Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Hakulomakkeen käyttöohje

Voit hakea julkaisuja vapaatekstihaulla, avainsanahaulla sekä kielen, julkaisusarjan ja tuoteluokan perustella. Voit hakea myös sanan osalla, katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Tuloksia: 2136

Voit järjestellä julkaisuja julkaisun nimen, ensimmäisen kirjoittajan ja julkaisuvuoden perusteella.

Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Ulkoasu
Petkeljärven kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 1978 2 s.
Oulangan kansallispuisto » Viramo Juha, Helminen Matti, Lampi Mirja 1980 110 s.
Patvinsuon kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 1986 1 s.
Tiilikkajärven kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 1988 1 s.
Ruunaan retkeilyalueen järjestyssääntö » Metsähallitus 1990 2 s.
Kevon luonnonpuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1991 46 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet, toimintakertomus 1.1.1991-30.4.1992 » Ravela Heikki (toim.) 1992 30 s.
Lintukuolemien vaikutus ruokki- ja tiirakantoihin Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa vuonna 1992 » Hokkanen Tatu, Ruhkanen Marja 1992 47 s.
Metsien puuston luonnontilaisuuden arviointi » Lindholm Tapio, Tuominen Seppo 1992 37 s.
Suojellut metsät valtionmailla vuonna 1991 » Ruhkanen Marja, Sahlberg Sari, Kallonen Seppo 1992 90 s.
Kansallispuistojen jätehuolto - Jätehuolto-opas » Peura Pekka, Inkinen Matti 1993 48 s.
Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas » Metsähallitus 1993 46 s.
Koloveden kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1993 52 s.
Laajalahden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 1993 35 s.
Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet - Valtion omistamien luonnonsuojelualueiden tavoitteet, tehtävät ja hoidon yleislinjat » Metsähallitus 1993 55 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet - Toimintakertomus 1992 » Ruhkanen Marja (toim.) 1993 29 s.
Hiidenportin kansallispuiston, Porkkasalon ja Mustavaara- Toivonsuon perhosinventointi vuonna 1992 » Leinonen Reima 1993 75 s.
Inarin hautuumaasaaret » Arponen Aki 1993 38 s.
Telkkämäen luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma » Metsähallitus 1993 46 s.
Uhanalaiset - Metsähallituksen valitsemat kohdelajit ja niiden suojelu » Metsähallitus 1993 21 s.
Kansallispuistojen jätehuolto. Loppuraportti 15 kansallipuiston jätehuollon järjestämisestä ja strategioiden suunnittelusta » Inkinen Matti, Peura Pekka 1993 38 s.
Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio » Toivonen Heikki, Leivo Anneli 1993 96 s.
Koloveden kansallispuiston kasvillisuus » Kurikka Tuula, Lehtonen Tanja 1993 39 s.
Luonnon monimuotoisuus valtion metsissä - katsaus ekologisiin tutkimustarpeisiin ja suojelun mahdollisuuksiin » Kouki Jari 1993 88 s.
Metsäojitettujen soiden luonnontilan palauttaminen » Seppä Heikki, Lindholm Tapio, Vasander Harri 1993 80 s.
Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus » Metsähallitus 1993 6 s.
Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 1993 6 s.
Nuuskinta ´93 - Retkeily Nuuksiossa » Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry 1993 80 s.
Ruokin ja selkälokin vuoden 1993 pesintä ja pitkäaikainen kannankehitys Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa » Hokkanen Tatu, Hokkanen Marja 1993 36 s.
Selkälokkitutkimus Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa vuonna 1992 » Hario Martti, Jokinen Markku 1993 16 s.
Suomun suurilta saloilta » Potinkara Oiva 1993 141 s.
Tammisaaren kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus Osa 1 » Oulasvirta Panu, Leinikki Jouni 1993 92 s.
Hammastunturi -ihmisten erämaa » Väänänen Veikko (toim.) 1994 150 s.
Euran Koskeljärven pesimälinnusto 1993 » Lampolahti Janne 1994 42 s.
Finland´s Protected Areas. A Technical Assessment » Eidsvik Harold K., Bibelriether Hans B. 1994 40 s.
Fiskarsinmäen lehto- ja niittyalueen kasvillisuus ja hoito » Ryttäri Terhi, Tukia Harri 1994 58 s.
Linnansaaren kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1994 71 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet - Toimintakertomus 1993 » Hokkanen Marja (toim.) 1994 41 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden tutkimus » Below Antti 1994 56 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisut 1972 - 30.6.1994. Forststyrelsens naturskyddspublikationer 1972 - 30.6.1994 » Metsähallitus 1994 86 s.
Perämeren kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1994 42 s.
Pisan luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma » Metsähallitus 1994 36 s.
Principles of protected area management - Guidelines for the aims, functions and management of state-owned protected areas » Forest and Park Service 1994 47 s.
Punassuon soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 1994 7 s.
Ruunaan luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma » Metsähallitus 1994 53 s.
Saaristomeren kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1994 64 s.
Tuli pohjoisissa havumetsissä ja metsänhoidollinen kulotus » Karjalainen Juhani 1994 23 s.
Kainuun vanhojen metsien kääpälajisto » Penttilä Reijo 1994 60 s.
Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma » Metsähallitus 1994 19 s.
Kaskeaminen Telkkämäen luonnonsuojelualueella » Laine Sirkku 1994 32 s.
Luonto-oppaan opas » Kyötilä Maarit, Lindgren Leif, Vasama Arja, Wolf Lili-Ann 1994 96 s.
Kuusamon Valtavaaran seudun maalinnuston rakenne ja vuosivaihtelu vuosina 1988-1992 » Mäkelä Jyrki 1994 52 s.
Laajalahden pesivän vesi- ja rantalinnuston muutokset vuosina 1984-1993 » Hirvonen Heikki 1994 36 s.
Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistojen kävijät ja käyttö kesällä 1993 » Peura Pekka, Inkinen Matti 1994 51 s.
Liito-oravan esiintyminen Helvetinjärven ja Liesjärven kansallispuistoissa sekä ympäröivillä valtionmailla 1993 » Sulkava Risto, Eronen Päivi, Storrank Bo 1994 29 s.
Linnansaaren torppa » Vauramo Anu 1994 106 s.
Maaston kuluminen Seitsemisen kansallispuistossa » Karjalainen Eeva 1994 68 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelun julkaisusarjat ja niihin kirjoittaminen » Kaksonen Sirpa (toim.) 1994 54 s.
Oulangan kansallispuiston tulvaniityt » Hanhela Pentti 1994 43 s.
Kevon luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 1994 5 s.
Perämeren kansallispuisto - rakentamisohjeet » Arkkitehtitoimisto Pihkala Antti 1994 36 s.
Perämeren kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto » Salo Pertti, Nummela-Salo Ulla 1994 98 s.
Perämeren kansallispuiston kiinteät muinaisjäännökset » Mäkivuoti Markku 1994 38 s.
Puurijärven-Isonsuon kansallispuiston luontoselvitys 1993 » Heinonen Markku, Mikkola Markku, Södersved Jan 1994 89 s.
Puurijärvi-Isosuo - kansallispuisto kulttuurimaiseman keskellä » Grahn Tiina 1994 32 s.
Päijänteen kansallispuiston kasvillisuus » Luontotutkimus Enviro Oy 1994 75 s.
Seitsemisen kansallispuiston ojitettujen soiden ennallistamissuunnitelma » Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio 1994 127 s.
Silakanpyytäjiä ja lohitalonpoikia - kalastusperinnettä Perämeren kansallispuistossa » Haapasaari Päivi 1994 38 s.
Ulko-Tammio - jatkosodan linnake » Kauhanen Olli 1994 81 s.
Alue-ekologinen suunnittelu » Hallman Erkki, Hokkanen Marja, Juntunen Heikki, Korhonen Kirsi-Marja, Raivio Suvi, Savela Outi, Siitonen Paula, Tolonen Arto, Vainio Matti 1995 55 s.
Finland's National Parks » Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1995 96 s.
Finnlands Nationalparks » Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1995 96 s.
Finlands nationalparker » Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1995 94 s.
Kasvupaikkakohtaista maanmuokkausta kaivukoneella » Aikio Riitta, Korhonen Pirjo 1995 4 s.
Langinkosken luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma » Metsähallitus 1995 40 s.
Hammastunturin erämaa - luonto ja käyttö » Tynys Tapio (toim.) 1995 171 s.
Linnansaaren kansallispuiston valkoselkätikka-alueiden hoitosuunnitelma » Marjokorpi Antti 1995 71 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet - Toimintakertomus 1994 » Hokkanen Marja (toim.) 1995 42 s.
Indikaattorijäkälien kartoitus Kainuussa » Kuusinen Mikko, Jääskeläinen Kimmo, Kivistö Laura, Kokko Anna, Lommi Sampsa 1995 24 s.
Jussarö. Luotsi- ja kaivosyhteisö Tammisaaren ulkosaaristossa » Sirén Ari 1995 62 s.
Kuhmon Teeri-Lososuon ja Suoniemensuon soidensuojelualueiden rajausten ekologinen arviointi » Keränen Saara, Heikkilä Raimo, Lindholm Tapio 1995 50 s.
Kämpiltä kelokyliin - Metsähallituksen suojellut rakennukset » Vauramo Anu 1995 97 s.
Lehtojen hoito-opas » Alanen Aulikki, Leivo Anneli, Lindgren Leif, Piri Eino 1995 128 s.
Lintuvesien kunnostus ja hoito » Mikkola-Roos Markku 1995 100 s.
Marjovuoren luonnonsuojelualueen kasvillisuus » Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1995 66 s.
Masser 35 -mittalaitteen mittaustulos luotettava » Nyman Timo, Aikio Eero, Mustonen Antti 1995 4 s.
Meriotakilokki Korppoon Jurmossa » Syrjänen Kimmo 1995 49 s.
Minitaimet elinvoimaisia ensimmäisen vuoden jälkeen » Kumpare Teuvo, Vuollet Esa 1995 3 s.
Miten yleisö kokee Saaristomeren kansallispuiston ja Ystävyyden puiston opetuskeskuksen näyttelyt » Heinonen Jouni 1995 71 s.
Perämeren kansallispuiston Ailinpietin kämpän restaurointi » Pihkala Antti 1995 40 s.
Perämeren kansallispuiston vedenalainen luonto » Leinikki Jouni, Oulasvirta Panu 1995 86 s.
Pilkkasiiven sekä muiden vesilintujen kanta ja poikueiden menestyminen Saaristomeren ulkosaaristossa 1992 » Miettinen Mika 1995 29 s.
Seitsemisen kansallispuiston Koveron perinnetilan kasvillisuus » Nieminen Sirpa 1995 62 s.
Siemenviljelyssiementä voidaan käyttää metsäkylvöihin Kainuussa » Vuollet Esa, Mustonen Antti 1995 6 s.
Talousmetsien luonnonsuojelu - yhteistutkimushankkeen väliraportti » Raivio Suvi (toim.) 1995 147 s.
Tammisaaren saariston kansallispuiston vedenalaisen luonnon kartoitus. Osa 2 » Oulasvirta Panu, Leinikki Jouni 1995 84 s.
Taustatietoa GPS-paikantimen hankkimista harkitseville » Pesonen Markku, Kumpare Teuvo 1995 6 s.
Toimi-laikkuri ohutkunttaisten maiden uudistamiseen » Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo 1995 4 s.
Toimi mätästäjä -edullinen vaihtoehto ohutkunttaisille maille » Parpala Jarkko 1995 5 s.
Traktorin kuormainvaaka puutavaran mittaukseen » Naasko Markku, Vuollet Esa 1995 3 s.
TTS-Sigma kylvölaite Bräcke-mätäslaikkurin lisälaitteena » Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo 1995 4 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston retkeily-ympäristön viihtyvyys » Saarinen Jarkko 1995 77 s.
Valtionmaiden suojellut suot » Aapala Kaisu, Lindholm Tapio 1995 155 s.
Hammastunturin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 1996 72 s.
Eräiden Mikkelin läänin soiden biotooppikartoitus » Suikki Anneli 1996 96 s.
Kurun alue-ekologinen suunnitelma » Keto-Tokoi Petri, Korhonen Ilkka, Paavonen Ahti, Seppänen Jussi, Vesterinen Pekka 1996 49 s.
Linnansaaren kansallispuiston Louhimaan kulttuurimaisema-alueen erityissuunnitelma » Metsähallitus 1996 40 s.
Luonnonvarojen seuranta kestävän metsätalouden kuvaajana » Kukko Timo 1996 187 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kasvillisuus I » Kotiluoto Riitta, Talvia Outi, Toivonen Heikki 1996 99 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelualueet - Toimintakertomus 1995 » Vauramo Anu (toim.) 1996 44 s.
Oppimaan luonnonsuojelualueille » Nykänen Riitta 1996 76 s.
Pinkjärven alue-ekologinen suunnitelma » Liljeroos Hannu, Santalahti Jukka, Virolainen Erkki 1996 23 s.
Sallan metsävaurioiden tervehdyttämislannoituskoe » Hokajärvi Taisto 1996 27 s.
Seitsemisen kansallispuiston Koveron perinnetilan erityissuunnitelma » Metsähallitus 1996 37 s.
Seitsemisen kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1996 54 s.
Suoperhosen kotimaa » Metsähallitus 1996 4 s.
Vesiensuojelu kunnostusojituksen ja maanmuokkaustöiden yhteydessä » Rissanen Kalervo 1996 26 s.
Kurjenrahkan suunnitellun kansallispuiston kasvillisuus » Jokinen Jami 1996 75 s.
Liesjärven kansallispuiston maaperägeologinen edustavuus » Kutvonen Harri 1996 71 s.
Lohenkalastus Lutto- ja Nuorttijoella - Kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta » Pautamo Jarmo 1996 98 s.
Lupaavia tuloksia minitaimien kestokoealojen inventoinneista » Kumpare Teuvo 1996 2 s.
Metsätöiden palkkaus vastaamaan uusia haasteita » Högnäs Tore 1996 10 s.
Mynämäenlahden ja sen linnuston kehitys, nykytila ja merkitys » Lehikoinen Esa, Aalto Tapio 1996 74 s.
Männyn istutus Bräcke-muokkausjälkeen - välituloksia » Mustonen Antti, Härkönen Esa 1996 4 s.
Kolin kansallispuiston järjestyssääntö » Metsäntutkimuslaitos 1996 6 s.
Aulangon luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsäntutkimuslaitos 1996 5 s.
Perhostutkimuksia eräillä Etelä-Suomen luonnonsuojelualueilla - Osa 1: Puurijärvi-Isosuo, Kurjenrahka, Torronsuo, Kurasmäki, Tammimäki ja Lenholm » Järventausta Kari 1996 86 s.
Perhostutkimuksia eräillä Etelä-Suomen luonnonsuojelualueilla - Osa 2: Nuuksio, Liesjärvi, Tervalamminsuo, Purinsuo, Tartlamminsuo, Luutasuo ja Luutaharju » Järventausta Kari 1996 92 s.
Päijänteen kansallispuiston virkistyskäyttö » Ylhäisi Jussi, Nironen Markku 1996 69 s.
Saaristomeren kansallispuiston eteläosan ja eteläisen Selkämeren pesimälinnusto 1993 » Miettinen Mika 1996 42 s.
Tammimäen, Kurasmäen ja Nyynäisten lehtojensuojelualueiden kasvillisuus ja hoito » Toivonen Heikki, Jokinen Ari, Järvinen Juha 1996 64 s.
Torronsuon kansallispuiston kasvillisuus » Kotiluoto Riitta, Talvia Outi, Toivonen Heikki 1996 104 s.
Tuulomajoen vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille » Pautamo Jarmo 1996 45 s.
Promotion of Conservation in Hunan (People´s Republic of China) - A cooperative project of the Forestry Department of Hunan Province and the Finnish Forest and Park Service » Below Antti (ed.) 1996 8 s.
Aalistunturin alue-ekologinen suunnitelma » Karvonen Lauri, Huusko Mauri, Itkonen Pertti, Prokkola Antti 1997 95 s.
Aarniometsä - uhanalainen suomalainen metsä » Metsähallitus 1997 16 s.
Девственный лес » Metsähallitus 1997 16 s.
Conservation, monitoring and management of threatened vascular plants and their habitats. Presentations from an Estonian and Finnish natur conservation seminar in Helsinki 17th - 18th April, 1996 » Kanerva Tiina, Kemppainen Eija (eds) 1997 105 s.
Edessalon vanhojen metsien suojelukohteen kasvillisuus » Suikki Anneli 1997 70 s.
Erämaata ja koskien kohinaa. Ruunaan luonnonsuojelu- ja retkeilyalueen historiaa » Potinkara Oiva 1997 139 s.
Luonto-oppaan opas » Isokääntä Outi (toim.) 1997 96 s.
Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelma » Heinonen Petri, Hallila Heikki, Koivurinne Jorma, Oikarinen Aimo, Saarikoski Pekka, Salmi Oiva, Soinne Hanna, Tanninen Timo 1997 111 s.
Mela-hakkuulaskelman käyttö Metsähallituksessa » Laamanen Risto, Leskinen Jarmo, Soinne Hanna 1997 6 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisut. Forststyrelsens naturskyddpublikationer 1.7.1994 - 31.12.1996 » Metsähallitus 1997 111 s.
Nuuksion suojeltavaa luontoa - uhanalaiset eläimet ja kasvit / Nature and wildlife in the Nuuksio area - threatened fauna and flora » Metsähallitus, Espoon ympäristökeskus 1997 43 s.
Old-Growth Taiga Forests - a Challenge to Nature Protection » Metsähallitus 1997 16 s.
Osallistavan suunnittelun opas luonnonvara-ammattilaisille » Loikkanen Teppo, Simojoki Timo, Wallenius Pauli 1997 96 s.
Päijänteen kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1997 39 s.
Jakauma- ja arvoapteerauksen vaikutus leimikon tukkisaantoon, hakkuukoneen tuottavuuteen sekä tukkien laatuun ja keskipituuteen » Kerkelä Mikko 1997 8 s.
Saaristomeren kansallispuiston Mälhamnin erityissuunnitelma / Detaljplan för Mälhamn i Skärgårdshavets nationalpark » Löfroth Trygve 1997 47 s.
Joustavuutta äestykseen uusilla säätöominaisuuksilla - kohoumamuokkaus on äkeille ongemallista » Hassinen Mauri 1997 7 s.
Suomen erämaat » Metsähallitus 1997 taitelehtinen
Suomen kansallispuistot » Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.) 1997 96 s.
Suomen kansallispuistot - Finlands nationalparker » Metsähallitus 1997 cd-rom
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelma » Hiltunen Veikko, Kytövuori Tapio, Siira Jorma, Jorri Eeva-Liisa, Leskinen Aarne, Leskinen Jarmo, Meriruoko Ari, Santala Eija, Soinne Hanna, Tolonen Arto, Tolonen Jyrki 1997 76 s.
Telkkämäen luonnonsuojelualueen kaskiviljelysuunnitelma » Eisto Kaija, Laine Sirkku 1997 43 s.
Kainuun metsäkysely 1996 » Loikkanen Teppo 1997 46 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 1996 » Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.) 1997 56 s.
Yleisökokous » Kallunki Keijo, Lipponen Helga, Loikkanen Teppo, Santalahti Jukka 1997
Kaukokartoitusmenetelmät, kasvillisuuden tyypittely ja kuviokoko kasvillisuuskartoituksissa » Kotiluoto Riitta, Toivonen Heikki 1997 73 s.
Finland's National Parks - Finnlands Nationalparks » Metsähallitus 1997 cd-rom
Kontortan viljely onnistunut kohtuullisesti - käytöllä ei metsätaloudellista merkitystä » Ari Timo 1997 4 s.
Kuvion rajat satelliittikuvalta Pohjois-Suomessa » Härkönen Esa 1997 3 s.
Linnansaaren kansallispuiston suurperhoset » Sihvonen Pasi 1997 70 s.
Luonnontilainen metsän ja suon reuna - Tutkimus reunavyöhykkeen leveydestä ja kasvillisuudesta » Tolvanen Petteri 1997 74 s.
Metsittäminen onnistuu konekylvöllä » Ari Timo 1997 4 s.
Metsänhoito-ohjeet » Hokajärvi Taisto (toim.) 1997 58 s.
Minitaimien kasvu jatkunut voimallisena » Kumpare Teuvo 1997 2 s.
Murhisalon luonnon yleispiirteet » Teeriaho Jari, Tolvanen Petteri 1997 114 s.
Otajärven vesi- ja rantalinnuston kehitys ja nykytila » Aalto Tapio 1997 42 s.
Oulangan kansallispuiston Uudenniitynsuon luonnonhoitoalueen metsät ja niiden palohistoria » Kärkkäinen Jari, Nironen Markku 1997 48 s.
Peurakairan alue-ekologinen suunnitelma » Korkalo Markku, Pouta Tapio, Valle Paulus, Kokkonen Pekka, Korpivuoma Jukka, Itkonen Pertti, Ollila Tuomo 1997 91 s.
Pinta-alan, maiseman ja habitaattirakenteen merkitys vanhojen metsien lintuyhteisölle » Kuokkanen Panu 1997 38 s.
Pohjois-Suomen vanhojen metsien inventointimenetelmä » Kumpulainen Kimmo, Itkonen Pertti, Jäkäläniemi Anne, Leivo Anneli, Meriruoko Ari, Tikkanen Eero 1997 107 s.
Puunkorjuu turvemailla - Metsähallituksen aikaisemman kokeilutoiminnan tuloksia » Högnäs Tore 1997 13 s.
Pyhännän alue-ekologinen suunnitelma » Rissanen Kalervo, Hirvonen Reijo, Mahosenaho Juhani, Ollila Heikki 1997 71 s.
Päätösanalyysimenetelmä Metsähallituksen alueelliseen luonnonvarasuunnitteluun » Pykäläinen Jouni 1997 33 s.
Saaristomeren kansallispuiston ja sen yhteistoiminta-alueen pesimälinnusto 1970- ja 1990-lukujen alussa » Miettinen Mika, Stjernberg Torsten, Högmander Jouko 1997 104 s.
Saaristomeren kansallispuiston sammalet » Syrjänen Kimmo 1997 94 s.
Schutzwall - sodanaikainen puolustusasema Urho Kekkosen kansallispuistossa » Postila Tapani 1997 36 s.
Seilin saariston luonto - Yhteenveto kolmen vuosikymmenen tutkimuksista » Miettinen Mika (toim.) 1997 94 s.
Siikavaaran luonnonsuojelualueen kasvillisuus ja kasvisto » Keränen Saara, Mäntylä Minna 1997 74 s.
Soiden ennallistamistutkimus vuosina 1987 - 1996 » Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio 1997 75 s.
