuvo 1999 4 s.
Siemenviljelyssiementä voidaan käyttää metsäkylvöihin Kainuussa Vuollet Esa, Mustonen Antti 1995 6 s.
Taustatietoa GPS-paikantimen hankkimista harkitseville Pesonen Markku, Kumpare Teuvo 1995 6 s.
Toimi-laikkuri ohutkunttaisten maiden uudistamiseen Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo 1995 4 s.
Toimi mätästäjä -edullinen vaihtoehto ohutkunttaisille maille Parpala Jarkko 1995 5 s.
Siikalahden linnusto vuosina 2002-2004 / Avifauna of the Siikalahti Wetland in 2002-2004 Yrjölä Rauno, Aalto Hanna, Aalto Janne, Kontiokorpi Jari 2006 104 s.
Liperinsuon ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma Kaukonen Maarit, Juntunen Ahti, Laitinen Esko, Heikkilä Ulla 2007
Lupaavia tuloksia minitaimien kestokoealojen inventoinneista Kumpare Teuvo 1996 2 s.
Palonestoaineen käyttö kulotuksen rajauksessa Kumpare Teuvo 1999 3 s.
Kuvion rajat satelliittikuvalta Pohjois-Suomessa Härkönen Esa 1997 3 s.
Metsittäminen onnistuu konekylvöllä Ari Timo 1997 4 s.
Metsähallituksen hakkuiden hukkapuuosuudet Hassinen Mauri 2000 8 s.
Kasvupaikkakohtaista maanmuokkausta kaivukoneella Aikio Riitta, Korhonen Pirjo 1995 4 s.
Kumputunturi-Pomokairan alueen monimuotoisuus Rauhala Pertti, Leskinen Aarne 1998 5 s.
Koneellisten ensiharvennushakkuiden korjuujälki Ari Timo 1999 4 s.
Mäkärä-Riskaskaman alue-ekologinen suunnitelma Korkalo Markku, Valle Paulus, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo 2001 52 s.
Männyn istutus Bräcke-muokkausjälkeen – välituloksia Mustonen Antti, Härkönen Esa 1996 4 s.
Konkaan alue-ekologinen suunnitelma Kaukonen Maarit, Kehänen Aarne, Hamunen Pentti, Korteniemi Pasi, Jäntti Risto 2000 55 s.
Kontortan viljely onnistunut kohtuullisesti – käytöllä ei metsätaloudellista merkitystä Ari Timo 1997 4 s.
Oulangan kansallispuisto Viramo Juha, Helminen Matti, Lampi Mirja 1980 110 s.
Miljoonakartta (Suomi) Metsähallitus 2001 1:1 000 000
Masser 35 -mittalaitteen mittaustulos luotettava Nyman Timo, Aikio Eero, Mustonen Antti 1995 4 s.
Minitaimet elinvoimaisia ensimmäisen vuoden jälkeen Kumpare Teuvo, Vuollet Esa 1995 3 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet – Toimintakertomus 1993 Hokkanen Marja (toim.) 1994 41 s.
Metsäkuljetusyrittäjän työkausi jatkui yhdistelmäkoneella Leskinen Aarne 1999 4 s.
Minitaimien hyvä kehitys jatkuu Kumpare Teuvo 1998 2 s.
Mela-hakkuulaskelman käyttö Metsähallituksessa Laamanen Risto, Leskinen Jarmo, Soinne Hanna 1997 6 s.
Minitaimien kasvu jatkunut voimallisena Kumpare Teuvo 1997 2 s.
Vätsäri – erämaa järven takana Tynys Tapio (toim.) 2000 331 s.
Jakauma- ja arvoapteerauksen vaikutus leimikon tukkisaantoon, hakkuukoneen tuottavuuteen sekä tukkien laatuun ja keskipituuteen Kerkelä Mikko 1997 8 s.
GPS-paikantimen hyödyntäminen maanmuokkausalojen tiedon päivityksessä Laitinen Tiina, Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo 1999 5 s.
Erikoispuulajien kasvatus Hokajärvi Taisto (toim.) 1998 25 s.
Joustavuutta äestykseen uusilla säätöominaisuuksilla – kohoumamuokkaus on äkeille ongemallista Hassinen Mauri 1997 7 s.
Etelä-Kuusamon alue-ekologinen suunnitelma Kaukonen Maarit, Louhisalmi Kari, Laitinen Tiina, Tyni Arvo, Sarajärvi Kari, Tapaninen Matti 2001 48 s.
Alue-ekologinen suunnittelu Hallman Erkki, Hokkanen Marja, Juntunen Heikki, Korhonen Kirsi-Marja, Raivio Suvi, Savela Outi, Siitonen Paula, Tolonen Arto, Vainio Matti 1995 55 s.