Talousmetsien luonnonsuojelu -yhteistutkimushankkeen toinen väliraportti: tilanne metsänkäsittelyjen jälkeen » Raivio Suvi (toim.) 1997 168 s.
Tammelan alue-ekologinen suunnitelma » Jaakkola Pia 1997 66 s.
Tammisaaren saariston kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto » Bonn Thomas, Routasuo Pekka (toim.) 1997 90 s.
Telkkämäen luonnonsuojelualueen kasvillisuus » Eisto Kaija, Leivo Anneli, Sapattinen Auvo 1997 59 s.
Ulvinsalon luonnonpuiston biotoopit ja kasvillisuus » Teeriaho Jari, Tolvanen Petteri 1997 137 s.
Vanhat pystykarsintakohteet hyväkuntoisia » Ari Timo 1997 5 s.
Anleitungen zum naturschonenden Aufenthalt in der Natur » Metsähallitus 1998 taitelehtinen
Askel elämyksiin - Leivonmäen luonnonsuojelualueen ohjaajan opas » Tikkanen Johanna, Toppari Elina, Kotiaho Janne, Pulkkinen Katja, Sulkava Pekka 1998 79 s.
Avoimet ovet » Kallunki Keijo, Lipponen Helga, Loikkanen Teppo, Santalahti Jukka 1998
Erikoispuulajien kasvatus » Hokajärvi Taisto (toim.) 1998 25 s.
Kääpien tunnistuskortit » Metsähallitus 1998 tunnistuskorttisarja
Landschaftsökologische Planung » Metsähallitus 1998 4 s.
Liesjärven kansallispuiston Korteniemen metsänvartijatilan erityissuunnitelma » Heinänen Teijo, Ormio Hannu 1998 44 s.
Luonnonhoidon seuranta 1997 » Rissanen Kalervo 1998 8 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kasvillisuus II » Toivonen Heikki, Jokinen Ari, Kotiluoto Riitta 1998 107 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 1997 » Below Antti, Vauramo Anu (toim.) 1998 70 s.
Hyytiälän alue-ekologinen suunnitelma » Tammilehto Erika 1998 59 s.
Metsätaimien istutusohje » Kotimaiset metsätaimituottajat 1998 Opasvihko
Open a Door to the Finnish Wilderness » Metsähallitus 1998 14 s.
Patvinsuon kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1998 50 s.
Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelma » Kinnunen Ossi, Kokkonen Sakari, Kokkoniemi Tuomo, Korpivuoma Jukka, Murtoniemi Sakari, Sandström Olli, Soinne Hanna 1998 161 s.
Jumaliskylän alue-ekologinen suunnitelma » Welling Mika, Vainio Matti, Meriruoko Ari, Juntunen Heikki, Jäntti Risto, Tolonen Arto, Herttuainen Erkki 1998 43 s.
Suomalainen aarniometsä elää » Kostet Jari 1998 juliste
Suon salattu elämä » Kaaro Jani 1998 20 s.
Tiilikkajärven kansallispuiston runkosuunnitelma » Metsähallitus 1998 48 s.
Tür zur Finnischen Natur » Metsähallitus 1998 14 s.
Vanhaa metsää etsimässä » Sarin Osmo, Kumpulainen Kimmo (toim.) 1998 96 s.
Varttuneiden taimikoiden tila Rovaniemen, Taivalkosken ja Lieksan yksiköissä v.1996 » Rissanen Kalervo, Hokajärvi Taisto 1998 21 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 1997 » Rissanen Kalervo 1998 22 s.
Öppna dörren till naturen i Finland » Metsähallitus 1998 esite, A5, 14 s.
Kienajan alue-ekologinen suunnitelma » Niku Kalervo, Huusko Mauri, Kanerva Jouni, Prokkola Antti, Karvonen Lauri 1998 63 s.
Kulhan alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Arto, Anttila Mika, Autio Reino, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti, Vainikainen Osmo, Vehmas Tuomo 1998 53 s.
Kulhanvuoren luonnonsuojelualueen kasvillisuus » Suikki Anneli 1998 93 s.
Kumputunturi-Pomokairan alueen monimuotoisuus » Rauhala Pertti, Leskinen Aarne 1998 5 s.
Kävijälaskentaopas » Horne Paula, Sievänen Tuija, Alenius Virpi, Iisalo Heikki, Friman Tuomas 1998 68 s.
Lenholmin luonnonsuojelu- ja lehtojensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Lindgren Leif 1998 136 s.
Lestijärvi-Reisjärvi alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Matti, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Saarinen Juhani 1998 65 s.
Liesjärven kansallispuiston Korteniemen metsänvartijatilan sisustustekstiilisuunnitelma » Uotila Outileena 1998 43 s.
Liito-oravan elinympäristöt ja maiseman rakenne Koillismaalla » Reunanen Pasi, Nikula Ari 1998 52 s.
Lounais-Suomen suojeltujen tammilehtojen selkärangattomat eläimet » Rinne Veikko, Clayhills Tom, Koponen Seppo 1998 76 s.
Metsähallituksen alueellinen luonnonvarasuunnittelu - prosessikuvaus » Heinonen Petri 1998 42 s.
Minitaimien hyvä kehitys jatkuu » Kumpare Teuvo 1998 2 s.
Nieriän siirtoistutukset Ylä-Lapissa » Ahonen Markku, Huhtamella Jarmo, Seppänen Markku 1998 53 s.
Olhava-Oijärvi alue-ekologinen suunnitelma » Hokajärvi Aarne, Inkeröinen Jouko, Väyrynen Tuomo, Kerälä Timo 1998 61 s.
Paljakan alue-ekologinen suunnitelma » Keränen Esko, Teeriaho Jari, Hamunen Pentti, Sutinen Vilho 1998 71 s.
Perinnebiotooppien kasvillisuuden seurantaopas » Hakalisto Sirkka, Nieminen Sirpa, Kanerva Tiina 1998 81 s.
Pokka-Pulju alue-ekologinen suunnitelma » Yliranta Tuomo, Koivula Mikko, Paasilinna Jorma, Kanerva Jouni, Karvonen Lauri 1998 71 s.
Puutavaran alkuperätiedot selville kylkimerkistä » Lind Juha 1998 4 s.
Rosamo-Laukun alue-ekologinen suunnitelma » Hiltunen Jouko, Ahonen Antero, Keränen Matti, Palojärvi Pertti, Karvonen Lauri 1998 64 s.
Saunan alue-ekologinen suunnitelma » Kumpulainen Kimmo, Meriruoko Ari, Parviainen Sauli, Heikkinen Mikko, Pääkkönen Juha 1998 45 s.
Savina-Vilman alue-ekologinen suunnitelma » Kiemunki Unto, Pouta Tapio, Holopainen Ukko, Remes Hilkka, Ollila Tuomo 1998 66 s.
Savonrannan alue-ekologinen suunnitelma » Silvennoinen Petri, Leskinen Jukka, Tikkanen Veijo 1998 45 s.
Seipäkairan alue-ekologinen suunnitelma » Oikarinen Reijo, Pouta Tapio, Rautiainen Matti, Itkonen Pertti, Kokkoniemi Tuomo, Keränen Saara, Juotasniemi Marko 1998 59 s.
Syötteen alue-ekologinen suunnitelma » Eskola Timo, Määttä Pauli, Ojala Tapio 1998 75 s.
Tikankontin suojelutilanne Perä-Pohjolassa » Erävuori Lauri 1998 60 s.
Tormuan alue-ekologinen suunnitelma » Möttönen Seppo, Humalamäki Mirja, Isokääntä Outi, Vainio Matti 1998 51 s.
Valtimon alue-ekologinen suunnitelma » Pitkänen Eija, Eisto Kaija, Toivanen Alpo, Kammonen Arto, Mustonen Seppo 1998 66 s.
Vuokin alue-ekologinen suunnitelma » Näpänkangas Jouni, Meriruoko Ari, Tolonen Arto, Vainio Matti, Jäntti Risto, Juntunen Heikki, Herttuainen Erkki 1998 78 s.
Vätsärin erämaan metsien kehitys » Tynys Tapio 1998 36 s.
Ylä-Keyrityn alue-ekologinen suunnitelma » Koponen Matti, Sapattinen Auvo, Toivanen Alpo, Timonen Kalervo 1998 64 s.
Bandtång i samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark » Granlund Anna-Lena 1999 73 s.
Forestry and the Environmental Management » Metsähallitus 1999 A4
Inarin havumetsävyöhyke, luonnonolot ja käyttö » Luhta Vesa 1999 121 s.
Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeopas » Luhta Vesa 1999 187 s.
Kemihaaran erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 1999 51 s.
Etelä-Kittilän alue-ekologinen suunnitelma » Yliranta Tuomo, Itkonen Pertti, Koivula Mikko, Koivunen Vesa, Lehto Vesa, Paasilinna Jorma, Satta Jyrki, Karvonen Lauri 1999 61 s.
Evon alue-ekologinen suunnitelma » Kallonen Seppo, Liljeroos Hannu, Timonen Petri 1999 77 s.
GPS-paikantimen hyödyntäminen maanmuokkausalojen tiedon päivityksessä » Laitinen Tiina, Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo 1999 5 s.
Luonnonhoidon seuranta 1998 » Rissanen Kalervo 1999 29 s.
Metso ja metsien käsittely » Helle Pekka, Lindén Harto, Aarnio Martti, Timonen Kalervo 1999 25 s.
Metsä ja ympäristö » Metsähallitus 1999
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 1998 » Metsähallitus 1999 81 s.
Hyryn alue-ekologinen suunnitelma » Moilanen Jussi, Kumpulainen Kimmo, Ridell Risto, Suutari Voitto 1999 47 s.
Metsähallituksen ympäristöraportti 1998 » Korhonen Pirjo (toim.) 1999 36 s.
Nuuksion kansallispuiston ennallistamissuunnitelma » Jaakkola Sari 1999 66 s.
Oulangan kansallispuiston perinnemaisemakohteiden hoitosuunnitelma » Niemelä Marika 1999 68 s.
Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelma » Sandström Olli, Vaara Ilkka, Kamula Pasi, Karvonen Lauri, Keränen Matti, Kokkonen Sakari, Murtoniemi Sakari, Partanen Tapani, Salmi Juha, Tormilainen Mikko, Vaara Marja 1999 220 s. + 2 liitekarttaa
Principles of protected area management in Finland - Guidelines on the aims, function and management of state-owned protected areas » Metsähallitus 1999 49 s.
Kaldoaivin erämaa-alueen kallio- ja maaperä sekä vesisöt » Manner Raimo, Puro Annukka 1999 64 s.
Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma » Metsähallitus 1999 39 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 1998 » Rissanen Kalervo 1999 26 s.
Kemihaaran erämaa-alueen luonto ja käyttö » Tynys Tapio (toim.) 1999 105 s.
Keski-Suomen suojeltujen vanhojen metsien hyönteiset ja käävät » Päivinen Jussi, Suomi Tiina, Ahlroth Petri, Hyvärinen Esko, Korkeamäki Esa, Mattila Jaakko, Rintala Teemu, Suhonen Jukka 1999 63 s.
Koitajoen alue-ekologinen suunnitelma » Kammonen Arto, Eisto Kaija, Tuhkalainen Kyösti, Kainulainen Kalevi, Leppänen Pekka, Väänänen Anne 1999 54 s.
Koloveden kansallispuiston perhoset » Sihvonen Pasi 1999 53 s.
Koneellisten ensiharvennushakkuiden korjuujälki » Ari Timo 1999 4 s.
Linnansaaren kansallispuiston kasvillisuus » Suikki Anneli 1999 51 s.
Lohikosken alue-ekologinen suunnitelma » Silvennoinen Petri, Leskinen Jukka 1999
Loukusa-Kosto alue-ekologinen suunnitelma » Keränen Esko, Eskola Timo, Hartikainen Eero, Kaukonen Maarit, Laitinen Tiina, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Tyni Arvo, Viikinen Aimo 1999
Luonnonhoidon seuranta Metsähallituksessa 1994-1998 » Rissanen Kalervo 1999 43 s.
Luoston käävät / Polypores of Luosto » Niemelä Tuomo, Yu-Cheng Dai 1999 59 s.
Luotosen alue-ekologinen suunnitelma » Vainikainen Osmo, Hokajärvi Reino, Hämäläinen Kari, Saarinen Juhani, Suikki Anneli 1999
Luva-Ristijärvi alue-ekologinen suunnitelma » Moilanen Jussi, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Ridell Risto 1999 49 s.
Lylyn alue-ekologinen suunnitelma » Finni Perttu, Kukkola Pertti, Santalahti Jukka 1999 53 s.
Metsien monimuotoisuuden arviointi - Osa 1 Lajisto ja metsiköiden rakenne » Siitonen Paula (toim.) 1999 184 s.
Metsien monimuotoisuuden arviointi - Osa 2 Metsäalue » Siitonen Paula, Lehtinen Antti 1999 47 s.
Metsurityön ja metsäpalkkauksen kehittäminen » Soikkeli Paavo 1999 40 s.
Metsäkuljetusyrittäjän työkausi jatkui yhdistelmäkoneella » Leskinen Aarne 1999 4 s.
Luonnonmetsä. Työkirja kouluille. Tehtäviä maastoon » Nykänen Riitta, Pyykkö Jarmo, Määttä Jyrki, Kilpiä Anna, Veteläinen Pekka, Anttila Ilkka 1999 19 s.
Luonnonmetsä. Työkirja kouluille. Tehtäviä oppitunneille » Nykänen Riitta, Pyykkö Jarmo, Määttä Jyrki, Kilpiä Anna, Veteläinen Pekka, Anttila Ilkka 1999 33 s.
Mäkelän alue-ekologinen suunnitelma » Vainikainen Osmo, Autio Reino, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Matti, Suikki Anneli 1999
Nuuksion ja Seitsemisen kansallispuistojen virkistyskäyttö kesäkaudella 1996 » Ovaskainen Ville, Horne Paula, Sievänen Tuija 1999 77 s.
Palonestoaineen käyttö kulotuksen rajauksessa » Kumpare Teuvo 1999 3 s.
Participatory Approach to Natural Resource Management - A Guide Book » Loikkanen Teppo, Simojoki Timo, Wallenius Pauli 1999 96 s.
Pello-Ylitornion alue-ekologinen suunnitelma » Niku Kalervo, Huusko Mauri, Kuuva Teuvo, Moilanen Helena, Ollila Tuomo, Prokkola Antti, Karvonen Lauri 1999 63 s.
Pesiön alue-ekologinen suunnitelma » Holappa Ari, Vehmaa Päivi, Humalamäki Mirja, Tauriainen Ilmari, Vainio Matti, Jäntti Risto 1999 63 s.
Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma » Parikka Matti, Karila Hannu, Railo Airi, Pieniniemi Seija, Salmi Juha, Hytönen Mika, Joensuu Olavi, Rajasärkkä Ari 1999 123 s.
Pohjoisen Merenkurkun saaristolinnusto » Pahtamaa Tuukka 1999 91 s.
Pukalan alue-ekologinen suunnitelma » Ylitalo Elina, Kukkola Pertti 1999 35 s.
Pomokaira-Kumputunturi alue-ekologinen suunnitelma » Yliranta Tuomo, Itkonen Pertti, Koivula Mikko, Lehto Vesa, Paasilinna Jorma, Satta Jyrki, Karvonen Lauri 1999 61 s.
Pomokairan alue-ekologinen suunnitelma » Korkalo Markku, Pouta Tapio, Valle Paulus, Onnela Matti, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Korpivuoma Jukka, Kokkoniemi Tuomo 1999 59 s.
Posion alue-ekologinen suunnitelma » Metsähallitus 1999
Puhkan alue-ekologinen suunnitelma » Holappa Ari, Isokääntä Outi, Tauriainen Ilmari, Vainio Matti, Jäntti Risto 1999 51 s.
Puhoksen alue-ekologinen suunnitelma » Peltola Ilkka, Hokajärvi Aarne, Inkeröinen Jouko, Kaukonen Maarit, Rinne Lauri, Viikinen Aimo 1999 69 s.
Pyhäjoen alue-ekologinen suunnitelma » Ikäläinen Esa, Pouta Tapio, Sarajärvi Pertti, Itkonen Pertti, Remes Hilkka, Keränen Saara, Törmänen Mari 1999
Pöyrisjärven erämaa-alueen sekä Pöyrisvuoman ja Saaravuoman-Kuoskisenvuoman soidensuojelualueiden luonto ja käyttö » Kajala Liisa (toim.) 1999 166 s.
Ranuan alue-ekologinen suunnitelma » Hiltunen Jouko, Ahonen Antero, Keränen Matti, Virnes Päivi, Inkeröinen Jouko, Tuovinen Erkki 1999 77 s.
Riihilammen alue-ekologinen suunnitelma » Korhonen Ilkka, Vesterinen Pekka 1999 39 s.
Saitta-Niesi-Perttaus alue-ekologinen suunnitelma » Uusitalo Jarmo, Ollila Tuomo, Toppinen Matti, Tuovinen Erkki, Uurtamo Pertti, Karvonen Lauri 1999 67 s.
Satelliittikuvien hyödyntäminen metsätaloudessa » Kumpare Teuvo 1999 4 s.
Sievi-Reisjärvi alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 1999 60 s.
Siikalahden kasvillisuus vuonna 1996 » Hynynen Juhani, Veijola Heikki 1999 39 s.
Siikalahden linnusto » Koskimies Pertti 1999 137 s.
Siikavaaran alue-ekologinen suunnitelma » Keränen Esko, Hamunen Pentti, Meriruoko Ari, Pesälä Matti, Teeriaho Jari, Yli-Suvanto Arvi 1999 63 s.
Sotkamon alue-ekologinen suunnitelma » Welling Mika, Impiö Timo, Juntunen Katja, Parviainen Sauli 1999 71 s.
Suojelusoiden ekologinen rajaaminen » Aapala Kaisu, Lindholm Tapio 1999 153 s.
Tervanen-Leikko alue-ekologinen suunnitelma » Leskinen Jukka 1999 36 s.
Tikka-Kivari alue-ekologinen suunnitelma » Hokajärvi Aarne, Kerälä Timo, Riihiaho Raimo, Sarajärvi Kari, Väyrynen Tuomo 1999 59 s.
Toivakan alue-ekologinen suunnitelma » Suikki Anneli, Järvelä Juha, Horppila-Jämsä Liisa, Maukonen Antti, Saarinen Juhani, Partti Hannu 1999 45 s.
Tuntsa-Naruska alue-ekologinen suunnitelma » Kiemunki Unto, Pouta Tapio, Keränen Saara, Itkonen Pertti, Kousku Kirsi 1999 54 s.
Turjanhorsma - haasteellinen uhanalainen » Jäkäläniemi Anne, Määttä Jyrki 1999 40 s.
Varttuneiden taimikoiden tila 1996 ja 1998 » Hokajärvi Taisto, Rissanen Kalervo 1999 30 s.
Vintilän alue-ekologinen suunnitelma » Niemelä Juhani, Pouta Tapio, Kokkonen Pekka, Itkonen Pertti, Keränen Saara, Salla Johanna 1999
Guidelines for Landscape Ecological Planning » Karvonen Lauri 2000 46 s. + kartta
Elimyssalolta Vienansalolle. Дикая природа Кайнуу и приграничной Беломорской Карелии » Juntunen Katja, Isokääntä Outi 2000 152 s.
Elimyssalolta Vienansalolle / Wilderness nature on the Kainuu-Viena Karelian border » Juntunen Katja, Isokääntä Outi 2000 152 s.
Itäisen Kainuun asukkaat ja luontomatkailu » Malinen Marita 2000 45 s.
Elämisen ehdot Lauhanvuoren ja Haapakeitaan tuntumassa » Laine Sirkku 2000 96 s.
Evon ja Syötteen alueiden kävijät 1998 » Erkkonen Joel 2000 54 s.
Käsivarren kasvillisuuskartta » Sihvo Juha, Loikkanen Teppo, Kajala Liisa 2000 1:150 000
Landscape Ecological Plan for State-owned Forests in Kolari » Niku Kalervo, Kuuva Teuvo, Koivumaa Kari, Paasilinna Jorma, Koivunen Vesa, Karvonen Lauri 2000 75 s.
Haapakeitaan kasvillisuus » Jokinen Jami, Kolehmainen Kimmo 2000 72 s.
Luontomatkailun kehittymisen lähtökohdat Itä-Kainuussa ja Vienan Karjalassa » Malinen Marita, Keränen Heimo 2000 75 s.
Heinäveden alue-ekologinen suunnitelma » Silvennoinen Petri 2000 49 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 1999 » Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.) 2000 63 s.
Ilomantsin alue-ekologinen suunnitelma » Partanen Timo, Tervonen Aarno, Timonen Kalervo, Kainulainen Kalevi, Hupli Hannu, Kammonen Arto 2000 61 s.
Island pastures » Lindgren Leif 2000 203 s.
Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelma » Laitinen Juha, Kemppi Eero, Pitkänen Eija, Herranen Riitta, Ikonen Matti, Lipponen Helga, Pirinen Tapani, Salmi Juha, Rainer Sundman, Tikkanen Veijo, Tuhkalainen Kyösti, Turunen Satu, Väisänen Jarmo 2000 91 s.
Puolakan alue-ekologinen suunnitelma » Hokajärvi Aarne, Annanpalo Ritva, Kerälä Timo, Riihiaho Raimo, Sarajärvi Kari 2000 67 s.
Saaristomeren kansallispuiston runkosuunnitelma / Stomplan för Skärgårdshavets nationalpark » Metsähallitus 2000 121 s.
Seitsemisen kansallispuisto -karttajuliste » Metsähallitus 2000 juliste
Soiden ennallistaminen » Jaakkola Sari, Leivo Anneli, Lindholm Tapio 2000 11 s.
Jussarö. Ett lots- och gruvsamhälle i Ekenäs yttre skärgåd » Sirén Ari 2000 64 s.
Suojelualueverkoston merkitys eräille nisäkäs- ja lintulajeille » Below Antti (toim.) 2000 109 s.
Kaarestunturin alue-ekologinen suunnitelma » Mikkola Mauri, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo, Pelkonen Heikki, Kinnunen Ossi 2000 63 s.
Kaldoaivin erämaa-alueen asutus- ja elinkeinohistoriaa » Länsman Tarja 2000 101 s.
Ulkosaariston arkeologiaa - Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen inventointi 1994 -1997 » Tuovinen Tapani 2000 113 s.
Kajaani-Vuolijoki alue-ekologinen suunnitelma » Impiö Timo, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Heikkinen Mauno 2000 55 s.
Vengas-Hirvisuo-Ylivuotto alue-ekologinen suunnitelma » Hokajärvi Aarne, Virnes Päivi, Sarajärvi Kari, Riihiaho Raimo, Viikinen Kauko 2000 73 s.
Keiteleen alue-ekologinen suunnitelma » Vainikainen Osmo, Hokajärvi Reino, Hämäläinen Kari, Saarinen Juhani, Väänänen Anne 2000 49 s. + 4 karttaa
Keminniemen alue-ekologinen suunnitelma » Savukoski Vesa, Rautiainen Pirjo, Pouta Tapio, Kemppainen Timo, Kinnunen Ossi, Kantia Jari, Paalamo Päivi, Ylisirniö Kalle 2000 59 s.
Kestilä-Pyhäntä-Piippola alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Matti, Parikka Matti, Kaukonen Maarit, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Repola Einari 2000 59 s.
Kivimäensalon alue-ekologinen suunnitelma » Leskinen Jukka, Lassila Jari 2000 41 s.
Koitelaisen alue-ekologinen suunnitelma » Korkalo Markku, Valle Paulus, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo 2000 65 s.
Kolarin alue-ekologinen suunnitelma » Niku Kalervo, Kuuva Teuvo, Koivumaa Kari, Paasilinna Jorma, Koivunen Vesa, Karvonen Lauri 2000 75 s.
Konkaan alue-ekologinen suunnitelma » Kaukonen Maarit, Kehänen Aarne, Hamunen Pentti, Korteniemi Pasi, Jäntti Risto 2000 55 s.
Käsivarren erämaa-alueen luonto ja käyttö » Kajala Liisa, Loikkanen Teppo (toim.) 2000 194 s.
Käsivarren erämaa-alueen virkistyskävijät kesäkuusta 1996 toukokuuhun 1997 » Kajala Liisa 2000 95 s.
Lahopuun määrä ja laatu Ilomantsin Koitajoella » Siitonen Paula, Tanskanen Antti, Lehtinen Antti 2000 42 s.
Landscape Ecological Plan for State-owned Forests in Valtimo » Pitkänen Eija, Eisto Kaija, Toivanen Alpo, Kammonen Arto, Mustonen Seppo 2000 50 s. + 3 karttaa
Lauhanvuoren kansallispuiston kasvillisuus » Helin Jussi, Leivo Anneli 2000 160 s.
Lieksan alue-ekologinen suunnitelma » Räsänen Heikki, Eisto Kaija, Hupli Hannu, Ikonen Matti, Kokkonen Ari, Martin Tarja, Sundman Rainer, Timonen Kalervo 2000 82 s.
Talviaineksia - Vihjepaketti opettajille » Nykänen Riitta, Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran luontokouluryhmä 2000 16 s.
Lumivyöry ja koirakintaat » Lehväslaiho Tuure 2000 144 s.
Luoston alue-ekologinen suunnitelma » Mikkola Mauri, Rautiainen Pirjo, Paalamo Päivi, Pelkonen Heikki 2000 65 s.
Metsien ennallistaminen suojelualueilla - lähtötilanne 1995 » Tukia Harri 2000 148 s.
Metsien ennallistamisen ekologiaa » Tukia Harri 2000 66 s.
Metsien monimuotoisuuden arviointi. Osa 3. Pisteytys- ja optimointimenetelmät - MoniWin ja MoniOpti » Siitonen Paula, Tanskanen Antti, Lehtinen Antti 2000 123 s.
Metsähallituksen hakkuiden hukkapuuosuudet » Hassinen Mauri 2000 8 s.
Metsähallituksen metsätilakaupat 1998 - Myyjän muotokuva, kauppahintojen ja tilan hankinnan kannattavuuden arviointia » Hannelius Simo 2000 57 s.
Metsäkylä-Jokijärvi alue-ekologinen suunnitelma » Keränen Esko, Kaukonen Maarit, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Tyni Arvo, Viikinen Aimo, Virnes Päivi 2000 81 s.
Männyn luontainen uudistaminen Länsi-Lapissa » Eskelinen Terhi 2000 55 s.
Naarma-Rovajärven alue-ekologinen suunnitelma » Kiemunki Unto, Pouta Tapio, Kemppainen Timo, Sarajärvi Pertti, Rautiainen Pirjo, Uurtamo Pertti, Karvonen Lauri, Toppinen Matti, Tuovinen Erkki, Itkonen Pertti, Salminen Timo, Ronkainen Lauri 2000 73 s.
Käsivarren erämaa-alueen vyöhykejako » Metsähallitus 2000 1 s.
Näljängän alue-ekologinen suunnitelma » Möttönen Seppo, Holappa Ari, Isokääntä Outi, Tauriainen Ilmari, Vainio Matti 2000 59 s.
Painopää-Kemihaara alue-ekologinen suunnitelma » Säärelä Seppo, Rautiainen Pirjo, Pouta Tapio, Itkonen Pertti, Kinnunen Ossi, Kokkonen Pekka, Kemppainen Timo 2000 59 s.
Perinnebiotooppien monimuotoisuus - Saaristomeren kansallispuiston seminaaarissa 5.3.1998 pidetyt esitelmät » Lampinen Johanna (toim.) 2000 95 s.
Pyhäjärvi-Haapajärvi-Kärsämäki alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Juntunen Rauno, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 2000 69 s.
Saaristomeren kansallispuiston niittyjen ja hakojen perhoset » Nieminen Marko, Kaitila Jari-Pekka 2000 221 s.
Saaristomeren kansallispuiston niveljalkaiset: perinnebiotooppien ja hiekkasaarten kovakuoriaiset, luteet, kaskaat ja hämähäkit » Clayhills Tom, Rinne Veikko, Koponen Seppo 2000 87 s.
Saaristomeren kansallispuiston suursienet » Vauras Jukka 2000 91 s.
Saariston laitumet » Lindgren Leif 2000 192 s.
Sarakylän alue-ekologinen suunnitelma » Karila Hannu, Kaukonen Maarit, Lehtelä Markku, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Viikinen Aimo 2000 57 s.
Biodiversity Action Plan for Hunan Province, People´s Republic of China » Högmander Jouko, Gui Xiao Jie 2000 108 s.
Skärgårdens betesmarker » Lindgren Leif 2000 192 s.
Tervola-Muurola alue-ekologinen suunnitelma » Uusitalo Jarmo, Ahonen Antero, Koivunen Vesa, Niska Pekka, Rompasaari Martti, Tuovinen Erkki, Karvonen Lauri 2000 101 s.
Towards Supplier Partnership in Timber Harvesting and Transportation » Högnäs Tore 2000 45 s.
Valkeajärven alue-ekologinen suunnitelma » Leskinen Jukka 2000 33 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 1999 - Vertailu vuosien 1995-1998 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2000 29 s.
Vepsän alue-ekologinen suunnitelma » Pääkkönen Juha, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Heikkinen Mikko 2000 51 s.
Värriön alue-ekologinen suunnitelma » Kotala Kauko, Rautiainen Pirjo, Itkonen Pertti, Kemppainen Timo 2000 63 s.
Vätsäri - erämaa järven takana » Tynys Tapio (toim.) 2000 331 s.
Ylivieska-Oulainen-Haapavesi alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 2000 59 s.
Ympäristö ja tutkimus Ylä-Lapissa 1990-luvulla » Stolt Elina (toim.) 2000 182 s.
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma » Sandström Olli, Vaara Ilkka, Heikkuri Pertti, Jokinen Mikko, Kokkoniemi Tuomo, Liimatainen Jari, Loikkanen Teppo, Mela Matti, Osmonen Olli, Salmi Juha, Seppänen Markku, Siekkinen Ari, Sihvo Juha, Tolonen Jyrki, Tuohisaari Olavi, Tynys Tapio, Vaara Marja, Veijola Pertti 2000 246 s. + 2 liitekarttaa
Änätin alue-ekologinen suunnitelma » Moilanen Jussi, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Sipiläinen Raimo 2000 55 s.
A Comparison of Timber Haulage in Great Britain and Finland » Högnäs Tore 2001 31
Aapasuot - Kasvien maailma » Keränen Saara, Kalpio Satu, Pyhäjärvi Mari, Torvinen Aarno 2001 4 s.
Aure-Haukkamaan alue-ekologinen suunnitelma » Korhonen Ilkka, Vesterinen Pekka 2001 40 s.
Etelä-Kuusamon alue-ekologinen suunnitelma » Kaukonen Maarit, Louhisalmi Kari, Laitinen Tiina, Tyni Arvo, Sarajärvi Kari, Tapaninen Matti 2001 48 s.
Finland´s National Parks - Seas of Blue, Seas of Green » Lappalainen Markku 2001 168 s.
Challenge for Visitor Centres. Linking Local People, Visitors and Protected Area » Kyöstilä Maarit, Leivo Anneli, Loikkanen Teppo (eds) 2001 79 s.
Diversity Studies in Koitajoki Area (North Karelian Biosphere Reserve, Ilomantsi, Finland) » Hokkanen, Timo J. (toim.) 2001 217 s.
Hylkeiden suojelualueet » Metsähallitus, Ympäristöministeriö 2001 taitelehtinen
Jokamiesretkeilijän palvelut » Lampén Tage, Nikula Liisa 2001 19 s.
Juutua alue-ekologinen suunnitelma » Stolt Elina, Heikkuri Pertti, Seipäjärvi Mauri 2001 51 s.
Kaamasen alue-ekologinen suunnitelma » Stolt Elina, Pennanen Tapani, Heikkuri Pertti, Seipäjärvi Mauri 2001 49 s.
Kellon alue-ekologinen suunnitelma » Pääkkönen Juha, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Moilanen Jussi 2001 54 s.
Kemijärven alue-ekologinen suunnitelma » Holopainen Jorma, Rautiainen Pirjo, Kemppainen Timo, Olli Arvo, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi 2001 71 s.
Kiimingin lettoalue » Louko Jaana, Kalpio Satu 2001 taitelehtinen
Kuhmoinen-Kuorevesi alue-ekologinen suunnitelma » Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Mäkinen Tenho, Ryyppö Paavo, Suikki Anneli, Virta Seppo 2001 60 s.
Kutturan alue-ekologinen suunnitelma » Seipäjärvi Mauri, Stolt Elina, Heikkuri Pertti 2001 59 s.
Luoteis-Kittilän alue-ekologinen suunnitelma » Yliranta Tuomo, Itkonen Pertti, Koivula Mikko, Moilanen Helena, Lehto Vesa, Paasilinna Jorma, Tahvonen Timo, Karvonen Lauri 2001 64 s.
Marras-Norva alue-ekologinen suunnitelma » Uusitalo Jarmo, Toppinen Matti, Rompasaari Martti, Tuovinen Erkki, Paalamo Päivi, Niska Pekka, Uurtamo Pertti, Karvonen Lauri 2001 93 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2000 » Hokkanen Marja, Nikula Liisa 2001 16 s.
Miljoonakartta (Suomi) » Metsähallitus 2001 1:1 000 000
Muonion alue-ekologinen suunnitelma » Niku Kalervo, Kuuva Teuvo, Karvonen Lauri, Koivumaa Kari, Moilanen Helena, Paalamo Päivi, Paasilinna Jorma 2001 93 s.
Mäkärä-Riskaskaman alue-ekologinen suunnitelma » Korkalo Markku, Valle Paulus, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo 2001 52 s.
Nellimin alue-ekologinen suunnitelma » Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri 2001 67 s.
Nurmeksen alue-ekologinen suunnitelma » Toivanen Alpo, Eisto Kaija, Ikonen Matti, Kammonen Arto, Kanula Viljo, Kokkonen Ari, Repola Esko, Sapattinen Auvo, Kyösti Tuhkalainen 2001 77 s.
Oratunturin alue-ekologinen suunnitelma » Mikkola Mauri, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo, Liikavainio Tuomo, Onnela Matti 2001 42 s.
Parkanon alue-ekologinen suunnitelma » Rautio Ari, Korhonen Ilkka, Vesterinen Pekka 2001 51 s.
Poikainlammit-Karhusuo » Louko Jaana, Kalpio Satu 2001 taitelehtinen
Ivalon alue-ekologinen suunnitelma » Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri 2001 246 s. + 2 karttaa
Pöyrisjärven erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pöyrisvuoman soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Saaravuoman-Kuoskisenvuoman soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2001 78 s.
Jaalangan alue-ekologinen suunnitelma » Hokajärvi Aarne, Annanpalo Ritva, Riihiaho Raimo, Rinne Lauri, Sarajärvi Kari, Viikinen Aimo 2001 59 s.
Simo-Keminmaa alue-ekologinen suunnitelma » Hiltunen Jouko, Ahonen Antero, Halme Kari, Keränen Matti, Paalamo Päivi, Soppela Kimmo, Tuovinen Erkki, Karvonen Lauri 2001 85 s.
Skyddsområden för säl » Metsähallitus, Ympäristöministeriö 2001 taitelehtinen
Suomenselän alue-ekologinen suunnitelma » Vainikainen Osmo, Kuosmanen Reijo, Saarinen Juhani, Pekkanen Martti, Rytkönen Katja 2001 51 s.
Tulppion alue-ekologinen suunnitelma » Savukoski Vesa, Kemppainen Timo, Kantia Jari, Rautiainen Pirjo, Paalamo Päivi, Itkonen Pertti, Rahko Sakari 2001 73 s.
Tyrnävä-Rantsila-Kestilä alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Hoppa Tapani, Kosonen Jouni, Kontiokari Janne, Määttä Susanna 2001 57 s.
Uk-puiston luontokansio » Aikio Kristiina, Väisänen Venla 2001 n. 50 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2001 67 s.
Vaalan alue-ekologinen suunnitelma » Impiö Timo, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli 2001 51 s.
Vanttaus-Kuohunki alue-ekologinen suunnitelma » Hiltunen Jouko, Uurtamo Pertti, Kuuva Teuvo, Niska Pekka, Paalamo Päivi, Rompasaari Martti, Tuovinen Erkki, Karvonen Lauri 2001 83 s.
Vasaniemen alue-ekologinen suunnitelma » Leinonen Tuomo A., Martin Rauno, Kemppainen Timo, Kokkonen Pekka, Kantia Jari, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo 2001 49 s.
Voutavaaran alue-ekologinen suunnitelma » Saukko Taisto, Rautiainen Pirjo, Itkonen Pertti, Kemppainen Timo, Pouta Tapio, Paalamo Päivi 2001 60 s.
Ylivieska-Oululainen-Haapavesi alue-ekologinen suunnitelma » Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka 2001 59 s.
Aapa mires - The world of plants » Keränen Saara, Kalpio Satu, Pyhäjärvi Mari, Torvinen Aarno 2001 4 s.
Aapasuot - Lintujen maailma » Pessa Jorma, Lundvall Päivi 2001 4 s.
Aapa mires - The world of birds » Pessa Jorma, Lundvall Päivi 2001 4 s.
Kuutuan alue-ekologinen suunnitelma » Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri 2001 38 s. + liitekartat
Kälväs-Juorkuna alue-ekologinen suunnitelma » Keränen Esko, Hautala Eero, Hirvonen Reijo, Sutinen Vilho 2001 43 s.
Kävijätutkimusopas » Erkkonen Joel, Sievänen Tuija 2001 73 s.
Luontoa ja historiaa Syötteen alueelta - Syöte Life -projektin perusselvitykset » Hjort Jan, Virtanen Kimmo, Aarnio Jouni, Annanpalo Ritva, Mutanen Marko, Martikainen Petri, Rassi Pertti, Rajasärkkä Ari, Lehtonen Hannu (toim.) 2001 146 s.
Maankäytön historiaa Syötteen alueella » Aarnio Jouni 2001 73 s.
Osallistava strateginen suunnittelu julkisten luonnonvarojen hoidossa » Wallenius Pauli 2001 346 s.
Perinnebiotooppien kasvien ja kasvillisuuden seuranta Saaristomeren kansallispuistossa / Uppfölning av förändringar i flora och vegetation i Skärgårdshavets nationalpark / Monitoring plants and vegetation on semi-natural biotopes in the Southwestern Archipelago National Park » Lindgren Leif 2001 228 s.
Pihlajaveden linnusto - Suojelu ja seuranta » Koskimies Pertti 2001 101 s.
Pohjois-Päijänteen alue-ekologinen suunnitelma » Björkqvist Niklas, Itkonen Raimo, Kinnunen Arto, Mäkinen Tenho, Suikki Anneli 2001 65 s. + liitekartat
Suomen kansallispuistot - Ulapalta paljakalle » Lappalainen Markku 2001 168 s.
Teijon alue-ekologinen suunnitelma » Björkqvist Niklas, Heinänen Teijo, Lindgren Leif, Rauhala Jere, Rimpiläinen Heikki, Taponen Jorma, Virolainen Erkki 2001 81 s.
Tiaisen kruununmetsätorpasta Alanteen tilaksi » Tervonen Päivi 2001 53 s.
Tutkimus luonnonsuojelualueiden käytön ja hoidon suuntaajana - Seminaari Tankavaarassa 4.-5.2.1997 » Eeronheimo Heikki, Jortikka Sinikka, Räinä Pekka (toim.) 2001 215 s.
Yleispiirteinen biotooppiluokitus » Tuominen Seppo, Eeronheimo Heikki, Toivonen Heikki (toim.) 2001 60 s.
Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 1. Projektikuvaus » Sihvo Juha 2001 76 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston luontokansio » Metsähallitus 2001 103 s.
Aakenuksen luontopolut » Tanninen Pasi, Taskinen Keijo 2002 taitelehtinen
Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa - Yhteenvetoraportti vuosilta 1996-2000 » Karvonen Lauri, Eisto Kaija, Korhonen Kirsi-Marja, Minkkinen Ismo 2002 128 s.
Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2001 » Nikula Liisa 2002 16 s.
Development History of Patvinsuo Mire, Eastern Finland » Turunen Jukka, Räty Anu, Kuznetsov Oleg, Maksimov Anatoly, Shevelin Pavel, Grabovik Svetlana, Tolonen Kimmo, Pitkänen Aki, Turunen Carrie, Meriläinen Jouko, Jungner Högne 2002 72 s.
Syöte - Huippupolku » Metsähallitus 2002 10 s.
Kanjonin synty ja muita mullistuksia - Kevon luonnonpuiston geomorfologiaa » Skutnabb Terhi, Valkonen Sari, Kyöstilä Maarit 2002 taitelehtinen
Syöte - Kellarilammen luontopolku » Metsähallitus 2002 8 s.
Syöte - Kellarilampi Nature Trail » Metsähallitus 2002 8 s.
Landscape Ecological Plan for State-owned Forests in Kello » Pääkkönen Juha, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Moilanen Jussi 2002 56 s.
Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet - Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden tavoitteet, tehtävät ja hoidon yleislinjat » Metsähallitus 2002 47 s.
Heinijängän-Karhuaavan-Kokonrämeen kasvillisuus ja kasvisto » Keränen Saara, Myllynen Aimo 2002 85 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2001 » Nikula Liisa 2002 16 s.
Johtolangat Nuuksion lodjuihin » Metsähallitus 2002 14 s.
Syöte - Summit Trail » Metsähallitus 2002 10 s.
Kaldoaivin ja Vätsärin erämaa-alueiden linnusto » Osmonen Olli 2002 102 s.
Valkmusan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2002 42 s.
Ylläs - Varkaankurun Velhopolku » Metsähallitus 2002 taitelehtinen
Syöte - Vattukurun luontopolku » Metsähallitus 2002 16 s.
Ylläksen Kiirunankieppi » Metsähallitus 2002 taitelehtinen
Ylläs-Aakenustunturin vanhojen taigametsien suojelu » Metsähallitus, Kristiina Lehtinen 2002 taitelehtinen
Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas » Metsähallitus 2002 40 s.
Koneellisten ensiharvennusten metsänhoidollinen tila » Mattila Saija, Hallman Erkki, Hokajärvi Taisto, Leinonen Kari, Puttonen Pasi 2002 58 s.
Kovero » Halla Tuulikki 2002 87 s.
Nuuksion kansallispuisto - Nahkiaispolku » Mosatonttu 2002 2 s.
Nature Guide to Inari Lapland and its bird sites » Luhta Vesa 2002 187 s.
Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa » Vasama Arja 2002 2 s.
Luonnonhoidon seuranta 2001 » Rissanen Kalervo 2002 31 s.
Metsähallituksen metsätalouden talous- ja työllisyysvaikutukset Ylä-Lapissa » Erkkilä Jorma, Kurkela Marjo 2002 33 s.
Metsäojitettujen soiden ennallistamisopas » Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio, Jaakkola Sari 2002 123 s.
Metsäpalojen vaikutus puuston rakenteeseen Pyhä-Häkin kansallispuistossa » Lehtonen Hannu, Kolström Taneli 2002 23 s.
Männyn luontainen uudistaminen Savukoskella » Niemelä Juhani 2002 41 s.
Raesärkkien Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2002 23 s.
Ruunaan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2002 85 s.
Tarvantovaaran erämaa-alueen ja Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueen luonto ja käyttö » Kajala Liisa (toim.) 2002 161 s.
Vanhojen uudisojitusten aiheuttamat vesistövaikutukset » Joensuu Jussi, Rissanen Kalervo 2002 76 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2001 - Vertailu vuosien 1995-2000 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2002 32 s.
Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 2: Ylä-Lapin luontotyypit » Sihvo Juha 2002 175 s.
Soiden ennallistamisopas » Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio, Jaakkola Sari 2002 123 s.
20-vuotias Urho Kekkosen kansallispuisto » Kankaanpää Sakari, Aikio Kristiina 2003 44 s.
Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2002 » Nikula Liisa 2003 16 s.
Kalottireitti » Metsähallitus 2003 taitelehtinen
Florans förändring under ett drygt halvsekel i Skärgårdshavets nationalparks samarbetsområde » von Numers Mikael 2003 64 s.
Hanketason osallistava suunnittelu Metsähallituksessa » Pitkänen Eija 2003 51 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2002 » Nikula Liisa 2003 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2002 » Nikula Liisa (ed.) 2003 16 s.
Sipoonkorven Byabäckenlaakson perinnemaisemien ja peltojen hoitosuunnitelma » Kanerva Tiina 2003 53 s.
Syötteen alueen luontomatkailusuunnitelma » Aarnio Jouni 2003 49 s.
Uddskatanin luonnonsuojelualueen niittyjen ja ketojen hoitosuunnitelma » Kanerva Tiina 2003 41 s.
Uhanalaisten kasvilajien suojelu: tikankontti ja lettorikko » Vasama Arja, Kulmala Pauliina 2003 taitelehtinen
Luonnonhoidon seuranta 2002 ja vertailu vuosien 1994-2002 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2003 21 s.