Itämäen ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma Kaukonen Maarit, Härkönen Vesa, Rajasärkkä Ari 2007
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 1996 Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.) 1997 56 s.
Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma Metsähallitus 1999 39 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 2000 Hokkanen Marja, Nikula Liisa 2001 16 s.
Tunturi-Lapin luontokeskuksen asiakastutkimus 2010 Laakso Jaana 2012 50 s.
Poikainlammit-Karhusuo Louko Jaana, Kalpio Satu 2001 taitelehtinen
Levanevan luonnonsuojelueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 66 s.
Suon salattu elämä Kaaro Jani 1998 20 s.
Jokamiesretkeilijän palvelut Lampén Tage, Nikula Liisa 2001 19 s.
Metsien ennallistaminen – tärkeä monimuotoisuuden säilyttämiskeino Hokkanen Marja, Päivinen Jussi 2004 12 s.
Uhanalaisten kasvilajien suojelu: tikankontti ja lettorikko Vasama Arja, Kulmala Pauliina 2003 taitelehtinen
Hållbar naturturism på skyddsområdena Forststyrelsen 2004 taitelehtinen
Soiden ennallistaminen Jaakkola Sari, Leivo Anneli, Lindholm Tapio 2000 11 s.
Pohjoisten virtojen raakut – Interreg-kartoitushanke Itä-Inarissa, Norjassa ja Venäjällä Oulasvirta Panu (toim.) 2006 152 s.
Suomalainen aarniometsä elää Kostet Jari 1998 juliste
Metsähallituksen ympäristöraportti 1998 Korhonen Pirjo (toim.) 1999 36 s.
Lumivyöry ja koirakintaat Lehväslaiho Tuure 2000 144 s.
Itäisen Kainuun asukkaat ja luontomatkailu Malinen Marita 2000 45 s.
Suomen retkeilyopas 2007 Laaksonen Jouni, Nurmi Juhani (toim.) 2007 400 s.
Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimus 2011 Pyykkönen Tuija 2012 62 s.
Lemmenjoen kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Huovinen Heidi, Nivasalo Pasi 2012 60 s.
Luontomatkailun kehittymisen lähtökohdat Itä-Kainuussa ja Vienan Karjalassa Malinen Marita, Keränen Heimo 2000 75 s.
Älänteen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 59 s.
Isojärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Mäkelä Meri-Hilkka 2012 65 s.
Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Mansikkaviita Riikka 2012 66 s.
Saltfjärdenin luonnonhoidon ja rakenteiden toimenpidesuunnitelma Hokkanen Marja, Kanerva Tiina 2007 33 s.
Teuravuoman-Kivijärvenvuoman hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 50 s.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Ellä Antti-Matti 2012 44 s.
Rokuan kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Kärenlampi Raija, Pyykkönen Tuija 2012 54 s.
Viiankiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 51 s.
Vaarunvuorten Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 86 s.
Viklinrimmen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 49 s.
Vorlokin Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 48 s.
Ystävyyden puiston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 148 s.
Saarijärven aarnialueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 45 s.
Oulangan kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma 2011 Alatossava Sari 2011 49 s.
Talaskankaan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 70 s.
Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen luontomatkailusuunnitelma Rouvala Annika, Peltonen Tuula 2008 71 s.
Kallinkankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 41 s.
Omenajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 64 s.
Hepokönkään hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2008 40 s.
Kermajärven rantojensuojeluohjelma-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 35 s.
Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 102 s.
Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma – Hossa, Kalevalapuisto ja Ystävyyden puisto Pulkkinen Eeva 2011 49 s.
Kansannevan-Kurkinevan-Muurainsuon, Kinkerinnevan ja Itämäen-Eteläjoen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 45 s.
Jonkerinsalon Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 53 s.
Metsähallituksen raputalouden toimintaohjelma 2011-2016 Alaranta Anna, Laakkonen Mika, Partanen Tapani, Sarajärvi Kari, Hupli Hannu, Ryyppö Paavo, Korhonen Pasi 2011 32 s.
Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2011 136 s.
Joutsenaavan-Kaita-aavan hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 48 s.
Kolvananuuro ja lähialueet Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 77 s.
Luiron soiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 54 s.
Oukkulanlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 71 s.
Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2010 57 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelma Pulkkinen Petri, Partanen Tapani, Kiiskinen Aki, Laakkonen Mika 2011 39 s.
Haukisuon-Härkäsuon-Kukkonevan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 63 s.
Hyyppään ja Alasuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2009 51 s.
Näätävuoman-Sotkavuoman hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2006 48 s.