Metsien ennallistamisopas » Tukia Harri, Hokkanen Marja, Jaakkola Sari, Kallonen Seppo, Kurikka Tuula, Leivo Anneli, Lindholm Tapio, Suikki Anneli, Virolainen Erkki 2003 87 s.
Nuuksion kansallispuisto - Ratsastusreitit ja kiipeilypaikat » Metsähallitus 2003 1 s.
Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2003 68 s.
Ruunaan retkeilyalueen kävijät ja paikallistaloudelliset vaikutukset » Eisto Ilkka 2003 75 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2002 - Vertailu vuosien 1995-2001 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2003 29 s.
Ylläs-Aakenuksen alueen luonto » Kuusisto Anu (toim.) 2003 213 s.
Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys » Herva Hannu, Ovaskainen Rauno 2003 6 s.
Litokairan ja Olvassuon Natura-alueiden epifyttijäkäläselvitys » Pesonen Minna 2003 6 s.
Ison Tilansuon-Housusuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys » Ala-Risku Riina 2003 9 s.
Litokairan kääväkkäät » Hanhimäki Taina 2003 10 s.
Litokairan kasvillisuusselvitys » Hanhimäki Taina 2003 11 s.
Olvassuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys » Ala-Risku Riina 2003 20 s.
Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta » Nykänen Riitta 2003 6 s.
Co-operation towards guidelines for land use - Natural resource planning at Metsähallitus » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2003 » Nikula Liisa 2004 16 s.
Hållbar naturturism på skyddsområdena » Forststyrelsen 2004 taitelehtinen
Ensiharvennuksen toteutuksen vaikutus metsikön tuotokseen ja tuottoon » Huuskonen Saija, Ojansuu Risto, Hynynen Jari 2004 56 s.
Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 58 s.
Markanvändningen planeras i samarbete, Forststyrelsens naturresurspalnering » Forststyrelsen 2004 taitelehtinen
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2003 » Nikula Liisa (toim.) 2004 16 s.
Metsähallituksen metsätilakaupat vuonna 2000 - �Metsäomaisuus kiinteistöarvioinnin kohteena » Hannelius Simo, Koskinen Pasi, Lahtinen Lasse 2004 66 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2003 » Nikula Liisa (ed.) 2004 16 s.
Iso-Syötteen retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 44 s.
Syötteen luontokeskus » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2002-2011 » Hiltunen Veikko, Väisänen Merja (toim.) 2004 81 s.
Till sjöss på statens vatten - På naturens villkor » Nikula Liisa 2004 taitelehtinen
Kaldoaivin erämaa-alueen ja Sammuttijängän-Vaiojoenjängän soidensuojelualueen luonto, käyttö ja paikannimistö » Tynys Tapio, Stolt Elina (toim.) 2004 345 s.
Kainuun metsäkysely 2003 » Korhonen Tarja, Leskinen Margit, Räsänen Heli, Väisänen Merja 2004 47 s.
Ulko-Tammio - itärajan etuvartio » Lähteenkorva Pekka 2004 taitelehtinen
Valkmusa nationalpark / Valkmusa National Park » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Veneillen valtion vesillä - Luonnon ehdoilla » Nikula Liisa 2004 taitelehtinen
Yhteistyöllä suunta maankäytölle - Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Keski-Lapin aapasoiden luonto » Pääkkö Elisa (toim.) 2004 153 s.
Korteniemen metsänvartijatila » Vauramo Anu 2004 83 s.
Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 61 s.
Lemmenjoki - Suomen suurin kansallispuisto / Lemmenjoki - The largest national park in Finland » Kajala Liisa (toim.) 2004 335 s.
Metsien ennallistaminen - tärkeä monimuotoisuuden säilyttämiskeino » Hokkanen Marja, Päivinen Jussi 2004 12 s.
Metsien virkistysarvon määrittäminen Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa » Asunta Anju, Hiltunen Veikko, Väisänen Merja 2004 75 s.
Näränkä-nimisen tilan historiaa ja siellä eläneiden ihmisten vaiheita » Metsähallitus 2004 2 s.
Närängän tarinoita » Pirttimaa Tuomo 2004 10 s.
Metsätyön kehittämisen vaikutukset metsureiden työhön ja työssä viihtymiseen » Suikka Tuomas 2004 65 s.
Elämeä Närängässä 1930-luvulta lähtien » Veteläinen Pekka, Mäntysola Eino 2004 2 s.
Selevitys Närängän tilan riihessä tapahtuneesta vilijojen puinnista » Metsähallitus 2004 3 s.
Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 105 s.
Siikalahden luonnonsuojelualueen perhoset ja vesiperhoset » Sundell Pekka Robert, Nieminen Marko, Salokannel Juha, Mattila Keijo, Mutanen Tomi 2004 62 s.
Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 57 s.
Ihmisen kosketuksessa. Litokairan, Olvassuon ja Ison Tilansuon-Housusuon alueiden maankäytön historia eränkäynnistä metsätalouteen » Kauppi Pekka 2004 101 s.
Suometsäerämaa-Life 2002-2005 - projektialueen linnustoselvitys » Tuohimaa Heikki 2004 13 s.
Paluu lähteille - luonto-opastusta perinteitä vaalien » Metsähallitus 2004 88 s.
Alue-ekologisen tarkastelun periaatteet » Karvonen Lauri 2005 68 s.
Forststyrelsens naturtjänster - Årsberättelse 2004 » Nikula Liisa (toim.) 2005 16 s.
Huovisnäreikkö » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Ennallistamisen ja luonnonhoidon seurantasuunnitelma » Hokkanen Marja, Aapala Kaisu, Alanen Aulikki (toim.) 2005 85 s.
Lauttavaara Nature Study Forest » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Lauttavaaran luontokoulumetsä » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Litokaira » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Luontokeskus Petola / Petola naturum » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Metsähallituksen luontopalvelut - Vuosikertomus 2004 » Nikula Liisa (toim.) 2005 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2004 » Nikula Liisa (ed.) 2005 16 s.
Olvassuo » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Pedot liikkeellä - Luontokeskus Petola » Metsähallitus 2005 16 s.
Pallas-Yllästunturi National Park - Ptarmigan's trail » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Pyhä-Luoston luontokansio » Aikio Kristiina, Arvola Pia, Hyttinen Reeta 2005 110 s. + liitteet
Ruunaa - Ulkoilukartta, Outdoor Map, Wanderkarte 1:30 000 » Metsähallitus 2005 kartta
Kalevalapuistot - rajan elämää ja erämaan luontoa / Калевальские парки - приграничная жизнь и дикая природа » Tervonen Päivi, Härkönen Kerttu (toim.) 2005 352 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - Ylläksen luontopolut » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Litokaira » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Olvassuo » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt kuudella Life-kohteella Suomessa - Life CO-OP -hankkeen tulokset » Mikkola-Roos Markku, Niikkonen Tiina (toim.) 2005 120 s.
Lettorikon tila Suomessa » Kulmala Pauliina 2005 71 s.
Metsänkäsittelysuositukset tikankontin kasvupaikoille » Laitinen Tiina 2005 2 s.
Litokairan luontoa ja historiaa - Suometsäerämaa Life-projektin perusselvitykset » Hanhimäki Taina, Kauppi Pekka, Tuohimaa Heikki, Pesonen Minna, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 137 s.
Huuhkajan kierros » Metsähallitus 2005 2 s.
Luonnonsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin - kyselytutkimus Kuusamossa ja Syötteen alueella » Rämet Jussi, Törn Anne, Tolvanen Anne, Siikamäki Pirkko 2005 48 s.
Management Effectiveness Evaluation of Finland´s Protected Areas » Gilligan Brian, Dudley Nigel, de Tejada Antonio Fernandez, Toivonen Heikki 2005 175 s.
Predators on the Prowl - Petola Visitor Centre » Metsähallitus 2005 16 s.
ҖИЗНЬ ХИЩНИКОВ - ВИЗИТ-ЦЕНТР ПЕТОЛА » Metsähallitus 2005 16 s.
Rovdjuren i rörelse - Petola naturum » Metsähallitus 2005 16 s.
Koivusuon luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2005 4 s.
Olvassuon & Iso Tilansuo-Housusuon luontoa ja historiaa - Suometsäerämaa Life-projektin perusselvitykset » Ala-Risku Riina, Herva Hannu, Ovaskainen Rauno, Kauppi Pekka, Pesonen Minna, Tuohimaa Heikki, Sallantaus Tapani, Turunen Teija, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 181 s.
Pisavaaran luonnonpuiston ja Korouoman-Jäniskairan suojelualueen käävät » Metsähallitus 2005 51 s.
Saaristomeren kansallispuiston luontomatkailun aluetaloudelliset vaikutukset » Berghäll Jonna 2005 65 s.
Suomatkailuopas » Lipponen Olli, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 106 s. (verkkoversio 104 s.)
Suomen retkeilyopas » Laaksonen Jouni, Nurmi Juhani (toim.) 2005 388 s.
Talousmetsien luonnonhoitoprojekti - Loppuraportti » Heinonen Petri, Kuokkanen Panu 2005 53 s.
Учебный природный полигон «Лауттаваара» » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Villiä itää, kesytöntä länttä - Ylä-Koitajoen alueen ja Ilomantsin historiaa » Kokkonen Jukka 2005 94 s.
Oulangan kansallispuisto - kävijätutkimus 2005 » Muikku Mikko 2005 43 s.
Suometsäerämaa-Life - Suomen eteläisimpien aapasuoerämaiden suojelu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Loppuraportti » Metsähallitus 2005 11 s.
Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa. Loppuraportti » Vasama Arja 2005 51 s.
Conservation of Cypripedium calceolus and Saxifraga hirculus in Northern Finland. Final report » Vasama Arja 2005 16 s.
Aapa Mire Wilderness Life. Southernmost aapa mire wilderness areas in Northern Ostrobothnia and Kainuu. Final report » Metsähallitus 2005 11 s.
Forststyrelsens naturtjänster - Årsberättelse 2005 » Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (red.) 2006 16 s.
Haukisuon-Härkäsuon-Kukkonevan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 63 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimintakertomus 2005 » Metsähallitus 2006 96 s.
Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 58 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Vuosikertomus 2005 » Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (toim.) 2006 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2005 » Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (eds) 2006 16 s.
Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta vuosina 2000-2004 » Luhta Pirkko-Liisa, Moilanen Eero 2006 81 s.
Joutsenaavan-Kaita-aavan hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 48 s.
Kasvien ja päiväperhosten esiintyminen luonnontilaisilla ja ojitetuilla soilla » Uusitalo Anna, Kotiaho Janne S., Päivinen Jussi, Rintala Teemu, Saari Veli 2006 44 s.
Koitajoen Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 77 s.
Oulanka - kuohujen keskeltä kansallispuistoksi » Metsähallitus 2006 180 s.
Koskeljärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 79 s.
Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelma - kausi 2004-2013 » Rantanen Tiia (toim.) 2006 87 s.
Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville » Metsähallitus 2006 1 + 1 s.
Kurjenrahkan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 68 s.
Kuukkeli Etelä-Suomessa - kannan tila ja valtionmaiden merkitys lajin säilymiselle » Pihlajaniemi Mari 2006 99 s.
Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour » Metsähallitus 2006 17 s.
Metsähallitus - Yhteiskuntavastuun katsaus 2005 » Metsähallitus 2006 8 s.
Forststyrelsen - Översikt över Forststyrelsens samhällsansvar 2005 » Metsähallitus 2006 8 s.
Metsähallitus - Social Responsibility Review 2005 » Metsähallitus 2006 8 s.
Maltion luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2006 2 s.
Paljakan luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2006 3 s.
Levanevan luonnonsuojelueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 66 s.
Runkauksen luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2006 2 s.
Sompion luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2006 3 s.
Syötteen kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2006 7 s.
Värriön luonnnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2006 2 s.
Vattajanniemen Natura 2000 -alueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma » Hokkanen Reijo 2006 19 s.
Luiron soiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 54 s.
Älänne » Metsähallitus 2006 2 s.
Elämyksiä ennallistamisesta - Lentuan luontopolun opetusmateriaali » Metsähallitus 2006 36 s.
Metsäojituksen ja ennallistamisen vaikutukset suokasvillisuuteen Seitsemisen kansallispuistossa » Haapalehto Tuomas, Kotiaho Janne S., Kuitunen Markku 2006 45 s.
Mietoistenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 92 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston vyöhykejako » Metsähallitus 2006 1 s.
Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 123 s.
Näätävuoman-Sotkavuoman hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 48 s.
Olvassuon Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 71 s.
Omenajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 64 s.
Soabbada luonddumeahci ortnetnjuolggadusat » Metsähallitus 2006 3 s.
Paistunturin erämaa-alueen ja Kevon luonnonpuiston luonto, käyttö ja paikannimistö » Stolt Elina (toim.) 2006 276 s.
Parikkalan Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 169 s.
Parikkalan Siikalahden lintuveden kävijätutkimus 2003-2004 » Niikkonen Tiina 2006 57 s.
Johtolangat Liesjärven lodjuihin » Metsähallitus 2006 5 s.
Pohjoisten virtojen raakut - Interreg-kartoitushanke Itä-Inarissa, Norjassa ja Venäjällä » Oulasvirta Panu (toim.) 2006 152 s.
Koitajoen Natura 2000 -alue » Metsähallitus 2006 4 s.
Koitajoki Natura 2000 area » Metsähallitus 2006 4 s.
Siikalahden linnusto vuosina 2002-2004 / Avifauna of the Siikalahti Wetland in 2002-2004 » Yrjölä Rauno, Aalto Hanna, Aalto Janne, Kontiokorpi Jari 2006 104 s.
Siikanevan hyönteiset 1874-2005 » Salokannel Juha (toim.) 2006 85 s.
Suomen kansallispuistojärjestelmän kehittyminen 1960- ja 1990-luvuilla ja U.S. National Park Servicen vaikutukset puistojen hoitoon » Perttula Minttu 2006 64 s.
Syötteen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 61 s.
Teuravuoman-Kivijärvenvuoman hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 50 s.
Tikankontin tila Suomessa » Laitinen Tiina 2006 96 s.
Vieraskirjamerkintöjä Nuuksion ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä Käsivarren erämaassa » Sokka Katariina 2006 77 s.
Viiankiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2006 51 s.
Virran varrelta - Lieksanjoen opaskirja » Oksanen Minna, Kärkkäinen Anni (toim.) 2006 133 s.
Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2006-2015 » Hiltunen Veikko, Paalamo Päivi, Rautiainen Matti, Vaara Ilkka 2006 107 s.
Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2006-2015 » Hiltunen Veikko, Paalamo Päivi, Rautiainen Matti, Vaara Ilkka 2006 112 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas » Nieminen Eevi, Eerikäinen Kalle, Lovén Lasse (toim.) 2006 32 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas » Martikainen Ilmari, Kullberg Sami, Lovén Lasse (toim.) 2006 40 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Opettajan ja oppilaan aineistot » Nieminen Eevi, Eerikäinen Kalle, Lovén Lasse (toim.) 2006 8 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Opettajan opas » Martikainen Ilmari, Simonen Anne, Lovén Lasse, Kullberg Sami, Nykänen Nina 2006 24 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Tehtäviä oppilaille » Simonen Anne, Kullberg Sami, Nykänen Nina 2006 12 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas » Kullberg Sami, Lovén Lasse (toim.) 2006 36 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Opettajan opas » Kullberg Sami (toim.) 2006 20 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Tehtäviä oppilaille - Ala-aste » Kullberg Sami (toim.) 2006 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Tehtäviä oppilaille - Ylä-aste » Kullberg Sami (toim.) 2006 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Tehtäviä oppilaille - Lukio » Kullberg Sami (toim.) 2006 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas » Sihvonen Kirsi, Kullberg Sami, Lovén Lasse (toim.) 2006 32 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Opettajan opas - Kaikki kouluasteet » Sihvonen Kirsi 2006 16 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Tehtäviä oppilaille - Ala-aste » Sihvonen Kirsi 2006 4 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Tehtäviä oppilaille - Yläaste » Sihvonen Kirsi 2006 8 s.
Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Tehtäviä oppilaille - Lukio » Sihvonen Kirsi 2006 8 s.
Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta » Metsähallitus 2006 18 s.
Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä » Metsähallitus 2006 20 s.
Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle » Metsähallitus 2006 16 s.
Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet » Metsähallitus 2006 16 s.
Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä » Metsähallitus 2006 17 s.
Rokuan luontorastit - Metsän lintuja » Metsähallitus 2006 17 s.
Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla » Metsähallitus 2006 14 s.
Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen » Metsähallitus 2006 14 s.
Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta » Metsähallitus 2006 15 s.
Hammastunturin erämaa-alueen kävijätutkimus 2005 » Puolakka Eeva 2006 151 s.
Laiduntamissuunnitelma Vattajan Natura 2000 -alueelle » Wargén Lena 2006 20 s.
Petkeljärvi-Putkelanharjun Natura 2000 -alue » Metsähallitus 2006 4 s.
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma. Kausi 2006-2010 » Sihvo Juha, Gröndahl Kimmo, Stolt Elina, Tuovinen Tarja, Salmi Juha, Tolonen Jyrki (toim.) 2006 175 s. + 3 karttaliitettä
Björkö - luontopolkuopas » Kolkka Martti, Metsähallitus 2006 20 s.
Björkö - naturstigen » Kolkka Martti, Metsähallitus 2006 20 s.
Forststyrelsens naturtjänster - Årsberättelse 2006 » Kaurala Hanna, Nikula Liisa (red.) 2007 16 s.
Cooperation between coastal protected areas and local societies - from experiences to recommendations » Grönholm Sam, Berghäll Jonna 2007 73 s.
Ekojärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Pirkanmaan ympäristökeskus, Metsähallitus 2007 68 s.
Itämäen ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Kaukonen Maarit, Härkönen Vesa, Rajasärkkä Ari 2007
Kumpunevan ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Pekkanen Martti, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo 2007 23 s.
Liperinsuon ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Kaukonen Maarit, Juntunen Ahti, Laitinen Esko, Heikkilä Ulla 2007
Haukkamaan ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Björkqvist Niklas, Korhonen Ilkka, Kuokkanen Panu, Vesterinen Pekka 2007 28 s.
Hiidenportin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 61 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Vuosikertomus 2006 » Kaurala Hanna, Nikula Liisa (toim.) 2007 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2006 » Kaurala Hanna, Nikula Liisa (eds) 2007 16 s.
Mäkelän ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Hiltunen Timo, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti 2007 25 s.
Nuorttin retkeilyreitti » Metsähallitus 2007 taitelehtinen
Inarijärven linnusto » Leppänen Timo, Osmonen Olli, Kyykkä Tanja, Sulkava Pekka, Rajasärkkä Ari, Karhu Heikki, Honkola Juhani 2007 69 s.
Pasvik-Enare, Felles natur og historie » Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 s.
Inventering av Skärgårdshavets undervattensnatur » Lindholm Johan, Boström Minna, Ekebom Jan 2007 41 s.
Пасвик-Инари - Общая природа и история » Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 s.
Pasvik-Inari - Yhteinen luonto ja historia » Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 s.
Pasvik-Inari - Nature and History Shared » Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes 2007 16 s.
Iso Tilansuon - Housusuon Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 41 s.
Riponevan ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 26 s.
Jämäksen alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Holappa Ari, Moilanen Jussi 2007 15 s.
Jämäsvaaran virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 47 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyopas » Koilliskairan luontokeskuksen oppaat (toim.) 2007 45 s.
Kalastuspalvelut Metsähallituksen kalastusasiakkaiden mielissä » Aho Ritva, Liukkonen Tuija, Joensuu Olavi 2007 42 s.
Kansannevan-Kurkinevan-Muurainsuon, Kinkerinnevan ja Itämäen-Eteläjoen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 45 s.
Naturschutzreservat Kevo » Mela Matti, Kangas Kirsi, Forsman Dick 2007 taitelehtinen
Kermajärven rantojensuojeluohjelma-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 35 s.
Puistojen tila Suomessa - Suomen suojelualueet ja niiden hoito 2000-2005 - Yhteenveto raportista ja tulevaisuuden suuntia suojelualueiden hoidossa » Heinonen Mervi (toim.) 2007 6 s.
State of the Parks in Finland - Finnish Protected Areas and Their Management from 2000 to 2005 - Summary of the Report and Future Actions In Protected Area Management » Heinonen Mervi (toim.) 2007 6 s.
Parkernas tillstånd i Finland - Finlands skyddsområden och deras förvaltning 2000-2005 - Sammandrag av rapporten och riktlinjer i förvaltningen av skyddsområdena » Heinonen Mervi (toim.) 2007 6 s.
Mehciid dilli Suomas - Suoma suodjalanguovllut ja dain dikšun 2000-2005 - Čoahkkáigeassu raportas ja boahtteáigge viggamušat suodjalanguovlluid dikšumis » Heinonen Mervi (toim.) 2007 6 s.
Tunturi-Lapin luontokeskus - Leirikoulutehtävät Vuovjjuš - Kulkijat näyttelyn » Metsähallitus 2007 2 s.
Kärppäjärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Kuokkanen Panu, Suikki Anneli 2007 39 s.
Metsähallitus - Vuosikertomus 2006 » Metsähallitus 2007 48 s.
Forststyrelsen - Årsberättelse 2006 » Metsähallitus 2007 48 s.
Metsähallitus - Annual Report 2006 » Metsähallitus 2007 48 s.
Harjaisnevan-Pilkoonnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2007 3 s.
Leväsuon-Kärppäsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2007 4 s.
Olvassuon luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2007 6 s.
Siikavaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2007 3 s.
Tarkankeitaan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2007 3 s.
Varisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2007 3 s.
Litokairan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 81 s.
Luontomatkailun vaikutukset kasvillisuuteen ja maaston kulumiseen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa » Sulkava Pekka, Norokorpi Yrjö (toim.) 2007 75 s.
Medvastön-Stormossenin alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 81 s.
Metsien ja soiden ennallistamisen seurantaohje » Päivinen Jussi, Aapala Kaisu (toim.) 2007 98 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 » Metsähallitus 2007 51 s.
Metsän siimes - Seitsemisen luontokeskuksen näyttely » Metsähallitus 2007 16 s.
Metsänomistajien näkemyksiä luonnonsuojelualueiden kaupoista - Vapaaehtoiset kiinteistökaupat ja Metsähallitus suojelumaiden ostajana » Tuuri Aleksi, Hannelius Simo 2007 54 s.
Valassaaret - kartta / Valsörarna - karta / Waschoran - map » Metsähallitus 2007 1 s.
Mielipiteitä metsästyksestä valtion mailla » Liukkonen Tuija, Bisi Jukka, Hallila Heikki, Joensuu Olavi 2007 68 s.
Otajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 84 s.
Oukkulanlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 71 s.