Jämäsvaaran virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallitus 2007 47 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelma Pulkkinen Petri, Partanen Tapani, Kiiskinen Aki, Laakkonen Mika 2010 39 s.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2005 Kettunen Anna 2007 37 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston kalastus- ja retkeilyselvitys 2008 Leinonen Kirsti, Seppänen Markku, Raasakka Nina, Magga Aini 2011 36 s.
Vattajanniemen kävijätutkimus 2006 Halsti Cecilia 2008 69 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 1999 Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.) 2000 63 s.
Ekojärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Pirkanmaan ympäristökeskus, Metsähallitus 2007 68 s.
Käsivarren erämaan ja Kilpisjärven alueen yritystutkimus 2009 Ohenoja Antti 2010 68 s.
Teijon retkeilyalueen kävijätutkimus 2008 Nordström Paulina 2009 56 s.
Elämänmäen vanhojen metsien suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus 2011 38 s.
Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2010 Mäenpää Outi 2011 47 s.
Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yritystutkimus 2006 Tunturi Kristiina 2008 71 s.
Päijänteen kansallispuiston kävijätutkimus 2008 von Boehm Aino 2010 59 s.
Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2008 Aaltonen Anne, Mäki Sini 2009 64 s.
Oulangan kansallispuiston yritystutkimus 2009 Ahola Antti, Kivistö Katriina 2010 49 s.
Oulangan luontokeskuksen asiakastutkimus 2008 Kallunki Airi 2010 51 s.
Parikkalan Siikalahden lintuveden kävijätutkimus 2003-2004 Niikkonen Tiina 2006 57 s.
Perinnebiotooppien seurantaohje Raatikainen, Katja (toim.) 2009 109 s.
Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2006-2007 Tunturi Kristiina 2008 69 s.
Päijänteen kansallispuiston yritystutkimus 2007 von Boehm Aino 2010 64 s.
Simojärven ja Soppanan alueiden kävijätutkimus 2008 Vainio Olli 2009 41 s.
Pihlajaveden Natura 2000 -alueen kävijätutkimus 2007 Halme Tarja 2008 55 s.
Ruunaan luontotalon asiakastutkimus 2006 Keskitalo Markus 2008 52 s.
Sinisimpukan luontokeskuksen asiakastutkimus 2008 Tanskanen Satu 2009 55 s.
Pyhä-Häkin kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Mikkola Maija, Kuosmanen Reijo 2008 46 s.
Raja-Karjalan alueen yritystutkimus 2007 Räsänen Heikki 2008 72 s.
Savonlinnan Riihisaaren museoalueen asiakastutkimus 2008 Mustonen Reetta, Pekkala Johanna 2009 43 s.
Sipoonkorven Byabäckenlaakson perinnemaisemien ja peltojen hoitosuunnitelma Kanerva Tiina 2003 53 s.
Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Heikkilä Antti 2008 59 s.
Saaristomeren kansallispuiston yritystutkimus 2008 Mäki Sini 2009 51 s.
Siidan asiakastutkimus 2007-2008 Puolakka Eeva 2008 54 s.
Sipoonkorven kävijätutkimus 2009 von Boehm Aino 2010 74 s.
Ruunaan retkeilyalueen kävijätutkimus 2009 Ahtiainen Tanja 2011 60 s.
Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Hemmilä Timo 2008 51 s.
Oulangan kansallispuiston kävijätutkimus 2009 Ahola Antti, Kivistö Katriina 2010 55 s.
Saimaan alueen yritystutkimus 2007 Lindblom Hanna 2008 63 s.
Liesjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2010 Tikkanen Riikka 2011 51 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet – Toimintakertomus 1992 Ruhkanen Marja (toim.) 1993 29 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet – Toimintakertomus 1995 Vauramo Anu (toim.) 1996 44 s.
Lehtojen hoito-opas Alanen Aulikki, Leivo Anneli, Lindgren Leif, Piri Eino 1995 128 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden tutkimus Below Antti 1994 56 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisut 1972 – 30.6.1994. Forststyrelsens naturskyddspublikationer 1972 – 30.6.1994 Metsähallitus 1994 86 s.
Metsäojitettujen soiden ennallistamisopas Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio, Jaakkola Sari 2002 123 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisut. Forststyrelsens naturskyddpublikationer 1.7.1994 – 31.12.1996 Metsähallitus 1997 111 s.
Luonto-oppaan opas Isokääntä Outi (toim.) 1997 96 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelun julkaisusarjat ja niihin kirjoittaminen Kaksonen Sirpa (toim.) 1994 54 s.
Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2006 Pulkkinen Seija, Valta Veera 2008 56 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 1997 Below Antti, Vauramo Anu (toim.) 1998 70 s.