Paahdeympäristöjen hyönteisseuranta » Salminen Jere 2007 181 s.
Utsjoki Geological Nature Trail » Metsähallitus 2007 Taitelehtinen
Geologischer Naturpfad Utsjoki » Metsähallitus 2007 Taitelehtinen
Perämeren kansallispuiston pesimälinnusto 1960 - 2006 » Rauhala Pentti 2007 68 s.
Petkeljärven-Putkelanharjun ja Puohtiinsuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 101 s.
Pihlajaveden linnusto vuonna 2006 » Yrjölä Rauno, Tanskanen Antti, Sarvanne Hannu 2007 46 s.
Puistojen tila Suomessa - Suomen suojelualueet ja niiden hoito 2000 - 2005 » Heinonen Mervi (toim.) 2007 315 s.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2005 » Kettunen Anna 2007 37 s.
Pyhä-Häkin ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuuunnitelma » Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti, Suikki Anneli 2007 38 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja kättösuunnitelma » Metsähallitus 2007 129 s.
Salamajärven suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma 2006-2015 » Metsähallitus 2007 131 s.
Saltfjärdenin luonnonhoidon ja rakenteiden toimenpidesuunnitelma » Hokkanen Marja, Kanerva Tiina 2007 33 s.
Sama maisema, eri kulkijat - Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle » Lavento Mika, Lahelma Antti (toim.) 2007 142 s.
Siikavaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2006-2015 » Metsähallitus 2007 50 s.
State of the Parks in Finland - Finnish Protected Areas and Their Management from 2000 to 2005 » Heinonen Mervi (toim.) 2007 313 s.
Suomen retkeilyopas 2007 » Laaksonen Jouni, Nurmi Juhani (toim.) 2007 400 s.
Venenevan-Pelson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 50 s.
Älänteen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2007 59 s.
Pieni Karhunkierros - ledbeskrivning och karta » Metsähallitus 2007 taitelehtinen
Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2007-2016 » Louhisalmi Kari, Kaukonen Maarit, Lehtonen Hannu, Parikka Matti, Karjalainen Juhani, Siira Jorma, Kemppainen Mika, Keränen Matti, Virnes Päivi (toim.) 2007 116 s.
Multimäen virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 » Hyvönen Heidi 2007 31 s.
Metsä-Life 2002-2007 » Similä Maarit, Räsänen Heikki, Vuorinen Tupu 2007 24 s.
Forest Life 2002-2007 » Similä Maarit, Räsänen Heikki, Vuorinen Tupu 2007 24 s.
Pallas-Ounastunturin kävijätutkimus 2003 » Sulkava Pekka, Hatanpää Mirka, Ollila Esko 2007 76 s.
Vattajan Natura-alueen maisema- ja kulumisvaurioiden korjaussuunnitelma » Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2007 40 s.
Vattajanniemen Natura 2000 -alueen arkeologinen inventointi 2006 » Laurila Ville, Okkkonen Jari 2007 31 s.
Avoimien hietikoiden hoito Vattajan Natura-alueella » Tikkanen Hannu 2007 30 s.
Suojelualueiden ennallistaminen. Tietopaketti Metsähallituksen oppaille » Similä Maarit 2007 18 s.
Änäkäisen kenttälinnoitteet » Metsähallitus 2007 3 s.
Enjoy Nature in Finland - Find the Best Places » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Besökarundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark 2007 » Nyman Hans-Erik 2008 50 s.
Forststyrelsens naturtjänster - Årsberättelse 2007 » Grahn Tiina (red.) 2008 16 s.
Kostamuksen luonnonpuisto » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Kostamuksha Strict Nature Reserve » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Fire and Forest - The International Forest Fire Symposium in Kajaani 13.-14.11.2007 » Hovi Matti, Kytö Hannele, Rautio Sanna-Kaisa (eds) 2008 70 s.
Giehtaruohttasa meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána » Meahciráđđehus 2008 134 s.
Hautajärven luontotalon asiakastutkimus 2007 » Huhtala Outi 2008 40 s.
Hepokönkään hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 40 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2006 » Tunturi Kristiina 2008 60 s.
Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 » Seppänen Sirke 2008 73 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Vuosikertomus 2007 » Metsähallitus 2008 50 s.
Hämeen luontokeskuksen asiakastutkimus 2006-2007 » Huhta Anne 2008 52 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2007 » Grahn Tiina (ed.) 2008 16 s.
Hämeenkankaan alueen kävijätutkimus 2006-2007 » Hankala Anu 2008 62 s.
Hämeenkankaan alueen yritystutkimus 2006 » Hankala Anu, Tunturi Kristiina 2008 61 s.
Hämeenkankaan monikäyttö- ja harjoitusalueen sekä Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 130 s.
Inarin retkeilyalueen kävijätutkimus 2006-2007 » Puolakka Eeva 2008 64 s.
Inarin retkeilyalueen yritystutkimus 2006-2007 » Puolakka Eeva 2008 55 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2007 » Hemmilä Timo 2008 48 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston yritystutkimus 2007 » Hemmilä Timo 2008 26 s.
Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2008-2017 » Maukonen Esko, Nykänen Sirpa, Laitinen Juha, Manninen Seppo, Huttunen Juha, Kammonen Arto, Leskinen Jukka, Salmi Juha S., Jämsä Jari (toim.) 2008 145 s.
Retkelle luontoon - Löydä parhaat kohteet » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus - Kausi 2008-2011 » Salmi Juha S., Holappa Ari, Meriruoko Ari, Tervonen Markku, Tolonen Iiris 2008 41 s.
Ut i naturen - Finn dina smultronställen » Forststyrelsen 2008 taitelehtinen
Keski-Suomen valtion maiden käävät » Kunttu Panu, Halme Panu 2008 97 s.
Oulanka nationalpark - Oulankajoki älv. Paddlingsguide - karta » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Oulanka National Park - River Oulankajoki. Canoeing Guide - Map » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Oulanka-Paanajärvi - From Past to Present » Metsähallitus 2008 36 s.
Merenkurkun saaristo - yhteinen perintömme » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Kurjenrahkan kansallispuiston kävijätutkimus 2007 » Kettunen Anna, Berghäll Jonna 2008 59 s.
Kuusisuo-Hattusuon, Soininsuo-Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2007-2016 » Metsähallitus 2008 57 s.
Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 134 s.
Metsähallitus - Vuosikertomus 2007 » Konttila Johanna (toim.) 2008 52 s.
Forststyrelsen - Årsberättelse 2007 » Konttila Johanna (toim.) 2008 52 s.
Metsähallitus - Annual Report 2007 » Konttila Johanna (toim.) 2008 52 s.
Lahopuun määrän kehitys ennallistamisen jälkeen Koloveden ja Liesjärven kansallispuistoissa vuosina 2006-2156 » Heikkilä Pekka, Hokkanen Marja, Kotiaho Janne, Päivinen Jussi 2008 33 s.
Laidunnuksen vaikutus kasvillisuuteen Espoon Laajalahdella » Hilska Sanna 2008 56 s.
Hiidenportin kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2008 4 s.
Ison Tilansuon-Housusuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2008 4 s.
Karhusuon-Viitasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2008 4 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2008 13 s.
Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2006 » Pulkkinen Seija, Valta Veera 2008 56 s.
Linnansaaren kansallispuiston linnustoselvitys vuonna 2005 » Sarvanne Hannu, Tanskanen Antti, Yrjölä Rauno 2008 47 s.
Luontokeskus Petolan asiakastutkimus 2006 » Pääkkönen Juha R. 2008 40 s.
Menneet metsäpalot Kalevalan kankailla » Wallenius Tuomo 2008 46 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 » Metsähallitus 2008 54 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 198 s.
Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2007 » Heikkilä Antti 2008 59 s.
Pihlajaveden Natura 2000 -alueen kävijätutkimus 2007 » Halme Tarja 2008 55 s.
Pyhä-Häkin kansallispuiston kävijätutkimus 2007 » Mikkola Maija, Kuosmanen Reijo 2008 46 s.
Raja-Karjalan alueen yritystutkimus 2007 » Räsänen Heikki 2008 72 s.
Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus 2007 » Hemmilä Timo 2008 51 s.
Rokuan kansallispuiston ja valtion omistamien Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 60 s.
Ruunaan luontotalon asiakastutkimus 2006 » Keskitalo Markus 2008 52 s.
Saimaan alueen yritystutkimus 2007 » Lindblom Hanna 2008 63 s.
Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen luontomatkailusuunnitelma » Rouvala Annika, Peltonen Tuula 2008 71 s.
Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yritystutkimus 2006 » Tunturi Kristiina 2008 71 s.
Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2006-2007 » Tunturi Kristiina 2008 69 s.
Siidan asiakastutkimus 2007-2008 » Puolakka Eeva 2008 54 s.
Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 » Hyvönen Heidi 2008 33 s.
Undervattensinventeringar på Jungfruskär 2005 » Boström Minna, Ekebom Jan 2008 31 s.
Váhčira meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána » Meahciráđđehus 2008 146 s.
Ordningsstadga för Pallas-Yllästunturi nationalpark » Metsähallitus 2008 11 s.
Pallas-Yllästunturi National Park Regulations » Metsähallitus 2008 12 s.
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueen hoitosuunnitelma » Jansson Henrik, Raatikainen Katja 2008 119 s.
Vattajanniemen kävijätutkimus 2006 » Halsti Cecilia 2008 69 s.
Viklinrimmen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 49 s.
Vätsärin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 143 s.
Заповедник «Костомукшский» » Metsähallitus 2008 taitelehtinen
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet » Metsähallitus 2008 78 s.
Ystävyyden puiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2008 148 s.
Laahtasen virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 » Kontiokari Heidi 2008 31 s.
Kilpelänkankaan virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 » Kontiokari Heidi 2008 29 s.
Jauhovaaran virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 » Kontiokari Heidi 2008 36 s.
Metsähallituksen selvitys Selkämeren kansallispuiston perustamisedellytyksistä » Metsähallitus 2008 32 s.
Vatunginjärven ennallistaminen. Lohtaja » Airiola Susanna 2008 21 s.
Puolustusvoimien toimintojen sopeuttaminen luontoarvoihin Vattajan Natura-alueella » Sigma Konsultit 2008 37 s.
Vihreä vyöhyke Life 2004-2008. Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä. Loppuraportti » Kytö Hannele, Rautio Sanna-Kaisa 2008 18 s.
Green Belt Life 2004-2008. Natural Forests and Mires in the Green Belt of Koillismaa and Kainuu. Final Report » Kytö Hannele, Rautio Sanna-Kaisa 2008 18 s.
Hiidenportti Nationalpark » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Ennallistaminen, luonnonhoito ja seuranta Vattajan Dyyni Life-hankkeessa 2005-2009 » Koskela Kasper (toim.) 2009 218 s.
Förvaltnings- och utvecklingsplan för världsarvet Kvarkens skärgård » Forststyrelsen 2009 77 s.
Hyyppään ja Alasuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 51 s.
Hyönteiskartoitukset Annjaloanjilla ja Toskaljärven ympäristössä Käsivarren erämaa-alueella 2007 ja 2008 » Hyvärinen Esko, Sulkava Pekka (toim.) 2009 78 s.
Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987-2006 » Moilanen Eero, Luhta Pirkko-Liisa 2009 60 s.
Isojärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 121 s.
Kalkkikäävän (Antrodia crassa) suojeluselvitys » Junninen Kaisa 2009 51 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - vuosikertomus 2008 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina 2009 16 s.
Oulangan kansallispuisto - Oulankajoki. melontaopas ja kartta » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Syötteen kansallispuisto - Melontaopas ja kartta » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Forststyrelsens naturtjänster - Årsberättelse 2008 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2009 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2008 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2009 16 s.
Korouoma naturskyddsområde » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Metsähallituksen vuosikertomus 2008 » Metsähallitus 2009 17 s.
Ahvenlamminnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kävijäseuranta luontoalueilla - Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuva opas » Kajala Liisa, Almik Anu, Dahl Reidar, Dikšaitė Lina, Erkkonen Joel, Fredman Peter, Søndergaard Jensen Frank, Karoles Kalle, Sievänen Tuija, Skov-Petersen Hans, Vistad Odd Inge, Wallsten Per 2009 144 s.
Aittosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Hakonevan-Mustasaarennevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Haukkanevan-Nikulinnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Heinäsuon-Sammakkosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Hirvinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Hirvisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Hirvisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Ison Hirviaavan-Lähteenaavan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Iso-Huppion soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Ison Karsikkonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Isonevan-Raitakulonnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Isonnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Isosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Isosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Jäkälänevan-Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Jänessuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Järvisuon-Ritassaarensuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Juurikkasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kakkeriasuon-Huhdansuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kansannevan-Kurkinevan-Muurainsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kärsämäenjärvien soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Katajanevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kaurakeitaan-Kavettakeitaan-Pitkäniemenkeitaan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kiljavan lähteikkökorven soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kissansuon-Raanisuon-Tohlinsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kivinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Kivinevan-Tuomikonnevan-Ison Lampinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Leammi álbmotmeahci dikšun- ja geavahanplána » Meahciráđđehus 2009 209 s.
Lemmenjoen kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 11 s.
Leammi álbmotmeahci ortnetnjuolggadus » Metsähallitus 2009 12 s.
Linjasalmennevan-Tynnyrinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Loukkunevan-Isonevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Maaherransuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 114 s.
Matalansuon-Hyvärilänsuon-Kurttosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Närhinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Niininevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Niittysuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Lemmenjoen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 208 s.
Nuuksion kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 4 s.
Ordningsstadgan för Noux nationalpark » Metsähallitus 2009 4 s.
Päretkivennevan-Teerinevan-Pohjoisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Pesänevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Pilvinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Pohjoisnevan-Haapinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Punassuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Puurokeitaan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Pyörissalon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Rastiaisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Rasvasuon-Kitkasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Riisitunturin kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 4 s.
Rimpijärven-Uusijärven soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Rimpinevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Ringinsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Ristisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Rokasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Rokuan kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 4 s.
Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 4 s.
Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Saarisuon-Valleussuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Säippäsuon-Kivisuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Liesjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 84 s.
Santalan korven soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Sarvisuon-Jerusaleminsuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 4 s.
Siikanevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Silmänevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Soimasuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Talaskankaan luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 4 s.
Tervanevan-Sivakkanevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Tolkansuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 4 s.
Törmäsenrimmen-Kolkannevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Tuuliaavan-Ison Heposuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Väljännevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Valkeisnevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Viklinsuon-Rapalahdensuon soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Ylimmäisennevan soidensuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2009 3 s.
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalakantojen tila » Leinonen Kirsti, Mutenia Ahti 2009 32 s.
Hiidenportti nationalpark » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Hiidenportti National Park Day Trails - Trail Guide and Map » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Tagesrouten im Nationalpark Hiidenportti - Routenführer und Karte » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelma » Metsähallitus 2009 77 s.
Metsien ja soiden ennallistamisen sekä harjumetsien paahdeympäristöjen hoidon seurantaohje » Hyvärinen Esko, Aapala Kaisu (toim.) 2009 114 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 » Metsähallitus 2009 48 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Arnikki - Arnica angustifolia Vahl. » Laitinen Tiina, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Harjusinisiipi - Scolitantides vicrama (Moore) » Salminen Jere, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Idänkynsimö - Draba cinerea Adams » Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Karvamaksaruoho - Sedum villosum L » Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Kertunhiippasammal - Orthotrichum patens Bruch ex Brid » Korvenpää Terhi, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Korpikolva - Pytho kolwensis Sahlberg » Rajasärkkä Ari, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Kourukinnassammal - Scapania carinthiaca J.B. Jack ex Lindb » Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinhilpi - Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb » Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinkaura - Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman » Tynys Saara, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinleinikki - Ranunculus lapponicus L. » Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lettorikko - Saxifraga hirculus L. » Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lännenhanhikki - Potentilla anglica Laichard » Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Meritatar - Polygonum oxyspermum C.A. Mey. & Bunge » Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Merivehnä - Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis ssp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis » Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Naali - Alopex lagopus (L.) » Mela Matti, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Neidonkenkä - Calypso bulbosa (L.) Oakes » Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pahtakeltto - Crepis tectorum L. ssp. nigrescens (Pohle) Á. Löve & D. Löve » Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Perämerenmaruna - Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb. » Virnes Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pikkunoidanlukko - Botrychium simplex E. Hitchc. » Lindgren Leif, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjanailakki - Silene furcata Raf. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters » Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjankellosammal - Encalypta mutica I. Hagen » Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjanvalkotäpläpaksupää - Hesperia comma catena (Staudinger) » Sulkava Pekka, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Punahärö - Cucujus cinnaberinus Scopoli » Kallonen Seppo, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Saimaannorppa - Phoca hispida saimensis Nordquist » Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tikankontti - Cypripedium calceolus L. » Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tummaneidonvaippa - Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser » Laitinen Tiina, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tundrasara - Carex holostoma Drejer » Vuomajoki Mia, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tunturiarho - Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & O.C. Dahl) Juz. ex Schischk. & Knorring » Laitinen Tiina, Eeronheino Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tuoksualvejuuri - Dryopteris fragrans (L.) Schott. » Tynys Saara, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tähkähelmikkä - Melica ciliata L. » Kanerva Tiina, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Valkoselkätikka - Dendrocopos leucotos (Bechstein) » Laine Timo, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Hepoköngäs - Geologiska naturstig - tavlatexter » Metsähallitus 2009 3 s.
Hepoköngäs - Geological nature trail - Texts » Metsähallitus 2009 3 s.
Napapiirin retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 » Vainio Olli 2009 55 s.
ХЕПОКЁНГЯС - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА » Metsähallitus 2009 3 s.
Ruunaan latukartta » Metsähallitus 2009 1 s.
Metsähallitus - Annual Report 2008 » Metsähallitus 2009 16 s.
Perinnebiotooppien seurantaohje » Raatikainen, Katja (toim.) 2009 109 s.
Perämeren kansallispuiston pohjaeläimet » Yliniva Markku, Keskinen Essi 2009 46 s.
Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 84 s.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston sekä Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 77 s.
Restoration, environmental management and monitoring in the Vattaja Dune LIFE project 2005-2009 » Koskela Kasper, Sievänen Marko (toim.) 2009 39 s.
Riisitunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 » Metsähallitus 2009 87 s.
Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2008 » Aaltonen Anne, Mäki Sini 2009 64 s.
Saaristomeren kansallispuiston yritystutkimus 2008 » Mäki Sini 2009 51 s.
Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma » Sarlin Annastina 2009 65 s.
Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma » Laukkanen Mari 2009 65 s.
Savonlinnan Riihisaaren museoalueen asiakastutkimus 2008 » Mustonen Reetta, Pekkala Johanna 2009 43 s.
Seitsemisen suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 161 s.
Simojärven ja Soppanan alueiden kävijätutkimus 2008 » Vainio Olli 2009 41 s.
Sinisimpukan luontokeskuksen asiakastutkimus 2008 » Tanskanen Satu 2009 55 s.
Strategi för naturturismen i Skärgårdshavet » Sarlin Annastina 2009 64 s.
Strategy for nature tourism in the Archipelago Sea » Sarlin Annastina 2009 64 s.
Teijon retkeilyalueen kävijätutkimus 2008 » Nordström Paulina 2009 56 s.
Torronsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 75 s.
Vaarunvuorten Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 86 s.
Vattajanniemen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 101 s.
Ystävyyden puiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2009 142 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Korukeräpallokas - Agathidium pulchellum Wankowicz » Karjalainen Seppo, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lahokapo - Boros schneideri Panzer » Similä Maarit, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Pieni Karhunkierros - reittiopas ja kartta » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus - Kausi 2009-2013 » Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Maukonen Antti, Viisanen Jani 2009 76 s.
Metsävaltio - Metsähallitus ja Suomi 1859-2009 » Parpola Antti, Åberg Veijo 2009 496 s.
Vattajan hietikot - Dyyni-Life 2005-2009 » Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2009 20 s.
Vattaja sandmark - Dune Life 2005-2009 » Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2009 20 s.
The Vattaja Dunes - Dune Life 2005-2009 » Sievänen Marko, Tikkanen Hannu 2009 20 s.
Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset » Metsähallitus luontopalvelut, Metsäntutkimuslaitos 2009 19 s.
Saimaannorppakannan tila vuonna 2008 - Pieni ja pirstoutunut saimaannorppakanta on kriittisesti uhanalainen » Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo 2009 18 s.
Hiidenportti kautta aikain / ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ХИИДЕНПОРТТИ » Metsähallitus 2009 16 s.
Hiidenportti throught the Ages / Hiidenportti im Lauf der Zeiten » Metsähallitus 2009 16 s.
Дневные маршруты национального парка Хииденпортти » Metsähallitus 2009 taitelehtinen
Aatsinki-Onkamon, Peuratunturin ja Suksenpaistama-Miehinkävaaran Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 61 s.
Auttikönkään Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 45 s.
Assessment of the management state and needs of regional protected areas in the North-West Russia (Arkhangelsk Region, Vologda Region, Leningrad Region, Murmansk Region, Republic of Karelia, St. Petersburg) » Milovidova Natalia, Alexeeva Nadezhda, Lentsman Natalia, Halinen Arja (eds) 2010 111 s.
Besökarundersökning på världsarvet Kvarkens skärgård 2009 » Meriruoho Anna 2010 50 s.
Företagsundersökning i världsarvet Kvarkens skärgård 2009 » Sarlin Annastina, Nygrund Sabine, Meriruoho Anna 2010 46 s.
Napapiiri retkeilyalue / Polcirkeln friluftsområde » Metsähallitus 2010 taitelehtinen
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - matkailuyrittäjän opas » Kyöstilä Maarit 2010 63 s.
Itä-Inarin paikannimistö » Mattus Ilmari 2010 278 s.
Kaldoaivin erämaa-alueen sekä Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 175 s.
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kävijätutkimus 2007 » Kuivinen Ari 2010 53 s.
Kilpisjärven luontotalon asiakastutkimus 2009 » Laakso Jaana 2010 44 s.
Kolin-Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma » Laukkanen Mari 2010 39 s.
Kolin kansallispuiston yritystutkimus 2009-2010 » Laukkanen Mari 2010 67 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Yhteisen luontomme hoitaja - Vuosikertomus 2009 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2010 16 s.
Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 87 s.
Kolvananuuro ja lähialueet Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 77 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår gemensamma natur. Årsberättelse 2009 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2010 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Protecting Finland´s natural treasures - Annual Report 2009 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2010 16 s.
Korouoman-Jäniskairan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 » Metsähallitus 2010 89 s.
Harjusinisiipi - harjuluonnon jalokivi » Metsähallitus 2010 1 s.
Saimaannorppa - kotoperäinen harvinaisuus » Metsähallitus 2010 1 s.
Valkoselkätikka - lehtimetsien uhanalainen » Metsähallitus 2010 1 s.
Metsähallituksen vuosikertomus 2009 » Metsähallitus 2010 22 s.
Käsivarren erämaan ja Kilpisjärven alueen kävijätutkimus 2009-2010 » Ohenoja Antti, Leppänen Timo 2010 106 s.
Sipoonkorvesta kansallispuisto? - alueen luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö tulevaisuudessa » Metsähallitus 2010 4 s.
Käsivarren erämaan ja Kilpisjärven alueen yritystutkimus 2009 » Ohenoja Antti 2010 68 s.
Nationalpark av Sibbo storskog? - områdets naturskydd och rekreationsbruk i framtiden » Metsähallitus 2010 4 s.
Helvetinjärven kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistojen yritystutkimus 2007 » Kuivinen Ari 2010 71 s.
Isojärven kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston kävijätutkimus 2007 » Kuivinen Ari 2010 59 s.
Kurjenrahkan kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Leivonmäen kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Liesjärven kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Repoveden kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 5 s.
Salamajärven kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Salamanperän luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Torronsuon kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 4 s.
Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 87 s.
Ystävyyden puiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2010 9 s.
Luontolomia kaupunkikohteessa - luontomatkailun kehittäminen Rovaniemellä » Rantala Outi, Haanpää Minni (toim.) 2010 69 s.
Lähteikköjen ennallistamistarve - hyönteislajiston tarkastelu ja koko hankkeen yhteenveto » Juutinen Riikka (toim.) 2010 133 s.
Lähteikköjen ennallistamistarve - kasviyhteisöjen ja ympäristön rakenteen tarkastelu » Juutinen Riikka, Haapaniemi Ulla, Kotiaho Janne S. 2010 57 s.
Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 54 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2009 » Meriruoho Anna 2010 50 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen yritystutkimus 2009 » Sarlin Annastina, Nygrund Sabina, Meriruoho Anna 2010 48 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 » Metsähallitus 2010 51 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Ruususiipisirkka - Bryodemella tuberculatum Fabricius » Salminen Jere, Ilmonen Jari 2010 3 s.
Metsäkylän Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 » Metsähallitus 2010 41 s.
Ii Kuivaniemi Loukasmaa. Arkeologinen inventointi 2010 » Schulz Hans-Peter 2010 3 s.
Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimus 2009-2010 » Jyrhämä Jarkko, von Boehm Aino 2010 60 s.
Oulangan kansallispuiston kävijätutkimus 2009 » Ahola Antti, Kivistö Katriina 2010 55 s.
Oulangan kansallispuiston yritystutkimus 2009 » Ahola Antti, Kivistö Katriina 2010 49 s.
Oulangan luontokeskuksen asiakastutkimus 2008 » Kallunki Airi 2010 51 s.
Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 57 s.
Metsähallitus - Annual Report 2009 » Metsähallitus 2010 18 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelma » Pulkkinen Petri, Partanen Tapani, Kiiskinen Aki, Laakkonen Mika 2010 39 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma » Kyöstilä Maarit, Erkkonen Joel, Sulkava Pekka, Lohiniva Seppo 2010 82 s.
Perämeren kansallispuiston vesimakrofyytit - peruskartoitus ja näytteenottomenetelmien vertailu » Yliniva Marika, Keskinen Essi 2010 66 s.
Punkaharjun alueen kävijätutkimus 2008-2009 » Lindblom Hanna, Laukkanen Mari 2010 75 s.
Pyhä-Häkin kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 104 s.
Pyhätunturin luontokeskuksen asiakastutkimus 2008 » Hyttinen Reeta, Kortelainen Teija 2010 48 s.
Päijänteen kansallispuiston kävijätutkimus 2008 » von Boehm Aino 2010 59 s.
Päijänteen kansallispuiston yritystutkimus 2007 » von Boehm Aino 2010 64 s.
Saarijärven aarnialueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 45 s.
Sipoonkorven kävijätutkimus 2009 » von Boehm Aino 2010 74 s.
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet » Metsähallitus 2010 93 s.
Syötteen luontokeskuksen asiakastutkimus 2008-2009 » Airaksinen Saara, Kuusiniva Marja 2010 39 s.
Talaskankaan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 70 s.
Vieraskirjat palvelujen kehittämisen välineenä - Ulkomaalaiset matkailijat Urho Kekkosen kansallispuistossa » Haanpää Minni, Rantala Outi (toim.) 2010 66 s.
Vorlokin Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2010 48 s.
Yhteinen maailmanperintömme / Vårt gemensamma världsarv » Metsähallitus 2010 20 s.
Оценка состояния управления и потребностей региональных особо охраняемых территорий на Северо-Западе России (Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Мурманская область, Республика Карелия, Санкт-Петербург) » Миловидова Наталья, Алексеева Надежда, Ленцман Наталия, Халинен Арья (ред.) 2010 114 s.
Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 » Kontiokari Heidi, Juntunen Heikki, Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Sarajärvi Kari, Korhonen Pasi, Väyrynen Heikki, Immonen Ilkka, Jäntti Risto 2010 44 s.
Vuorisaaren virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 » Kontiokari Heidi, Härkönen Vesa, Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Väyrynen Heikki 2010 32 s.
Jyrkänkosken virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020 » Kontiokari Heidi, Moilanen Jussi, Korhonen Pasi, Väyrynen Heikki 2010 30 s.
Jumalissärkän-Hoikansärkän alueen hoito- ja käyttösuunnitelma - Kausi 2010-2019 » Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Yli-Tuomi Ismo, Immonen Ilkka, Sarajärvi Kari, Väyrynen Heikki 2010 42 s.
Isojärven ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Hiltunen Timo, Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Kuokkanen Panu, Virta Seppo 2010 27 s.
Kismanniemen virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma » Pekkanen Martti, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo 2010 25 s.
Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle » Mikkola Maija, Ratinen Ilkka 2010 11 s.
Siida - koululaistehtäviä » Luontokeskus ja Saamelaismuseo Siida 2010 85 s.
Metsähallituksen selvitys Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä » Metsähallitus 2010 34 s.
Saimaannorppakannan tila vuonna 2009 - Saimaalle syntyi poikkeavan vähän kuutteja » Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo 2010 19 s.
Ystävyyden puisto / Заповедник «Дружба» » Metsähallitus, Kostamuksen luonnonsuojelualue 2010 36 s.
Ystävyyden puisto / Заповедник «Дружба» / Friendship Nature Reserve » Metsähallitus, Kostomuksha Strict Nature Reserve 2010 36 s.
Ystävyyden puisto / Заповедник «Дружба» » Metsähallitus, Заповедник «Костомукшский» 2010 36 s.
Lieksa Ruunaan alue 2010. Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO » Taivainen Jouni 2010 160 s.
Posio kulttuuriperintöinventointi 2010. Posio ja Ranuan koillisosa » Karjalainen Taisto 2010 631 s.
Suomussalmen Jumalissärkän-Hoikansärkän kulttuuriperintöinventointi 2010 » Kelola-Mäkeläinen Hanna 2010 103 s.
Salo Teijon alue. Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO » Taivainen Jouni 2010 151 s.
Báišduoddara meahcceguovlu ja dasa guoskevaš jekkiidsuodjalanguovlluid dikšun- ja geavahanplána » Meahciráđđehus 2011 158 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackrasta natur. Årsberättelse 2010 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2011 18 s.
Elämänmäen vanhojen metsien suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus 2011 38 s.
Etelä-Kuusamon suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2018 » Metsähallitus 2011 97 s.
Evon retkeilyalueen kävijätutkimus 2010 » Korhonen Marjo 2011 46 s.
Gálddoaivvi meahcceguovllu ja Sámmotjeakki-Vadjotjeakki jekkiidsuodjalanguovlu dikšun- ja geavahanplána » Meahciráððehus 2011 171 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Upeimman luontomme hoitaja - Vuosikertomus 2010 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2011 18 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2010 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2011 18 s.
Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma - Hossa, Kalevalapuisto ja Ystävyyden puisto » Pulkkinen Eeva 2011 49 s.
Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 2005-2010 » Moilanen Eero, Luhta Pirkko-Liisa 2011 110 s.
Jonkerinsalon Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 53 s.
Skärgårdshavet nationalpark » Forststyrelsen 2011 2 s.
Kallinkankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 41 s.
Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 143 s.
Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2009 » Tahvanainen Veera, Tikkamäki Tuuli, Lindholm Tuomo 2011 44 s.
Metsähallituksen metsätalous - Metsien monikäytön edelläkävijä » Metsähallitus 2011 24 s.
Seitsemisen saloille - Opettajan opas » Keskinen Anssi, Paavola Sirkku, Peltonen Tuula, Pilke Elina, Tuormaa Milla, Nieminen Timo, Saarinen Pauliina 2011 62 s.
Tontin ostajan ja vuokraajan tietopaketti » Metsähallitus 2011 24 s.
Metsähallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2010 » Metsähallitus 2011 36 s.
Forststyrelsens bokslutet och verksamhetsberättelse 2010 » Metsähallitus 2011 34 s.
Financial Statements and Annual Report of Metsähallitus´ business operations 2010 » Metsähallitus 2011 34 s.
Metsähallitus Forestry - A pioneer in multiple-use forestry » Metsähallitus 2011 24 s.
Leivonmäen kansallispuiston kävijätutkimus 2010 » Mäkelä Meri-Hilkka 2011 62 s.
Seitsemisen kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2011 4 s.
Liesjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2010 » Tikkanen Riikka 2011 51 s.
Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 102 s.
Valkmusan kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2011 4 s.
Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 136 s.
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelma 2011 » Meriruoho Anna 2011 54 s.
Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas » Similä Maarit, Junninen Kaisa (toim.) 2011 191 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2010 » Metsähallitus 2011 62 s.
Metsähallituksen raputalouden toimintaohjelma 2011-2016 » Alaranta Anna, Laakkonen Mika, Partanen Tapani, Sarajärvi Kari, Hupli Hannu, Ryyppö Paavo, Korhonen Pasi 2011 32 s.
Nuuksion kansallispuisto - Kaarniaispolun kartta » Metsähallitus 2011 1 s.
Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 184 s.
Muotkeduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána » Meahciráđđehus 2011 186 s.
Naturturismplan för världsarvet Kvarkens skärgård 2011 » Meriruoho Anna 2011 54 s.
Lieksa Ertonvaara 1 Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO. Tarkastuskertomus » Taivainen Jouni 2011 6 s.
Oulangan kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma 2011 » Alatossava Sari 2011 49 s.
Paistunturin erämaa-alueen ja siihen liittyvien soidensuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 186 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2010 » Rantatalo Krista, Ylläsjärvi Jari 2011 110 s.
Pohjoislahden-Tiilitehtaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2023 » Metsähallitus 2011 58 s.
Ruunaan retkeilyalueen kävijätutkimus 2009 » Ahtiainen Tanja 2011 60 s.
Skötsel- och användningsplan för Norrfjärden-Tegelbruksbacken 2010-2023 » Forststyrelsen 2011 58 s.
Sustainable tourism development strategy for Kvarken Archipelago World Heritage Site 2011 » Meriruoho Anna 2011 54 s.
Sustainable Tourism Development Strategy 2011 - Syöte National Park » Virkkunen Veikko 2011 60 s.
Sustainable Tourism Development Strategy for Oulanka National Park 2011 » Alatossava Sari 2011 49 s.
Syötteen kävijätutkimus 2010 » Sarajärvi Karoliina 2011 55 s.
Syötteen yritystutkimus 2010 » Sarajärvi Karoliina, Virkkunen Veikko 2011 47 s.
Syötteen luontomatkailusuunnitelma 2011 » Virkkunen Veikko 2011 59 s.
Tarvantovaaran erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2011 166 s.
Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2010 » Mäenpää Outi 2011 47 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston kalastus- ja retkeilyselvitys 2008 » Leinonen Kirsti, Seppänen Markku, Raasakka Nina, Magga Aini 2011 36 s.
Öjenin hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2020 » Metsähallitus 2011 51 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelma » Pulkkinen Petri, Partanen Tapani, Kiiskinen Aki, Laakkonen Mika 2011 39 s.
Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas » Päivinen Jussi, Björkqvist Niklas, Karvonen Lauri, Kaukonen Maija, Korhonen Kirsi-Marja, Kuokkanen Panu, Lehtonen Hannu, Tolonen Arto (toim.) 2011 162 s.
Hossa - Mihin näillä selkosilla ennen uskottiin » Metsähallitus 2011 103 s.
Hossa - What the People of the Wilderness used to believe in » Metsähallitus 2011 103 s.
Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman välitarkastus - Kausi 2011-2016 » Kontiokari Heidi, Lehtonen Hannu, Louhisalmi Kari, Kaukonen Maarit, Turunen Teija, Siira Jorma, Taskila Jari, Moilanen Eero 2011 74 s.
Kaarniaispolku - Opettajan opas » Metsähallitus, Veikkolan koulu 2011 15 s.
Kaarniaispolku - Tehtävät 1.-4.-luokille » Metsähallitus, Veikkolan koulu 2011 25 s.
Kaarniaispolku - Tehtävät 5.-9.-luokille » Metsähallitus, Veikkolan koulu 2011 45 s.
Aulangon luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma » Heinänen Teijo, Mäenpää Outi, Kallonen Seppo 2011 125 s.
Länsi-Lapin alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus. Kausi 2010-2015 » Korhonen Kirsi-Marja, Tolonen Jyrki, Stolt Elina, Karvonen Lauri, Kantia Jari, Siitonen Paula 2011 91 s.
Itä-Lapin alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus. Kausi 2010-2015 » Korhonen Kirsi-Marja, Karjalainen Juhani, Tolonen Jyrki, Stolt Elina, Siitonen Paula, Sarajärvi Pertti, Karvonen Lauri, Kantia Jari 2011 78 s.
Nuuksion kansallispuisto - Pyöräilyreitit » Metsähallitus 2011 1 s.
Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen kulttuuriperintöinventointi 2010 » Ojanlatva Eija 2011 771 s.
Kulttuuriperintökohteiden inventointi / KMO. Jyväskylän seutu 2010 » Mustonen Riikka 2011 475 s.
Pudasjärvi pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi 2010 » Schulz Hans-Peter 2011 650 s.
Taivalkoski pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi 2010 » Kelola-Mäkeläinen Hanna, Schulz Hans-Peter 2011 351 s.
Nurmes kulttuuriperintöinventointi 2011 » Laurila Ville 2011 481 s.
Suomussalmi Isoautio. Kulttuuriperintöinventointi / KMO, tarkastuskertomus ja kohdekuvaukset 2011 » Mustonen Riikka 2011 68 s.
Mustajärven perinnebiotooppien hoitosuunnitelma » Riikonen Tiina, Heinänen Teijo 2011 75 s.
Ordningsstagda för Skärgårdshavets nationalpark » Metsähallitus 2012 18 s.
Petkeljärven kansallispuisto / Petkeljärvi National Park » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Itäinen Suomenlahti kansallispuisto / Östra Finska viken nationalpark » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Saaristomeren kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2012 18 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2011 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2012 18 s.
Bredviken naturskyddområde » Metsähallitus 2012 2 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Upeimman luontomme hoitaja - Vuosikertomus 2011 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2012 18 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2011 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2012 18 s.
Patvinsuo kansallispuisto » Metsähallitus 2012 2 s.
Patvinsuo nationalpark » Metsähallitus 2012 2 s.
Patvinsuo National Park » Metsähallitus 2012 2 s.
Korouoman luonnonsuojelualue » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Pilkka - Metsähallitus kulttuuriperinnön juurilla » Metsähallitus 2012 uutiskirje
Vaarametsien maa - Opas Syötteen luontoon ja sen palveluihin » Metsähallitus 2012 51 s.
Kylästä kylään matkailun kehittäminen » Metsähallitus 2012 4 s.
Näe metsä puilta - Tiedekeskus Pilkkeen uutiskirje » Metsähallitus 2012 uutiskirje
Metsähallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 » Metsähallitus 2012 36 s.
Financial Statements and Annual Report of Metsähallitus´ business operations 2011 » Metsähallitus 2012 34 s.
Forststyrelsens bokslutet och verksamhetsberättelse 2011 » Metsähallitus 2012 34 s.
Evon retkeilyalueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2012 3 s.
Pyhä-Häkin kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2012 4 s.
Teijon retkeilyalueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2012 3 s.
Laajalahti Nature reserve » Metsähallitus 2012 2 s.
Petkeljärvi nationalpark » Metsähallitus 2012 2 s.
Ruostejärven virkistysalueen luontopolut » Metsähallitus 2012 1 s.
Naturzentrum Petola / Petola Centre d´Interprétation des Grands Prédateurs » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Hiidenportin kansallispuiston reittiopas ja kartta » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Leivonmäen kansallispuiston retkilatu, 10 km » Metsähallitus 2012 1 s.
Limingoviken - fågelvatten » Forststyrelsen 2012 taitelehtinen
Norppa ja kalastus Saimaalla 2012 » Metsähallitus 2012 4 s.
ABCGheritage 2012-2014 » Metsähallitus 2012 2 s.
Ruunaa retkeily- ja luonnonsuojelualue / Ruunaa Hiking area and Nature reserve » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Segmenting protected area visitors based on their motivations » Konu Henna, Kajala Liisa 2012 72 s.
Tsarmitunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2025 » Metsähallitus 2012 99 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 » Metsähallitus 2012 65 s.
Itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutokset - erityisesti vuosina 1992-2011 » Hokkanen Tatu 2012 174 s.
Ecological restoration and management in boreal forests - best practices from Finland » Similä Maarit, Junninen Kaisa (toim.) 2012 50 s.
Isojärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 » Mäkelä Meri-Hilkka 2012 65 s.
Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 » Mansikkaviita Riikka 2012 66 s.
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 » Ellä Antti-Matti 2012 44 s.
Rokuan kansallispuiston kävijätutkimus 2011 » Kärenlampi Raija, Pyykkönen Tuija 2012 54 s.
Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimus 2011 » Pyykkönen Tuija 2012 62 s.
Lemmenjoen kansallispuiston kävijätutkimus 2011 » Huovinen Heidi, Nivasalo Pasi 2012 60 s.
Kalajoen meriluontokeskuksen asiakastutkimus 2009 » Sartamo Laura 2012 45 s.
Tunturi-Lapin luontokeskuksen asiakastutkimus 2010 » Laakso Jaana 2012 50 s.
Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus, Uudenmaan ympäristökeskus 2012 142 s.
Darvvatvári meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána » Meahciráđđehus 2012 154 s.
Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2025 » Metsähallitus 2012 78 s.
Revonneva-Ruonnevan, Haarasuon ja Huhtaneva-Luminevan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2025 » Metsähallitus 2012 46 s.
Syötteen kulttuuriperinnön tuotteistamissuunnitelma 2011 » Nieminen Inga 2012 47 s.
Kalajoen rannikon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022 » Metsähallitus 2012 109 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitistösuunnitelma 2011 » Kyöstilä Maarit, Sulkava Pekka, Rauhala Tapani, Ylläsjärvi Hannu 2012 98 s.
Teijon retkeilyalueen ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2026 » Metsähallitus 2012 112 s.
Simojärven ja Soppanan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2025 » Metsähallitus 2012 77 s.
Liminganlahden alueen kävijätutkimus 2010 » Kärenlampi Raija, Rautiola Heini, Simi Piia, Pyykkönen Tuija 2012 52 s.
Koloveden kansallispuiston kävijätutkimus 2011 » Yläsaari Sini 2012 70 s.
Korouoma Nature Reserve » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Pieni Karhunkierros Trail - Trail Guide and Map » Metsähallitus 2012 taitelehtinen
Hossa - Vesiretkeilyopas » Metsähallitus 2012 26 s.
Hossa - Canoeing Guide » Metsähallitus 2012 26 s.
Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille - Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893-1964 » Blomberg Jaakko 2012 187 s.
Porvoon Söderskärin majakkasaarten rakennusperintö / Byggnadsarvet på Söderskärs fyröar i Borgå » Puotunen Mia 2012 54 s.
Valtavaaran ja Pyhävaaran kävijätutkimus 2011 » Äijälä Mikko 2012 53 s.
Kilpiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma » Lapin ympäristökeskus 2012 60 s.
Eteläisen Kaupunginlahden ja Pohjoislahden-Tiilitehtaanmäen alueen pienpetojen pyyntisuunnitelma » Piironen Antti 2012 36 s.
Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle » Eklund Janne, Mikkola Maija, Jalkanen Timo 2012 28 s.
Vireyttä luonnosta - Oulun seudun puistot hyvinvoinnin lähteeksi » Lumijärvi Heidi, Tapaninen Matti 2012 80 s.
Retkeilyrakenteiden piirustuskokoelma » Metsähallitus 2012 verkkosivusto ja pdf-tiedostot
Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus 2011-2012 » Seppänen Sirke 2012 64 s.
Napapiirin luontokansio - Rovaniemen alueen luontokohteita » Metsähallitus 2012 86 s.
The Diversity of Sacred Lands in Europe - Proceedings of the Third Workshop of the Delos Initiative - Inari/Aanaar 2010 » Mallarach Josep-Maria, Papayannis Thymio, Väisänen Rauno (eds) 2012 292 s.
Lemmenjoen kansallispuisto - Kaapin Jounin tila » Metsähallitus 2012 10 s.
Skötsel- och användningsplan för Ekenäs och Hangö östra skärgård » Forststyrelsen, Nylands miljöcentral 2012 136 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston kävijätutkimus 2009-2010 » Nyman Reeta 2012 70 s.
Kytäjän-Usmin metsäalueen kävijätutkimus 2011 » Piiparinen Heli, Seilonen Marjaana, Kuusinen Laura 2012 54 s.
Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Korkalainen Heikki 2012 51 s.
Kovakuoriaiskartoitukset Etelä-Suomen luontopalveluiden alueella 2009-2010 » Mattila Jaakko 2012 120 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2012 108 s.
Perämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Karlin Anni 2012 57 s.
Haapametsien käävät » Junninen Kaisa (toim.) 2012 79 s.
Lentuan luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2012 » Olin Kia 2012 61 s.
Hiidenportin kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Pulkkinen Kirsi 2012 57 s.
Leammi álbmotmeahcci - Gáppe-Jon báiki » Metsähallitus 2012 10 s.
Hiidenportti kansallispuisto / Hiidenportti National Park » Metsähallitus 2013 taitelehtinen
Petola Visitor Centre / Визит-центр «Петола» » Metsähallitus 2013 taitelehtinen
Syöte kansallispuisto » Metsähallitus 2013 taitelehtinen
metsä.fi - Metsähallituksen lehti » Metsähallitus 2013 16 s.