Luontokeskus Petolan asiakastutkimus 2006 Pääkkönen Juha R. 2008 40 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu – Vuosikertomus 1998 Metsähallitus 1999 81 s.
Metsien ja soiden ennallistamisen sekä harjumetsien paahdeympäristöjen hoidon seurantaohje Hyvärinen Esko, Aapala Kaisu (toim.) 2009 114 s.
Metsien ja soiden ennallistamisen seurantaohje Päivinen Jussi, Aapala Kaisu (toim.) 2007 98 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimintakertomus 2005 Metsähallitus 2006 96 s.
Napapiirin retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 Vainio Olli 2009 55 s.
Luonto-oppaan opas Kyötilä Maarit, Lindgren Leif, Vasama Arja, Wolf Lili-Ann 1994 96 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Kuivinen Ari 2010 59 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet – Toimintakertomus 1994 Hokkanen Marja (toim.) 1995 42 s.
Hämeenkankaan alueen kävijätutkimus 2006-2007 Hankala Anu 2008 62 s.
Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2009 Tahvanainen Veera, Tikkamäki Tuuli, Lindholm Tuomo 2011 44 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2006 Tunturi Kristiina 2008 60 s.
Hämeenkankaan alueen yritystutkimus 2006 Hankala Anu, Tunturi Kristiina 2008 61 s.
Besökarundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark 2007 Nyman Hans-Erik 2008 50 s.
Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas Metsähallitus 1993 46 s.
Kilpisjärven luontotalon asiakastutkimus 2009 Laakso Jaana 2010 44 s.
Kurjenrahkan kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Kettunen Anna, Berghäll Jonna 2008 59 s.
Hautajärven luontotalon asiakastutkimus 2007 Huhtala Outi 2008 40 s.
Inarin retkeilyalueen kävijätutkimus 2006-2007 Puolakka Eeva 2008 64 s.
Inarin retkeilyalueen yritystutkimus 2006-2007 Puolakka Eeva 2008 55 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Hemmilä Timo 2008 48 s.
Evon retkeilyalueen kävijätutkimus 2010 Korhonen Marjo 2011 46 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston yritystutkimus 2007 Hemmilä Timo 2008 26 s.
Hämeen luontokeskuksen asiakastutkimus 2006-2007 Huhta Anne 2008 52 s.
Kansallispuistojen jätehuolto. Loppuraportti 15 kansallipuiston jätehuollon järjestämisestä ja strategioiden suunnittelusta Inkinen Matti, Peura Pekka 1993 38 s.
Paahdeympäristöjen hyönteisseuranta Salminen Jere 2007 181 s.
Suojellut metsät valtionmailla vuonna 1991 Ruhkanen Marja, Sahlberg Sari, Kallonen Seppo 1992 90 s.
Restoration, environmental management and monitoring in the Vattaja Dune LIFE project 2005-2009 Koskela Kasper, Sievänen Marko (toim.) 2009 39 s.
Undervattensinventeringar på Jungfruskär 2005 Boström Minna, Ekebom Jan 2008 31 s.
Pihlajaveden linnusto vuonna 2006 Yrjölä Rauno, Tanskanen Antti, Sarvanne Hannu 2007 46 s.
Siikalahden luonnonsuojelualueen perhoset ja vesiperhoset Sundell Pekka Robert, Nieminen Marko, Salokannel Juha, Mattila Keijo, Mutanen Tomi 2004 62 s.
Siikanevan hyönteiset 1874-2005 Salokannel Juha (toim.) 2006 85 s.
Management Effectiveness Evaluation of Finland´s Protected Areas Gilligan Brian, Dudley Nigel, de Tejada Antonio Fernandez, Toivonen Heikki 2005 175 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet, toimintakertomus 1.1.1991-30.4.1992 Ravela Heikki (toim.) 1992 30 s.
Lahopuun määrän kehitys ennallistamisen jälkeen Koloveden ja Liesjärven kansallispuistoissa vuosina 2006-2156 Heikkilä Pekka, Hokkanen Marja, Kotiaho Janne, Päivinen Jussi 2008 33 s.
Laidunnuksen vaikutus kasvillisuuteen Espoon Laajalahdella Hilska Sanna 2008 56 s.
Linnansaaren kansallispuiston linnustoselvitys vuonna 2005 Sarvanne Hannu, Tanskanen Antti, Yrjölä Rauno 2008 47 s.
Kasvien ja päiväperhosten esiintyminen luonnontilaisilla ja ojitetuilla soilla Uusitalo Anna, Kotiaho Janne S., Päivinen Jussi, Rintala Teemu, Saari Veli 2006 44 s.
Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Sivut