Nuuksion järviylänkö / Noux sjöplatå / Nuuksio region » Metsähallitus 2013 1 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Upeimman luontomme hoitaja - Vuosikertomus 2012 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2013 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual report 2012 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2013 16 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2012 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2013 16 s.
Metsähallituksen vuosi 2012 » Metsähallitus 2013 36 s.
Ihmisen jäljet maisemassa - Hossan kulttuuriperintökohteet » Metsähallitus 2013 2 s.
Människans spår i landskapet - Kulturarvsmål i Hossa » Metsähallitus 2013 2 s.
Human traces in landscape - Hossa´s cultural heritage » Metsähallitus 2013 2 s.
Les traces de l'homme dans le paysage - Hossa´s cultural heritage » Metsähallitus 2013 2 s.
Forststyrelsens år 2012 » Forststyrelsen 2013 36 s.
Metsähallitus Financial Year 2012 » Metsähallitus 2013 34 s.
Luontoillaan - Metsähallituksen luontopalvelujen vapaaehtoisten ja järjestöjen uutiskirje » Metsähallitus 2013 Uutiskirje
Kalastuselämyksiä - Kainuu » Metsähallitus 2013 24 s.
Fishing adventures - Kainuu » Metsähallitus 2013 24 s.
Tammisaaren saariston kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2013 7 s.
Ordningsstadgan för Ekenäs skärgårds nationalpark » Metsähallitus 2013 8 s.
Hyvän viitoittamisen perusteet » Tuominiemi Rami 2013 12 s.
Oulangan villi taimen - yhteinen aarteemme » Oulangan taimen -hanke 2013 5 s.
The growth of the Saimaa ringed seal population is unstable » Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo, Koskela Jouni 2013 2 s.
Koilliskairan luontokeskus - Tehtäviä koululaisille - Tekojärvet » Metsähallitus 2013 2 s.
Ekenäs Archipelago National Park - Restricted Areas on the Maps » Metsähallitus 2013 4 s.
Koilliskairan luontokeskus - Tehtäviä koululaisille - Poron vuosi -ristikko » Metsähallitus 2013 2 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava - Tehtäviä koululaisille - Talvi » Metsähallitus 2013 2 s.
Koilliskairan luontokeskus - Tehtäviä koululaisille - Jokamiehenoikeudet ja ympäristöystävällinen retkeily » Metsähallitus 2013 4 s.
Koilliskairan luontokeskus - Tehtäviä koululaisille - Linnut » Metsähallitus 2013 12 s.
Koilliskairan luontokeskus - Tehtäviä pienimmille » Metsähallitus 2013 6 s.
Koilliskairan luontokeskus - Tehtäviä koululaisille - Metsät, suot, kasvit ja käävät » Metsähallitus 2013 21 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava - Tehtäviä koululaisille - Ympäristöystävällinen retkeily, kierrätys ja huussimatikkaa » Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava - Tehtäviä koululaisille - Sää, ilmansuunnat ja karttamerkit » Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava - Tehtäviä koululaisille - Linnut » Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava - Tehtäviä koululaisille - Metsät, suot, tunturit, kasvit, käävät ja eläimet » Metsähallitus 2013 18 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava - Tehtäviä koululaisille - Pyhä-Luoston kansallispuisto, alueen synty ja kvartsi » Metsähallitus 2013 6 s.
Pyhä-Luoston luontokeskus Naava - Tehtäviä koululaisille - Tutki eri aisteilla luontoa » Metsähallitus 2013 1 s.
Life+ 2010 -hanke tulee kiljuhanhen suojelua » Metsähallitus 2013 2 s.
Life+ 2010 -fidnu doarju giljobačča suodjaleami » Metsähallitus 2013 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja sen lähialueiden kulttuuriperintöä » Pelttari Paula, Rautiainen Pirjo 2013 22 s.
Ukkohalla-Vorlokki » Metsähallitus 2013 2 s.
Syöte National Park » Metsähallitus 2013 taitelehtinen
Suojelualueiden priorisointi sekä merkittävimmät luontoarvokeskittymät Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla Natura 2000 -luontotyyppeihin perustuen » Mikkonen Ninni 2013 87 s.
Ravinnetason ja ojituksen vaikutus suokasvillisuuden monimuotoisuuteen ja lajikoostumukseen » Vuori Hilja, Kareksela Santtu, Haapalehto Tuomas, Kotiaho Janne S. 2013 39 s.
Sipoonkorven kansallispuiston geologiset luontokohteet » Salla Antti 2013 29 s.
Seitsemisen luontokeskuksen asiakastutkimus 2011-2012 » Vesterinen Maria 2013 47 s.
Luonnonhoito kulttuurimaisemissa - Natureship-hankkeen tuloksia » Mussaari Maija (toim.) 2013 19 s.
Management guidelines for semi-natural landscapes - Integrating historical perspectives and GIS into planning process » Metsähallitus, University of Turku 2013 110 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston matkailuyrittäjän opas » Kyöstilä Maarit (toim.) 2013 56 s.
Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta » Nykänen Riitta, Pulkkinen Eeva, Pulkkinen Anna, Travkina Galina, Ipatova Valentina, Tarkhova Nina (toim.) 2013 172 s.
Riisitunturin kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Arnkil Nora 2013 55 s.
Haapakeitaan soidensuojelualueen kävijätutkimus 2012 » Konttinen Terttu, Saari Heli 2013 33 s.
Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Rekiranta Heli 2013 88 s.
Ruunaan luontotalon asiakastutkimus 2011 » Koskeli Anni, Nieminen Eevi 2013 44 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 » Metsähallitus 2013 70 s.
Luontokeskus Ukon asiakastutkimus 2010-2011 » Siekkinen Sari, Nieminen Eevi 2013 51 s.
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ. Учебный материал, собранный на охраняемых природных территориях Зелёного пояса Фенноскандии и Балтики » Нюкянен Рийтта, Пулккинен Эва, Пулккинен Анна, Ипатова Валентина, Травкина Галина, Тархова Нина, Киннунен Анна-Майья (Ред.) 2013 173 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston yritystutkimus 2011 » Nivunkijärvi Mirka, Ylläsjärvi Jari, Saarensalmi Ritva 2013 56 s.
Lahopuun lisäyksen vaikutus kovakuoriaislajistoon » Kuntsi Satu, Toivanen Tero 2013 34 s.
Simpsiön Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2017 » Metsähallitus 2013 94 s.
Glosholmenin kehittämisen esisuunnitelma 2013 » Vesala Riitta, Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy 2013 37 s.
Ojitettujen soiden ennallistamisopas » Aapala Kaisu, Similä Maarit, Penttinen Jouni (toim.) 2013 301 s.
Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Kyrönviita Minna 2013 63 s.
Hiidenportti kansallispuisto / Национальный парк «Хииденпортти» » Metsähallitus 2013 taitelehtinen
Yli-Vuokki - kohdenumero 5505 » Metsähallitus 2013 6 s.
Korvua- ja Näljänkäjoki - kohdenumero 5574 » Metsähallitus 2013 6 s.
Manamansalo - kohdenumero 5571 » Metsähallitus 2013 6 s.
Kalliojoki - kohdenumero 5575 » Metsähallitus 2013 6 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Sutela Jussi 2013 61 s.
Akwé: Kon -ohjeiden soveltaminen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Loppuraportti / Akwé: Kon -rávvagiid heiveheapmi Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplánas. Loahpparaporta / Application of Akwé: Kon Guidelines in the Management and Land Use Plan for the Hammastunturi. Final Report » Juntunen Suvi, Stolt Elina 2013 72 s.
Kestävä luontomatkailu suojelualueilla. Opas matkailuyrittäjälle » Erkkonen Joel, Kyöstilä Maarit (toim.) 2013 19 s.
Kevon luonnonpuiston kävijätutkimus 2013 » Kia Olin 2013 70 s.
Мигрирующая кумжа Северной Карелии - наше общее сокровище » Kумжа Северной Карелии проект 2013 5 s.
Eräkokki - makuja kairasta kaupunkiin » Kotilainen Marketta (toim.) 2013 208 s.
Oulanka Nationalpark / ОУЛАНКА Национальный парк » Metsähallitus 2013 taitelehtinen
Valkohäntäpeuran ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja sen lähialueilla » Niemi Milla, Nyman Madeleine 2013 52 s.
Vitsvanshjortens ekologiska och sociala verkningar i Ekenäs skärgårds nationalpark och dess närområden » Niemi Milla, Nyman Madeleine 2013 50 s.
Национальный парк «Коли» » Metsähallitus 2013 22 s.
Besökarundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark 2012 » Weckman Andrea 2013 41 s.
Kundundersökning i Ekenäs naturum 2012 » Nyström Julia, Kempe Robin 2013 40 s.
Metsähallituksen selvitys Käsivarren kansallispuiston perustamisedellytyksistä » Metsähallitus 2013 63 s.
Metsähallituksen selvitys Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisedellytyksistä » Metsähallitus 2013 33 s.
Metsähallituksen selvitys Olvassuon kansallispuiston perustamisedellytyksistä » Metsähallitus 2013 48 s.
Metsähallituksen selvitys Teijon kansallispuiston perustamisedellytyksistä » Metsähallitus 2013 37 s.
Petkeljärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 » Korkalainen Heikki 2013 48 s.
Sipoonkorven kansallispuiston liikenneselvitys » Trafix oy 2013 53 s.
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma. Kausi 2012-2021 » Tolonen Jyrki, Korhonen Kirsi-Marja, Tilja Hannu, Keränen Matti, Siipola Matti, Heikkonen Annakaisa, Mikkonen Irja, Stolt Elina, Heikkuri Pertti, Tynys Saara, Tynys Tapio, Katajamaa Jarmo, Perttunen Pasi, Salmi Juha, Määttä Jyrki, Tuovinen Tarja (toim.) 2013 233 s. + 3 liitekarttaa
Paikkatietojärjestelmä osallistamisen tukena Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa Lapissa » Heikkonen Annakaisa 2013 98 s.
Koilliskairan luontokeskus - Menninkäisen kirje joka kuukaudelle » Aikio Krisiina, Kotajärvi Mari 2013 yhteensä 32 s.
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet - Monimuotoisuushyötyjen arviointi » Hallman Erkki, Karvonen Lauri, Leinonen Johanna, Päivinen Jussi, Siikamäki Pirkko 2013 43 s.
Rakkaudesta lajiin - Metsäpeura » Rautiainen Mikko 2013 4 s.
Rakkaudesta lajiin - Maakotka » Ollila Tuomo 2013 2 s.
Rakkaudesta lajiin - Käävät » Junninen Kaisa 2013 4 s.
Rakkaudesta lajiin - Jokihelmisimpukka eli raakku » Oulasvirta Panu 2013 5 s.
Rakkaudesta lajiin - Kapearakkolevä » Haldín Michael 2013 4 s.
Rakkaudesta lajiin - Suopäiväperhoset » Päivinen Jussi 2013 3 s.
Rakkaudesta lajiin - Sääsket » Salmela Jukka 2013 4 s.
Rakkaudesta lajiin - Saimaannorppa » Sipilä Tero 2013 4 s.
Pallas-Yllästunturi nationalpark » Metsähallitus 2014 taitelehtinen
Ekenäs skärgårds nationalpark - Älgö naturstig » Metsähallitus 2014 9 s.
Tammisaaren saariston kansallispuisto - Älgön luontopolku » Metsähallitus 2014 9 s.
Koli nationalpark » Metsähallitus 2014 2 s.
Ekenäs Archipelago National Park - Älgö Nature Trail » Metsähallitus 2014 9 s.
Siikalahti Wetland Nature Reserve » Metsähallitus 2014 2 s.
Le parc national de Pallas-Yllästunturi » Metsähallitus 2014 taitelehtinen
Siikalahti naturskyddsområde » Metsähallitus 2014 2 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Upeimman luontomme hoitaja - Vuosikertomus 2013 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2014 16 s.
Julle Jäniksen jalanjäljillä » Metsähallitus 2014 1 s.
Hiidenportin kadonnut avain » Metsähallitus 2014 1 s.
Talven taikaa -retket » Metsähallitus 2014 1 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2013 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2014 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2013 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2014 16 s.
Metsähallituksen vuosi 2013 » Metsähallitus 2014 44 s.
Forststyrelsens år 2013 » Forststyrelsen 2014 44 s.
Metsähallitus Financial Year 2013 » Metsähallitus 2014 44 s.
Vastuu kantaa kauas » Metsähallitus 2014 32 s.
Far-reaching responsibilities » Metsähallitus 2014 32 s.
Kalalle nyt! Opas kalastuksen aloittamiseen » Narkiniemi Janne 2014 16 s.
Go fish! Guide to beginners » Narkiniemi Janne 2014 16 s.
Merenkurkun saaristo - Venevaja ja kalasauna » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Boathouses and Fishing Huts » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Båthus och fiskebastun » Forststyrelsen 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo - Kalastusvälineiden valmistus ja kalan säilöminen » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarkens skärgård - Tillverkning av fiskeredskap och konservering av fisk » Forststyrelsen 2014 2 s.
Kvarken Archipelago - Making Fishing Equipment and Fish Preservation » Metsähallitus 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo - Kalastuksen historiaa » Metsähallitus 2014 4 s.
Kvarkens skärgård - Fisket historisk överblick » Forststyrelsen 2014 4 s.
Kvarken Archipelago - History of Fishing » Metsähallitus 2014 4 s.
Merenkurkun saaristo - Metsästys » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Hunting » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Jakt » Forststyrelsen 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo - Hylkeenpyynti » Metsähallitus 2014 3 s.
Kvarkens skärgård - Säljakt » Forststyrelsen 2014 3 s.
Kvarken Archipelago - Seal hunting » Metsähallitus 2014 3 s.
Merenkurkun saaristo - Hylkeen liha, rasva, traani ja nahka » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Skinn, tran, kött och skinnet av säl » Forststyrelsen 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Seal meat, blubber, train oil and skin » Metsähallitus 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo - Muinaisjäännökset » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarkens skärgård - Fasta fornlämningar » Forststyrelsen 2014 2 s.
Kvarken Archipelago - Ancient relics » Metsähallitus 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo - Fäliskäret, Rönnskären » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Fäliskär, Rönnskären » Forststyrelsen 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Fäliskäret, Rönnskären » Metsähallitus 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo - Moikipää » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Molpehällorna » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Molpehällorna » Forststyrelsen 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo - Öjen » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Öjen » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Öjen » Forststyrelsen 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo - Risö ja Sundominlahti eli Eteläinen Kaupunginselkä » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Risö and Sundominlahti » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarkens skärgård - Risö och Södra stadsfjärden » Forststyrelsen 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo - Svedjehamn ja Bodvattnet » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarkens skärgård - Svedjehamn och Bodvattnet » Forststyrelsen 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo - Valassaaret » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarkens skärgård - Valsörarna » Forststyrelsen 2014 2 s.
Merenkurkun saaristo - Västra Norrskär » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarken Archipelago - Västra Norrskär » Metsähallitus 2014 2 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontoa ja historiaa » Hellstedt Paavo, Koivulahti Heli, Kulmala Pauliina, Kyöstilä Maarit, Paalamo Päivi, Pelttari Paula, Rautiainen Pirjo, Tynys Saara, Vuomajoki Mia 2014 116 s.
Nationalpark Pallas-Yllästunturi » Metsähallitus 2014 taitelehtinen
Hepoköngäs - Geologinen luontopolku » Metsähallitus 2014 11 s.
Liminganlahti - Lintujen kahdeksan vuodenaikaa » Metsähallitus 2014 2 s.
Liminganlahti - Seikkailu lintujen parissa » Metsähallitus 2014 1 s.
Liminganlahti - Talvi ja lumi » Metsähallitus 2014 4 s.
Liminganlahti - Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta » Metsähallitus 2014 4 s.
Liminganlahti - lintuvesi » Metsähallitus 2014 taitelehtinen
Liminganlahti - Wetland » Metsähallitus 2014 taitelehtinen
UK-puiston kalastussääntö 2014-2016 » Metsähallitus 2014 3 s.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2014 6 s.
Haltian metsälajikortit - linnut / Haltias skogsartskort - fåglar » Metsähallitus 2014 10 s.
Haltian metsälajikortit - kasvit / Haltias skogsartskort - växter » Metsähallitus 2014 14 s.
Haltian metsälajikortit - sienet / Haltias skogsartskort - svampar » Metsähallitus 2014 6 s.
Haltian metsälajikortit - ötökät / Haltias skogsartskort - småkryp » Metsähallitus 2014 4 s.
Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot - Luonto- ja retkiopas » Sallamaa Silva, Flogny Darja (toim.) 2014 148 s.
Parks & Wildlife Finland. Well-being from nature » Metsähallitus 2014 4 s.
Luonto- ja eräpalveluista hyvinvointia Suomeen » Metsähallitus 2014 4 s.
Raakku ja metsien käsittely » Metsähallitus 2014 2 s.
Koloveden kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2014 6 s.
Välfärd till Finland från natur-, jakt- och fisketjänster » Metsähallitus 2014 4 s.
Pallas-Yllästunturi National Park » Metsähallitus 2014 taitelehtinen
Rakkaudesta lajiin - Sammalet » Juutinen Riikka, Saikkonen Arto 2014 2 s.
Rakkaudesta lajiin - Naali » Ollila Tuomo 2014 2 s.
Природоохранная территория Сиикалахти » Metsähallitus 2014 2 s.
Valkmusan kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Sutela Jussi 2014 51 s.
Perämeren kohdekirja » Mediatoimisto Rapid River 2014 218 s.
Bothnian Bay Attraction Book » Rapid River 2014 218 s.
Bottenvikens attraktionsbok » Mediatoimisto Rapid River 2014 218 s.
Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Kyrönviita MInna 2014 69 s.
Örön luontomatkailun kehittämissuunnitelma » Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko 2014 53 s.
Örön luontomatkailun kehittämissuunnitelma - tiivistelmä » Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko 2014 14 s.
Utvecklingsplan för naturturismen på Örö - sammandrag » Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko 2014 14 s.
Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 » Isoviita Jemina 2014 43 s.
Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2014 135 s.
Luonto ei tunne rajoja - suomalais-venäläiset puistoparit » Metsähallitus 2014 16 s.
Nature knows no borders - Finnish-Russian twin parks » Metsähallitus 2014 16 s.
ПРИРОДА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ - финляндско-российские сотрудничающие природоохранные территории » Metsähallitus 2014 16 s.
Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci » Metsähallitus 2014 taitelehtinen
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille » Metsähallitus 2014 58 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 » Metsähallitus 2014 69 s.
Nykysuon käsikirja » Metsähallitus, Viestintätoimisto Deski 2014 10 videota
Lauhanvuoren kansallispuiston kävijätutkimus 2012-2013 » Konttinen Terttu 2014 56 s.
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kävijätutkimus 2012-2013 » Konttinen Terttu 2014 53 s.
Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen kävijätutkimus 2012-2013 » Konttinen Terttu 2014 62 s.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueen yitystutkimus 2013 » Konttinen Terttu 2014 64 s.
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet » Metsähallitus 2014 134 s.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013 » Konttinen Terttu 2014 89 s.
Kurjenrahkan kansallispuiston kävijätutkimus 2013 » Salonen Marianne 2014 66 s.
Kolin-Ruunaan alueen yritystutkimus 2014 » Koskeli Anni 2014 60 s.
Terranova – Kvarkens naturcentrums kundundersökning och fortlöpande respons 2011–2013 » Hallbäck Victoria 2014 51 s.
Tourism and Nature Conservation in Koillismaa Region, Northern Finland » Pietilä Miisa, Saarinen Jarkko, Virkkunen Veikko, Kesälä Mikko 2014 56 s.
Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä » Metsähallitus, Oulun Diakonissalaitos 2014 13 s.
Työhyvinvointia luonnosta - Air-hanke. Raportti kokemuksista työhyvinvointitapahtuman järjestämisestä luontoympäristössä » Levo Mirja 2014 11 s.
Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelma » Heikkonen Annakaisa (toim.) 2014 58 s.
Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista » Dolinsek Saša, Mansikkaviita Riikka 2014 16 s.
Go outdoors! Information about Finnish nature and recreational opportunities in the great outdoors » Dolinsek Saša, Mansikkaviita Riikka 2014 16 s.
Ecological restoration in drained peatlands - best practices from Finland » Similä Maarit, Aapala Kaisu, Penttinen Jouni (eds) 2014 84 s.
Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista - Tutkimus kävijöiden kokemista vaikutuksista » Kaikkonen Hannu, Virkkunen Veikko, Kajala Liisa, Erkkonen Joel, Aarnio Martti, Korpelainen Raija 2014 65 s.
Pallas-Ylläs Charter -hanke. Loppuraportti » Sulkava Pekka 2014 16 s.
Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta - tarkastelussa metsästäjät ja kalastajat » Kaikkonen Hannu, Rautiainen Mikko 2014 30 s.
Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen » Vähäsarja Väinö 2014 76 s.
Matkailuyrittäminen valtionmailla - Matkailun liiketoiminnan sopimuksellisuus Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sekä valtion maa- ja vesialueilla sen ympärillä » Koivumaa Kari, Lazarov Päivi, Männistö Kari, Saarensalmi Ritva (toim.) 2014 31 s.
Merenkurkun saaristo - Mikkelinsaaret » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Mikkelinsaaret » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Mickelsörarna » Forststyrelsen 2014 1 s.
Merenkurkun saaristo - Sommarön linnake » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Sommarö fortress » Metsähallitus 2014 1 s.
Kvarkens skärgård - Sommarö fästning » Forststyrelsen 2014 1 s.
Kvarken Archipelago - Svedjehamn and Bodvattnet » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarken Archipelago - Valsörarna » Metsähallitus 2014 2 s.
Kvarkens skärgård - Västra Norrskär » Forststyrelsen 2014 2 s.
Davvi-Sámi luondduriggodatplána. Áigodat 2012-2021 » Tolonen Jyrki, Korhonen Kirsi-Marja, Tilja Hannu, Keränen Matti, Siipola Matti, Heikkonen Annakaisa, Mikkonen Irja, Stolt Elina, Heikkuri Pertti, Tynys Saara, Tynys Tapio, Katajamaa Jarmo, Perttunen Pasi, Salmi Juha, Määttä Jyrki, Tuovinen Tarja 2014 233 s.
Haltian metsälajikortit - jäkälät ja sammalet / Haltias skogsartskort - lavar och mossor » Metsähallitus 2014 4 s.
Tanhukärpäskartoitukset Lapin suojelualueilla vuonna 2013 » Mäkilä Matti, Jonassen Terje, Salmela Jukka 2014 22 s.
Suoverkosto-LIFE - Suomen soiden hyväksi » Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina 2014 16 s.
Boreal Peatland LIFE Project - Working for the Finnish Peatlands - Layman´s Report » Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina 2014 16 s.
Boreal Myrmarknät-LIFE - För Finlands myrmarker » Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina 2014 16 s.
Oulangan hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2026 » Metsähallitus 2014 163 s.
Metsähallituksen jäkälä-, kovakuoriais-, kääväkäs-, maanilviäis- ja sammalkartoitukset vuosina 2007-2013 » Kukkonen Markus 2014 76 s.
Valtavaaran-Pyhävaaran ja Särkiperän-Löyhkösen-Antinvaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022 » Metsähallitus 2014 121 s.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualue - tiedotuslehti » Metsähallitus 2014 13 s.
Selkämeren kansallispuiston arvot ja käyttö matkailutoimijoiden näkökulmasta » Pyhäjärvi-instituutti, Metsähallitus 2014 129 s.
Örö - Suojelualueen kulttuuriperintökohteiden inventointi 2013 » Tuovinen Tapani 2014 243 s.
Örö - Suojelualueen rakennusperintökohteiden inventointi » Palviainen Hilja 2014 103 s.
Showcase ABCGheritage and Workshop on the Development of the northernmost part of the Green Belt of Fennoscandia 14th-15th October 2014, Svanvik Norway. Program, Abstracts and Conclusions » Kalske Tiia, Nilsson Lars Ola, Tervo Riina, Trusova Marina (toim.) 2014 34 s.
National Parks Oulanka and Paanajärvi - A Natural History and Tour Guide » Sallamaa Silva, Flogny Darja (eds) 2014 148 s.
Национальные парки «Оуланка» и «Паанаярви» - Справочник-путеводитель: природа, культура, туризм » Салламаа Силва, Флоньи Дарья (Ред.) 2014 150 s.
Rakkaudesta lajiin - Noidanlukot » Raatikainen Katja 2014 3 s.
Rakkaudesta lajiin - Lettohernesara » Jäkäläniemi Anne 2014 2 s.
Rakkaudesta lajiin - Jokirapu » Laakkonen Mika 2014 2 s.
Rakkaudesta lajiin - Neidonkenkä » Jäkäläniemi Anne 2014 3 s.
Rakkaudesta lajiin - Riekko » Eskola Timo 2014 3 s.
Rakkaudesta lajiin - Järvitaimen » Sarajärvi Kari 2014 3 s.
Rakkaudesta lajiin - Valkoselkätikka » Laine Timo 2014 3 s.
Tulliniemen luontopolku - reitti Suomen eteläisimpään kärkeen / Tulluddens naturstig - vägen till Finlands sydligaste spets / Tulliniemi Nature Trail - Explore the southernmost point of mainland Finland » Metsähallitus 2014 15 s.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualue - Geologiset animaatiot » Metsähallitus, 3Dolli Oy 2014 6 videota
Lemmenjoki National Park / Nationalpark Lemmenjoki » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Oulanka National Park - Kiutaköngäs Area - guide map and services » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Tiilikkajärvi nationalpark » Metsähallitus 2015 2 s.
Lemmenjoen kansallispuisto / Leammi álbmotmeahcci » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Национальный парк «Тейио» » Metsähallitus 2015 2 s.
Ruunaa retkeilyalue » Metsähallitus 2015 2 s.
Ruunaa strövområde » Metsähallitus 2015 2 s.
Ruunaa Hiking Area » Metsähallitus 2015 2 s.
Tiilitehtaanmäki-Pohjoislahti luonnonsuojelukohde » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Tegelbruksbacken-Norrfjärden naturskyddsområde » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Tegelbruksbacken-Norrfjärden Nature Protection Area » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Nationalpark Urho Kekkonen / Le parc national Urho Kekkonen » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2015 6 s.
Oulangan kansallispuisto - Kiutakönkään alue - opaskartta ja palvelut » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Kuntien luontoliikuntapaikat Retkikartta.fi-karttapalveluun » Metsähallitus 2015 2 s.
Metsähallituksen vuosi 2014 » Metsähallitus 2015 76 s.
Oulanka National Park / 奥兰卡国家公园 » Metsähallitus 2015 1 s.
Pallas-Yllästunturi kansallispuisto - Kertomus hyönteiskartoittajan kesästä » Salmela Jukka 2015 2 s.
Forststyrelsens år 2014 » Metsähallitus 2015 76 s.
Metsähallitus Year 2014 » Metsähallitus 2015 76 s.
努克西奥国家森林公园 » Metsähallitus 2015 1 s.
莱门河国家公园 » Metsähallitus 2015 1 s.
乌尔霍凯科宁国家公园 » Metsähallitus 2015 1 s.
Raaseporin linnanraunio / Raseborg slottruin / Raseborg Castle Ruin / Руины замка Расеборг » Metsähallitus 2015 2 s.
Hossa Värikallio » Metsähalliltus 2015 2 s.
Hossa Värikallio » Metsähallitus 2015 2 s.
Suomussalmi Kalmosärkkä » Metsähallitus 2015 2 s.
Telkkämäki luonnonsuojelualue » Metsähallitus 2015 2 s.
Boreal Peatland LIFE - Final Report » Penttinen Jouni 2015 56 s.
Kalastonhoitomaksu 2016 » Metsähallitus 2015 8 s.
Fiskevårdsavgiften 2016 » Forststyrelsen 2015 8 s.
Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2015 4 s.
Urho Kekkonen kansallispuisto / Urho Kekkonen álbmotmeahcci » Metsähallitus 2015 taitelehtinen
Национальный парк «Коли» » Metsähallitus 2015 2 s.
Национальный парк «Линнансаари» » Metsähallitus 2015 2 s.
Национальный парк «Коловеси» » Metsähallitus 2015 2 s.
Национальный парк «Оуланка» » Metsähallitus 2015 2 s.
Koilliskairan luontokeskus - Fenologinen kalenteri » Aikio Krisiina, Kotajärvi Mari 2015 12 s.
Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 » Nääppä Roosa 2015 49 s.
Selkämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 » Rosu Sari 2015 105 s.
Luonto liikuttamaan. Opas ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa » Metsähallitus, Savon ammatti- ja aikuisopisto 2015 36 s.
Selkämeren kansallispuiston yritystutkimus 2013 » Itäluoma Jenni 2015 58 s.
Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista » Metsähallitus 2015 106 s.
Kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja muiden luontomatkailullisesti arvokkaiden suojelukohteiden paikallistaloudellisten vaikutusten arviointimenetelmän kertoimien päivitys 2014 » Vatanen Eero, Kajala Liisa 2015 28 s.
Oulangan kansallispuiston kävijätutkimus 2014 » Puska Essi-Maaria 2015 76 s.
Raakku! - Freshwater pearl mussel in northern Fennoscandia » Oulasvirta Panu (ed.), Aspholm Paul, Kangas Marko, Larsen Björn Mejdell, Luhta Pirkko-Liisa, Moilanen Eero, Olofsson Patrik, Salonen Jouni, Välilä Santtu, Veersalu Aune, Taskinen Jouni 2015 237 s.
Metsähallituksen luontopalvelut - Upeimman luontomme hoitaja - Vuosikertomus 2014 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.) 2015 16 s.
Hailuodon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2013-2027 » Metsähallitus 2015 148 s.
Merilinnustus Suomen etelärannikolla – raportti 2014 tehdystä internet-kyselystä » Vuollet Johanna, Nyman Madeleine, Eronen Visa 2015 24 s.
Yksityisten suojelualueiden perinnebiotooppien pinta-alaselvitys 2013 » Pakkanen Tuuli, Raatikainen Katja, Mussaari Maija 2015 60 s.
Valtion maiden perinnebiotooppien pinta-alaselvitys 2014 » Raatikainen Kaisa J., Raatikainen Katja 2015 65 s.
Report on General monitoring (Action E6) in Boreal Peatland LIFE » Penttinen Jouni 2015 8 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 » Metsähallitus 2015 55 + 16 s.
Boreal Peatland LIFE -project - The effect of peatland restoration on bryophyte and vascular plant species richness, community composition and community dispersion » Elo Merja, Haapalehto Tuomas O., Kareksela Santtu, Kotiaho Janne S. 2015 17 s.
Boreal Peatland LIFE -project - Effect of restoration and drainage on peatland hydrology - A study of data before and after restoration at 46 sites in Finland » Ronkanen Anna-Kaisa, Irannezhad Masoud, Menberu Meseret, Marttila Hannu, Penttinen Jouni, Klöve Björn 2015 84 s.
Boreal Peatland LIFE -project - The effect of mire restoration on mire bird abundance and species richness » Kotiaho Janne, Sormunen Niina, Hakkari Tomi 2015 47 s.
Boreal Peatland LIFE -project - The effect of peatland drainage and restoration on Odonata species richness and abundance » Elo Merja, Kotiaho Janne S. 2015 18 s.
Boreal Peatland LIFE -project - The effects of drainage and restoration on mire butterfly abundance and species richness » Sormunen Niina, Kotiaho Janne S. 2015 44 s.
Forststyrelsens naturtjänster. Vårdare av vår vackraste natur. Årsberättelse 2014 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.) 2015 16 s.
Parks & Wildlife Finland. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2014 » Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (eds) 2015 16 s.
Jokikalastus Oulankajoen vesistössä 2013 - Oulangan taimenhankkeen kalastajakyselyiden tuloksia » Wendelin Terhi, Nikula Raisa, Karjalainen Timo P. 2015 42 s.
After LIFE conservation plan of Boreal Peatland LIFE » Metsähallitus 2015 11 s.
РЕЧНАЯ ЛОВЛЯ В СИСТЕМЕ РЕКИ ОУЛАНКАЙОКИ В 2013 Г. - Результаты опроса рыболовов в проекте «Кумжа Северной Карелии» » Венделин, Терхи, Никула Райса, Карьялайнен, Тимо П. 2015 48 s.
20 Years of Biodiversity Conservation - Institutional partnership between Metsähallitus of Finland and Forestry Department of Hunan Province, People´s Republic of China » Väisänen Rauno 2015 40 s.
Hyrynsalmi, Suomussalmi: Saarijärven aarnialue - Jääkärin polku » Metsähallitus 2015 2 s.
Raaseporin, Kuusiston ja Kajaanin rauniolinnojen, Svartholman merilinnoituksen ja Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2014 » von Boehm Aino, Kajala Liisa 2015 223 s.
Национальный парк «Пюхя-Луосто» » Metsähallitus 2015 2 s.
Yllästunturin luontokeskus Kellokkaan asiakastutkimus 2011 » Siirtola Pia, Ylläsjärvi Jari 2015 70 s.
Pallastunturin luontokeskuksen asiakastutkimus 2012 » Nivunkijärvi Mirka 2015 68 s.
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleissuunnitelma » WSP Finland, Verstas Architects; Tmi Lauri Putkonen 2015 79 s.
Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupa-asiakkaiden rahankäytön aluetaloudelliset vaikutukset ja vertailu » Vatanen Eero 2015 34 s.
Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2015 120 s.
Pääkaupunkiseudun Viherkehän suojelualueiden käävät » Savola Keijo, Kolehmainen Kimmo 2015 65 s.
Kainuun luonnonvarasuunnitelma 2015-2020 » Tolonen Aarni, Juntunen Heikki, Härkönen Kerttu, Meriruoko Ari, Heikkinen Mikko H., Mähönen Jarkko, Väisänen Merja 2015 71 s.
Malaise-hyönteispyynti Lapin suojelualueilla 2012-2014 » Salmela Jukka, Siivonen Stefan, Dominiak Patrycia, Haarto Antti, Heller Kai, Kanervo Juhani, Martikainen Petri, Mäkilä Matti, Paasivirta Lauri, Rinne Aki, Salokannel Juha, Söderman Guy, Vilkamaa Pekka 2015 141 s.
Заповедник «Лангинскоски» » Metsähallitus 2015 2 s.
национальный парк «Лемменйоки» » Metsähallitus 2015 2 s.
Национальный парк «Нууксио» » Metsähallitus 2015 2 s.
Oстров Örö - Национальный парк «Сааристомери» » Metsähallitus 2015 2 s.
Национальный парк «Урхо Кекконена» » Metsähallitus 2015 2 s.
Luonto liikuttamaan ESR-hankkeen 2013-2015 loppuraportti » Vähäsarja Kati 2015 39 s.
Koskelo - Selkämeren kansallispuiston uutiskirje » Metsähallitus 2016 uutiskirje
Pallas-Yllästunturi kansallispuisto » Metsähallitus 2016 2 s.
Pallas-Yllästunturi National Park » Metsähallitus 2016 2 s.
Inarin retkireitit / Inari Hiking Trails » Metsähallitus 2016 taitelehtinen
Seitseminen kansallispuisto - ladut » Metsähallitus 2016 1 s.
Linnansaari kansallispuisto » Metsähallitus 2016 2 s.
Linnansaari nationalpark » Metsähallitus 2016 2 s.
Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko » Metsähallitus 2016 10 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2016 4 s.
Leammi álbmotmeahci » Metsähallitus 2016 2 s.
Lemmenjoki nationalpark » Metsähallitus 2016 2 s.
Maisema » Metsähallitus 2016 13 s.
Korouoman jääputoukset / Korouma frozen waterfalls » Metsähallitus 2016 1 s.
Vaattunkivaaran luontopolku » Metsähallitus 2016 4 s.
Metsähallituksen vuosi ja vastuullisuus 2015 » Metsähallitus 2016 84 s.
Luonto- ja eräpalvelut 2015-2016 - Rikkautta luonnossa ja luonnosta » Metsähallitus 2016 8 s.
Metsähallitus´ Year and Corporate Social Responsibility in 2015 » Metsähallitus 2016 84 s.
Forststyrelsens år och samhällsansvar 2015 » Forststyrelsen 2016 84 s.
Linnansaari National Park » Metsähallitus 2016 2 s.
Seitsemisen kansallispuisto - Soljaset / Seitseminen nationalpark - Soljanen område / Seitseminen National Park - Soljanen area » Metsähallitus 2016 1 s.
Natur-, jakt- och fisketjänster 2015-2016 - Rikedom i och från naturen » Forststyrelsen 2016 8 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Ahopään reitti » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Aurorapolku » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Iisakkipään polku » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Luulammen reitti » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Kiirunapolku » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Poropolku » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Prospektorin polku » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Rumakurun polku » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkosen kansallispuisto - Vasapolku » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Ahopää Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Aurorapolku Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Iisakkipää Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Kiirunapolku Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Luulampi Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Poropolku Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Prospektori Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Rumakuru Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Urho Kekkonen National Park - Vasapolku Trail » Metsähallitus 2016 1 s.
Joutenveden luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2016 4 s.
Pihlajaveden luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2016 4 s.
Uppgifter för skolgrupper i Ekenäs naturum » Metsähallitus 2016 4 s.
Tehtäviä koululaisryhmille Tammisaaren luontokeskuksessa » Metsähallitus 2016 4 s.
Kestävän matkailun periaatteet - Kansallispuistot, luonto- ja historiakohteet sekä maailmanperintökohteet » Metsähallitus 2016 3 s.
Principles of Sustainable Tourism - National Parks, Nature Sites, Historical Sites and World Heritage Sites » Metsähallitus 2016 3 s.
Pyhä-Luosto National Park - Visitor Survey 2015-2016 - Summary » Metsähallitus 2016 11 s.
Korouoma rotkolaakso / Korouoma Canyon » Metsähallitus 2016 2 s.
Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2014 » Koskeli-Ratamaa Anni 2016 71 s.
Selkämeren kansallispuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma » Jalkanen Tiina, Mussaari Maija 2016 81 s.
Selkämeren helmet - Selkämeren kansallispuiston kehittämisen käsikirja 2015-2025 » Uusiniitty-Kivimäki Minna (toim.) 2016 142 s.
Itä-Lapin alue-ekologinen tarkastelu 2015 » Wallenius Tarja, Karvonen Lauri, Paalamo Päivi, Ahola Tuomo, Kaukonen Maarit, Holappa Ari, Kammonen Arto 2016 21 s.
Metsiin kadonneet - Valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointihanke 2010-2015 » Taivainen Jouni (toim.) 2016 87 s.
Principles of Protected Area Management in Finland » Metsähallitus 2016 143 s.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 » Metsähallitus 2016 53 + 16 s.
Stenig, karg och okonstlad. Fiskelägen i Kvarkens skärgård - Byggnadsarv och byggnadsvård / Kivinen, karu ja koruton. Merenkurkun kalastuspaikat - Rakennusperinnön hoito » Kellari Sofia 2016 120 s.
Karhunkierroksen luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 » Torppa Kaisa 2016 54 s.
Syötteen luontokeskuksen asiakastutkimus 2013-2014 » Torppa Kaisa 2016 62 s.
Syötteen kansallispuiston kävijätutkimus 2015 » Veteläinen Tuuli 2016 74 s.
Esiselvitys Oulangan-Paanajärven alueen soveltuvuudesta UNESCO:n maailmanperintökohteeksi » Oikarinen Krista, Hovi Matti, Lindeman Susanna, Siikamäki Pirkko, Tervonen Päivi 2016 83 s.
Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2016 122 s.
Etelä-Konneveden kansallispuisto - Kalajan kierros / Southern Konnevesi National Park - The Kalajan kierros trail » Metsähallitus 2016 8 s.
Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus 2015-2016 » Keränen Inka, Mikkola Maija 2016 65 s.
Uudet menetelmät tehostavat saimaannorpan suojelua ja kannanseurantaa muuttuvassa ilmastossa » Auttila Miina, Heikkilä Pekka, Koskela Jouni, Kunnasranta Mervi, Marttinen Ismo, Niemi Marja, Tiilikainen Raisa, Sipilä Tero 2016 20 s.
Lauhanvuoren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2021 » Metsähallitus 2016 114 s.
Etelä-Konneveden kansallispuisto - Patikointikartta / Southern Konnevesi National Park - Hiking Map » Metsähallitus 2016 1 s.
Espoon Laajalahden linnusto 1984-2012 » Rusanen Pekka, Mikkola-Roos Markku, Sammalkorpi Ilkka 2016 163 s.
Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2014 » Heinonen Matias 2016 60 s.
Joutenveden-Pyyveden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2016 102 s.
Parks & Wildlife Finland 2015-2016 - Natural wonders - our key asset » Metsähallitus 2016 8 s.
Nurmesjärven hoito- ja käyttösuunnitelma 2013-2028 » Metsähallitus 2016 75 s.
Assessment of the status of the zoobenthos in the coastal waters of western Uusimaa, SW Finland - a tool for management » Snickars Martin, Arnkil Anna, Ekebom Jan, Kurvinen Lasse, Nieminen Aija, Norkko Alf, Riihimäki Anu, Taponen Tero, Valanko Sebastian, Viitasalo Markku, Westerbom Mats 2016 53 s.
Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2016 139 s.
Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2016 131 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston, Sompion luonnonpuiston, Kemihaaran erämaa-alueen sekä Vaaranaavan, Nalka-aavan ja Uura-aavan soidensuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2016 166 s.
Kärppäjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2016 74 s.
Rohkeasti luontoon! - Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen » Mansikkaviita Riikka (koonnut) 2016 33 s.
Rohkeasti luontoon - Maastokatselmukset suunnittelun tukena - Ideakortti » Metsähallitus 2016 10 s.
Rohkeasti luontoon - Vinkkilista erilaisten retkeilijöiden huomiointiin retkeilyrakenteiden suunnittelussa » Metsähallitus 2016 3 s.
Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2013 » Lampinen Juho 2016 53 s.
Pyhä-Luoston kansallispuisto - Kävijätutkimus 2015-2016 - Tiivistelmä » Metsähallitus 2016 11 s.
Syöte kansallispuisto » Metsähallitus 2017 2 s.
Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2017 5 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2017 5 s.
Urho Kekkonena álbmotmeahci ortnetnjuolggadus » Metsähallitus 2017 6 s.
Syöte National Park » Metsähallitus 2017 2 s.
Vinkkejä villiyrttiretkelle » Metsähallitus, Suomen Latu, ELO-säätiö 2017 16 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - Hetta-Jyppyrä / Pallas-Yllästunturi National Park - Hetta-Jyppyrä » Metsähallitus 2017 1 s.
Neitvuori Hiijjesilmukka retkeilyreitti / Neitvuori Hiijjesilmukka Hiking route » Metsähallitus 2017 1 s.
Kuusamos Renowned National Parks Touring Route, 4 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
From Helsinki to the Taiga Forests Touring Route, 13 Days » Metsähallitus 2017 4 s.
Cultural Landscapes and Natural Attractions Touring Route, 9 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
Blue Finland - Experience a Land of Water, the Baltic Sea, Finnish Lakeland and Wild White Waters, Touring Route, 12 Days » Metsähallitus 2017 4 s.
Accessible Wilderness - in Central Finnish Lapland Touring Route, 5 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
7 Finnish National Parks Touring Route, 10 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
Land of a Thousand Lakes Touring Route, 8 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
Mustarinnantunturin luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2017 4 s.
From the Baltic Sea to Wild Wooded Hills Touring Route, 5 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
Tammisaaren saariston kansallispuisto - Jussarö / Ekenäs skärgårds nationalpark - Jussarö » Metsähallitus 2017 2 s.
Ekenäs Archipelago National Park - Jussarö » Metsähallitus 2017 2 s.
From the Bothnian Bay to the High Hills of Arctic Lapland Touring Route, 6 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
Land of a Thousand Lakes Touring Route, 8 Days - for Fishers » Metsähallitus 2017 4 s.
Korteniemen maatiaisperunat -opastus » Metsähallitus 2017 4 s.
Park Regulations of the Archipelago National Park » Metsähallitus 2017 17 s.
Relaxation in Finland´s Unique Archipelago Touring Route, 9 Days » Metsähallitus 2017 2 s.
National Parks Finland 2017 - Benefits for nature and people » Metsähallitus 2017 8 s.
Forststyrelsen, Naturtjänster 2017 - Livskraft för människor och natur » Metsähallitus 2017 8 s.
Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2017 4 s.
Katosselän-Tolvanselän luonnonsuojelualueen järjestyssääntö » Metsähallitus 2017 4 s.
Luonnonhoito-LIFE - Lajien rikkautta suomalaisessa luonnossa - Layman´s Report » Metsähallitus 2017 12 s.
Species-Rich LIFE - Richness of species in Finnish nature - Layman´s Report » Metsähallitus 2017 12 s.
Jauhovaara » Metsähallitus 2017 1 s.
Jonkerinsalon luonnonsuojelualue » Metsähallitus 2017 1 s.
Jämäsvaara » Metsähallitus 2017 1 s.
Kieverrysjärvet » Metsähallitus 2017 1 s.
Kilpelänkangas » Metsähallitus 2017 1 s.
Kivijärvi » Metsähallitus 2017 1 s.
Sininen polku »